Familie și Căsătorie

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 26626
Mărime: 76.59KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Moraru

Cuprins

 1. Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 5
 2. 1. Familia şi rolul ei pentru societate 5
 3. 2.Căsătoria- baza a familiei. Modul de protecţie a acesteia de către stat 5
 4. Secţiunea a II-a - DESFACEREA CĂSĂTORIEI 7
 5. 1. Noţiunea de desfacere a căsătoriei. Elemente de distincţie faţă de încetare şi desfiinţare 7
 6. 2. Sediul materiei 11
 7. 3. Sisteme sau concepţii privind divorţul 12
 8. Sectiunea a III –a - MOTIVELE DE DIVORŢ
 9. 1. Preliminarii 13
 10. 2. Rolul reglementărilor legale privind motivele de divorţ în stabilitatea familiei 14
 11. 3. Temeiul divorţului 15
 12. 4. Rolul culpei în procesul de divorţ 15
 13. 5. Desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor 17
 14. 6. Proiectul noului cod civil 18
 15. 7. Motive de divorţ în legislaţia europeană 19
 16. SECŢIUNEA IV-PROCEDURA DIVORŢULUI 24
 17. 1. Instanţa competentă 24
 18. 2. Cererea de chemare în judecată şi cererea reconvenţională 25
 19. 2.1Cererea de chemare în judecată 25
 20. 2.2Cererea reconveţională 27
 21. 3. Procedura divorţului bazat pe acordul soţilor 27
 22. 4. Participanţii la procesul de divorţ 28
 23. 5. Probele în procesul de divorţ 30
 24. 6. Luarea măsurilor vremelnice 32
 25. 7. Cererile accesorii 32
 26. 8. Hotărârea judecătorească 37
 27. 9. Renunţarea la divorţ şi împăcarea soţilor 39
 28. 10.Căile de atac. Apelul şi recursul 39
 29. 11. Comunicarea hotărârii de divorţ 40
 30. Secţiunea V- EFECTELE DESFACERII CĂSĂTORIEI 41
 31. 1. Efectele divorţului cu privire la relaţiile personale între soţi 41
 32. 2. Lipsa efectelor divorţului cu privire la capacitatea de exerciţiu şi cetăţenie soţilor 43
 33. 3. Efectele divorţului cu privire la bunurile comune 43
 34. 3.1 Împărţirea bunurilor comune prin învoiala soţilor 44
 35. 3.2 Împărţirea bunurilor comune prin hotărâre judecătorească 46
 36. 3.3 Hotărârea judecătorească de împărţire a bunurilor comune 50
 37. 4.Efectele divorţului cu privire la locuinţa comună a soţilor 51
 38. 4.1 Situaţia soţilor chiriaşi 52
 39. 4.2 Situaţia soţului proprietar 53
 40. 4.3 Situaţia soţilor coproprietari sau proprietari în devălmăşie 53
 41. 5. Efectele divorţului cu privire la alte raporturi patimoniale între soţi 54
 42. 5.1. Obligaţia legală de întreţinere 54
 43. 5.2. Dreptul la moştenire 55
 44. Sectiunea VI- EFECTELE DIVORŢULUI ÎN RELAŢIILE DINTRE PĂRINŢI ŞI COPII 56
 45. 1.Exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti în cazul divorţului 56
 46. 2. Exercitarea drepturilor părinteşti cu privire la persoana copilului 59
 47. 3. Modificarea măsurilor luate cu privire la persoana copilului şi organul competent să ia măsura 60
 48. 4.Efectele divorţului cu privire la relaţiile patrimoniale dintre părinţi şi copiii minori 61
 49. CONCLUZII 64
 50. Secţiunea VII – JURISPRUDENŢĂ 66
 51. Anexa 1 Cerere tip acţiune de divorţ întemeiată pe acordul soţilor 66
 52. Anexa 2 Cerere de divorţ 67
 53. Anexa 3 Cerere de desfacere a căsătoriei respinsă ca neîntemeiată 69
 54. Anexa 4 Divort cu minori 72
 55. Anexa 5 Desfacerea casatoriei; încredinţarea minorei rezultatată din căsătorie 73
 56. Anexa 6 Desfacerea căsătoriei prin acord 75
 57. Anexa 7 Împărţirea bunurilor comune după desfacerea căsătoriei 76
 58. BIBLIOGRAFIE 79

Extras din proiect

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie

1. Familia şi rolul ei pentru societate

Sub aspect juridic, familia desemnează grupul de persoane între care există drepturi si obligaţii ce izvorăsc din căsătorie, rudenie (inclusiv adopţie) precum şi din alte raporturi asimilate relaţiilor de familie.

