Inculpatul Parte în Procesul Penal

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 26333
Mărime: 150.64KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ban Tiberiu
UNIVERSITATEA „ BOGDAN VODĂ” BAIA MARE FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 4

1.1 Elementele definitorii și scopul procesului penal 4

1.2 Participanții în procesul penal 7

1.2.1 Noţiunea de parte în procesul penal 7

1.2.2 Noțiunea de participanți în procesul penal 7

CAP 2 POZIȚIA PROCESUALĂ A INCULPATULUI 22

2.1 Învinuitul, participant în procesul penal 23

2.1.1 Drepturile învinuitului 25

2.1.2 Obligațiile învinuitului 26

2.2 Actele procesuale prin care se dobândește calitatea de inculpat 27

2.2.1 În cursul urmăririi penale 30

2.2.2 În cursul judecății 31

CAP 3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE INCULPATULUI 34

3.1 Drepturile în urmărirea penală și în judecată 34

3.2Obligațiile 37

CAP 4 DISPOZIȚII PROCESUALE APLICABILE ÎN CAZUL 38

INCULPATULUI MINOR 38

4.1 Urmărirea penală față de inculpatul minor 39

4.1.1 Persoanele chemate la ascultarea minorilor 39

4.1.2 Ancheta socială 40

4.2 Judecata 41

4.2.1 Stabilirea competenței materiale a organelor de judecată, în cazul 41

infracțiunilor săvârșite de minori 42

4.2.2 Judecarea minorilor de către instanță 42

4.3 Asistența juridică 44

CAP 5 MĂSURILE PREVENTIVE LUATE FAȚĂ DE INCULPAT 50

5.1 Noțiunea de măsură preventivă 50

5.2 Felurile măsurilor preventive 51

5.3 Procedura de luare a măsurilor preventive 52

5.4 Arestarea preventivă a inculpatului ( art. 148-160 C. proc. pen.) 54

BIBLIOGRAFIE 64

ANEXĂ - CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ (extras) 65

Extras din document

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o conduită contrară normei de incriminare.

Conflictul creează un raport juridic substanțial în cadrul căruia statul își exercită dreptul de a trage la răspundere pe cal care a încălcat legea, iar acesta din urmă are obligația să suporte consecințele nerespectării legii penale. În acest scop, este nevoie de intervenția unor anumite organisme specializate ale statului care să poată soluționa conflictul apărut între stat și infractor.

Autoritatea judecătoreasca este cea căreia îi revine dreptul de a soluționa litigiile de drept intervenite în urma manifestărilor ilicite.

În acest sens, art. 21 din Constituție consfințește accesul liber la justiție, și anume „ orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădii exercitarea acestui drept ”.

Completând cele menționate, art. 1 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară arată că „puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casație și Justiție și de celelalte instanțe judecătorești” , iar justiția „este unică, imparțială și egală pentru toți” [art. 2 alin. (1)].

1.1 Elementele definitorii și scopul procesului penal

Definiție: procesul penal apare ca fiind acea activitate reglementată de lege, desfășurată de organele competente, cu participarea părților și a altor persoane, în scopul constatării la timp și în mod complet a faptelor ce constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

Pentru a înțelege cât mai bine noțiunea de „proces penal”, trebuie stabilite principalele trăsături ( elemente definitorii ) ale acestuia, după cum urmează:

1) PROCESUL PENAL ESTE O ACTIVITATE

Termenul de „proces” derivă din latină, și anume: procedere, care înseamnă a evolua, a progresa, a avansa. Se are în vedere specificul activității judiciare, care se desfășoară progresiv, de la descoperirea infracțiunii, judecată și până la punerea în executare a hotărârii judecătorești penale. Unii autori consideră procesul penal un fenomen dinamic, tipic evolutiv, ce se manifestă ca o activitate complexă.

2) ACTIVITATEA ESTE REGLEMENTATĂ DE LEGE

Legea reglementează drepturile și obligațiile participanților, modul de efectuare și succesiunea activităților, cât și conținutul actelor procedurale. Principiul egalității își găsește ecou în procedura penală, cum, de altfel, are aceeași rezonanță în orice disciplină de drept. Dacă înseși coordonatele dreptului penal se concretizează în adagiile nullum crimen sine lege și nulla poena sine lege, în mod asemănător nici dreptul procesual penal nu abdică nicidecum la adagiul nullum iuridicum sine lege.

3) PROCESUL PENAL SE REALIZEAZĂ ÎNTR-O CAUZĂ PENALĂ

Desfășurarea procesului penal se realizează numai în baza existenței sesizării organului judiciar despre săvârșirea unei infracțiuni ce a dat naștere unui raport juridic de drept penal.

În contextul respectiv, infracțiunea constituie obiectul material al procesului penal, iar raportul juridic de drept penal reprezintă obiectul juridic al acestuia .

