Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8013
Mărime: 52.83KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I 1

§1. Aspecte introductive 1

CAPITOLUL II 2

§2. Cercetarea falsului prin înlăturare de text 2

2.1. Înlăturarea mecanică a scrisului 2

2.2. Înlăturarea chimică a scrisului 5

2.3. Falsul prin acoperire de text 7

CAPITOLUL III 9

§1. Falsul prin adăugare de text 9

1.1. Cercetarea caracteristicilor grafice 9

1.2. Cercetarea materialelor de scriere 10

1.3. Studierea modului de intersectare a trăsăturilor 12

CAPITOLUL IV 14

Falsul prin contrafacerea scrisului 14

§1. Falsul comis prin copiere 14

§2. Falsul comis prin imitarea scrisului 16

2.1. Falsul prin imitarea liberă 16

2.2. Falsul prin imitare servilă 17

BIBLIOGRAFIE 19

Extras din document

CAPITOLUL I

§1. Aspecte introductive

Un înscris poate fi falsificat în întregime sau doar parțial. Înscrisul falsificat în întregime poate fi redactat în numele unei instituții, sau în numele unei persoane particulare. Înscrisurile falsificate în întregime au o anumită unitate de structură atât logică cât și grafică, care lipsește de obicei, înscrisurilor falsificate parțial.

Date fiind rolul și poziția investigațiilor tehnice criminalistice în procesul judiciar, clasificarea acestor categorii de fapte trebuie să se facă în primul rând pe baza prevederilor legii penale. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 288-290 C.P., falsul în înscrisuri poate fi de natură materială sau intelectuală.

Falsul material, atât cel în înscrisuri oficiale cât și cel în înscrisuri sub semnătură privată este consecința contrafacerii scrierii ori a subscrierii ori a alterării lor în orice mod, de natură să producă efecte juridice. El poate fi săvârșit printr-o modificare fizică a înscrisului preexistent sau prin alcătuirea în totalitate sau în parte a unui înscris oficial.

Falsul intelectual constă în falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia de către un funcționar ori alt salariat aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări neadevărate în înscrisul astfel întocmit.

Exceptând contrafacerile sau falsurile totale, principalele procedee de realizare a falsului în înscrisuri le reprezintă: înlăturarea sau acoperirea unui text, adăugarea de text, modificarea unui semn grafic (literă sau cifră), imitarea unui scris sau a unei semnături, deghizarea propriului scris. În falsificarea unui înscris poate fi folosită doar una dintre aceste modalități, dar pot fi întrebuințate concomitent mai multe procedee, cum ar fi, de exemplu, înlăturarea unui text, urmată de adăugarea altuia, în care s-a imitat scrisul inițial. Acestor procedee de falsificare li se pot alătura falsificarea impresiunilor de ștampile și de sigilii, cât și înlocuirea de fotografii de pe legitimații sau înscrisuri.

CAPITOLUL II

§2. Cercetarea falsului prin înlăturare de text

Înlăturarea sau ștergerea de text reprezintă o modalitate de falsificare întâlnită frecvent în practica judiciară, penală și civilă, ea realizîndu-se pe cale mecanică sau chimică, fiind deseori urmată de adăugarea altui text, fiind vorba, după cum afirmă literatura de specialitate de un „fals prin substituire”.

2.1. Înlăturarea mecanică a scrisului

Înlăturarea mecanică a scrisului se realizează prin ștergerea sau răzuirea textului cu o lamă sau cu o radieră, un ac, ori un alt obiect ascuțit și poate fi sau nu urmată de înscrierea unor noi mențiuni în locul răzuit. Din punct de vedere criminalistic, trebuie să se stabilească pentru început porțiunea de text alterată, iar apoi să se reconstituie scrisul îndepărtat.

Pentru stabilirea locului în care a acționat falsificatorul se folosește o gamă largă de metode și procedee, precum examinarea prin transparență, în lumină incidentă, în radiații ultraviolete și infraroșii, cercetarea microscopică, tratarea porțiunii suspecte cu pudre relevante de tipul celor folosite în dactiloscopie sau cu diverși solvenți.

