Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International

Proiect
9/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 18424
Mărime: 61.27KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Udrescu Doina
Nu mai este de actualitate. Prin Legea 302/2004 s-a reglementat institutia extradarii in statele membre UE, iar cu celelalte state nemembre, extradarea si expulzarea de fac in baza acordurilor internationale incheiate cu fiecare tara in parte.

Cuprins

Cuprins: Pag.

Cap.1 – Noţiune; aspecte generale. 4

1.1. Definiţia instituţiei extrădării; reglementare juridică 4

1.2. Definiţia instituţiei expulzării; motivaţia

încadrării ei între măsurile de siguranţă;

reglementare juridică 7

1.3. Asemănări şi deosebiri între cele două instituţii 10

Cap. 2 – Scurt istoric asupra instituţiilor extrădării

şi expulzării. 12

Cap. 3 – Condiţii privitoare la infracţiune. 16

3.1. Condiţii referitoare la infracţiune în cazul extrădării. 16

3.2. Condiţii referitoare la infracţiune în cazul expulzării. 17

Cap.4 – Condiţii referitoare la persoana infractorului. 19

4.1. Câteva aspecte generale privind cetăţenia. 19

4.2. Regimul juridic al străinilor în România. 28

4.3. Condiţii de extrădare a infractorului. 34

4.4. Condiţii de expulzare a infractorului. 35

4.5. Condiţii de extrădare privitoare la

persoana condamnatului 35

4.6. Condiţii privind urmărirea penală sau

executarea pedepsei, precum şi cererea de extrădădare 37

4.7. Efectele extrădării 37

Cap. 5 – Procedura extrădării 40

5.1. Sisteme de acordare a extrădării 40

5.2. Procedura în cazul în care România este statul solicitant 42

5.3. Procedura în situaţia în care România este statul solicitat 44

5.4. Ordinea de preferinţă în acordarea extrădării şi

tranzitarea extrădaţilor 48

Cap.6. – Procedura expulzării 50

6.1. Constatarea de către instanţă a cetăţeniei

străinului infractor sau a ţării de domiciliu

a persoanei fără cetăţenie care domiciliază

în străinătate. Deliberarea şi

luarea hotărârii de expulzare 50

6.2. Cazurile în care măsura de siguranţă este însoţită sau nu de pedeapsa închisorii. Revocarea expulzării. 51

Cap. 7 – Alte forme de asistenţă juridică internaţională

în materie penală 53

Cap. 8 – Perspective în evoluţia extrădării

şi a altor forme de cooperare internaţională

în materie penală 54

Cap. 9 – Extrădarea în reglementarea Convenţiei europene 56

Cap. 10 – Prezentarea unor cazuri reale

în care s-a aplicat măsura de extrădare

sau expulzare 65

Bibliografie 72

Extras din document

EXTRADAREA SI EXPULZAREA, INSTITUTII DE DREPT PENAL SI DE DREPT INTERNATIONAL

CAPITOLUL1:

NOTIUNE; ASPECTE GENERALE

1.1 DEFINITIA INSTITUTIEI EXTRADAREA; REGLEMENTARE JURIDICĂ.

Lupta contra infracţiunilor este o problemă care intereseză nu numai un stat, ci şi alte state. De multe ori, efectele infractiunii săvărşite într-un stat se răsfrâng, într-un fel sau altul şi asupra altor state.

Exită numeroase situaţii când anumiţi infractori, după ce au comis infracţiuni sau după ce au fost condamnaţi pe teritoriul unui stat, se refugiază în alt stat, căutând în acest fel, să scape de urmărire sau condamnare, ori de executarea pedepsei. Statul pe teritoriul căruia s-a refugiat infractorul va trebui ca, pe baza solicitarii adresate, să-l predea statului pe teritoriul căruia s-a comis fapta sau acelui care a fost lezat prin infracţiune, ori al carui cetăţean este făptuitorul, în vederea judecării, condamnării sau executării pedepsei, contribuind astfel la lupta comună dusă pe plan internaţional împotriva criminalităţii.

Pentru uşurarea realizării unor astfel de relaţii între state a fost creată instituţia extrădării. Extrădarea este consecinţa teritorialităţii legii penale şi se bazează pe colaborarea internaţională ce priveşte asistenţa juruidică între state.

În stiinţa dreptului penal român extradrea este definită ca fiind un act bilateral, politic şi juridic prin care statul, pe al cărui teritoriu se află un infractor străin, predă pe acesta statului unde s-a săvârşit infracţiunea ori statului ale cărei interese au fost afectate prin comiterea faptei sau al cărui cetătean este, în vederea tragerii la răspundere penală ori a executării pedepsei la care a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă.

Dreptul internaţional defineşte extrădarea ca fiind un act de asistenţă juridică interstatală, în materie penală, care urmăreste transferul unui individ urmărit sau condamnat penal, din domeniul suveranităţii judiciare a unui stat în domeniul celuilalt stat.

