Formarea și evaluarea funcționarilor publici

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 24476
Mărime: 100.72KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI

I.1. Aspecte generale pag. 4

I.2. Prevederi legale privind formarea profesionala pag.10

I.3. Strategia de formare si scopul formarii profesionale pag.12

I.4.Stiluri, modalităţi si tipuri de formare profesională pag.16

I.5.Rolul departamentelor de resurse umane în formarea profesională pag.21

CAPITOLUL II - ANALIZA NECESARULUI DE FORMARE PROFESIONALA

II.1.Importanţa realizării unei analize a necesarului de formare profesionala pag.24

II.2.Etapele analizei necesarului de formare profesionala pag.25

II.3.Stabilirea programelor de formare profesională necesare acoperirii nevoilor de formare profesionala pag.34

II.4.Institutii abilitate in formarea funcţionarilor publici pag.36

CAPITOLUL III - EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI

III.1. Delimitări conceptuale pag.43

III.2. Prevederi legale aplicabile evaluării pag.45

III.3. Perioada de evaluare pag.46

III.4.Utilizarea fiselor de post in procesul de evaluare a performantelor pag.48

CAPITOLUL IV – PROCEDURI DE EVALUARE A PERFORMANTELOR INDIVIDUALE ALE FUNC’IONARILOR PUBLICI

VI.1. Stabilirea obiectivelor individuale pag.53

IV.2.Proceduri de evaluare a înalţilor funcţionari publici pag.54

IV.3. Proceduri de evaluare a funcţionarilor publici debutanţi pag.56

IV.4. Proceduri de evaluare a funcţionarilor publici definitivi pag.62

CAPITOLUL V - STUDIU DE CAZ

V.I. Prezentarea generală a municipiului Bucureşti pag.69

V.II Formarea continuă şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din Primăria Municipiului Bucureşti pag.74

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI pag.83

BIBLIOGRAFIE pag.86

Extras din document

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI

I.1. Aspecte generale

Ţinând seama de contextul european dar şi de necesitatea dezvoltării sistemului administrativ românesc, reforma administraţiei publice urmăreşte, printre altele, îmbunătăţirea managementului din sectorul public şi eficientizarea activităţii administraţiei publice prin dezvoltarea unui corp al funcţionarilor publici profesionist, stabil şi neutru politic.

Conceptul de carieră are numeroase înţelesuri, neexistând până în prezent o definiţie oficială unanim acceptată, care să întrunească consensul specialiştilor

Dezvoltarea carierei profesionale nu este o problemă de sine-stătătoare, ci trebuie privită în contextul vieţii şi dezvoltării de ansamblu a unei persoane si nu numai în calitatea sa de angajat

Sistemul de instruire pe termen lung pentru funcţionarii publici din ţara noastră se află încă în proces de definitivare. În acest context este necesară o orientare pentru dezvoltarea strategiilor specifice de instruire, prin stabilirea unui cadru pentru identificarea principalelor elemente în dezvoltarea unei strategii de instruire şi a problemelor care trebuie luate în considerare în contextul instituţional al instruirii.

Pregătirea profesionalã teoreticã şi practicã a personalului din administraţia publicã trebuie avutã în vedere în acţiunea de formare a acestuia, pornind de la caracterul multilateral şi specializat al activităţii în administraţia publicã, caracter ce determinã şi o pregătire profesionalã diferenţiată.

Compartimentele de resurse umane din autorităţile şi instituţiile publice, care sunt responsabile de identificarea necesităţilor de instruire şi de punerea în practică a procesului de instruire, pentru a-si putea dezvolta un plan de instruire, pentru propria lor instituţie, trebuie să abordeze următoarele probleme esenţiale:

- definirea obiectivelor de instruire;

- dezvoltarea unui chestionar al necesităţilor de instruire;

- realizarea unei analize a necesităţilor de instruire;

- identificarea necesităţilor de instruire şi a cerinţelor procesului de furnizare a cursurilor;

- elaborarea unui plan de instruire care să includă elementele necesare identificării şi desfăşurării instruirii.

Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008, prevede în domeniul instruirii funcţionarilor publici:

- instruirea funcţionarilor publici în dreptul comunitar, precum şi în aplicarea programelor europene;

- instruirea funcţionarilor publici în corelare directă cu fiecare plan de acţiune prin care se introduc măsuri de reformă;

- demonopolizarea sistemului de formare şi perfecţionare profesională în administraţia publică, prin diversificarea ofertei curiculare, precum şi crearea de secţii sau facultăţi de profil în centrele universitare

Nevoia de instruire este aceea de a stabili o abordare a activităţii de instruire cât şi un cadru general de realizare a activităţii de educare şi formare profesională sistematică, în domeniul administraţiei publice

Analiza necesarului de formare profesională este un studiu sistematic necesar pentru :

a. dezvăluirea adevăratelor probleme, cauzele acestora şi găsirea de soluţii;

b. identificarea domeniilor în care performanţele trebuie îmbunătăţite;

Formarea profesională a funcţionarilor publici cuprinde:

- formarea profesională iniţială;

- formarea profesională continuă.

Formarea profesională iniţială a funcţionarilor publici asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui post.

Formarea profesională continuă a funcţionarilor publici este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe.

Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute de post la nivelul calitativ specificat în fişa postului.

Competenţele profesionale se dobândesc pe cale:

- formală;

- non-formală.

Preview document

Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 1
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 2
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 3
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 4
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 5
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 6
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 7
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 8
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 9
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 10
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 11
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 12
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 13
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 14
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 15
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 16
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 17
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 18
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 19
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 20
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 21
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 22
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 23
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 24
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 25
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 26
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 27
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 28
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 29
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 30
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 31
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 32
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 33
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 34
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 35
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 36
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 37
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 38
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 39
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 40
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 41
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 42
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 43
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 44
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 45
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 46
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 47
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 48
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 49
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 50
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 51
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 52
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 53
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 54
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 55
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 56
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 57
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 58
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 59
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 60
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 61
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 62
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 63
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 64
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 65
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 66
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 67
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 68
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 69
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 70
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 71
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 72
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 73
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 74
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 75
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 76
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 77
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 78
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 79
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 80
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 81
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 82
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 83
Formarea și evaluarea funcționarilor publici - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Formarea si Evaluarea Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Elemente de management organizațional în instituțiile de asistență socială - instituții pentru persoane adulte

INTRODUCERE Lucrarea de faţă a fost concepută plecând de la convingerea că necesitatea abordării corespunzatoare a eleborarii şi managementul de...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Răspunderea funcționarilor publici

INTRODUCERE. Art. 64. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovatie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară,...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

Capitolulul 1. NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI 1.1. Consideraţii generale Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii...

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Studiu comparativ privind statutele funcționarilor publici din Ungaria și România

Ungaria, ca formă de guvernământ, este o republică independentă, un stat democratic care se organizează potrivit principiului separaţiei puterilor...

Agenția Națională a funcționarilor publici

1. PREZENTAREA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala Agentia...

Studiul privind formarea profesională a specialiștilor în administrația publică

INTRODUCERE Integrarea României în Uniunea Europeana înseamna pe lânga armonizarea legislativa si o preluare a valorilor si mentalitatilor...

Formarea Continuă a Resurselor Umane

INTRODUCERE Într-o piaţã a muncii aflatã în continuă schimbare, cererea şi oferta de forţă de muncă se modifică permanent, atât sub aspect...

Studiu de caz - recrutarea, evaluarea și formarea profesională a funcționarilor publici în cadrul Agenției Naționale de Administrație Fiscală

I.Recrutarea, evaluarea si formarea profesionala a functionarilor publici in cadrul Agentiei Nationale de Administratie Fiscala Evolutia practicii...

Ai nevoie de altceva?