Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 40370
Mărime: 113.70KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

c u p r i n s

CAPITOLUL I – INTRODUCERE pag 4 - 5

I.1. Noţiuni generale despre diplomaţie 4

CAPITOLUL II – DIPLOMAŢIA pag 6 - 14

II.1. Etimologie şi definiţie 6

II.2. Evoluţia istorică 8

II.3. Legătura între diplomaţie şi politica externă 13

CAPITOLUL III - IMUNITĂŢI, PRIVILEGII ŞI FACILITĂŢI DIPLOMATICE pag 15 - 30

III.1. Noţiunea. Natura juridică. Fundamentul juridic 15

III.1.1. Noţiunea 15

III.1.2. Natura juridică 17

III.1.3. Fundamentarea teoretică 18

III.1.4. Reciprocitatea şi acordarea imunităţilor, privilegiilor şi

facilităţilor diplomatice. 22

III.1.5. Instituţiile juridice care formează regimul juridic al unei misiuni

diplomatice şi al personalului acesteia 28

CAPITOLUL IV - IMUNITĂŢI DIPLOMATICE pag 31 - 78

IV.1. Prezentarea imunităţilor diplomatice conform Convenţiei

de la Viena din 1961 31

IV.2. Noţiunea de imunitate de jurisdicţie 33

IV.3. Imunitatea de jurisdicţie a misiunii diplomatice 40

IV.4. Imunitatea de jurisdicţie a agentului diplomatic 45

IV.5. Ridicarea şi renunţarea la imunitate 73

CAPITOLUL V - INVIOLABILITĂŢI DIPLOMATICE

pag 78 - 98

V.1. Noţiunea de inviolabilitate. Prezentarea "inviolabilităţilor"

conform Convenţiei de la Viena din anul 1961 78

V.2. Inviolabilitatea sediului misiunii şi a reşedinţei private a

agentului diplomatic ,79

V.3. Inviolabilitatea arhivelor, bunurilor misiunii diplomatice, a

corespondenţei, valizei şi curierului diplomatic 86

V.4. Inviolabilitatea personalului misiunii 89

V.5. Sancţiunea cazurilor de nerespectare a inviolabilităţii 92

V.6. Azilul diplomatic 95

CAPITOLUL VI - PRIVILEGII ŞI FACILITĂŢI DIPLOMATICE pag 99 - 117

VI.1. Noţiunea şi trăsăturile juridice şi prezentarea privilegiilor şi

facilităţilor diplomatice conform Convenţiei de la Viena din 1961 99

VI.2. Libertatea de comunicare şi de mişcare. Dreptul de a arbora

drapelul naţional şi dreptul de capelă 102

VI.3. Privilegii fiscale, parafiscale, vamale. Scutirile de la prestaţiile

personale şi de la obligaţia prevăzută de legislaţia privind

asigurările sociale 107

VI.4. Exceptarea de la legile privind dobândirea cetăţeniei.

Privilegiul administrării justiţiei 114

VI.5. Facilităţile 115

CAPITOLUL VII - CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE IMUNITĂŢI, PRIVILEGII ŞI FACILITĂŢI DIPLOMATICE.

DURATA IMUNITĂŢILOR, PRIVILEGIILOR ŞI FACILITĂŢILOR pag 118 - 129

VII.1. Categorii de persoane 118

VII.2. Începutul şi sfârşitul imunităţilor şi privilegiilor 125

VII.3. Situaţia membrilor unei misiuni diplomatice pe timpul cât

se află pe teritoriul statelor terţe 126

BIBLIOGRAFIE pag 130 - 13

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1. Noţiuni generale despre diplomaţie

Dominant, în contextul vieţii internaţionale este apariţie unui mare număr de state independente care intră ca subiecţi noi în evenimentele mondiale, unde aduc o vigoare proaspătă şi o problematică nouă. Preocuparea fundamentală a acestor ţări este dezvoltarea rapidă, concentrarea tuturor resurselor pentru depăşirea stadiului lor actual, asigurarea independenţei economice, ca şi a celei politice. Ele militează pentru asigurarea unui cadru internaţional care să asigure dezvoltarea lor liberă în condiţii de egalitate, de securitate, justiţie şi pace. În consecinţă, diplomaţia, ca instituţie care serveşte aplicarea politicii externe, este mai mult ca niciodată integrată în efortul naţional, urmărind realizarea obiectivelor prioritare ale politicii generale a statelor, cu toate laturile ei de dezvoltare internă şi de legături internaţionale.

