Executia bugetului de stat

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Executia bugetului de stat.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ichim Cristinel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1.Noțiuni introductive 3
2.Execuția propriu-zisă 4
2.1.Aspecte generale 4
2.2 Execuția bugetului de stat, la partea de cheltuieli bugetare 6
2.2.1. Angajarea unei cheltuieli publice bugetare 6
2.2.2. Lichidarea 6
2.2.3. Ordonanțarea 6
2.2.4. Plata 6
2.2.Execuția bugetului de stat, la partea de venituri bugetare 7
2.3.1.Așezarea impozitului 7
2.3.2 Lichidarea 7
2.3.3 Emiterea titlului de percepere a impozitului 7
2.3.4 Perceperea propriu-zisă a impozitului 7
2.4. Competențele pe linia execuției bugetului de stat 7
2.5.Fazele execuției bugetare 8
2.5.1. Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare 8
2.5.2. Execuția de casă a bugetului de stat 8
2.5.3. Realizarea veniturilor bugetare 8
2.5.4. Efectuarea cheltuielilor bugetare 8
2.6. Rapoarte privind executarea bugetului 8
3.Încheierea exercițiului bugetar 9
3.1. Contul anual general de execuție a bugetului de stat. 9
4.Controlul execuției bugetare 10
4.1.Controlul bugetar politic 10
4.2 Controlul bugetar adiministrativ 10
4.3. Controlul jurisdicțional 11
5.Aprobarea execuției bugetare 11
6.Durata în timp a întregului proces bugetar 11
7.CONCLUZIE 12
8.BIBLIOGRAFIE 13

Extras din document

1.Noțiuni introductive

Locul cel mai important în cadrul actualului sistem bugetar al României îl deține bugetul de stat sau bugetul administrației centrale de stat care, de altfel îndeplinește un rol major în raport cu celelalte bugete componente. Situația se explică prin faptul că în bugetul de stat regăsim o pondere apreciabilă a veniturilor publice, prin intermediul acestuia finanțându-se importante sectoare și activități: sănătate, cultură, artă, învățământ, apărare, ordine publică, siguranță națională etc.

Definit drept actul de stabilire și autorizare a veniturilor și cheltuielilor anuale ale statului, bugetul de stat este și „un procedeu tehnico-financiar de fixare și coordonare a veniturilor cu cheltuielile din fiecare an; de asemenea, el este un act de conducere a gestiunii financiare a statului”. Baza legală a acestui ansamblu de atribuții, competențe, responsabilități, obligații și drepturi instituționale o constituie Constituția și legile specifice. Toate aceste reglementări au ca obiect final veniturile și cheltuielile statului. Procesul bugetar are cateva caracteristici majore:

- este decizional, deoarece are ca scop formularea, realizarea și controlul formării resurselor bugetare și al alocării lor (inclusive decizia privind recunoașterea nevoilor și a cuantumului lor, a priorității, oportunității și stringenței acestora);

- este democratic, fiind rezultat al exercitării atributelor statului de drept și al exercițiului puterii de stat pe seama opțiunilor liber exprimate prin vot de către cetățeni;

- este preponderent politic, deoarece conținutul său se referă la politica financiară a cărei formulare reprezintă decizia politică a forțelor majoritare in parlament;

- este tehnic in ce privește formularea, execuția și controlul, deoarece,dincolo de opțiunile politice, trebuie respectate cerințele funcționării mecanismului economic și principiul raționalității;

- este ciclic, deoarece se reia anual;

- are larg impact public, deoarece sfera sa de cuprindere și efectele generate se regăsesc in macro și microeconomie, precum și in toate domeniile vieții social-economice

Procesul bugetar reprezintă ansamblul acțiunilor și măsurilor întreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul și aprobarea execuției bugetare.

Cea mai importantă etapă este, însă, executarea bugetului de stat, întrucât presupune realizarea concretă a previziunilor aprobate de Parlament. Executarea bugetului de stat începe după adoptarea sa de către Parlament și constă în încasarea veniturilor la termenele și în cuantumul prevăzut și în efectuarea cheltuielilor conform destinației aprobate prin legea bugetară anuală.

2.Execuția propriu-zisă

2.1.Aspecte generale

Execuția bugetului de stat reprezintă cea de-a treia etapă în cadrul procedurii bugetare și înseamnă ,, activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget” . Tratarea ca atare a execuției anuale a bugetului de stat presupune abordarea următoarelor aspecte, ce trebuie avute în vedere în integritatea și finalitatea lor:

Execuția are la bază repartizarea pe trimestre a veniturilor și chletuielilor bugetului de stat, având semnificația ,, programării acesteia, în funcție de: termenele legale de încasare a veniturilor, termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare a deficitului bugetar, perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

Ca etapă a procesului bugetar , execuția bugetului reprezintă, de asemenea , o responsabilitatea a Guvernului, îndeplinită prin Ministerul Finanțelor Publice, care trebuie să organizeze activitatea si să aplice procedurile adecvate. Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielior se aprobă de către Ministrul Economiei și Finanțelor și ordonatorii principali și secundari de credite, așa cum am prezentat în figura 1.1 , după diferențierile făcute de lege, aceasta însă, poate fi schimbată dar numai pentru situațiile și condițiile strict prevăzute de lege.

Fig.1.1. Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheluielilor bugetare

Fisiere in arhiva (1):

  • Executia bugetului de stat.docx

Bibliografie

1. C. Albuț, C. Diaconu, Drept financiar, Editura Fundației „Chemarea”, Iași, 1998
2. Niță Nelu, Drept financiar și fiscal, Editura Tipo Moldova, Iași, 2010
3. Rada Postolache, Drept financiar, Suport de curs
4. Tatiana Mușteanu(coordonator), Mariana Vuță, Emilia Câmpeanu, Gyorgy Attila, Delia Vasilescu, Bianca Savelciuc, Editura Universitară ,București
5. Lect.Univ.Dr. Cristinel Ichim, Drept financiar și fiscal, Curs, 2019
6. Ministerul Finanțelor, Buget de stat
7. Mfinanțe.ro
8. Lege5.ro
9. Art 48 Elaborarea, aprobarea, execuția și încheierea execuției bugetului de stat
10. Legea nr.500/2002
11.Legea finanțelor publice