Excepții de Procedură

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 35897
Mărime: 109.31KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mariana Rudereanu
Drept - Spiru Haret

Extras din document

Cuvânt înainte

România zilelor noastre are statutul unei tãri candidate la integrarea în Uniunea Europeanã. Pentru a reâspecta termenulâ de 1 ianuarie 2007 trebuie evitatã activarea clauzei de salvgardare inclusã cu scop suspensiv în Tratatul de aderare al României si Bulgariei la Uniunea Europeanã, semnat la 25 aprilie 2005, la Bruxelles . Pendente conditione trebuie depuse eforturi concertate de cãtre institutiile abilitate, astfel încât motivele de îngrijorare ale eurocomunitarilor sã se dovedeascã nefondate.

Ni se cere performantã, dar mai ales constantã în procesul de realizare a reformelor, o atentie deosebitã fiind acordatã sistemului judiciar, puterii judecãtoresti în general. Ideea de bazã ce trebuie retinutã tine de standardul avut în vedere la aprecierea rezultatelor. Asa cum în procesul civil, judecãtorul aplicã o anumitã metodã , asa si Consiliul de Ministri al Uniunii Europene, pe baza rapoartelor Comisiei Europene si dupã votul Parlamentului European, va aprecia mãsura în care statul candidat corespunde nivelului cerut a fi îndeplinit. În esentã, România are nevoie de o putere judecãtoreascã puternicã. Aceasta trebuie sã fie independentã, profesionistã si operativã.

Dacã transpunerea acquis-ului comunitar în legislatia internã este un proces în mare parte realizat, aplicarea dispozitiilor transpuse în functionarea de zi cu zi a institutiilor statului rãmâne de actualitate. Astfel, în raporturile cu responsabilii Uniunii Europene nu se mai negociazã pe capitole, ci se abordeazã aspectele sensibile în mod tematic.

Justitia este preocuparea comunã a partenerilor de dialog, si, pare-se, elementul central al aprecierii performantelor României vis-à-vis de clauza de salvgardare. Este diligent din partea statului român sã continuie eforturile de eficientizare a sistemului judiciar, atât la nivelul institutional propriu-zis ( notãm aici reformele CSM, PNA / DNA, INM, ICCJ etc. ), cât mai ales la nivelul operational al mecanismului concret în care se oglindeste “actul de justitie”. De aici rezultã cã în prezent, principalul punct de interes este reprezentat de procedurã, de dreptul procesual si nu atât de dreptul material.

Dreptul procesual civil este ansamblul normelor juridice care reglementeazã modul de judecatã de cãtre instantele judecãtoresti a pricinilor privitoare la drepturi civile si la interese legitime care se pot realiza numai pe calea justitiei, precum si modul de executare silitã a hotãrârilor judecãtoresti sau a altor titluri executorii” . Procedura civilã contine regulile dupã care se desfãsoarã judecata (cognitio) si executarea silitã (executio), si reprezintã numai o parte a dreptului procesual civil, alãturi de jurisdictia si de teoria actiunii civile . Jurisdictia cuprinde regulile ce guverneazã organizarea judiciarã si compententa instantelor judecãtoresti, astfel încât cel interesat sã se adreseze fie instantei, fie organului de jurisdictie ori cu activitate jurisdictionalã cãruia prin lege i-a fost recunoscutã aptitudinea de a solutiona un litigiu . Teoria actiunii civile constituie punctul de trecere de la jurisdictie la procedura civilã si aratã conditiile în care o persoanã poate obtine recunoasterea sau stabilirea drepturilor si intereselor sale legitime.

Aceste precizãri sunt menite sã încadreze cu sfera cea mai largã, aspectele ce tin de eficacitatea procesului civil ca mijloc de realizare a justitiei. Cu cât sunt mai pregnante garantiile juridice cum cã fiecare proces în parte se va desfãsura în litera si spiritul legii (procesuale), cu atât justitia, în ansamblul sãu, va fi consideratã ca respectând standardul impus de Uniunea Europeanã.

Este nevoie asadar, de o abordare echidistantã, stiintificã, cu temperãri practice a tot ceea ce face o justitie sã functioneze bine, sau dimpotrivã, sã fie depãsitã, inadecvatã.

