Guvernul

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5317
Mărime: 38.55KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

1. Scurt istoric 2

2. Sediu normativ 3

3. Componenţa Guvernului 3

4. Primul-ministru 5

5. Aparatul de lucru al Guvernului 6

6. Funcţiile Guvernului 8

7. Atribuţiile Guvernului 8

A. În ceea ce priveşte administraţia publică 9

B. În ceea ce priveşte activitatea normativă 9

C. În domeniul economico-social 9

D. În ceea ce priveşte legalitatea şi apărarea naţională 10

E. În domeniul relaţiilor internaţionale 10

F. Alte funcţii 10

8. Funcţionarea Guvernului 11

9. Încetarea mandatului Guvernului 14

10. Concluzie 15

11. Repere bibliografice 16

Extras din document

Guvernul este organul central al puterii executive care organizează realizarea administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării şi în toate domeniile de activitate supuse reglementării legii

Guvernul îşi are originea în primele Constituţii – din perioada absolutismului monarhic, „Curia regis” (Consilii ale regelui), cum li se spunea în ţările Europei continentale, sau „Sfaturi Domneşti”, în Ţările Române. Evident, apariţia, dezvoltarea şi perfecţionarea lor au un caracter istoric. Instituţiile ca atare au căpătat conţinutul, semnificaţia şi rolul de putere executivă. În epoca modernă, schimbările survenite în administraţia centrală au determinat apariţia departamentelor, ca forme organizatorice statale, dar şi cu trăsături specifice fiecărui stat sau grupe de state. Istoria ne demonstrează că, mai întâi, au apărut „dregătoriile”, structurile departamentale şi chiar ministerele conduse de miniştri, structuri care au funcţionat independent, perioade mai lungi sau mai scurte de timp. Ulterior, s-au alcătuit guvernele, ca instituţii politice şi, evident, juridice ale statelor, cu atribuţii şi competenţe caracteristice zilelor noastre. În Ţările Române, ministerele s-au format ca urmare a Regulamentelor Organice, ca o consecinţă a desfiinţării unor ranguri boiereşti. Primul Guvern a apărut după Unirea Principatelor. În Constituţia din anul 1866 se stipulează că miniştrii sunt numiţi şi revocaţi de Domn. Constituţia din 1923 aduce noi precizări: „Guvernul exercită puterea executivă în numele Regelui ”, iar „Miniştrii alcătuiesc Consiliul de Miniştri care este prezidat, cu titlul de preşedinte al Consiliului de Miniştri, de acela care a fost însărcinat de Rege cu formarea Guvernului”. Constituţia din 1938 care a instaurat monarhia autoritară, a diminuat mult rolul executiv al Guvernului. Nu Guvernul exercita puterea executivă în numele Regelui – aşa cum se prevedea in Constituţia din 1923, ci miniştrii exercitau puterea executivă în numele Regelui. Competenţele Guvernului au devenit cu adevărat formale în perioada regimului Antonescu, când, de fapt, Constituţia a fost suspendată. Întreaga putere executivă îi revenea Guvernului şi apoi Mareşalului Ion Antonescu, el fiind învestit cu puteri depline, având şi calitatea de Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Începând cu Constituţia din 1948 Guvernul a fost definit drept „organ suprem”, executiv şi administrativ, purtând genericul de Consiliu de Miniştri, alcătuit dintr-un preşedinte, din unul sau mai mulţi vicepreşedinţi şi un număr de miniştri. Prin Decretul-lege nr. 10 din 31 decembrie 1989, pentru a desemna organul suprem al administraţiei publice, s-a folosit noțiunea de Guvern în locul celei de Consiliu de Miniştri. Sunt ţări unde, pentru această instituţie, este folosită noţiunea de „Cabinet”

2. Sediu normativ

În prezent, organizarea și funcționarea Guvernului României este reglementată prin Legea nr. 90 din 26 martie 2001, modificată ulterior prin următoarele acte:

- Legea nr. 161/2003

- O.U.G. nr. 64/2003

- Legea nr. 23/2004

- O.U.G. nr. 11/2004

- O.U.G. nr. 17/2005

- Legea nr. 117/2005

- O.U.G. nr.76/2005, respinsă prin Legea nr. 250/2005

- Legea nr. 250/2005

- Legea nr. 250/2006

- O.U.G. nr. 87/2007

- O.U.G. nr. 221/2008

- O.U.G. nr. 17/2009

- O.U.G. nr. 24/2009

- Legea nr. 376/2009

- O.U.G. nr. 2/2010

3. Componenţa Guvernului

Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. În îndeplinirea atribuţiilor sale, Guvernul cooperează cu toate organismele sociale interesate.

Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară, se bucură de exercițiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale și nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003. Potrivit art. 84 alin. (1) din această lege, funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu:

Bibliografie

Alexandru Ioan, Cărăușan Mihaela, Bucur Sorin, Drept administrativ, Ediția a III-a revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2009

Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. I, Tematica prelegerilor, Repere bibliografice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003

Bălan Emil, Instituţii administrative, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008

Brezoianu Dumitru, Oprican Mariana, Administraţia publică în România, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008

Manda Corneliu, Drept administrativ, Editura Victor, Bucureşti, 2000

Manda Corneliu, Tratat elementar de drept administrativ, Ediția a IV-a revăzută și adăugită, Editura Lumina Lex, București, 2007

Negoiţă Alexandru, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Editura Atlas Lex S.R.L., Bucureşti, 1993

Pavelescu Tiberiu, Moinescu Gabriel, Drept administrativ român, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004

Petrescu Rodica Narcisa, Drept administrativ, Editura Hamangiu, București, 2009

Preda Mircea, Vasilescu Benonică, Drept administrativ. Partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007

Trăilescu Anton, Drept administrativ, Ediția a 4-a, Editura C. H. Beck, București, 2010

Vedinaş Verginia, Drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004

Zaharia Gheorghe, Chiuariu Tudor Alexandru, Dumitrache Dragoş, Tratat de drept administrativ, Ediţia a III-a actualizată şi completată, Editura Spiru Haret, Iaşi, 2007

Legea nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.

Preview document

Guvernul - Pagina 1
Guvernul - Pagina 2
Guvernul - Pagina 3
Guvernul - Pagina 4
Guvernul - Pagina 5
Guvernul - Pagina 6
Guvernul - Pagina 7
Guvernul - Pagina 8
Guvernul - Pagina 9
Guvernul - Pagina 10
Guvernul - Pagina 11
Guvernul - Pagina 12
Guvernul - Pagina 13
Guvernul - Pagina 14
Guvernul - Pagina 15
Guvernul - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Guvernul
    • Cuprins adm.doc
    • guvernul.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Răspunderea Politică a Guvernului și Membrilor săi în Dreptul Românesc și Comparat

CAPITOLUL I. Consideratii introductive Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei A. Notiunea de raspundere...

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Guvernul ca Organizare si Structura

Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din...

Rolul Guvernului în procesul legislativ

INTRODUCERE Actualitatea temei. Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată...

Parlamentul European

I. Introducere. Uniunea Europeana – noul cadru al politicii europene In literatura de specialitate precum si in mass-media se opereaza in mod...

Partidele Politice si Rolul Lor in Sistemul Constitutional

Partidele politice si rolul lor in sistemul constitutional 1.Conceptul de partid politic In termeni strict stiintifici ,de partide politice nu...

Administrația publică de stat - Guvernul

I. Istoric si drept comparat 1. Sorgintea ministrilor si a Consiliului de ministri Consiliul de Ministri sau Guvernul, ca organ de sine statator,...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unei Instalații de Guvernare Prova cu Propulsoare Azimutale

REZUMAT Lucrarea de licenţă ce urmează a fi susţinută şi prezentată de mine are următoarea temă: "PROIECTAREA UNEI INSTALAŢII DE GUVERNARE PROVA...

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Răspunderea Politică a Guvernului și Membrilor săi în Dreptul Românesc și Comparat

CAPITOLUL I. Consideratii introductive Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei A. Notiunea de raspundere...

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Rolul Guvernului în procesul legislativ

INTRODUCERE Actualitatea temei. Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată...

BCR - guvernanță corporativă

Introducere Guvernanta corporativa desemneaza mecanismele dupa care o companie este condusa si controlata. Se refera la relatiile dintre...

Acțiunea contenciosului administrativ împotriva ordonanțelor Guvernului

I.Introducere În prezenta lucrare urmărim să aducem la cunoştinţă câteva aspecte generale legate de categoriile de acte care pot fi atacate în...

Guvernarea Corporativa în Practica Internațională

Introducere În Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Australia, Austria, Germania, Olanda, Suedia, Hong Kong, India și în alte țări, se...

Ai nevoie de altceva?