Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari

Imagine preview
(9/10 din 7 voturi)

Acest proiect trateaza Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 122 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Gheorghe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere 5
Capitolul 1. Functia publica si functionarul public. Consideratii generale 7
1.1. Consideratii generale asupra notiunii de functie publica 7
1.1.1. Natura juridica a functiei publice 8
1.1.2. Constitutionalitatea functiei publice 10
1.1.3. Trasaturile functiei publice 11
1.2. Consideratii generale asupra functionarului public 12
1.2.1. Notiunea de functionar public. Definitie si trasaturi 12
1.2.2. Categorii de functii publice si de functionari publici 14
1.2.3. Drepturile si obligatiile functionarilor publici 15
1.3. Raspunderea functionarilor publici 25
1.3.1. Raspunderea civila 27
1.3.2. Raspunderea disciplinara 28
1.3.3. Raspunderea contraventionala 32
1.3.4. Raspunderea penala 33
Capitolul 2. Notiunea si trasaturile esentiale ale infractiunii 35
2.1. Caracterizarea generala a infractiunii 35
2.1.1. Conceptul de infractiune în stiinta dreptului penal 37
2.1.2. Definitia infractiunii 38
2.2. Trasaturile esentiale ale infractiunii 40
2.2.1. Infractiunea, fapta prevazuta de legea penala 41
2.2.2. Infractiunea, fapta care prezinta pericol social 43
2.2.3. Infractiunea, fapta savârsita cu vinovatie 45
2.2.3.1. Despre vinovatie 45
2.2.3.2. Formele vinovatiei 47
2.2.3.3. Aspecte de drept penal comparat 52
2.3. Continutul infractiunii 54
2.3.1. Structura continutului infractiunii 55
2.3.2. Clasificarea continuturilor infractiunii 56
2.3.3. Analiza structurii continutului infractiunii 57
2.3.3.1. Obiectul infractiunii 57
2.3.3.2. Subiectii infractiunii 59
2.3.4. Continutul constitutiv 64
2.3.4.1. Latura obiectiva a infractiunii 64
2.3.4.2. Latura subiectiva a infractiunii 68
Capitolul 3. Infractiuni contra intereselor publice savârsite de functionarii publici si alti functionari
71
3.1. Notiuni si caracterizare generala 71
3.1.1. Subiectii infractiunilor 72
3.1.2. Latura obiectiva 75
3.1.3. Latura subiectiva 76
3.2. Forme, modalitati si sanctiuni 77
3.2.1. Delimitarea infractiunilor care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege
78
3.3. Analiza infractiunilor asupra intereselor publice savârsite de functionarii publici si alti functionari
79
3.3.1. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor 79
3.3.2. Abuzul în serviciu prin îngradirea unor drepturi 81
3.3.3. Abuzul în serviciu contra intereselor publice 83
3.3.4. Neglijenta în serviciu 86
3.3.5. Purtarea abuziva 88
3.3.6. Neglijenta în pastrarea secretului de stat 92
3.3.7. Luarea de mita 94
3.3.8. Darea de mita 99
3.3.9. Primirea de foloase necuvenite 104
3.3.10. Traficul de influenta 1106
Capitolul 4. Jurisprudenta si practica judiciara 112
Concluzii si propuneri 119
Bibliografie 121

Extras din document

INTRODUCERE

Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca pe baza acestor cunostinte sa fie posibila organizarea rationala si functionarea eficienta a acesteia.

Administratia publica reprezinta puterea executiva a statului, desfasurând activitati prin care este organizata executarea si se executa în concret legea. S-a subliniat ca administratia publica nu este altceva decât activitatea unor colective organizate de oameni care desfasoara aceasta activitate pentru satisfacerea unor interese publice generale în raport cu alti oameni.

Oricât de perfecta ar fi organizarea unui organism social si oricât de bune legi si decizii ar fi, ramâne doar o simpla schema, fara viabilitate, daca nu exista oameni competenti, activi si devotati binelui public, care sa fie însarcinati cu punerea în executare a acestor legi.

Responsabilitatile care le sunt atribuite celor care realizeaza administratia publica, si anume functionarii publici, impun o analiza a problematicii si din perspectiva unei alte ramuri de drept, dreptul penal.

Dreptul penal este un regulator deosebit de important nu numai al vietii publice ci si al comportamentului si atitudinilor individuale. Defineste valorile importante pentru comunitate, asigurând protectia valorilor fundamentale ale acelei comunitati.

Prin reglementarile legislatiei penale se poate citi care este conditia morala a societatii, care este sistemul de valori pe care este edificat statul. Se mai poate observa si locul pe care îl ocupa omul în stat si drepturile care i se cuvin.

Motivul alegerii temei a fost reprezentat de actualitatea acesteia si de faptul ca exista putine demersuri în cercetarea problematicii în cauza.

Prin lucrarea de fata vreau sa atrag atentia asupra gravitatii faptelor savârsite chiar de catre cei care au obligatia primordiala de a respecta legea, de a-si îndeplini în mod corect si eficient atributiile, de a avea o atitudine responsabila pentru asigurarea bunului mers al autoritatilor si institutiilor publice în care lucreaza, de a apara si gestiona cu grija si corectitudine patrimoniul de care acestea dispun.

În anumite împrejurari care constau, fie în nivelul înalt la care se afla functionarii publici care savârsesc asemenea fapte, fie într-o participatie multipla care uneori îmbraca forma criminalitatii organizate ori a pagubelor efective pricinuite proprietatii publice, aceste infractiuni pot afecta în mod foarte grav starea de legalitate, de echilibru si de stabilitate economica si sociala a statului.

Situându-se la granita dintre dreptul administrativ si dreptul penal, lucrarea de fata îsi propune cercetarea problematicii din perspectiva celor doua ramuri de drept.

Pentru o tratare cât mai completa a temei, am considerat necesar punerea în discutie a mai multor aspecte, aspecte care sunt discutate pe cuprinsul a trei capitole teoretice si a unuia aplicativ.

Astfel, în primul capitol, am prezentat functia si functionarul public din perspectiva dreptului administrativ, vorbind aici despre problemele care intereseaza în vederea realizarii analizei infractiunilor savârsite de acestia.

În capitolul al doilea, am prezentat infractiunea ca institutie fundamentala a dreptului penal si aspecte esentiale pentru demersul initiat.

Capitolul trei cuprinde delimitarea infractiunilor care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege precum si o analiza amanuntita a acestora.

Ultimul capitol materializeaza partea de teorie a lucrarii prin prezentarea unor spete cu privire la infractiunile contra intereselor publice savârsite de functionari publici si alti functionari si prezinta o concluzie asupra acestora.

În elaborarea prezentei lucrari am studiat doctrina româneasca dar si cea straina în materie precum si reglementarile legislative în vigoare.

CAPITOLUL I

FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC

CONSIDERATII GENERALE

1.1. Consideratii generale asupra notiunii de functie publica

Notiunea de functie publica reprezinta o notiune fundamentala a dreptului public în general, a dreptului administrativ în particular, strâns legata de notiunea de organ, autoritate, activitate administrativa

Functia publica si functionarul public sunt institutii juridice ale dreptului public, în general, si ale dreptului administrativ, în particular, care s-au conturat ca atare într-o continua disputa între doctrina, jurisprudenta si reglementare

Fisiere in arhiva (1):

  • Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari.doc

Alte informatii

A fost prezentata la Facultatea Lucian