Infracțiunea de Omor Calificat

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 25387
Mărime: 127.41KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

I. VIAŢA PERSOANEI CA OBIECT DE OCROTIRE

I.1. Scurtă prezentare istorică

Viaţa este fără îndoială, acel bun suprem, pe care nu ţi-l poţi da ţie însuţi. O poţi însă da- ori lua- altuia sau altora. Un divers şi bogat ansamblu de cutume, precepte religioase şi filosofice, de legi situează în îndelungata istorie a umanităţii, indiferent de rasă, de aşezare pe glob, de sistem social sau politic- apărarea vieţii, protecţia ei, în vârful piramidei de norme morale şi juridice.

Dreptul la viaţă este cel mai natural drept al omului . El s-a impus de timpuriu în sistemul juridic, fiind consacrat încă din primele declaraţii de drepturi şi desigur prin constituţii. Astfel, Declaraţia Universală a Drepturilor omului stabileşte în art. 3 că „Orice om are dreptul la viaţă, libertate şi la inviolabilitatea persoanei”, iar Pactul privitor la drepturile civile şi politice stabileşte în art. 6 pct. 1 că „dreptul la viaţă este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viaţa sa în mod arbitrar”. Convenţia Europeana a Drepturilor Omului consacră dreptul la viaţă în art. 2 precum şi în Protocolul 6 şi în Protocolul 13 la Convenţie. Constituţiile lumii reglementează nuanţat dreptul la viaţă pentru că el are mai multe accepţiuni. Într-o accepţiune restrânsă, dreptul la viaţă priveşte viaţa persoanei numai în sensul ei fizic, iar într-o accepţiune largă viaţa persoanei este privită ca un univers de fenomene, fapte, cerinţe ce se adaugă, permit şi îmbogăţesc existenţa fizică. În această accepţiune largă, dreptul la viaţa este asigurat prin întreg sistemul constituţional. Constituţia României consacră într-o accepţiune restrânsă dreptul la viaţă, această soluţie fiind mai eficientă din punct de vedere juridic. Astfel, art. 22 din Constituţie prevede că „Dreptul la viaţă precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate”. Având în vedere că acest drept fundamental implică, în primul rând că nimeni nu poate fi privat de viaţa sa in mod arbitrar, art. 22 alin. 3 interzice pedeapsa cu moartea ca fiind contrară drepturilor naturale ale omului. Interzicerea prin Constituţie a pedepsei cu moartea exprimă tendinţa dominantă astăzi în lume de înlăturare a acestei sancţiuni. Pedeapsa cu moartea este nu numai o încălcare a drepturilor naturale ale omului, dar este prin natura sa o cruzime care indiferent dacă s-a dovedit sau nu dreaptă, niciodată nu a fost eficientă.

Viaţa apare astfel ca valoare primară şi absolută, indispensabilă manifestării în sine. Cu doua milenii în urmă Titus Lucreţius afirma: vitaque manicipio nulli datur, omnibus usu ( viaţa nu este proprietatea nimănui, ci uzufructul tuturor), atrăgând astfel atenţia asupra importanţei valorii vieţii persoanei sub aspectul permanenţei omului în lume.

Şi totuşi, deşi nimeni nu contestă acest adevăr, realitatea ne arată că în societate s-au produs şi continuă să se producă acte de suprimare a vieţii semenului. Ele ne apar vădit contrastante cu prestigiul creator al omului şi mândria pe care el o manifestă, fiind totodată de maximă periculozitate, datorită caracterului ireparabil (nu există compensaţie în unităţi convenţionale de schimb pentru pierderea vieţii mamei, tatălui, fiului sau altor persoane, nici pentru investiţia de ordin spiritual cuprinsă în această valoare socială care este viaţa omului) şi incompatibil cu ordinea de drept.

Ocrotirea persoanelor împotriva actelor de violenţă care le pun în pericol viaţa s-a impus încă din epocile cele mai îndepărtate. Măsurile împotriva celor care ucideau persoane din aceeaşi colectivitate nu erau însă axate pe ideea de vinovăţie, ci pe necesitatea de apărare şi conservare a echilibrului necesar supravieţuirii grupului. Aceste măsuri constau în alungarea făptuitorului din comunitate şi numai atunci când nu era în joc securitatea comunităţii se lăsa părţilor interesate posibilitatea răzbunării. Treptat, răzbunarea nelimitată a fost înlocuită cu legea talionului (ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte), care introducea ideea de compensaţie sub forma incipientă că cel care face rău să sufere tot atâta rău. Şi apar legile scrise.

Preview document

Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 1
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 2
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 3
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 4
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 5
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 6
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 7
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 8
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 9
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 10
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 11
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 12
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 13
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 14
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 15
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 16
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 17
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 18
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 19
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 20
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 21
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 22
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 23
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 24
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 25
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 26
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 27
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 28
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 29
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 30
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 31
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 32
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 33
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 34
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 35
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 36
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 37
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 38
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 39
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 40
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 41
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 42
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 43
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 44
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 45
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 46
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 47
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 48
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 49
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 50
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 51
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 52
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 53
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 54
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 55
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 56
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 57
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 58
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 59
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 60
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 61
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 62
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 63
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 64
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 65
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 66
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 67
Infracțiunea de Omor Calificat - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Infractiunea de Omor Calificat.doc

Alții au mai descărcat și

Omorul

INTRODUCERE O examinare cât de sumară a fenomenului criminaliăţii relevă că faptele de pericol social care compun codul penal, declarate de legea...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor

INTRODUCERE Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. Pe oricare treaptă a dezvoltării sale, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv,...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Tanatologia medico-legală

Tanatologia medico – legală 1.Introducere Tanatologia este partea constitutivă a științei medico – legale care se ocupă cu studiul fenomenelor,...

Uciderea din Culpă

I. Scurt istoric privind infracţiunea de ucidere din culpă Viaţa omului este o valoare primară şi absolută, indisolubilă manifestării în sine şi...

Traficul de Ființe Umane

Traficul de fiinţe umane Prin traficul de fiinţe umane se intelege “recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea de persoane,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Omorul calificat

INTRODUCERE Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Omor calificat și uciderea la cererea victimei

I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter...

Aspecte Generale privind Infracțiunile Contra Vieții

Introducere Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora

CAPITOLUL I Elemente de drept penal material privind infracţiunile săvârşite prin folosirea armelor de foc ori la regimul acestora Secţiunea 1....

Legislația română privind violența în familie

INTRODUCERE “Amploarea fenomenului violenţei în familie reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care trebuie să se confrunte...

Infracțiuni Prevăzute de Legea 535 din 25 Noiembrie 2004 privind Prevenirea și Combaterea Terorismului

I. GENERALITĂŢI PRIVÎND TERORISMUL I.1. Definiţii ale terorismului Definirea terorismului este o problemă de percepţie culturală, politică şi...

Violența domestică

Categoriile de beneficiari, statistici şi evoluţie, legislaţia aplicabilă Categoria de beneficiari Violenţa în familie poate afecta pe oricine,...

Ai nevoie de altceva?