Încetarea contractului individual de muncă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 20521
Mărime: 79.67KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă . 5

1.2. Reglementarea contractului individual de muncă. . 6

1.3. Caracteristici ale încetării contractului individual de muncă. 7

CAPITOLUL II

CAZURILE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

2.1. Încetarea de drept a contractului individual de muncă . 9

2.2. Încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor . 15

2.3. Încetarea contractului din iniţiativa salariatului . 21

2.4. Încetarea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului . 23

2.4.1. Cazurile în care, potrivit dispoziţiilor dreptului

românesc, angajatorul poate avea iniţiativa desfacerii

contractului individual de muncă . 28

2.4.2. Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă . 28

2.4.3. Desfacerea contractului individual de muncă în cazul

arestării preventive a salariatului mai mult de 30 de zile . 37

2.4.4. Desfacerea contractului individual de muncă în cazul

inaptitudinii fizice şi/sau psihice . 38

2.4.5. Desfacerea contractului individual de muncă

pentru necorespundere profesională . 38

CAPITOLUL III

CONCEDIEREA COLECTIVǍ

3.1. Consideraţii despre concedierea colectivă. 43

3.2. Informarea şi consultarea salariaţilor . 43

3.3. Interdicţii privind concedierea . 46

3.4. Dreptul la preaviz . 47

3.5. Decizia de concediere . 48

CAPITOLUL IV

LITIGIILE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

4.1. Consideraţii generale . 50

4.2. Procedura soluţionării contestaţiilor privind desfacerea

contractului de muncă . 52

4.3. Soluţiile care se pot pronunţa în cazul contestaţiilor privind

desfacerea ilegală a contractului de muncă .54

4.3.1. Reintegrarea în muncă a contestatorului . 54

4.3.2. Obligarea unităţii la plata de despăgubiri materiale . 55

CONCLUZII . 56

BIBLIOGRAFIE.57

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI

INDIVIDUAL DE MUNCĂ

1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă

Expresia cea mai elocventă a stabilităţii în muncă, garanţie a apărării intereselor salariaţilor, o constituie, fără îndoială, reglementarea prin lege a condiţiilor în care poate avea loc încetarea raporturilor juridice de muncă .

Principiile fundamentale ale regimului legal al încetării contractului individual de muncă rezidă în libertatea muncii, stabilitatea în muncă şi caracterul imperativ al reglementărilor în materie, dat fiind ca încadrarea în muncă a persoanelor a persoanelor şi caracterul continuu al raporturilor individuale de muncă sunt cerinţe de prim ordin legate de buna funcţionare a pieţii muncii, este imperios necesar ca încetarea contractului de muncă să aibă loc în cazurile limitativ prevăzute de lege, fiind totodată respectate condiţiile legale referitoare la procedura ce se aplică în aceste situaţii. De aceea actele unilaterale ale părţilor sau acordurile de voinţa ale acestora neconforme cu dispoziţiile legale prin care se dispun încetarea contractului individual de muncă sunt lipsite de eficienţă juridică.

Sunt cazuri în care raportul juridic de muncă nu mai poate continua din motive independente de voinţa celor două părţi ale sale (angajator-salariat). În acelaşi timp contractul individual de muncă este un act juridic bilateral, iar principiul libertăţii de voinţa trebuie să se manifeste nu numai la încheierea, ci şi la încetarea sa. Încetarea contractului individual de muncă este dominată de principiul legalităţii; modurile şi cazurile în care poate interveni, motivele, condiţiile, procedura, efectele şi controlul încetării acestui contract, precum şi răspunderile părţilor sunt reglementate pe larg în lege. Prin reglementarea acestei încetări nu se poate considera că dreptul la muncă este îngrădit, ceea ce contravine dispoziţiilor constituţionale sau ale Codului muncii (art.3 alin.1). Sunt cazuri în care raportul juridic de muncă nu mai poate continua din motive independente de voinţa celor două părţi ale sale (angajator şi salariat).

În acelaşi timp, contractul individual de muncă este un act juridic bilateral, iar principiul libertăţii de voinţă trebuie să se manifeste nu numai la încheierea, ci şi la încetarea sa.

1.2. Reglementarea contractului individual de muncă

Codul muncii actual, la art. 10 , defineşte „Contractul individual de muncă este contractul în termenul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu”.

Pentru a exista un contract individual de muncă trebuie să existe şi prestarea unei activităţi în cursul unei perioade de timp, într-un număr de ore pe zi, conform programului de lucru stabilit de angajator şi în conformitate cu normele legale. Nu poate fi vorba decât de o muncă ori o activitate licită sau morală (Art. 15, Codul muncii).

Munca poate fi: intelectuală (precum în cazul medicilor, inginerilor, profesorilor etc.), fizică (în situaţia muncitorilor) şi artistică (în cazul actorilor, artiştilor plastici, compozitorilor etc.). Prestarea muncii nu este suficientă pentru identificarea unui contract individual de munc㸠deoarece şi cei care exercită profesii liberale (avocaţii, farmaciştii, executorii judecătoreşti etc.) lucrează în beneficiul altor persoane .

