Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

Proiect
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 20471
Mărime: 1.86MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA : ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ DISCIPLINA: POLITICI ŞI ECONOMII REGIONALE

Cuprins

CAPITOLUL I. POLITICA DE DEZVOLTARE A UNIUNII EUROPENE

1.1. Contextul politic şi economic 6

1.2. Scurt istoric al cadrului legislativ 7

1.3. Cadrul instituţional de implimentare a politicii regionale 11

1.4. Obiectivele politicii de dezvoltare şi perspectivele acestora 15

1.5. Necesitatea existenţei unei politici de dezvoltare regională pentru U.E 17

CAPITOLUL II. INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI COMPLEMENTARE

2.1. Reglementarile privind fondurile de structurale 20

2.2. Obiectivele prioritare pentru 2007-2013 21

2.3. Principiile de programare ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune 23

2.4. Fondurile structurale 25

2.5. Fondul de Coeziune 29

2.6. Acţiuni complementare 30

CAPITOLUL III. PROGRAMELE OPERAŢIONALE

3.1 Programul Operaţional de Transport 33

3.2 Programul Operaţional de Mediu 35

3.3 Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice 39

3.4 Programul Operaţional Regional 41

3.5 Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 43

3.6 Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative 44

3.7 Programul Operaţional pentru Asistenţă Tehnică 47

CAPITOLUL IV. FONDURILE U. E. ÎN ROMÂNIA

4.1. Mecanismele derulării programelor de pre - aderare a României 51

4.2. Mecanismele derulării programelor de post - aderare a României 57

4.3. Planul Naţional de Dezvoltare 59

4.4. Corelaţia dintre Planul Naţional de Dezvoltare şi fondurile U. E 61

CAPITOLUL V. PUNCTELE CHEIE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR U. E.

5.1 Beneficiarul şi proiectul eligibil 66

5.2 Cofinanţare necesară pentru un proiect cu fonduri structurale 66

5.3 Documentaţie şi paşi necesari în obţinerea finanţării 67

5.4 Formalităţile întocmirii proiectului „Şcoala pentru toţi” 68

CONCLUZII 71

BIBLIOGRAFIE 72

Extras din document

1.1. Contextul politic şi ecomonic

Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De aceea, problema atenuării dezechilibrelor regionale şi, în general, a susţinerii proceselor de dezvoltare regională reapare în Europa, în ultimul timp, ca o preocupare majoră atât în studiile de specialitate, cât şi în analizele destinate fundamentării măsurilor de politică economică şi socială. Explicaţiile interesului crescând pentru astfel de preocupări constă în menţinerea - uneori chiar agravarea - unor dezechilibre apărute în perioadele anterioare, sau o percepţie nouă asupra acestora în actualul context economic, social şi politic, în Europa Centrală şi de Est, interesul actual pentru problemele regionale este determinat de necesitatea abordării şi rezolvării în cadrul politicilor economice naţionale a dificultăţilor generate de procesele de restructurare şi reformă, în cazul ţărilor dezvoltate din vestul continentului, preocupările în domeniul politicilor regionale s-au intensificat ca urmare a problemelor apărute în legătură cu procesele implicate de integrarea economică şi politică.

Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene îşi are originea în diferenţele de nivel ale veniturilor existente între zone geografice distincte. Cele mai prospere zece regiuni ale UE sunt de trei ori mai bogate şi investesc de trei ori mai mult în unităţile lor de producţie decât cele mai sărace zece regiuni. Această problemă s-a accentuat cu fiecare lărgire a Uniunii. Din 1988, aproape o treime din bugetul comunitar este dedicat sprijinirii zonelor mai puţin avantajate, iar această proporţie tinde să crească.

Se cere făcută observaţia că sintagma "politică de dezvoltare regională" desemnează un set de măsuri cu caracter unitar din punctul de vedere al adresării - în speţă, către zone distincte din punct de vedere geografic, fără referire aşadar la apartenenţa de o anume ţară sau grup de ţări. O asemenea perspectivă globală trebuie corelată cu incidenţele asupra capacităţii concrete de a influenţa mersul lucrurilor şi, totodată, cu interesele reale în dezvoltarea regională. Formularea elementelor concrete de politică economică ţine cont, prin urmare, de prezenţa unor obiective şi principii adecvate caracterului regional al primitorului de sprijin financiar, în contextul globalizării abordării din punctul de vedere al donatorului. Dacă avem în vedere aceste aspecte, în cadrul acestui segment al politicii comunitare intră mai multe componente: ajutorul acordat ţărilor în curs de dezvoltare, sprijinul pentru dezvoltarea unor regiuni din ţările membre

şi asistenţa acordată ţărilor candidate.