Tema predominantă a dezvoltării are o interesantă şi inegală calitate, care se răsfrânge puternic asupra modului de a concepe diplomaţia în zilele noastre: pe de o parte scoate în relief realizăţile interne şi eforturile proprii şi, pe de altă parte, pledează pentru caracterul global al problemelor vitale, pentru solidaritatea internaţională şi cooperarea de mari proporţii pe care ele le atrag. Hrana omenirii, populaţia, energia resurselor prime, marea şi oceanele, cosmosul, urbanizarea, mediul înconjurător, ştiinţa, tehnologia şi educaţia şi chiar crearea unei noi ordini economice şi politice reprezintă probleme a căror soluţie iese din limitele competenţei oricărei ţări luate în parte, neputând izvorî decât din voinţa înmănunchiată a statelor. Prin ele organismele internaţionale din familia Naţiunilor Unite, creaţia specifică a diplomaţiei acestui secol, şi-au găsit o nouă vocaţie în iniţierea şi ducerea la bun sfârşit a unor proiecte atotcuprinzătoare de interes universal. Ambele tendinţe, de fapt legate între ele, aduc cu sine o deschidere a activităţii profesionale a diplomaţiei, o asociere a ei cu totalitatea specialităţilor ce formează substanţa schimburilor între state, o alianţă cu toate disciplinele, ale căror concluzii sunt utile pentru rezolvarea problemelor internaţionale, o conlucrare cu toate ramurile de activitate chemate să asigure ritmuri stabile de dezvoltare.

Asociată, prin înspşi natura ei, metodelor paşnice şi căilor politice de rezolvare a diferendelor şi a situaţiilor conflictuale din viaţa internaţională, diplomaţia se găseşte întotdeauna în raport invers proporţional cu politica de forţă.

Toate meseriile cer cultură, dar, în lumina chemării ei specifice de a îngloba în imagini unitare fapte disparate, diplomaţia are un consum mai ridicat de cultură decât multe alte profesiuni. Ea se bazează, mai mult decât orice alt domeniu, pe capacitatea de a asocia şi lega fenomene în structuri coerente explicative şi chiar predicative.

În ciuda unor preziceri grăbite, activitatea diplomatică nu este pe cale de a fi deosebită de alte profesiuni, după cum nici ştiinţa şi arta diplomaţiei nu sunt reductibile la alte ramuri de cercetare. Dimpotrivă, mai mult ca oricând, ele ăşi cristalizează personalitatea, beneficiind desigur de progresul tuturor ştiinţelor şi al gândirii formale.

CAPITOLUL II

DIPLOMATIA

2.1. Etimologie şi definiţie

Termenul de diplomaţie îşi are originea la grecii antici, de unde a fost preluat, intrând apoi în nomenclatorul politic şi diplomatic modern. Cuvântul diplomaţie vine din grecescul DIPLOZ (dublez) care desemna acţiunea de redactare a actelor oficiale sau a diplomelor în 2 exemplare, dintre care unul era dat ca scrisoare de împuternicire sau recomandare trimişilor, iar celălalt se păstra în arhivă. Purtătorul unui asemenea

