Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 15658
Mărime: 61.49KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 3

CAPITOLUL I

RELAŢIILE PATRIMONIALE DINTRE SOŢI

Secţiunea I 5

Noţiunea de regim matrimonial 5

Secţiunea a II-a 6

Regimul matrimonial în dreptul român 6

Secţiunea a III-a 7

Regimul comunităţii de bunuri 7

1. Noţiune şi precizări 7

2. Convenţiile privitoare la comunitatea de bunuri ale soţilor 8

3. Nulitatea convenţiilor contrare comunităţii 9

Secţiunea a IV-a 9

Categorii de raporturi patrimoniale 9

CAPITOLUL II

BUNURILE SOŢILOR

Secţiunea I 11

Noţiunea şi categoriile de bunuri 11

Secţiunea a II-a 12

Bunurile comune 12

1. Criterii legale pentru determinarea bunurilor comune 12

2. Noţiunea de dobândire 13

3. Rata dobândirii bunurilor 14

Secţiunea a III-a 17

Modurile de dobândire a bunurilor comune 17

1. Modalităţi 17

2. Excepţie 17

Secţiunea a IV-a 18

Întinderea comunităţii de bunuri 18

1. Sfera bunurilor comune 18

2. Imobile comune 19

3. Înscrierea proprietăţii comune în cartea funciară 19

4. Clădirile construite de soţi pe terenul unuia dintre ei 20

5. Construcţii efectuate de soţi pe terenul proprietate a ambilor soţi 23

6. Clădirile construite de soţi pe terenul altei persoane 24

7. Clădirile construite de soţ pe un teren atribuit de stat în folosinţă 26

8. Bunurile dobândite cu ajutorul creditelor 28

9. Dreptul de folosinţă locativă 28

10. Bunuri cumpărate cu plata în rate 30

11. Dreptul de creanţă 30

12. Fructele, veniturile şi producţiile 31

13. Veniturile de muncă 33

Secţiunea a V-a 35

Bunurile proprii 35

1. Precizări cu privire la categoriile de bunuri proprii 35

2. Analiza articolului 31 din Codul Familiei 36

3. Dovada bunurilor comune şi proprii 40

CAPITOLUL III

DREPTURILE SOŢILOR

Secţiunea I 44

Drepturile soţilor cu privire la bunurile comune 44

1. Comparaţie între drepturile şi obligaţiile soţilor în cadrul proprietăţii devălmaşe şi drepturile şi obligaţiile soţilor în cadrul proprietăţii pe cote - părţi 44

2. Actele de administrare, de folosinţă şi de dispoziţie 45

3. Regula mandatului prezumat 46

4. Exercitarea drepturilor soţilor în cazul dispariţiei ori interdicţiei unuia dintre ei 48

5. Acţiunea în constatare 49

Secţiunea a II-a 50

Drepturile soţilor cu privire la bunurile proprii 50

1. Aceste drepturi există în mod egal printre soţi 50

2. Acţiunea în constatare 50

CAPITOLUL IV

OBLIGAŢIILE SOŢILOR

Secţiunea I 52

1. Cazurile prevăzute de articolele 32 – 34 din Codul Familiei 52

2. Urmărirea bunurilor comune 54

CAPITOLUL V

ÎMPĂRŢIREA BUNURILOR COMUNE ÎN TIMPUL CĂSĂTORIEI

Secţiunea I 56

1. Persoanele ce pot invoca împărţirea 56

2. Motivele ce pot fi invocate 57

3. Competenţa de judecată 58

4. Partajul 59

5. Existenţa unei condamnări 60

BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Familia, ca formă specifică de comunitate umană, constituie obiectul de cercetare a numeroase ştiinţe, fiind o realitate socială prin care se realizează o comunitate de viaţă între cei ce o compun.

Familia este întemeiată pe căsătoria liber consimţită la baza căreia se află încrederea şi dragostea reciprocă dintre soţi, deplina egalitate în drepturi dintre bărbat şi femeie şi unitatea dintre interesele personale şi cele sociale. Constituind o uniune liber consimţită între bărbat şi o femeie, căsătoria are ca scop întemeierea unei familii.

Naşterea, dezvoltarea şi consolidarea raporturilor de familie constituie conţinutul căsătoriei, motivul determinant şi necesar încheierii acesteia.

Familia dă naştere la o serie de relaţii patrimoniale între membrii ei, care constituie bază materială a existenţei şi consolidării familiei, consecinţa raporturilor personale dintre ei.

Regimul matrimonial, regulile ce conduc raporturile patrimoniale dintre soţi, precum şi relaţiile dintre ei şi terţele persoane, reflectă noile principii ce stau la baza familiei şi anume egalitatea bărbatului şi a femeii precum şi creşterea şi educarea copiilor minori în bune condiţii.

Astfel, Constituţia României în articolul 4 şi articolul 16 consacră egalitatea în drepturi dintre femeie şi bărbat în toate relaţiile sociale înlăturând, în acest mod, supremaţia bărbatului şi poziţia sa juridică de veritabil „pater familias”.

