Falsuri în Înscrisuri

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 7302
Mărime: 35.86KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
prezentat in cadrul UDC Targu Mures

Extras din document

I. Aspecte generale

Sub denumirea de „falsuri în înscrisuri”, legea incriminează faptele de alterare a adevărului cu privire la înscrisuri. Din această subgrupă fac parte următoarele infracţiuni: falsul material în înscrisuri oficiale, falsul întelectual, falsuri în înscrisuri sub semnatură privată, uzul de fals, falsul în declaraţii, falsul privind identitatea şi falsul prin folosirea emblemei Crucii Roşii.

1. Obiectul juridic comun

Constă în relaţiile sociale referitoare la încrederea publică în înscrisurile producătoare de consecinţe juridice, în autenticitatea sau veridicitatea acestor înscrisuri, în adevărul pe care trebuie să-l exprime.

2. Obiectul material

Constă în înscrisul asupra căruia se exercită în mod nemijlocit activitatea incriminată. De exemplu, obiectul material poate consta în înscrisul alterat, când fapta incriminată constă în alterarea acestuia.

Obiectul material constă în materialul pe care se înscrie atunci când falsul se realizează prin contrafacere, înscrisul contrafăcut constituind produsul infracţiunii. Prin „înscris" se înţelege, în cazul infracţiunilor pe care le examinăm, actul alcătuit din forma scrisă. Înscrisul poate fi oficial sau sub semnătură privată. În ambele cazuri, este necesar ca înscrisul să aibă valoare probatorie, de natură să produ¬că consecinţe juridice, adică trebuie să aibă aptitudinea de a da naştere, de a modifica sau stinge un drept sau o obligaţie ori de a genera alte consecinţe juridice.

Nu este necesar ca înscrisul să fie destinat a servi ca probă, adică să fi fost anume întocmit ca instrument probator.

În literatura de specialitate se admite, în general, că obiectul material al infracţiunii de fals în înscrisuri poate consta şi într-un înscris care, fără să fi fost întocmit într-un scop probator, este apt să servească drept probă. De asemenea, nu interesează dacă înscrisul face dovada până la proba contrarie sau până la înscrierea în fals. În sfârşit, nu se cere ca înscrisul să facă dovada deplină despre faptul pe care este chemat să-l probeze. Dacă înscrisul este lipsit de orice valoare probatorie, el nu poate consti¬tui obiectul material al unei infracţiuni de fals, deoarece un asemenea înscris nu are aptitudinea de a produce consecinţe juridice.

3. Subiect activ

Poate fi, de regulă, orice persoană. Subiectul activ este calificat prin calitatea de funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiunilor de serviciu, în cazul infracţiunilor de fals intelectual (art. 289 C. pen.) şi fals material în înscrisuri oficiale, în forma agravată [art. 288 alin. (2) C. pen.]. Participaţia penală este posibilă sub toate formele.

4. Latura obiectivă

Elementul material al laturii obiective se realizează, în cazul tuturor infracţiunilor analizate, în modalitate comisivă. Acţiunea incriminata poate consta în :

- falsificarea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, prin contrafacere

sau alterare, la falsul material în înscrisuri oficiale (art. 288 C. pen.) şi falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290 C. pen.);

- denaturarea conţinutului unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, la falsul intelectual (art. 289 C. pen.);

- folosirea unui înscris falsificat, înscris oficial sau sub semnătură privată, la uzul de fals (art. 291 C. pen.);

- folosirea fără drept a emblemei sau denumirii de Crucea Roşie, la falsul prin folosirea emblemei Crucii Roşii (art. 294 C. pen.);

- declararea necorespunzătoare adevărului, la falsul în declaraţii (art. 292 C. pen.);

- prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, la falsul privind identitatea (art. 293 C. pen.).

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru încrederea publică în autenticitatea sau veridicitatea înscrisurilor care au aptitudinea de a produce consecinţe juridice. În cazul infracţiunii de fals prin folosirea emblemei Crucii Roşii, urmarea imediată constă într-o pagubă materială.

Raportul de cauzalitate dintre fapta săvârşită şi urmarea socialmente periculoasă rezultă din săvârşirea faptei. La infracţiunea de fals prin folosirea emblemei Crucii Roşii, raportul de cauzalitate trebuie stabilit în fiecare caz concret.

5. Latura subiectivă

Presupune vinovăţia făptuitorului sub forma intenţiei, care poate fi directă sau indirectă. La infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290 C. pen.); uz de fals (art. 291 C. pen.); fals în declaraţii (art. 292C. pen.) şi fals privind identitatea (art. 293 C. pen.), intenţia făptuitorului nu poate fi decât directă, deoarece latura subiectivă include şi cerinţa unui anumit scop.

Preview document

Falsuri în Înscrisuri - Pagina 1
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 2
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 3
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 4
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 5
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 6
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 7
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 8
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 9
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 10
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 11
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 12
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 13
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 14
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 15
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 16
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 17
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 18
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 19
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 20
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 21
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 22
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 23
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 24
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 25
Falsuri în Înscrisuri - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Falsuri in Inscrisuri.doc

Alții au mai descărcat și

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Falsul în Acte

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. ASPECTE INTRODUCTIVE În toate etapele de dezvoltare ale societăţii umane s-au săvârşit fapte antisociale care au...

Ineficacitatea Legatelor - Revocarea

1. Noţiuni introductive Potrivit art.920-923 şi 930-931 Cod civil legatul născut în mod valabil poate deveni ineficace prin efectul revocării lui,...

Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text

CAPITOLUL I §1. Aspecte introductive Un înscris poate fi falsificat în întregime sau doar parțial. Înscrisul falsificat în întregime poate fi...

Cercetarea Falsului prin Inlaturarea de Inscrisuri

1.Consideraţii generale cu privire la falsuri Sub denumirea „infracţiuni de fals”, legiuitorul a inclus intr-o categorie distinctă de infracţiuni,...

Infracțiuni contra Patrimoniului

Introducere - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra patrimoniului Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit...

Infractiuni de Fals

In fiecare zi suntem bombardati cu stiri ce dezvaluie cat mai multe infractiuni de fals. Practic se poate spune ca pe zi ce trece descoperim ca in...

Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice

ULTRAJUL CONTRA BUNELOR MORAVURI Şi TULBURAREA ORDINII Şl LINIŞTII PUBLICE 1.Ultrajul contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii...

Te-ar putea interesa și

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Medicină legală - studiul morții neviolente în cazuistica medicino-legală

Capitolul I 1. Noţiuni introductive 1.1. Scurt istoric Încă de la debutul învatamântului superior medical, medicina legală s-a aflat printre...

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Falsul monetar

INTRODUCERE Actualitatea temei. Criminalitatea ca fenomen social, structură, cauzele şi condiţiile existenţei ei sunt adecvate stării...

Infracțiunile de Fals

CAPITOLUL I Aspecte generale privind infracţiunile de fals În cadrul acestei teze, care s-a vrut a reprezenta, cel puţin la nivel empiric o...

Cercetarea Falsului prin Inlaturarea de Inscrisuri

1.Consideraţii generale cu privire la falsuri Sub denumirea „infracţiuni de fals”, legiuitorul a inclus intr-o categorie distinctă de infracţiuni,...

Ai nevoie de altceva?