Procesul civil este ordonat de o serie de principii, dintre care unul deosebit de important, în contextul examenului comunitar al sistemului judiciar român, este acela al dreptului la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.Trei texte converg spre consacrarea lui:

a). art. 6 pct. 1 din CEDO ,

b). art. 21 alin. 3 din Constitutie ,

Preview document

Excepții de Procedură - Pagina 1
Excepții de Procedură - Pagina 2
Excepții de Procedură - Pagina 3
Excepții de Procedură - Pagina 4
Excepții de Procedură - Pagina 5
Excepții de Procedură - Pagina 6
Excepții de Procedură - Pagina 7
Excepții de Procedură - Pagina 8
Excepții de Procedură - Pagina 9
Excepții de Procedură - Pagina 10
Excepții de Procedură - Pagina 11
Excepții de Procedură - Pagina 12
Excepții de Procedură - Pagina 13
Excepții de Procedură - Pagina 14
Excepții de Procedură - Pagina 15
Excepții de Procedură - Pagina 16
Excepții de Procedură - Pagina 17
Excepții de Procedură - Pagina 18
Excepții de Procedură - Pagina 19
Excepții de Procedură - Pagina 20
Excepții de Procedură - Pagina 21
Excepții de Procedură - Pagina 22
Excepții de Procedură - Pagina 23
Excepții de Procedură - Pagina 24
Excepții de Procedură - Pagina 25
Excepții de Procedură - Pagina 26
Excepții de Procedură - Pagina 27
Excepții de Procedură - Pagina 28
Excepții de Procedură - Pagina 29
Excepții de Procedură - Pagina 30
Excepții de Procedură - Pagina 31
Excepții de Procedură - Pagina 32
Excepții de Procedură - Pagina 33
Excepții de Procedură - Pagina 34
Excepții de Procedură - Pagina 35
Excepții de Procedură - Pagina 36
Excepții de Procedură - Pagina 37
Excepții de Procedură - Pagina 38
Excepții de Procedură - Pagina 39
Excepții de Procedură - Pagina 40
Excepții de Procedură - Pagina 41
Excepții de Procedură - Pagina 42
Excepții de Procedură - Pagina 43
Excepții de Procedură - Pagina 44
Excepții de Procedură - Pagina 45
Excepții de Procedură - Pagina 46
Excepții de Procedură - Pagina 47
Excepții de Procedură - Pagina 48
Excepții de Procedură - Pagina 49
Excepții de Procedură - Pagina 50
Excepții de Procedură - Pagina 51
Excepții de Procedură - Pagina 52
Excepții de Procedură - Pagina 53
Excepții de Procedură - Pagina 54
Excepții de Procedură - Pagina 55
Excepții de Procedură - Pagina 56
Excepții de Procedură - Pagina 57
Excepții de Procedură - Pagina 58
Excepții de Procedură - Pagina 59
Excepții de Procedură - Pagina 60
Excepții de Procedură - Pagina 61
Excepții de Procedură - Pagina 62
Excepții de Procedură - Pagina 63
Excepții de Procedură - Pagina 64
Excepții de Procedură - Pagina 65
Excepții de Procedură - Pagina 66
Excepții de Procedură - Pagina 67
Excepții de Procedură - Pagina 68
Excepții de Procedură - Pagina 69
Excepții de Procedură - Pagina 70
Excepții de Procedură - Pagina 71
Excepții de Procedură - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Exceptii de Procedura.doc

Alții au mai descărcat și

Lumea Muncii intre Diversitate si Convergenta

INTRODUCERE In actuala perioada de post integrare in UE, România este un exemplu clar a ceea ce se poate numi cercul vicios al resurselor de...

Relatia Dintre Stat si Drept

Realitatea , desigur mai puternica si mai interesanta în drept , cea mai pasionanta de studiat este statul “ MIRCEA DJUVARA. Statul si dreptul...

Tipuri de Drept - Public, Privat, Penal, International - In Sistemele Juridice

CAPITOLUL I Conceptul si configurarea notiunii de drept 1. Definitia dreptului 1.1 Conceptul notiunii de „drept” Cuvântul „drept” ” este...

Răspunderea Politică a Guvernului și Membrilor săi în Dreptul Românesc și Comparat

CAPITOLUL I. Consideratii introductive Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei A. Notiunea de raspundere...

Procedura Civila

ACTIUNEA CIVILA CLASIFICAREA actiunilor civile: I. Dupa scopul material urmarit de reclamant: Actiune in realizarea dreptului óactiuni in...

Contractul in Dreptul Roman

GENERALITATI CU PRIVIRE LA CONTRACT SI ELEMENTELE SALE Principalul izvor al obligatiilor, contractul, reprezinta acordul de vointa între doua...

Analiza Nulitatilor in Drept

Capitolul 1 Principiul legalitatii si garantiile realizarii sale in procesul penal 1.Principiul legalitatii - regula de baza in procesul penal...

Raspunderea Parintilor pentru Faptele Ilicite Savarsite de Copii lor Minori

Raspunderea pentru fapta altuia este o modalitate suplimentara de ocrotire a intereselor victimei. Ea se adauga raspunderii pentru fapta proprie si...

Ai nevoie de altceva?