Funcționarul Public

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 24922
Mărime: 96.75KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ION MATEI
Facultate de Drept

Cuprins

NOȚIUNI INTRODUCTIVE 5

CAP. I

NOŢIUNEA ŞI REGIMUL JURIDIC AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI 8

Secţiunea 1

Noţiunea de funcţie şi funcţionar al administraţiei publice 8

Secţiunea 2

Regimul juridic al funcţionarilor publici 13

Condiţii generale ale investirii în funcţie 13

Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului juridic de funcţiune în administraţia publică 18

CAP. II

PROBLEME DE PERSONAL ȘI ALE RĂSPUNDERII FUNCȚIONARILOR PUBLICI 28

Secţiunea 1

Pregătirea profesională a funcţionarilor din administraţia publică 28

Secţiunea 2

Perfecţionarea pregătirii profesionale a funcţionarilor din administraţia publică 32

Secţiunea 3

Selectarea şi numirea în funcţii a funcţionarilor publici 34

Secţiunea 4

Aprecierea activităţii funcţionarilor publici 46

Secţiunea 5

Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici 50

Secţiunea 6

Stabilitatea în funcţie a personalului 54

Secţiunea 7

Promovarea (avansarea) funcţionarilor publici 56

Secţiunea 8

Funcţionarul de fapt 59

CAP. III

PRACTICA JUDICIARĂ 64

CONCLUZII 69

BIBLIOGRAFIE 72

Extras din document

NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Viața socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Necesitatea realizării prerogativelor de putere publică a dus la apariția funcției publice și a funcționarilor care s-o îndeplinească. Comunitatea umană n-ar fi avut acces la progres dacă nu și-ar fi creat un întreg organism social, căruia să-i dea viabilitate prin personalul investit în diversitatea de funcții statornicite de-a lungul timpului în administrația publică. Diversitatea sarcinilor pe care le are de îndeplinit administrația publică necesită o extrem de variată gamă de prestațiuni realizate prin serviciile publice, ca și un personal cu pregătire profesională diversă. Satisfacerea nevoilor cotidiene ale colectivității, a nevoilor omului care trăiește într-o grupare organizată, rămâne finalitatea esențială și singura justificare a administrației publice, atât de diversificată, mai ales în prestațiunile sale către populație.

Privită din punct de vedere sociologic, administrația publică nu reprezintă decât o sumă de colectivități umane care organizează anumite acțiuni în favoarea altor oameni. Din acest punct de vedere, problema oamenilor care lucrează în administrație capătă o importanță considerabilă. Oricât de bine pusă la punct ar fi organizarea unui organism social și oricât de bune legi și decizii ar fi, rămâne doar o simplă schemă, fără viabilitate, dacă nu există oameni competenți, activi și devotați pentru realizarea scopului stabilit.

Conform legii 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,art. 2: “funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală, administrația publică locală și autoritățile administrative autonome”. Tot în cadrul acestui articol aflăm că funcționarul public este persoana numită, în condițiile legii, într-o funcție publică (care dacă a fost eliberată din funcția publică și se află în corpul de rezervă al funcționarilor publici își păstrează calitatea de funcționar public).

Fiecare funcție publică se caracterizează prin anumite trăsături, dar

tuturor funcțiilor publice le sunt comune următoarele trăsături:

- funcția publică reprezintă un complex de drepturi și obligații, care nu sunt

facultative, ci obligatorii pentru persoana învestită;

- de asemenea funcția publică are caracter de continuitate care decurge din însăși continuitatea existenței statului; din aceasta nu trebuie să tragem concluzia că funcția publică nu poate fi exercitată intermitent; nu trebuie

confundată funcția însăși cu realizarea ei;

- funcția publică nu poate face obiectul unei înțelegeri între părți; ea este rezultatul unui act universal de voință prin investirea legală ce este acordată persoanei care exercită funcția;

- funcția publică este accesibilă tuturor cetățenilor, în condițiile legii;

Funcția publică este vazută ca o meserie de contact cu publicul (funcțiile de ghișeu, funcțiile prin care se realizează anumite prestații în favoarea cetățenilor, funcțiile prin care se exercită controlul de vamă, de bilete de tren etc.);

Dacă e să ne referim la ocupația cotidiană a funcționarilor publici, după cum ne demonstrează știința administrării și practica administrării publice din diferite țări, observațiile personale acumulate timp de mulți ani și trecute prin prisma cerințelor zilei ne fac să credem că un funcționar public trebuie să corespundă mai multor cerințe, adică să îndeplinească mai multe roluri. Le vom enumera pe cele principale:

1. Organizator. Un bun organizator trebuie să posede multe calități personale și, neapărat, cunoașterea principiilor de administrare. Astfel, poate construi о structură organizatorică adecvată.

2. Lider. Reprezintă baza behaviouristă (de la englezescul "behaviour" — comportament) a administrării.

3. Patolog. Pune diagnosticul "îmbolnăvirii" de birocratism și poate trata această boală.

4. Politician. Știe cum să obțină susținerea politică pentru programul său și să se mențină într-un mediu de interese competitiv.

5. Specialist analitic de decizii. Știe să estimeze consecințele deciziilor luate și valoarea lor financiară.

6. Promotor. Cunoaște avantajele puterii și știe cum să le aplice.

7. Savant. Poate argumenta științific necesitatea adoptării unora sau altor decizii cu scopul asigurării reformelor necesare.