În sens restrâns, familia este nucleul social elementar cuprinde pe soţi si descendenţii lor necăsătoriti.

În sens larg, din familie fac parte soţii si copiii lor, părinţii soţilor, precum şi alte persoane cu care aceştia se află în relaţie de rudenie. ( Codul familiei).

Privită sub alt aspect moral-creştin, familia este o instituţie de origine divină stabilită de la Creaţie. Ea este construită prin căsătorie ale cărei principale caracteristici au fost de la întemeiere, unitatea si indisolubilitatea. Fiind instituită de Dumneazeu, familia are un caracter sacru, acest caracter de sacralitate fiind pus în evidenţă prin următoarele carecteristici: iubirea desăvârşită, comuniunea, unitatea şi egalitatea membrilor acesteia.

2. Căsătoria- baza a familiei. Modul de protecţie a acesteia de către stat

Art. 1 Codul familiei:

-În România statul ocroteşte căsătoria şi familia; el sprijină prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei.

Statul apără interesele mamei şi copilului şi manifestă deosebită grijă pentru creşterea şi educarea tinerei generaţii.

Familia are la bază căsătoria liber consimţită între soţi.

În relaţiile dintre soţi, precum şi în exerciţiul drepturilor faţă de copii, bărbatul şi femeia au drepturi egale.

Drepturile părinteşti se exercită numai în interesul copiilor.

Art.2

-Relaţiile de familie se bazează pe prietenie si afecţiune reciprocă între membrii ei care sunt datori sa-şi acorde unul altuia sprijin moral si material.

Căsătoria, bază a familei nu constituie numai o problemă de ordin personal, nu interesează numai pe cei doi soţi, ci şi societatea. În toate relaţiile de familie trăieşte un interes social.

Statul este direct interesat în apărarea căsătoriei şi familiei, pentru că în familie se pune baza educării copiilor într-o morală sănătoasă şi pregătirii generaţiilor viitoare.

Dar, apărarea căsătoriei nu înseamnă menţinere ei cu orice preţ. Pe această idee se fundamentează admiterea, în legislaţia noastră mai recentă ( legea 59/1993) a divorţului prin consimţâmântul ambilor soţi în condiţiile stabilite de lege.

Chiar dacă, în principiu, căsătoria se încheie pe viaţă, totuşi menţinerea ei nu trebuie făcută în orice condiţii şi cu orice preţ, deorece menţinerea ei poate da naştere unor stări conflictuale cu consecinţe negative.

„Când, prin urmare, justiţia costată că credinţa ce şi-o datoresc soţii, nemaiexistând, căsătoria a devenit o situaţie necinstită din dosul căreia se ascund relaţii ilicite, sau că legătura sufletească dintre soţi, nemaiputând exista, e înlocuită prin dispreţ, aversiune şi relaţii ostile, nu e interesul nici al copiilor, nici al familiei de a se impune menţinerea unei situaţii legale care nu mai corespunde realităţii.

