Infracțiunea de Contrabandă

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 10925
Mărime: 48.78KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE MASTERAT ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ DISCIPLINA: INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR DIN MEDIUL AFACERILOR

Cuprins

CUPRINS

Capitolul I: CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. Regimul juridic vamal în România

1.2. Contrabanda – infracţiune de fraudã şi componentã a crimei organizate

1.3. Necesitatea incriminãrii contrabandei

Capitolul II: INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ

2.1. Definirea infracţiunii de contrabandã

2.2. Condiţii preexistente privind infracţiunea de contrabandã

2.2.1. Obiectul infracţiunii de contrabandă.

2.2.2. Subiecţii infracţiunii de contrabandă

2.3. Conţinutul constitutiv al infracţiunii de contrabandã

2.3.1. Latura obiectivă

2.3.2. Latura subiectivă

Capitolul III: ASPECTE PROCESUALE

3.1. Constatarea infracţiunii de contrabandă

3.2. Activitatea de cercetare penală. Probleme ce trebuie soluţionate în acestă fază.

3.3. Competenţa de judecată

Capitolul IV: ASPECTE DE DREPT COMPARAT

4.1. Sistemul de drept francez

4.2. Sistemul de drept italian

4.3. Sistemul de drept rus

4.4. Sistemul de drept luxemburghez

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. Regimul juridic vamal în România

Codul Vamal român defineşte regimul juridic vamal, regimul care cuprinde totalitatea normelor prevãzute de legislaţia în vigoare, care privesc controlul vamal,vãmuirea bunurilor introduse sau scoase din ţarã, aplicarea tarifului vamal şi celelalte operaţiuni vamale elaborate şi aplicate de autoritãţile publice potrivit competenţei lor, în conformitate cu normele dreptului internaţional, al tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor încheiate de statul român cu alte state.

Regimul juridic vamal cuprinde, de asemenea, şi normele prevãzute în legislaţia internã referitoare la desfãşurarea diverselor activitãţi şi proceduri pe teritoriul vamal al României, în înţelesul art 142 Cod Penal, combinat cu art. 1 din OUG 80/1999, privind frontiera de stat a României. Fiecãrei reguli de conduitã instituite prin regimul juridic vamal îi corespunde o categorie de fapte ilicite.

Ilicitul penal în domeniul vamal cuprinde ansamblul faptelor comisive ( ce se pot sãvârşi şi printr-o omisiune), care ameninţã sau lezeazã grav regimul juridic vamal al României şi care, constituind o sursã vãditã de fraudã ori de indisciplinã socialã – sunt sancţionate de lege cu pedepse.

Legea penalã intervine, deci, în momentul sãvârşirii unei infracţiuni vamale, pentru garantarea bunei şi normalei desfãşurãri a raporturilor sociale, pentru protecţia finanţelor publice, pentru asigurarea ordinii şi disciplinei sociale în activitatea de trecere peste frontiera de stat a bunurilor. Introducerea sau scoaterea din ţarã a mãrfurilor, a mijloacelor de transport şi a oricãror alte bunuri este permisã numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. La trecerea frontierei de stat, mãrfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri sunt supuse vãmuirii de cãtre autoritãţile vamale. În punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi pe teritoriul ţãrii sunt organizate birouri vamale care funcţioneazã potrivit legii.

Procedura de vãmuire cuprinde ansamblul de operaţiuni efectuate de autoritatea vamalã de la prezentarea mãrfurilor, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri, pânã la acordarea liberului de vamã. Noul Cod Vamal aduce numeroase modificãri în ceea ce priveşte structura organizatoricã a autoritãţii vamale. Activitatea autoritãţii vamale se exercitã în România prin:

• Direcţia Generalã a Vãmilor:

• Direcţiile regionale vamale:

• Birourile vamale.

Potrivit noilor modificãri, aduse prin Legea nr.86/2006, în România existã organul central, respectiv Direcţia Generalã a Vãmilor şi, în teritoriu, direcţii regionale vamale, birouri vamale şi, în anumite locuri, puncte vamale. În cadrul politicii vamale a statului, autoritatea vamalã exercitã atribuţiile conferite prin reglementãrile vamale, pentru realizarea vãmuirii bunurilor introduse sau scoase din ţarã. Deşi autoritatea vamalã nu concepe şi nu înfãptuieşte politica vamalã, ea îşi poate aduce o contribuţie serioasã la înfãptuirea acestei politici, în procesul de elaborare şi perfecţionare a unor acte normative în domeniu.