Cele mai importante elemente care atestă falsul comis prin înlăturarea mecanică sunt :

- deteriorarea fibrelor de hârtie din stratul superior al acesteia (scămoșarea);

- subțierea hârtiei, însoțită de creșterea porozității și transparenței în locurile alterate;

- deteriorarea filigranului, desenului, liniaturii imprimate, ori a altor elemente de siguranță;

- difuzia mare a cernelii cu care s-a scris ulterior în locurile răzuite;

- apariția unor zone mate sau de altă culoare în locurile în care s-a încercat refacerea satinajului;

- alterarea traseelor grafice învecinate;

- apariția unor resturi de trasee grafice care nu au putut fi înlăturate complet;

- fluorescența mai accentuată sau de altă culoare ori nuanță a zonei alterate comparativ cu fluorescența generală a actului, etc.

Bibliografie

I Doctrină. Tratate

- C. Bălteanu, Tratat practic de criminalistică, vol. III;

- N.V. Cătună, Criminalistică, Ed. C.H. Beck, București, 2008;

- L. Cârjan, Compediu de criminalistică, EDITURA FUNDAȚIEI ROMÂNIA DE MÂINE, București, 2004;

- A. Ciopraga, I. Iacobuță, Criminalistică, Ed. Fundației Chemarea, Iași, București, 1997;

- A. Frățilă, Gh. Pășescu, Expertiza criminalistică a semnăturii, Ed. Național, București, 1997;

- A. Frățilă, Gh. Pășescu, A.D. Vasilescu, Expertiza criminalistică a cifrelor, Ed. Oscar Print, București, 2003;

- L. Ionescu, Despre identificarea autorului semnăturilor false în „ Probleme de medicină judiciară și de criminalistică”, vol I, Ed. Medicală, București, 1965;

- F. Ionescu, Criminalistica, Ed. Universitară, București, 2008;

- I. Mircea, Criminalistică, Ed. Fundația Chemarea, Iași, 1992;

- I. Mircea, Criminalistica, Ed. Lumina Lex,Bucuresti 1998;

- D. Sandu, Falsul în acte, Ed. Lumina Lex, București, 1994;

- E. Stancu, Tratat de criminalistică, ediția a V-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2010;

- C. Suciu, Criminalistica, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972;

- T. Toader , Drept penal. Partea specială, Ed. Hamangiu, București, 2010.

II Studii. Articole

- L. Boboș, Stabilirea falsului prin adăugiri în acte, în Culegerea 20 de ani de expertiză criminalistică, Ed. Ministerul de Interne, București, 1978;

- A. Ionaș, Detecția electronică și identificarea documentelor, în Revista de Criminalistică nr. 3/2000.

III Legislație

- Codul penal în vigoare şi Codul penal viitor. – Dr. C-tin. Crişu, Editura Juris Argessis, Curtea de Argeş, 2009;

- Codul de procedură penală , Ediție reactualizată la 01.11.2010, Editura Educational Rosetti, București 2010.

IV Surse internet

- www.dexonline.ro;

- www.scj.ro;

- www.wikipedia.org.

Preview document

Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 1
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 2
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 3
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 4
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 5
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 6
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 7
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 8
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 9
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 10
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 11
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 12
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 13
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 14
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 15
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 16
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 17
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 18
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 19
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 20
Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Examinarea Actelor Suspecte de Fals prin Inlaturare, Adaugire sau Refacere de Text.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiunea de Furt Calificat

INTRODUCERE Relaţiile de proprietate sunt cunoscute pe bună dreptate, drept cele mai importante relaţii economice materiale. Constituţia României...

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Falsuri în Înscrisuri

I. Aspecte generale Sub denumirea de „falsuri în înscrisuri”, legea incriminează faptele de alterare a adevărului cu privire la înscrisuri. Din...

Cercetarea Falsului prin Inlaturarea de Inscrisuri

1.Consideraţii generale cu privire la falsuri Sub denumirea „infracţiuni de fals”, legiuitorul a inclus intr-o categorie distinctă de infracţiuni,...

Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale

Realizati un eseu în care să surprindeti principalele aspecte care delimitează infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub...

Fals de acte

INTRODUCERE Actele scrise au o deosebită importanţă în toate domeniile de activitate, deoarece servesc la fixarea apariţiei, modificării sau...

Te-ar putea interesa și

Teste rezolvate la criminologie

TEST nr. 1 Subiectul I: Istoria apariţiei criminalisticii. 1.1 (3) Indicaţi premisele şi condiţiile istorice de apariţie a cunoştinţelor cu...

Ai nevoie de altceva?