Pornind de la definiţia dată contractului individual de muncă se pot sublinia următoarele trăsături caracteristice ale acestuia:

- contractul individual de muncă este sinalagmatic, întrucât dă naştere la drepturi şi obligaţii reciproce între părţi;

- contractul individual de muncă este consensual, pentru că se încheie prin simplul acord de voinţă între părţi;

- contractul individual de muncă este oneros, deoarece părţile realizează reciproc o contraprestaţie în schimbul aceleia pe care s-a obligat să o efectueze în favoarea celuilalt;

- contractul individual de muncă este intuitu personae, căci atât salariatul cât şi angajatorul trebuie să întrunească anumite calităţi, eroarea asupra persoanei constituind un viciu de consimţământ care duce la anularea contractului;

- contractul individual de muncă este cu executare succesivă, ceea ce înseamnă că executarea lui se realizează în timp;

- contractul individual de muncă este un contract numit, deoarece este reglementat amănunţit prin normele dreptului muncii.

Bibliografie

1. Athanasiu Al., Codul muncii. Comentarii pe articole, Editura C,H, Beck, Bucureşti, 2012

2. Ciochină Barbu Ioan, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

3. Mesesan Adriana, Dreptul muncii şi securităţii sociale. Sinteze, Editura Albastră, Cluj Napoca, 2011

4. Ştefănescu I.T., Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007

5. Ţiclea Alexandru, Codul muncii comentat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

6. Ţiclea Al. (coord.), Codul muncii -adnotat şi comentat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004

7. Ţiclea Al., Dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

8. Ţiclea Al., Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010

9. Uta Lucia, Rotaru Florentina, Cristescu Simona, Contractul individual de muncă. Încheiere, executare, modificare, suspendare, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011

10. ***, Codul muncii 2011. Text comparat 2010/2011, Editura Confisc, Bucureşti, 2011

11. ***, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, 2009

ARTICOLE DE SPECIALITATE

1. Beligrădean Ş., Probleme generate de actualele reglementări referitoare la dreptul de preaviz al salariatului în cazul concedierii pentru anumite temeiuri legale, în Revista Dreptul, nr. 12/2005

2. Dimitriu R., Reflecţii privind încetarea contractului individual de muncă din perspectiva noilor reglementări, Revista Română de Dreptul Muncii nr. 3/2011

3. Ghimpu S., Aspecte teoretice şi practice privind nulitatea contractului de muncă în Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 5/2008

4. Ştefănescu I.T., Impactul asupra dreptului muncii şi a dreptului securităţii sociale - perspectivă europeană, în Revista Dreptul nr. 4/2008

5. Tinca O., Unele observații referitoare la concedierea colectivǎ, ȋn Revista Dreptul nr. 3/2007

ALTE SURSE

1. http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/decizie-concediere-disciplinara-1394-2012

2. http://jurisprudentacedo.com/Respingerea-contestatiei-ca-nefondata-motivat-de-faptul-ca-prin-decizia-contestata-i-a-desfacut-contractul-de-munca-al-contestatorului-pentru-prezenta.html

3. http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/litigiu-de-munca-decizie-de-1360-2008

4. http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/spete.php?id=1729

Preview document

Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 1
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 2
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 3
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 4
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 5
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 6
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 7
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 8
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 9
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 10
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 11
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 12
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 13
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 14
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 15
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 16
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 17
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 18
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 19
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 20
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 21
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 22
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 23
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 24
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 25
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 26
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 27
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 28
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 29
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 30
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 31
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 32
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 33
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 34
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 35
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 36
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 37
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 38
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 39
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 40
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 41
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 42
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 43
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 44
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 45
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 46
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 47
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 48
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 49
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 50
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 51
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 52
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 53
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 54
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 55
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 56
Încetarea contractului individual de muncă - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Incetarea contractului individual de munca.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă

Introducere În toate timpurile contractul individual de muncă a constituit obiectul unor dileme şi divergenţe ale autorilor literaturii de...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară

1.Concediere individuală pentru abatere disciplinară 1.1 Aspecte generale privind concedierea Dacă anterior adoptării actualului Cod al muncii...

Ajutorul de stat

INTRODUCERE Articolul 87 (1) din Tratatul CE defineşte ajutorul de stat ca fiind acel ajutor acordat „de state sau prin intermediul resurselor de...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Incheierea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Managementul Resurselor de Muncă

CAPITOLUL I REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei,...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Încetarea contractului individual de muncă

CONSIDERATII GENERALE Procesul muncii dezvaluie o bogatie de aspecte economice, sociale, morale si juridice, de o importanta fundamentala pentru...

Aspecte Comparative privind Relatiile de Munca - Incetarea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Regulamentul de Ordine Interioară

Introducere Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Ai nevoie de altceva?