Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 27876
Mărime: 756.89KB (arhivat)
Publicat de: Adonis Drăgoi
Cost: 9 puncte

Extras din proiect

CAPITOLUL I

Elemente de drept penal material privind infracţiunile săvârşite prin folosirea armelor de foc ori la regimul acestora

Secţiunea 1. Noţiunea de "arme de foc" - semnificaţie legală

Armele de foc sunt dispozitive formate dintr-un ansamblu de mecanisme, piese şi accesorii. Ele funcţionează pe baza forţei de expansiune a gazelor rezultate din arderea pulberii explozive. Acest tip de arme este utilizat, în principal, pentru atac sau apărare, dar şi în cadrul unor activităţi sportive şi de divertisment.

Regimul armelor de foc şi al muniţiilor este reglementat în România prin Legea nr. 17/1996 care stipulează în art. 3, alineatul 1 că: "prin arme de foc se înţeleg acele arme a căror funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanţe aprinse sau luminoase ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare. Principiul de funcţionare are la bază forţa de expansiune a gazelor provenite de la deteriorarea unei capse ori din explozia unei încărcături" .

Sunt considerate arme de foc şi ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele care se pot constitui şi pot funcţiona ca arme de foc.

Principalele elemente sau părţi componente ale unei arme de foc sunt următoarele:

- ţeava şi anexele ei, care este confecţionată dintr-un tub de oţel şi serveşte la imprimarea direcţiei de mişcare a glonţului; mecanismul de tragere, format din: închizător, mecanismul de percuţie,

- mecanismul de extracţie şi mecanismul de alimentare care contribuie la aprinderea încărcăturii de azvârlire;

- patul sau crosa armei;

- sistemul de ochire;

- alte accesorii.

Secţiunea 2. Principalele prevederi ale legii 17/1996 privind regimul deţinerii şi folosirii armelor de foc

Actualul cadru legal ce reglementează regimul armelor de foc şi al muniţiilor este reprezentat de Legea nr. 17/1996 şi de articolul 179 din Codul Penal. Legea nr. 17/1996 a abrogat decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materialelor explozive constituindu-se într-un instrument mai eficace de luptă şi combatere a acestui veritabil flagel al zilelor noastre.

Conform articolului 82 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi muniţiilor, cadrul normativ se va dezvolta, Guvernul adoptând în termen de 90 de zile de la adoptarea acestei legi.

Regulamentul armelor de foc şi al muniţiilor, deziderat atins prin Hotărârea Guvernului României nr. 679/1997.

Trebuie precizat că Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor prevede numai sancţiunile de natură contravenţională pentru unele fapte ce aduc atingere regimului instituit (articolele 74 - 79). Aceeaşi lege statutează însă că încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la regimul armelor de foc şi muniţiilor atrage după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală.

Deţinerea, portul şi folosirea armelor de foc şi muniţiilor de către cetăţenii români sunt permise numai cu autorizaţia organelor competente ale Ministerului de Interne în a căror rază teritorială îşi are domiciliul cel în cauză. Organele competente ale Ministerului de Interne sunt obligate să ţină evidenţa persoanelor deţinătoare de arme de foc şi a muniţiei aferente precum şi a tipului sau tipurilor de arme pentru care s-a eliberat autorizaţia.

Există o restricţie în privinţa numărului de arme ce pot fi deţinute de o singură persoană şi anume aceea că organele Ministerului de Interne pot autoriza deţinerea şi folosirea de către aceeaşi persoană a cel mult câte două arme de acelaşi calibru, precum şi cantitatea de muniţie corespunzătoare acestora. De asemenea persoanele fizice nu pot dobândi, nu pot deţine şi nici nu pot folosi arme de foc fără pat sau cu pat rabatabil şi nici nu pot modifica în acest sens armele deţinute legal.

Cetăţenii români pot fi autorizaţi să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească următoarele categorii de arme şi muniţii corespunzătoare:

- arme de tir;

- arme de vânătoare;

- arme de împrăştiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare;

- arme de panoplie

- pistol sau revolver, dintre armele militare.

Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor restricţionează acordarea autorizaţiei pentru armele de foc prezentate anterior numai anumitor categorii de persoane, astfel:

a) Persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pot deţine şi purta arme militare, pistol sau revolver, dacă pentru pază sau autoapărare îi sunt necesare astfel de arme.

Preview document

Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 1
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 2
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 3
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 4
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 5
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 6
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 7
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 8
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 9
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 10
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 11
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 12
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 13
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 14
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 15
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 16
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 17
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 18
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 19
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 20
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 21
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 22
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 23
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 24
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 25
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 26
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 27
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 28
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 29
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 30
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 31
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 32
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 33
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 34
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 35
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 36
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 37
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 38
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 39
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 40
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 41
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 42
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 43
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 44
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 45
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 46
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 47
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 48
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 49
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 50
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 51
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 52
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 53
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 54
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 55
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 56
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 57
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 58
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 59
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 60
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 61
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 62
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 63
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 64
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 65
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 66
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 67
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 68
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 69
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 70
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 71
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 72
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 73
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 74
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 75
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 76
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 77
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 78
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 79
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 80
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 81
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 82
Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Elemente de Drept Penal Material privind Infractiunile Savarsite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea criminalistică a armelor de foc

Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub...

Balistica Judiciară

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE DESPRE BALISTICA JUDICIARA Balistica judiciara este o ramura a tehnicii crimina-listice care studiaza constructia...

Examinarea tehnică a armelor de foc atipice

CAPITOLUL I -SCURT ISTORIC PRIVIND APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ARMELOR DE FOC ŞI A MUNIŢIEI Preocupări pentru perfecţionarea armelor au existat din cele...

Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă

INTRODUCERE Oamenii îşi desfăşoară activitatea în societate. Între indivizi se stabilesc diferite relaţii sociale. O parte dintre aceste relaţii...

Acțiunea civilă în procesul penal

Acţiunea civilă este o instituţie de drept civil; ea devine instituţie de procedură penală doar în masura în care se exercită într-un proces penal,...

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunulior cu Arme de Foc

Actualitatea temei şi gradul de studiere a acesteia. Investigaţiile asupra acestei teme sunt consacrate unei problematici juridice importante, în...

Urmele Principale Formate prin Împușcare

URMELE PRINCIPALE ALE ÎMPUŞCĂTURII I. INTRODUCERE Acest domeniu aparent atât de spectaculos al cercetării criminalistice a apărut şi s-a...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Identificarea criminalistică a armelor de foc

Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub...

Infracțiuni privitoare la regimul armelor, munițiilor, materiilor radioactive și materiilor explozive - particularități în domeniul militar

INTRODUCERE Autori de seama ai dreptului penal, practicieni de prestigiu au afirmat, iar criminalitatea reala demonstreaza, ca armele, munitiile,...

Examinarea tehnică a armelor de foc atipice

CAPITOLUL I -SCURT ISTORIC PRIVIND APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ARMELOR DE FOC ŞI A MUNIŢIEI Preocupări pentru perfecţionarea armelor au existat din cele...

Infracțiuni Contra Înfăptuirii Justiției

INDUCEREA ÎN EROARE A ORGANELOR JUDICIARE Această infracţiune este prevăzută în art. 268 NCP şi constă în: sesizarea penală, făcută prin denunţ...

Ai nevoie de altceva?