Infracţiunile vamale sunt cele mai grave fapte sãvârşite în sfera raporturilor juridice vamale, deoarece prin comiterea lor este ameninţatã economia naţionalã, este pãgubit bugetul de stat, unele dintre acestea întreţinând şi dezvoltând economia subteranã. Dintre aceste infracţiuni vamale, contrabanda este una din cele mai grave fapte sãvârşite, fiindcã prin comiterea ei, se ameninţã sau se lezeazã efectiv valori sociale de maxima importanţã pentru ordinea publicã, şi, în mod corespunzãtor, pentru interesele legitime ale cetãţenilor.

Bibliografie

Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României;

Codul Penal al României;

Codul de procedură penală;

Dr. Constanţa Cârstea - Contrabanda, formã a corupţiei şi criminalitãţii organizate în România în perioada 1990-2000 - Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006;

Florin Sandu - Contrabanda. Componentã a crimei organizate - Ed. Naţional, 2007;

Constantin Mitrache - Drept penal român - ediţia a IV-a revăzută şi adăugită.Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, S. Petrovici - Infracţiuni contra avutului obştesc - Edit. Academiei Române, 1999;

Rodica Mihaela Stãnoiu - Criminologie - Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000;

Gheorghe Diaconescu - Infracţiuni În Legi Speciale Şi Legi Extrapenale - Editura All, Bucureşti, 2004;

Vasile Berchescu (colectiv) - Metodica criminalistică - Ed. Carpaţi 1997, Craiova;

Alexandru Boroi, Costica Voicu, Florin Sandu, Ioan Molnar - Drept Penal al Afacerilor (curs) - Editura Rosetti Bucuresti, 2002;

O.U.G. nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române.

Preview document

Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 1
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 2
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 3
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 4
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 5
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 6
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 7
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 8
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 9
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 10
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 11
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 12
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 13
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 14
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 15
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 16
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 17
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 18
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 19
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 20
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 21
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 22
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 23
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 24
Infracțiunea de Contrabandă - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Infractiunea de Contrabanda.docx

Alții au mai descărcat și

Contrabanda

Introducere Moldova este o ţara nouă pe harta Europei, apărută numai cu 10 ani în urmă. Ca şi orice altă ţară, Moldova are frontiere care joacă un...

Contrabanda

CAPITOLUL I. CONCEPTUL SI CARACTERIZAREA INFRACTIUNII DE CONTRABANDA SECTIUNEA I. : CONSIDERATII INTRODUCTIVE Acceptând ca prin contrabanda...

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Instituția Reabilitării

CAPITOLUL I. ISTORICUL INSTITUŢIEI REABILITĂRII 1. Istoricul instituţiei reabilitării Contrar unor opinii, cum că instituţia reabilitării ar fi...

Aspecte juridico - penale ale contrabandei în legislația Republicii Moldova

INTRODUCERE Contrabanda este un fenomen bine cunoscut din timpurile străvechi. Putem să spunem că contrabanda a apărut odată cu apariţia statului,...

Contrabanda

Capitolul 1. Aspecte introductive privind infracțiunea de contrabandă Reglementările penale referitoare la anumite fapte considerate până nu...

Infracțiuni la Regimul Vamal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE LA REGIMUL VAMAL SECŢIUNEA I:Cadrul general al reglementarii şi necesitatea...

Contrabanda

Introducere Combaterea contrabandei într-adevar constituie o sarcina de o importanta deosebita. La etapa actuala starea dezastruoasa a economiei...

Te-ar putea interesa și

Contrabanda

Introducere Moldova este o ţara nouă pe harta Europei, apărută numai cu 10 ani în urmă. Ca şi orice altă ţară, Moldova are frontiere care joacă un...

Evaziunea fiscală - căi, mijloace de combatere

I. FISCALITATE – OBIECTIV ŞI NECESITATE A ECHILIBRULUI BUGETAR 1.1. Caracterizarea generală a conţinutului fiscalităţii Apariţia sistemului...

Contrabanda

CAPITOLUL I. CONCEPTUL SI CARACTERIZAREA INFRACTIUNII DE CONTRABANDA SECTIUNEA I. : CONSIDERATII INTRODUCTIVE Acceptând ca prin contrabanda...

Contrabandă

1. ACTIVITATEA VAMALA ÎN ROMÂNIA Înca din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru marfurile care treceau frontiera. Primele...

Infracțiuni la codul vamal

CAP. I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1- NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI VAMAL 1.1. - Noţiunea dreptului vamal Supraveţuirea unamă complicându-se în...

Aspecte juridico - penale ale contrabandei în legislația Republicii Moldova

INTRODUCERE Contrabanda este un fenomen bine cunoscut din timpurile străvechi. Putem să spunem că contrabanda a apărut odată cu apariţia statului,...

Contrabanda

Capitolul 1. Aspecte introductive privind infracțiunea de contrabandă Reglementările penale referitoare la anumite fapte considerate până nu...

Ai nevoie de altceva?