Munca femeii depusă în gospodărie şi pentru creşterea şi educarea copiilor a fost ridicată la nivelul oricărei alte prestaţii considerându-se a fi o contribuţie importantă în aportul adus la consolidarea familiei.

Întrucât familia stă la baza societăţii, statul trebuie să participe în mod activ la legalizarea, normalizarea şi controlul efectiv al aspectelor umane, sociale şi patrimoniale prin determinarea de principii care, traduse în legi, să asigure buna dezvoltare a relaţiilor de familie. Apărarea drepturilor personale şi respectarea lor face ca şi în cadrul căsătoriei, principalul drept, cel de proprietate, să fie acordată o atenţie deosebită, susţinută normativ. Deoarece forma de proprietate specifică căsătoriei este proprietatea în devălmăşie, stingerea drepturilor în cauză se face prin procesul de partaj, doar prin câteva căi şi nu în orice moment, acesta fiind determinat de situaţia matrimonială a soţilor: în timpul căsătoriei şi numai pentru motive temeinice.

CAPITOLUL I

RELAŢIILE PATRIMONIALE DINTRE SOŢI

Secţiunea I

Noţiunea de regim matrimonial

Dreptul familiei a reglementat raporturile patrimoniale dintre soţi având în vedere faptul că prevederile dreptului comun cu privire la această temă nu sunt suficient dezvoltate. Astfel, regimul juridic al bunurilor soţilor sau regimul matrimonial a fost definit ca reprezentând totalitatea normelor juridice ce reglementează relaţiile dintre soţi cu terţele persoane privind bunurile soţilor.

Dreptul comparat, în studierea acestei teme, a făcut o clasificare a regimului matrimonial după mai multe criterii. După criteriul izvorului, regimul matrimonial a fost stabilit a fi legal şi convenţional, iar după criteriul structurii au fost diferenţiate regimurile matrimoniale de comunitate, universale sau parţiale de bunuri şi de separaţie.

Ţinând cont de posibilitatea modificării lor sau nu în timpul căsătoriei, regimurile matrimoniale au fost clasificate ca fiind imutabile şi mutabile, unii autori precizând chiar existenţa regimurilor matrimoniale eclectice pe care le definesc ca fiind cele ce îmbină separaţia de bunuri în timpul căsătoriei cu principiul comunitar ce se manifestă la desfacerea lui.

Secţiunea a II-a

Regimul matrimonial în dreptul român

În dreptul român, conform regimului matrimonial, soţii au bunuri comune şi bunuri proprii fiecăruia dintre ei, dreptul familiei instituind, prin articolul 30 din Codul Familiei, regula generală în baza căreia bunurile dobândite de oricare dintre soţi în timpul căsătoriei sunt comune.

Cu titlu de excepţie, articolul 31 din Codul Familiei, enumeră limitativ categoriile de bunuri ce sunt considerate proprii fiecăruia dintre soţi. Instituind ca regulă generală comunitatea de bunuri ce are un caracter precumpănitor, legea pune accentul pe această comunitate şi nu pe separaţia de bunuri care are un caracter subsidiar.

Preview document

Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 1
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 2
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 3
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 4
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 5
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 6
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 7
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 8
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 9
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 10
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 11
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 12
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 13
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 14
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 15
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 16
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 17
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 18
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 19
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 20
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 21
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 22
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 23
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 24
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 25
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 26
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 27
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 28
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 29
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 30
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 31
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 32
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 33
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 34
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 35
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 36
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 37
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 38
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 39
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 40
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 41
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 42
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 43
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 44
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 45
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 46
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 47
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 48
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 49
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 50
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 51
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 52
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 53
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 54
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 55
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 56
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 57
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 58
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 59
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 60
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 61
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 62
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 63
Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art.  articolul Cap. - Capitol C. civ.  Codul civil C.D.  Culegere de decizii C. fam.  Codul familiei...

Bunurile Comune ale Soților

-INTRODUCERE- Lucrarea abordează tema bunurilor comune ale soţilor, modul in care acestea au fost dobandite sau imparţite, si implicit datoriile...

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Codul Familiei și în Noul Cod Civil

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII PRELIMINARE 1.) Evoluţia raporturilor patrimoniale dintre soţi Familia monogamă, cu finalitatea pe care a avut-o la...

Regimul Matrimonial in Dreptul Romanesc si in Dreptul Comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale

INTRODUCERE Jean Jacques Rousseau spunea despre familie că este cea mai veche dintre toate societăţile şi singura naturală, iar în Declaraţia...

Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie

1.Generalităţi. Căsătoria produce două categorii de efecte si anume : efecte de natura nepatrimonială, angajând persoana si capacitatea de...

Acțiunea în Tagada Paternității

1.Noţiuni introductive Tagada paternităţii înseamnă negarea acesteia ( a paternităţii) pe cale judecătorească, urmărindu-se înlăturarea...

Regimul Juridic privind Raporturile Personale si Patrimoniale dintre Soti ca Efect al Casatoriei

1) Efectele casatoriei asupra relatiilor personale Generalitati Casatoria si prin consecinta familia genereaza o multitudine de raporturi...

Ai nevoie de altceva?