Familia și Rolul ei pentru Societate

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 23512
Mărime: 80.24KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dragota Nicolae

Extras din document

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie si căsătorie

1. Familia şi rolul ei pentru societate

Sub aspect juridic, familia desemnează grupul de persoane intre care există drepturi si obligaţii ce izvorăsc din căsătorie, rudenie (inclusiv adopţie) precum si din alte raporturi asimilate relaţiilor de familie.

În sens restrâns, familia este nucleul social elementar cuprinde pe soţi si descendenţii lor necasatoriti.

În sens larg, din familie fac parte soţii si copii lor, părinţii soţilor, precum si alte persoane cu care aceşia se află in relaţie de rudenie. ( Codul familiei).

Privită sub alt aspect moral-creştin, familia este o instituţie de origine divina stabilită de la Creaţie. Ea este construită prin căsătorie ale cărei principale caracteristici au fost de la întemeiere, unitatea si indisolubilitatea. Fiind instituită de Dumneazeu, familia are un caracter sacru, acest caracter de sacralitate fiind pus in evidenţă prin urmatoarele carecteristici: iubirea desăvarşită, comuniunea, unitatea si egalitatea membrilor acesteia.

2.Căsătoria- baza a familiei. Modul de protecţie a acesteia de către stat

Art. 1 Codul familiei:

-În România statul ocroteşte căsătoria şi familia; el sprijină prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei.

Statul apără interesele mamei şi copilului şi manifestă deosebită grijă pentru creşterea şi educarea tinerei generaţii.

Familia are la bază căsătoria liber consimţită între soţi.

În relaăiile dintre soţi, precum şi în exerciţiul drepturilor faţă de copii, bărbatul şi femeia au drepturi egale.

Drepturile părinteşti se exercită numai în interesul copiilor.

Art.2

-Relaţiile de familie se bazează pe prietenie si afecţiune reciprocă între membrii ei care sunt datori sa-si acorde unul altuia sprijin moral si material.

Căsătoria, bază a familei nu constituie numai o problemă de ordin personal, nu interesează numai pe cei doi soţi, ci şi societatea. În toate relaţiile de familie trăieşte un interes social.

Statul este direct interesat în apărarea căsătoriei şi familiei, pentru că in familie se pune baza educării copiilor într-o morală sănătoasă şi pregătirii generaţiilor viitoare.

Dar, apărarea căsătoriei nu înseamnă menţinere ei cu orice preţ. Pe această idee se fundamentează admiterea, în legislaţia noastră mai recentă( legea 59/1993) a divorţului prin consimţamântul ambilor soţi în condiţiile stabilite de lege.

Chiar dacă, în principiu, căsătoria se încheie pe viaţă, totuşi menţinerea ei nu trebuie făcută în orice condiţii şi cu orice preţ, deorece menţinerea ei poate da naştere unor stări conflictuale cu consecinţe negative.

„Când,prin urmare, justiţia costată că credinţa ce şi-o datoresc soţii, nemaiexistând, căsătoria a devenit o situaţie necinstită din dosul căreia se ascund relaţii ilicie, sau că legătura sufletească dintre soţi, nemaiputând exista, e înlocuită prin dispreţ, aversiune şi relaţii ostile, nu e interesul nici al copiilor, nici al familiei de a se impune menţinerea unei situaţii legale care nu mai corespunde realităţii.

3.Notiunea de desfacere a căsătoriei. Elemente de diferenţiere între desfacere-încetare şi desfiinţare

În principiu, căsătoria se încheie pe viaţă; totuşi atunci cand işi pierde raţiunea de a continua, oricare dintre cei doi soţi ori amândoi soţi sunt ândreptaţiţi sa ceară desfacerea ei. Principiul libertăţii căsatoriei, potrivit căruia incheierea căsătoriei este expresia consimţamântului liber al soţilor, implică şi principiul libertăţii desfacerii acesteia, această voinţă a soţilor neputând fi ignorată, căsătoria privind in primul rând si în mod nemijlocit pe respectivii soţi. Aceasta explică de ce numai manifestarea de voinţă a unuia sau a ambilor soţi poate declanşa acţiunea de divorţ.

Totuşi, libertatea divorţului nu este totală, căsătoria nu este o chestiune de ordin exclusiv privat ci are un caracter social. Iata de ce voinţa soţilor de a pune capăt căsătoriei este numai premisa desfacerii acesteia, divorţul presupunând în toate cazurile o statuare judecătorească în acest sens.

Divorţul este singurul mijloc de desfacere a căsătoriei, având un caracter prin excelenţă judiciar, şi care, la cererea unuia dintre soţi sau pe baza consimţamântului ambilor soţi, conduce la stingerea cu efect numai pentru viitor, a principalelor efecte ale căsătoriei - în special a efectelor de natură personală dintre soţi.

Preview document

Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 1
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 2
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 3
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 4
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 5
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 6
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 7
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 8
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 9
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 10
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 11
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 12
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 13
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 14
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 15
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 16
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 17
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 18
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 19
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 20
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 21
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 22
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 23
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 24
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 25
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 26
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 27
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 28
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 29
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 30
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 31
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 32
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 33
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 34
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 35
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 36
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 37
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 38
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 39
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 40
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 41
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 42
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 43
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 44
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 45
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 46
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 47
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 48
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 49
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 50
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 51
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 52
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 53
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 54
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 55
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 56
Familia și Rolul ei pentru Societate - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Familia si Rolul ei pentru Societate.doc

Alții au mai descărcat și

Sociologie Juridica

CAPITOLUL I OBIECTUL ŞI PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI DREPTULUI. ASPECTE METODOLOGICE Secţiunea I Sociologia generală şi sociologia juridică Chiar...

Dobândirea și Pierderea Cetățeniei Române

I. Dobândirea cetăţeniei române 1. Moduri de dobândire a cetăţeniei Dobândirea cetăţeniei, se face pe baza a două sisteme şi anume: sistemul care...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Considerații prinvind rolul familiei în societate

INTRODUCERE Am ales aceasta temă deoarece ne interesează pe absolut toti , fie că suntem copii, părinţi, bunici . În general, când este certat de...

Te-ar putea interesa și

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Rezumat Prin prezentul demers al acestei lucrări intitulat „Fenomenul migraţiei şi criza familială” am urmărit identificarea şi evidenţierea...

Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate

Introducere Familia este instituţia în care se formează, se construieşte personalitatea; copilul va deveni un viitor adult cu sau fără inhibiţii,...

Managementul resurselor umane

DIN PARTEA AUTORULUI Succesul, performanta si competitivitatea oricarei organizatii depind, in mare masura, de continutul si calitatea...

Aspecte ale Schimbării Sociale la Nivelul Organizației care Asigură Servicii Publice

INTRODUCERE Modurile de viata si institutiile caracteristice lumii moderne sunt radical diferite, chiar si de cele din trecutul apropiat. În...

Stiluri de Comunicare și Stima de Sine în Cuplu

Introducere Comunicarea reprezintă un foarte mare avantaj de a menţine mult timp intensitatea unei relaţii. În lipsa ei, când in relaţia...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Prevenirea și diminuarea violenței în școală - ciclul primar și gimnazial

Asistenţa socială a apărut ca răspuns la nevoile şi suferinţele umane, iar nevoia socială şi implicit, nevoia de asistenţă socială au existat şi...

Violența Domestică

ARGUMENT În societate, omul nu poate trăi singur, izolat. El se raportează permanent la alţii, acţionează împreună cu ei, stabileşte relaţii ;...

Ai nevoie de altceva?