Preview document

Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 1
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 2
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 3
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 4
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 5
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 6
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 7
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 8
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 9
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 10
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 11
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 12
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 13
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 14
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 15
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 16
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 17
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 18
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 19
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 20
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 21
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 22
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 23
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 24
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 25
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 26
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 27
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 28
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 29
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 30
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 31
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 32
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 33
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 34
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 35
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 36
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 37
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 38
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 39
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 40
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 41
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 42
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 43
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 44
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 45
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 46
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 47
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 48
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 49
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 50
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 51
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 52
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 53
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 54
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 55
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 56
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 57
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 58
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 59
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 60
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 61
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 62
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 63
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 64
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 65
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 66
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 67
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 68
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 69
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 70
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 71
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 72
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 73
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 74
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 75
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 76
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 77
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 78
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 79
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 80
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 81
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 82
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 83
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 84
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 85
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 86
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 87
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 88
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 89
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 90
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 91
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 92
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 93
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 94
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 95
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 96
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 97
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 98
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 99
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 100
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 101
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 102
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 103
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 104
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 105
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 106
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 107
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 108
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 109
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 110
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 111
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 112
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 113
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 114
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 115
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 116
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 117
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 118
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 119
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 120
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 121
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 122
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 123
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 124
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 125
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 126
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 127
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 128
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 129
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 130
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 131
Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice - Pagina 132

Conținut arhivă zip

  • Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice.doc

Alții au mai descărcat și

Personalul Servicilor Consulare

Introducere Etapa actuală a relaţiilor internaţionale se caracterizează printr-o dinamizare, printr-o dezvoltare şi diversificare a relaţiilor...

Diplomatia Parlamentara

DIPLOMATIA PARLAMENTARA - De la cooperare prlamentara la diplomatie parlamentara - In toate statele democratice, functia de baza a parlamentelor...

Imunități și Privilegii Diplomatice

Imunitãţi şi privilegii diplomatice 1.Înţelesul noţiunii “imunitãţi şi privilegii”. În literatura de specialitate expresia “imunitãţi şi...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Imunități și Privilegii Diplomatice și Consulare

Diplomatia simbolizeaza existenta si respectarea unui sistem international de state suverane, bazat pe reguli comune, conventii, imunitati si...

Imunitatea de Jurisdicție în Dreptul Diplomatic și Consular

1. Noţiuni Introductive. Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guvernează statutul organelor diplomatice sau totalitatea...

Imunitatea de jurisdicție în dreptul diplomatic

DREPTUL DIPLOMATIC Dreptul diplomatic este definit ca ramura a dreptului international public care are ca obiect normele si practica ce...

Imunitati Diplomatice

În vederea îndeplinirii functiilor în scopul carora au fost înfiintate, oficiilor consulare si personalului aferent lor li se acorda o serie de...

Te-ar putea interesa și

Diplomația

Introducere Orice societate, orice organism social, pentru a evolua, trebuie să se supună unor reguli, fie şi numai din dorinţa de a evita...

Regimul de Drept al Oficiilor Consulare

Regimul de drept al oficiilor consulare § 1. Statutul juridic al postului consular Activitatea consulară este una din cele mai străvechi ramuri...

Imunitatile si Privilegiile Diplomatice - Natura Lor Juridica

INTRODUCERE Aproape printr-o lege a firii în fiecare etapă, secol, pare a se ivi la nivelul fiecărei entităţi sociale personalităţi cu voinţa şi...

Privilegii și Imunități

Activitatea consulară ca şi componentă importantă a activităţii statelor se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Viena...

Imunități și Privilegii Diplomatice și Consulare

Diplomatia simbolizeaza existenta si respectarea unui sistem international de state suverane, bazat pe reguli comune, conventii, imunitati si...

Imunitatea de Jurisdicție a Agentului Diplomatic

Capitolul I: Imunitățile, privilegiile și facilitățile diplomatice 1. Noțiuni generale În literatura de specialitate, expresia "imunităţi şi...

Diplomație

Introducere Stabilirea și dezvoltarea unor relații oficiale între state presupune desfășurarea de activități speciale din partea anumitor organe...

Azilul

Sectiunea 1. Notiune In limbajul comun, azilul reprezinta locul unde o persoana gaseste ocrotire, adapost, refugiu. In prezent, cuvantl , azil...

Ai nevoie de altceva?