Sub raportul finalităţii sale, extrădarea este un act de reciprocă asistenţă juridică internaţională şi poate fi acordată numai in baza unei convenţii internaţionale sau în condiţii de reciprocitate.

Fiind o instituţie juridică, exrădarea are şi un pronunţat conţinut politic, întrucât ea se realizeză pe baza voinţei liber exprimate a statelor, respectându-se suveranitatea şi independenţa lor.

Din punctul de vedere al dreptului internaţional, extrădarea reprezintnă un atribut al suveranităţi statului care o acordă. Ea se realizează fie:

- pe baza unor convenţii internaţionale, de regulă prin convenţii bilaterale de asistenţă juridică, dar şi prin convenţii multilaterale, cu este cea încheiată, în 13 decembrie 1957, între statele membre ale Consiliului Europei, ori Convenţia interamericană de extrădare din 15 februarie 1982;

- pe baza de reciprocitate, în raporturile dintre două state, chiar în lipsa unor convenţii speciale în care să se menţioneze expres obligaţia de extrădare;

- în temeiul unor dispoziţii din legea internă a statului care acordă extrădarea (articolul 9, Codul penal român).

Preview document

Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 1
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 2
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 3
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 4
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 5
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 6
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 7
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 8
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 9
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 10
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 11
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 12
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 13
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 14
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 15
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 16
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 17
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 18
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 19
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 20
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 21
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 22
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 23
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 24
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 25
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 26
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 27
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 28
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 29
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 30
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 31
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 32
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 33
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 34
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 35
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 36
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 37
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 38
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 39
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 40
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 41
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 42
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 43
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 44
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 45
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 46
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 47
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 48
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 49
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 50
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 51
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 52
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 53
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 54
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 55
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 56
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 57
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 58
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 59
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 60
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 61
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 62
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 63
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 64
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 65
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 66
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 67
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 68
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 69
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 70
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 71
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 72
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 73
Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International.doc

Alții au mai descărcat și

Abandonul de Familie

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I, ASPECTE GENERALE A. CADRUL JURIDIC GENERAL INSTITUIT PRIN CONSTITUŢIE Constituţia României consacră în cuprinsul său o...

Statutul Refugiaților în Europa

INTRODUCERE ”Un loc pe care să-l numim acasă” Fiecare din noi are nevoie de un loc pe care să-l numească acasă – un loc unde “aparţinem”. Dar...

Cooperare Judiciara Internationala - Institutia Extradarii

1. SCURT ISTORIC Instituţia extrădării în dreptul român apare inca de la sfârşitul secolului al XIX – lea. In sprijinul acestei afirmatii, exista...

Extrădarea Cetățenilor Români

Extradarea este una din cele mai vechi forme de cooperare internationala. Extradarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de curtoazie pe care...

Extrădare

Cap.1 SCURT ISTORIC Lupta contra infracţiunilor este o problemă care intereseză nu numai un stat, ci şi alte state. De multe ori, efectele...

Extrădarea Modalitate de Asistență Juridică Internațională în Materie Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale, noutăţile politice, sociale şi internaţionale...

Extrădarea Activă

Extradarea este un act de cooperare al statelor împotriva infractorilor de un anumit grad de periculozitate, pentru a impiedica sustragerea...

Infracțiuni contra Familiei

Capitolul I. Aspecte comune 1. Aspecte generale Relaţiile de familie constituie un aspect deosebit de important al convieţuirii sociale. Familia...

Te-ar putea interesa și

Asistența juridică internațională în materie penală

INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea...

Extradarea Activă

În lumea contemporană, probabil unul din cele mai importante semne ale dezvoltării relaţiilor interstatale şi ale comerţului international îl...

Extrădare

Cap.1 SCURT ISTORIC Lupta contra infracţiunilor este o problemă care intereseză nu numai un stat, ci şi alte state. De multe ori, efectele...

Extrădarea cetățenilor RM

I.. Introducere Creșterea semni ficativă a nivelului criminalității după cel de Al Doilea Război Mondial și proliferarea formelor de...

Extrădarea Activă și Pasivă

COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ IN MATERIE PENALĂ In ansamblul relatiilor internationale bilaterale sau multilaterale, statele realizand...

Izvoarele Dreptului Penal

1. Introducere Dreptul penal este o ramură a sistemului nostru de drept, fiind alcătuit dintr-o totalitate de norme juridice legiferate de puterea...

Drept constituțional și instituții politice

PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Studentul la Drept consideră deseori că, dacă citește legea, o și înțelege. Această concluzie se datorează evidenței că...

Drepturile și libertățile fundamentale în AP

TEMA 1 APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA ISTORICĂ A DREPTURILOR OMULUI 1. Evoluția istorică a Drepturilor Omului Drepturile omului - ca fenomen social -...

Ai nevoie de altceva?