Secţiunea a II-a - DESFACEREA CĂSĂTORIEI

1. Noţiunea de desfacere a căsătoriei. Elemente de distincţie faţă de încetare şi desfiinţare

Preview document

Familie și Căsătorie - Pagina 1
Familie și Căsătorie - Pagina 2
Familie și Căsătorie - Pagina 3
Familie și Căsătorie - Pagina 4
Familie și Căsătorie - Pagina 5
Familie și Căsătorie - Pagina 6
Familie și Căsătorie - Pagina 7
Familie și Căsătorie - Pagina 8
Familie și Căsătorie - Pagina 9
Familie și Căsătorie - Pagina 10
Familie și Căsătorie - Pagina 11
Familie și Căsătorie - Pagina 12
Familie și Căsătorie - Pagina 13
Familie și Căsătorie - Pagina 14
Familie și Căsătorie - Pagina 15
Familie și Căsătorie - Pagina 16
Familie și Căsătorie - Pagina 17
Familie și Căsătorie - Pagina 18
Familie și Căsătorie - Pagina 19
Familie și Căsătorie - Pagina 20
Familie și Căsătorie - Pagina 21
Familie și Căsătorie - Pagina 22
Familie și Căsătorie - Pagina 23
Familie și Căsătorie - Pagina 24
Familie și Căsătorie - Pagina 25
Familie și Căsătorie - Pagina 26
Familie și Căsătorie - Pagina 27
Familie și Căsătorie - Pagina 28
Familie și Căsătorie - Pagina 29
Familie și Căsătorie - Pagina 30
Familie și Căsătorie - Pagina 31
Familie și Căsătorie - Pagina 32
Familie și Căsătorie - Pagina 33
Familie și Căsătorie - Pagina 34
Familie și Căsătorie - Pagina 35
Familie și Căsătorie - Pagina 36
Familie și Căsătorie - Pagina 37
Familie și Căsătorie - Pagina 38
Familie și Căsătorie - Pagina 39
Familie și Căsătorie - Pagina 40
Familie și Căsătorie - Pagina 41
Familie și Căsătorie - Pagina 42
Familie și Căsătorie - Pagina 43
Familie și Căsătorie - Pagina 44
Familie și Căsătorie - Pagina 45
Familie și Căsătorie - Pagina 46
Familie și Căsătorie - Pagina 47
Familie și Căsătorie - Pagina 48
Familie și Căsătorie - Pagina 49
Familie și Căsătorie - Pagina 50
Familie și Căsătorie - Pagina 51
Familie și Căsătorie - Pagina 52
Familie și Căsătorie - Pagina 53
Familie și Căsătorie - Pagina 54
Familie și Căsătorie - Pagina 55
Familie și Căsătorie - Pagina 56
Familie și Căsătorie - Pagina 57
Familie și Căsătorie - Pagina 58
Familie și Căsătorie - Pagina 59
Familie și Căsătorie - Pagina 60
Familie și Căsătorie - Pagina 61
Familie și Căsătorie - Pagina 62
Familie și Căsătorie - Pagina 63
Familie și Căsătorie - Pagina 64
Familie și Căsătorie - Pagina 65
Familie și Căsătorie - Pagina 66
Familie și Căsătorie - Pagina 67
Familie și Căsătorie - Pagina 68
Familie și Căsătorie - Pagina 69
Familie și Căsătorie - Pagina 70
Familie și Căsătorie - Pagina 71
Familie și Căsătorie - Pagina 72
Familie și Căsătorie - Pagina 73
Familie și Căsătorie - Pagina 74
Familie și Căsătorie - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Familie si Casatorie.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII

Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează “Dreptul familiei În Ţara Românească şi Moldova în secolele...

Desfacerea căsătoriei prin divorț - motive de divorț

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei

SITUAȚIA LEGALĂ A COPILULUI DIN CĂSĂTORIE ȘI DIN AFARA CĂSĂTORIEI PRELIMINARII Situația legală a copilului desemnează ansamblul normelor...

Aspecte teoretice și practice privind stabilirea maternității

1.1. Definirea conceptului de filiaţie Problema apariţiei omului pe Terra poate fi abordata din cel puţin doua perspective complet diferite. Cea...

Concubinaj, logodnă, căsătorie elemente comune și elemente diferențiale

CONCUBINAJ, LOGODNĂ, CĂSĂTORIE ELEMENTE COMUNE ŞI ELEMENTE DIFERENŢIALE I. Concubinajul (uniunea liberă) Deşi cele mai multe cupluri aleg ca...

Filiația Fată de Tată din Afara Căsătoriei

Capitolul I Filiaţia Secţiunea I Noţiuni introductive În sens larg, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de...

Nulitatea căsătoriei în noul cod civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Te-ar putea interesa și

Stabilitatea familiei și uniunea consensuală - parteneriat sau individualism la români

I. REZUMAT : Cercetarea de faţă a plecat de la premisa că în domeniul vieţii familiale, dar şi de la nivelul individului s-au petrecut numeroase...

Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană

Introducere Dintre toate vieţuitoarele, omul se naşte cel mai plăpând şi cel mai neputincios în a-şi satisface nevoile vitale ale existenţei şi de...

Percepția socială a familiei, căsătoriei și divorțului

REZUMAT Prin prezenta cercetare ne-am propus sa analizam perceptia sociala asupra familiei, casatoriei si divortului de catre tinerii...

Procedura încheierii căsătoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Bunurile Comune ale Soților

INTRODUCERE Casatoria este o institutie schimbatoare, ce a cunoscut numeroase fluctuatii de-a lungul istoriei pornind de la comunismul sexual,...

Alegerea Partenerului Conjugal

INTRODUCERE Decizia de a alege partenerul cu care să formeze un cuplu este susţinută de motivaţii conştiente şi inconştiente ale individului....

Căsătoria în Vechiul și Noul Testament

Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, sinergie între opera...

Ritualul Nunții la Rromii Ursari și Căldărari

I. DOCUMENTARE TEORETICA I.1. Câteva notiuni teoretice: “Riturile de trecere indica individualitatea si caracterul nostru separat, dar ne...

Ai nevoie de altceva?