Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6126
Mărime: 52.61KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu
Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Cuprins

Introducere: 3

CAPITOLUL I Contractul. Clasificarea contractelor 4

1.1 Contractul. Consideraţii generale 4

1.2 Clasificarea contractelor 4

CAPITOLUL II Încheierea contractului 8

2.1 Noţiunea încheierii conractului 8

2.2 Condiţiile de validitate 8

2.3 Oferta de a contracta 9

2.4 Negocierea contractului 9

2.5 Încheierea contractului 10

CAPITOLUL III Prescripția extinctivă 12

3.1 Noţiunea prescripţiei extinctive 12

3.2 Decurgerea prescripției extinctive 13

3.3 Invocarea prescripției extinctive 14

BIBLIOGRAFIE 15

Extras din document

Introducere:

În viata de zi cu zi, sub diverse forme, apar rapoarte juridice, între doua sau mai multe persoane spre a da nastere, a modifica sau a stinge între ei aceste rapoarte, apare necesitatea încheierii unui acord sau în limbajul juridic numit contract.

Această lucrare defineşte conceptul de “contract” şi noţiunea de „prescripţie extinctivă”, prezentând şi o clasificare a acestora. Contractul este cel mai important mod de dobândire al proprietăţii, este o varietate de act juridic, un act juridic bilateral. Contractul este acordul de voinţă între două sau mai multe persoane care duce la naşterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic de obligaţie.Libertatea de a stabili orice fel de convenţie, de a stabili conţinutul contractului, poate fi limitată prin norme imperative care privesc obiectul contractului (preţul unor produse supuse controlului statului) sau forma contractului.

În sistemul Codului civil român, contractele sunt guvernate de principiile libertăţii de voinţă în materia convenţiilor şi al forţei obligatorii a contractului.

În principiu părţile pot însera deci în contract orice fel de clauze principale sau circumstanţiale , condiţii de modificare sau încetare a raporturilor contractuale În afara unor limite generale care privesc o categorie de contracte, există şi limite cu caracter special pentru anumite categorii de persoane sau pentru anumite clauze.

Libertatea de a încheia orice convenţie, de a stabili conţinutul contractual prin voinţa părţilor, este limitată prin norme imperative care privesc normele contractului sau forma acestuia.

Un alt subiect menţionat în lucrare este prescripţia extinctivă, care este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se elibera de o obligaţie, în condiţiile stabilite de lege. Prescripţia este extinctivă sau eliberatorie, deoarece permite exonerarea debitorului de îndeplinirea unei obligaţii prealabile. Timpul este elementul cheie esenţial, servind fie la dobândirea, achiziţionarea unui drept, fie la stingerea, la pierderea lui. Pentru a interveni prescripţia extinctivă este necesară simpla inacţiune a titularului dreptului, într-un interval de timp considerat suficient de lung, pentru a atrage stingerea dreptului material la acţiune şi exonerarea, în acest fel, de răspunderea civilă a subiectului pasiv al raportului obligaţional.

Toate aspectele şi clasificările „prescripţiei extinctive” şi a „contractului” sunt prezentate în capitolele prezentei lucrări.

CAPITOLUL I Contractul. Clasificarea contractelor

1.1 Contractul. Consideraţii generale

Contractul este definit ca fiind acordul de voințe între două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica, transmite sau stinge un raport juridic. În dreptul român, noțiunile de contract și convenție se folosesc cu înțeles identic (art. 1166 Cod civil).

Contractele sunt guvernate de principiile libertăţii, de voinţă în materia convenţiilor şi al forţei obligatorii a contractului. Părţile pot însera în contract orice fel de clauze principale sau circumstanţiale, condiţii de modificare sau încetare a raporturilor contractuale anumite categorii de persoane sau pentru anumite clauze.

Limitele acestui principiu sunt prevăzute în Codul Civil - “nu se poate deroga prin convenţii sau dispoziţii particulare, de la legile care interesează ordinea publică şi bunele moravuri”. Libertatea de a încheia orice convenţie, de a stabili conţinutul contractual prin voinţa părţilor, poate fi limitată prin norme imperative care privesc normele contractului ori forma contractului.

Pot exista unele limite cu caracter social pentru anumite categorii de persoane sau pentru anumite clauze.Contractul încheiat îndispreţul unor asemenea prevederi legale este sancţionat cu nulitateaabsolută.

Libertatea de voinţă este o necesitate, deoarece permite o mare supleţe contractuală şi adaptarea cu maxima eficienţă la evoluţia societăţii şi la nevoile permanentei schimbări. Se consideră că libertatea contractuală este sursa creativităţii, deoarece permite apariţia a tot felul de contracte noi, care să corespundă evoluţiei sociale. Progresul economic rapid într-o economie liberală şi necesitatea încheierii cu rapiditate a convenţiilor repun în discuţie principiul libertăţii de voinţă.

Preview document

Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 1
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 2
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 3
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 4
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 5
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 6
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 7
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 8
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 9
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 10
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 11
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 12
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 13
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 14
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 15
Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Incheierea Contractului - Negociere - Clasificare - Precriptia Extinctiva.docx

Alții au mai descărcat și

Criterii de Clasificare a Contractelor Comerciale International

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Actul Juridic Civil - Prescriptia Extinctiva

ACTUL JURIDIC CIVIL NotiuneaAct juridic civil=manif.de vointa facuta cu intentia de a produce efecte jur.civ.,adica de a naste,modifica sau stinge...

Nulitatea actului juridic

Definiție Neexistând o definiție legală, în literatura de specialitate au fost formulate mai multe definiții ale nulității actului civil. De...

Prescrisptia Extinctiva

Introducere: Prescriptia, în termenii art. 1837 din Codul Civil, este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de o obligatie, în...

Implinirea Prescriptiei Extinctive

1. INTRODUCERE Prescriptia extinctiva este modul de stingere a unui raport juridic din cauza neexecutarii lui in limita stabilita de lege. Deci...

Institutia Prescriptiei in Dreptul Civil - Definitie, Reglementare si Conditii de Aplicare a Prescriptiei Extinctive

Cap. I. Notiuni introductive Termenele de prescriptie din Codul civil au fost stabilite cu mai mult de un secol inainte, in considerarea unui ritm...

Prescripția Extinctivă

Prescripţia instinctivă constă in pierderea dreptului de a obţine o asemenea hotărâre judecătorească pe baza caruia sa se poata proceda la...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Noţiuni introductive În dreptul civil nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil, dar în literatura de spscilalitate, nulitatea...

Ai nevoie de altceva?