8. Susținător al schimbărilor. Știe cum să folosească dezvoltarea organizațională pentru a utiliza la maximum resursele umane din agenția sa.

9. Internaționalist. Cunoaște importanța condițiilor locale pentru administrare.

10. Reformator. Poate prezice inconvenientele viitoare și știe să pregătească organizația pentru ele.

Acestea și alte roluri pot fi îndeplinite datorită acumulării cunoștințelor prin intermediul studierii teoriei și practicii administrării publice.

În prezent, profesia funcționarului public se află în faza de tranziție. Ea a acumulat un "depozit" enorm de cunostințe în ultimii 20 de ani, acest "depozit" imprimând administrării publice varietate și mobilitate. În calitate de obiect de studiu, administrația publică amintește de resedința Collyer, о casă de caramidă din timpurile victoriane din New York, care aparținea unor excentrici bogați: Landdi și Homer Collyer. Acești doi frați nu aruncau niciodată nimic. După moartea lor, în 1947, poliția a scos din casă 120 tone de obiecte agonisite timp de mulți ani, inclusiv 14 piane mari, 5000 cărti și о colecție de ziare învechite de 30 de ani. Acest exemplu de acumulare exagerată a fost desemnat prin termenul "collyerism".

Preview document

Funcționarul Public - Pagina 1
Funcționarul Public - Pagina 2
Funcționarul Public - Pagina 3
Funcționarul Public - Pagina 4
Funcționarul Public - Pagina 5
Funcționarul Public - Pagina 6
Funcționarul Public - Pagina 7
Funcționarul Public - Pagina 8
Funcționarul Public - Pagina 9
Funcționarul Public - Pagina 10
Funcționarul Public - Pagina 11
Funcționarul Public - Pagina 12
Funcționarul Public - Pagina 13
Funcționarul Public - Pagina 14
Funcționarul Public - Pagina 15
Funcționarul Public - Pagina 16
Funcționarul Public - Pagina 17
Funcționarul Public - Pagina 18
Funcționarul Public - Pagina 19
Funcționarul Public - Pagina 20
Funcționarul Public - Pagina 21
Funcționarul Public - Pagina 22
Funcționarul Public - Pagina 23
Funcționarul Public - Pagina 24
Funcționarul Public - Pagina 25
Funcționarul Public - Pagina 26
Funcționarul Public - Pagina 27
Funcționarul Public - Pagina 28
Funcționarul Public - Pagina 29
Funcționarul Public - Pagina 30
Funcționarul Public - Pagina 31
Funcționarul Public - Pagina 32
Funcționarul Public - Pagina 33
Funcționarul Public - Pagina 34
Funcționarul Public - Pagina 35
Funcționarul Public - Pagina 36
Funcționarul Public - Pagina 37
Funcționarul Public - Pagina 38
Funcționarul Public - Pagina 39
Funcționarul Public - Pagina 40
Funcționarul Public - Pagina 41
Funcționarul Public - Pagina 42
Funcționarul Public - Pagina 43
Funcționarul Public - Pagina 44
Funcționarul Public - Pagina 45
Funcționarul Public - Pagina 46
Funcționarul Public - Pagina 47
Funcționarul Public - Pagina 48
Funcționarul Public - Pagina 49
Funcționarul Public - Pagina 50
Funcționarul Public - Pagina 51
Funcționarul Public - Pagina 52
Funcționarul Public - Pagina 53
Funcționarul Public - Pagina 54
Funcționarul Public - Pagina 55
Funcționarul Public - Pagina 56
Funcționarul Public - Pagina 57
Funcționarul Public - Pagina 58
Funcționarul Public - Pagina 59
Funcționarul Public - Pagina 60
Funcționarul Public - Pagina 61
Funcționarul Public - Pagina 62
Funcționarul Public - Pagina 63
Funcționarul Public - Pagina 64
Funcționarul Public - Pagina 65
Funcționarul Public - Pagina 66
Funcționarul Public - Pagina 67
Funcționarul Public - Pagina 68
Funcționarul Public - Pagina 69
Funcționarul Public - Pagina 70
Funcționarul Public - Pagina 71
Funcționarul Public - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Functionarul Public.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Funcționarii publici într-o țară membră a Uniunii Europene - Germania

I. NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN Există două categorii de funcţii publice în ţările Uniunii Europene: 1. mai întâi, sunt...

Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere

INTRODUCERE Rolul pe care îl au funcţionarii publici în administraţia publică este unul foarte important, prezenţa lor fiind pretutindeni în...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Motivarea Funcționarilor Publici

1. Necesitatea cresterii gradului de motivare a functionarilor publici în general si pentru Primaria Sectorului 2 Activitatea administratiei...

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

1. PREZENTAREA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala Agentia...

Statutul Moral - Juridic al Functionarului

ARGUMENT In urma consultarii temelor pentru lucrarile de diploma am optat pentru tema Statutul moral-juridic al functionarului public si aceasta...

Dreptul la Cariera al Functionarilor Publici

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND NOTIUNEA DE “FUNCTIE PUBLICA” La nivel comunitar exista in principal doua dimensiuni de continut cu privire la...

Statutul Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I ORIGINEA SI EVOLUTIA FUNCTIEI PUBLICE SECTIUNEA I Evolutia reglementarilor cu privire la functia publica pana in 1923 Secole de-a...

Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța

Cap. 1 Funcția publica și funcționarul public 1.1 Reglementare legală Sediul materiei în ceea ce priveste regimul juridic al funcţiei publice şi...

Ai nevoie de altceva?