Pentru a se ajunge în Uniune la o creştere economică de perspectivă în urma unei revigorări a acesteia, este necesară extinderea investiţiilor în capital material şi uman, o sporire a inovaţiei şi o utilizare mai amplă a tehnologiei informaţiei şi comunicării, pentru a genera productivitate şi ocupare. Acestea nu trebuie însă să se limiteze numai la regiunile centrale ale Uniunii, unde productivitatea şi ocuparea se situează la cotele cele mai înalte şi unde forţa inovativă este cea mai evoluată, ci pretutindeni în Uniune.

Cercetarea economiei UE în ansamblul ei este foarte relevantă, dar nu trebuie să fie indusă în eroare întrucât între diversele ţări şi regiuni există în trecut ca şi în prezent disparităţi accentuate raportate la output, productivitate şi ocupare. Cauza acestor disparităţi o constituie deficitele structurale care vizează factorii cheie ai competitivităţii, dotarea insuficientă cu capital material şi uman (infrastructură şi calificare profesională), lipsa inovaţiei şi promovarea eficientă a întreprinderilor precum şi capital redus în ce priveşte mediul (un mediu natural şi/sau urban permanent viciat).

Ţările şi regiunile sunt dependente de sprijin atunci când este vorba despre depăşirea lipsurilor structurale şi crearea unor avantaje comparative, în vederea abilitării acestora spre concurenţă atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă . În acelaşi timp este necesară asigurarea accesului oamenilor la învăţământul general şi formarea profesională pentru ca – indiferent unde trăiesc – aceştia să-şi poată extinde competenţele. În urmă cu aproximativ 15 ani când s-a introdus piaţa internă s-a consolidat politica de coeziune a Uniunii pentru a putea veni în acelaşi timp în întâmpinarea necesităţilor existente. Un astfel de sprijin este astăzi chiar şi mai important, având în vedere amploarea disparităţilor şi extinderea Uniunii.

1.2. Scurt istoric al cadrului legislativ

1.2.1. Evoluţia politicii regionale europene

În anul 1957, ţările semnatare ale Tratatului de la Roma se referă în preambulul acestuia la necesitatea de „a consolida unitatea economiilor lor şi de a asigura dezvoltarea lor armonioasă prin reducerea diferenţelor existente între diversele regiuni şi a decalajelor cu care se confruntă regiunile mai puţin favorizate”.

În anul 1958 se constituie două Fonduri sectoriale: Fondul Social European (FSE) şi Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA).

A fost nevoie de 18 ani ca politica de coeziune economică şi socială să avanseze pe agenda politică a CE, datorită primei extinderi care includea state membre (Marea Britanie şi Irlanda) cu probleme considerabile de dezvoltare economică şi socială, cuplate cu o încetinire a dezvoltării economice datorate crizei petroliere din anii '70.

Preview document

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 1
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 2
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 3
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 4
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 5
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 6
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 7
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 8
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 9
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 10
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 11
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 12
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 13
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 14
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 15
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 16
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 17
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 18
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 19
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 20
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 21
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 22
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 23
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 24
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 25
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 26
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 27
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 28
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 29
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 30
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 31
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 32
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 33
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 34
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 35
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 36
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 37
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 38
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 39
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 40
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 41
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 42
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 43
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 44
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 45
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 46
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 47
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 48
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 49
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 50
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 51
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 52
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 53
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 54
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 55
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 56
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 57
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 58
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 59
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 60
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 61
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 62
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 63
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 64
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 65
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 66
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 67
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 68
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 69
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 70
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 71
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 72
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Fondurile Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Noile tendinte in Dreptul Social European

Extinderea Uniunii Europene, includerea noilor state membre, dincolo de faptul ca reprezinta un pas istoric pentru Europa si ca ofera noi proiecte...

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

România Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea şi pentru afirmarea în Uniunea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Administrativ European 2008

Capitolul 1 Uniunea Europeană şi dreptul administrativ Cuprins: - Obiectiv general - Obiective operaţionale - Conceptul de administraţie şi de...

Te-ar putea interesa și

Fondurile Structurale

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE 1. EVOLUŢIA FONDURILOR STRUCTURALE 1.1. Definiţia fondurilor structurale...

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

2.1. FONDURILE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE Exista 4 tipuri de Fonduri Structurale prezentate pe site-ul Parlamentului European, fiecare...

Investitia - Conditia Esentiala a Succesului in Afaceri

Argumentare Am ales aceasta tema in speranta descoperirii unor noi metode de a patrunde in lumea intransigenta a afacerilor. Conditia esentiala a...

Finanțarea proiectelor din fonduri europene la SC Transromania SRL, Sibiu

Introducere Uniunea Europeană este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data lărgirii acesteia are puterea unei piețe interne a...

Caracteristici ale Fondurilor Stucturale Administrate la Nivelul UE

Cap. 1 Consideraţii generale privind Fondurile Structurale şi de Coeziune 1.1 Concept. Evoluţie Uniunea Europeană intervine pentru eliminarea...

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul I Concepte privind fondurile si programele Uniunii Europene Uniunea Europeană desi la origine a fost creată pentru a realiza un...

Ai nevoie de altceva?