Denumirea de „ cauză penală ” în practica judiciară este sinonimă cu „litigiu penal” sau „ pricină penală”

4) ACTIVITATEA PENALĂ SE REALIZEAZĂ DE CĂTRE DIVERȘI SUBIECȚI PROCESUALI

La desfășurarea procesului penal participă organele judiciare, părțile și alte persoane.

1. Organele judiciare sunt :

- în faza de urmărire penală - organele de cercetare penală;

- procurorul;

- în faza de judecată - instanța de judecată;

- procurorul;

2. Părțile sunt: - inculpatul;

- partea vătămată;

- partea civilă;

- partea responsabilă civilmente;

3. Alte persoane sunt: - martorul;

- expertul;

- interpretul;

- grefierul etc. ;

Scopul procesului penal

Activitatea procesuală trebuie să se desfășoare într-un timp cât mai aproape de momentul comiterii infracțiunii ( respectând astfel principiul operativității procesului penal ) urmărindu-se constatarea în mod complet a faptelor ce constituie infracțiuni.

Constatarea la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni reprezintă un prim scop al procesului penal.

Al doilea scop își propune ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

Articolul 1 alin. (2) consacră și scopul general, care este scopul mediat al procesului penal, și anume: apărarea ordinii de drept, apărarea persoanei, a drepturilor și libertăților acesteia, prevenirea infracțiunilor, precum și educarea cetățenilor în spiritul respectării legilor.

1.2 Participanții în procesul penal

1.2.1 Noţiunea de parte în procesul penal

Săvârșirea unei infracțiuni generează obligații și drepturi pentru o suită întreagă de persoane. Drepturile și obligațiile ce se nasc în cadrul procesului penal sunt variate și depind de poziția procesuală a participanților.

Un loc deosebit în distribuția procesuală îl au părțile, care pot fi definite ca persoane fizice sau juridice, care au drepturi și obligații ce izvorăsc în mod direct din exercitarea acțiunii penale și a acțiunii civile în cadrul procesului penal. Părțile au nevoie de cadrul procesual penal pentru a-și rezolva problemele care le interesează și, în aceeași măsură, procesul penal are nevoie de părți pentru a se putea desfășura; drepturile și obligațiile celorlalți participanți în procesul penal nu își au izvorul în mod direct în exercitarea acțiunii penale sau acțiunii civile, ci în anumite convenții legale sau în anumite acte de dispoziție ale organelor judiciare.

Preview document

Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 1
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 2
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 3
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 4
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 5
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 6
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 7
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 8
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 9
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 10
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 11
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 12
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 13
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 14
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 15
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 16
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 17
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 18
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 19
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 20
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 21
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 22
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 23
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 24
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 25
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 26
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 27
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 28
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 29
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 30
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 31
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 32
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 33
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 34
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 35
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 36
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 37
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 38
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 39
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 40
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 41
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 42
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 43
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 44
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 45
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 46
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 47
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 48
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 49
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 50
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 51
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 52
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 53
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 54
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 55
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 56
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 57
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 58
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 59
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 60
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 61
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 62
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 63
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 64
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 65
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 66
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 67
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 68
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 69
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 70
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 71
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 72
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 73
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 74
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 75
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 76
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 77
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 78
Inculpatul Parte în Procesul Penal - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Inculpatul Parte in Procesul Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Reținerea și Arestarea Preventivă

INTRODUCERE Statului român, printre dimensiunile definitorii se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Controlul Judiciar

Întroducere Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate constă în faptul că buna desfăşurare a procesului penal îşi poate atinge scopul...

Instituții de drept procesual penal

I. URMARIREA PENALA 1.Urmarirea penala-prima faza a procesului penal La realizarea scopului procesului penal de aplicare a legii penale...

Părțile în Procesul Penal

PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA. ESENŢA. SCOPUL PROCESULUI PENAL. NOŢIUNEA...

Arestul la domiciliu

1. Faza procesuală în care se poate lua măsura și organul judiciar competent Arestul la domiciliu poate fi dispus în faza de urmărire penală de...

Părți în procesul penal

Procesul penal, privit în structura si functia sa, poate fi considerat un raport juridic, care se dezvolta progresiv intre diferitele persoane...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Participanții în procesul penal. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia...

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Jurisprudență

Constitutie, dispozitiile acestora urmând a se aplica numai cu privire la bunurile prevazute în art. 135 alin. (4) din Constitutie, bunuri ce fac...

Acțiunea Penală

Într-un stat de drept, ordinea juridică se stabileşte şi se menţine cu ajutorul normelor de drept. Aceste norme prevăd reguli de conduită, pe care...

Părți în procesul penal

Procesul penal, privit în structura si functia sa, poate fi considerat un raport juridic, care se dezvolta progresiv intre diferitele persoane...

Partea apărării în penal

Întroducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Expertiză contabilă în cauze civile și penale

Expertizele contabile sunt semnalate în Franta din anul 1769, odata cu aparitia primelor oficii de experti contabili. În anul 1927 expertilor...

Ai nevoie de altceva?