Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 11874
Mărime: 63.81KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Stefan Cocos

Cuprins

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE

CAPITOLUL II GARANŢIILE PERSONALE

1. CARACTERE GENERALE

2. GARANŢIILE PERSONALE FORMALE

A. GARANŢIILE PERSONALE ÎN EPOCA VECHE : SPONSIO ŞI FIDEPROMISSIO

B. GARANŢIILE PERSONALE ÎN EPOCA CLASICĂ:

FIDEIUSSIO

a) ASPECTE GENERALE

b) BENEFICIILE ACORDATE LUI FIDEIUSSOR

1. BENEFICIUL DE CESIUNE DE ACŢIUNI

2. BENEFICIUL DE DIVIZIUNE

3. BENEFICIUL DE DISCUŢIUNE

3. GARANŢIILE PERSONALE NEFORMALE

A. PACTUL DE CONSTITUIT

B. MANDATUL PECUNIAE CREDENDAE

C. RECEPTUM ARGENTARII

CAPITOLUL III GARANŢIILE REALE

1. CARACTERE GENERALE

2. FIDUCIA

3. GAJUL

4. IPOTECA

a) ASPECTE GENERALE

b) DREPTUL DE RETENŢIE

c) INTERDICTUL SALVIAN

d) ACŢIUNEA SERVIANĂ

e) ACŢIUNEA QUASI-SERVIANĂ

f) CATEGORII DE IPOTECI

g) CARACTERELE IPOTECII

h) TITULARII DREPTULUI DE A CONSTITUI O IPOTECĂ

i) RANGUL CREDITORILOR IPOTECARI

j) EFECTELE IPOTECII

k) STINGEREA IPOTECII

5. INTERCESIUNEA

CAPITOLUL IV CONCLUZII

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Conceptul de garanţie s-a format pe baza unei îndelungate evoluţii în procesul de tranziţie de la societatea gentilică la societatea politică.

Într-o epocă premergătoare fondării cetăţii Romei trebuie căutate originile obligaţiilor implicit ale garanţiilor.

În raporturile dintre diferitele popoare, în această perioadă dacă o persoană suferea o leziune din partea alteia, în mod colectiv sau printr-un singur membru izbucnea între ele o stare de război care tulbura starea de absolută independenţă juridică dintre ele şi pe care romanii o numeau libertas.

Perioadă lipsită de existenţa unui drept internaţional care să regleze raporturile de război şi pace, leziunea suferită de o persoană , legitima din partea ei o pretenţie de răzbunare faţă de acea persoană care o provocase. Dacă era cazul unui singur delicvent ginta căruia acesta aparţinea putea îndeplini orice răspundere prin abandonarea lui.

Astfel se năştea o răspundere a unei persoane către alta, răspundere prin care se diminua libertatea celui dintâi , creând o stare anormală de aservire care constituia pentru romani obligatio. Cu timpul, dreptul de război a putut fi înlocuit printr-un act de pace, adică printr-o înţelegere care aducea o satisfacere patrimonială garantată de o a treia persoană.

Odată admisă ideea că o persoană poate oferi răspunderea ei pentru un delict pe care nu l-a comis, nimic nu împiedică ca ea să răspundă şi în cazul unei conduite, care nu mai constituia un delict, de exemplu când jura că va face alteia o prestaţie ajungându-se astfel la prima formă de garantare a obligaţiilor- garanţiile personale.

Etapa de început a societăţii nu a perceput un nivel superior de dezvoltare economică, creditul bănesc era foarte redus, ca şi circulaţia monetară respectivă, dar în schimb o dezvoltare mai mare cunoşteau împrumuturile în natură concedate celor săraci, care dacă la scadenţă nu puteau plăti erau vânduţi ca sclavi, siliţi să lucreze pentru creditor sau chiar executaţi.

Adesea cămătarii vroiau să-şi asigure şi mai bine creanţa lor şi de aceea cereau datornicilor să le aducă şi garanţi pe care creditorii puteau să-i execute sau să-şi însuşească bunurile lor chiar înainte de a trage la răspundere pe debitorul principal.

Odată cu dezvoltarea economică a societăţii romane, schimbul comercial şi a creditului monetar, cămătarii şi-au extins activitatea în mod considerabil.

În vederea asigurării speculaţiilor lor băneşti, garanţiile personale s-au dovedit a nu fi întotdeauna corespunzătoare şi de aceea au fost create garanţiile reale care dând creditorilor mai multă certitudine asupra recuperării creanţelor, înlăturau surprizele, pe care insolvabilitatea garanţilor personali putea să le ofere.

Siguranţa pe care garanţiile reale o prezentau pentru creditori a dus la continua lor dezvoltare în epoca clasică şi postclasică.

Rezultatul unei îndelungate evoluţii a societăţii romane, garanţiile constituie acele mijloace juridice care au drept scop să asigure pe creditor de consecinţele insolvabilităţii debitorului.

Preview document

Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 1
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 2
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 3
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 4
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 5
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 6
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 7
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 8
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 9
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 10
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 11
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 12
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 13
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 14
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 15
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 16
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 17
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 18
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 19
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 20
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 21
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 22
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 23
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 24
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 25
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 26
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 27
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 28
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 29
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 30
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 31
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 32
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 33
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 34
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 35
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 36
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 37
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 38
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 39
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 40
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 41
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 42
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 43
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 44
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 45
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 46
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 47
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 48
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 49
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 50
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 51
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 52
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 53
Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Garantiile Personale si Reale in Sistemul Dreptului Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul in Dreptul Roman

GENERALITATI CU PRIVIRE LA CONTRACT SI ELEMENTELE SALE Principalul izvor al obligatiilor, contractul, reprezinta acordul de vointa între doua...

Executarea Silita - Aspecte Comune

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ 1.1 Scurt istoric al executãrii silite Executarea silitã, dupã cum s-a stabilit în...

Masuri Asiguratorii in Procesul Civil

Introducere Drepturile pe care o persoană le are asupra unei alte persoane şi in particular creanţele, indiferent de faptul că sunt de origine...

Zone Maritime - Supuse Juridic Statelor

CAPITOLUL I TERITORIUL DE STAT. NOŢIUNE, NATURĂ JURIDICĂ, DELIMITARE, COMPONENŢĂ. 1.1. Noţiune. Suveranitate teritorială. Teritoriul prezintă...

Garantiile Reale Imobiliare. Ipoteca. Gajul

1. Aspecte generale Garantiile reale reprezinta mijloace juridice care confera creditorului garantat dreptul de a-si satisface creanta cu bunul...

Instituția Căsătoriei

I.1. Notiunea de casatorie I.1.1. Termenul de casatorie este folosit în doua sensuri si anume În primul rând casatoria înseamna actul juridic pe...

Adoptia Interna si Internationala

Sectiunea 1 Definitia adoptiei Pentru înflorirea armonioasa a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca într-un mediu familial, care sa-i...

Contractul de Garantie Reala Mobiliară

Introducere Sistemul garanţiilor reale mobiliare s-a dezvoltata şi s-a perfecţionat în ţara noastră o dată cu intrarea în vigoare a noii...

Ai nevoie de altceva?