Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3040
Mărime: 33.43KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumneanu Ludmila
Universitatea de Stat din Republica Moldova Facultatea: “Drept” Catedra :”Drept penal”

Cuprins

1. Notiuni generale privind protecţia vietii 3

2. Protecţia fătului în diferite sisteme de drept 5

3. Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi dreptul la viață 7

4. Concluzie 11

5. Bibliografie 12

Extras din document

1.Notiuni generale privind protecţia vietii

Dreptul la viaţă este un drept fundamental care si-a găsit repede locul în sistemul juridic, fiind consacrat în Constituţiile diferitor state şi în diverse declaraţii cu privire la drepturile omului.

Dreptul la viaţă este consacrat de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în articolul 3, care se enunţă astfel: “Orice om are dreptul la viaţă, libertate şi la inviolabilitatea persoanei.”

Referire la dreptul de viaţă al fiinţei umane face şi Pactul privitor la drepturile civile şi politice care în articolul 6 punctul 1 stabileşte “Dreptul la viaţă este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viaţa sa în mod arbitrar.

Pentru a înţelege mai bine acest concept trebuie să pornim de la noţiunea de „femeie gravidă”, „sarcină”, „făt”. Deasemenea putem face o delimitare a momentului de la care o nouă viaţă începe. De aceea, este util să începem de la cunoaşterea acestor termeni pentru a fi înţeles procesul ce stă la baza fiecărei fiinţe umane: naşterea.

Prin noţiunea de „femeie gravidă” se înţelege acea femeie în al cărei organism se dezvoltă un produs de concepţie indiferent dacă această stare este constatată sau nu medical. Graviditatea sau sarcina reprezintă starea în care se află o femeie după procesul natural al concepţiei şi perioada subsecventă.

Rezultatul concepţiei, care se dezvoltă în interiorul uterului mamei într-un interval general acceptat de 9 luni (o sarcină între a 38-a şi a 42-a săptămână se numeşte sarcină în termen), trece prin diverse stadii (delimitate prin existenţa a trei trimestre) de la simpla celulă, la embrion, până la făt. Fătul reprezintă forma de viaţă dezvoltată în interiorul organismului viitoarei mame ce prezintă principalele caracteristici morfofiziologice ale unui individ, numai că într-o stare latentă, determinată tocmai de sarcina în curs.

Agresiunea reprezintă acea acţiune care determină întreruperea echilibrului normal al sarcinii cu implicaţii directe asupra fătului şi ale cărei rezultate pot fi împiedicarea vieţii extrauterine sau vătămarea corporală ulterioară a copilului.

În dreptul penal al Republicii Moldova nu se poate vorbi în prezent de recunoaşterea copilului care încă nu s-a născut ca având un drept la viaţă asemănător cu unui subiect deja născut, care se bucură de deplinătatea drepturilor sale. În doctrina penală, există opinii diverse în ceea ce priveşte momentul naşterii. Astfel, unii autori vorbesc despre ocrotirea vieţii de către legea penală încă din momentul începerii procesului fiziologic al naşterii. Conform altor opinii dreptul la viaţă implică existenţa vieţii, iar despre aceasta nu se poate vorbi decât după momentul sfârşitului procesului naşterii, când copilul este expulzat şi începe viaţa sa extrauterină (ce coincide cu existenţa respiraţiei).

În doctrina franceză au existat dispute cu privire la calificarea unor ucideri din culpă atunci când în speţă au existat naşteri premature cauzate de accidente de circulaţie fiind necesară şi condiţia viabilităţii fătului. Pe linia argumentării sale, autorul citat pleacă şi de la ideea că trebuie făcută o distincţie între personalitatea juridică de care trebuie să se ţină cont în alte ramuri ale dreptului (în dreptul civil copilul dobândeşte capacitate juridică o dată cu naşterea) unde omul este privit ca fiinţa umană capabilă să îşi exercite în mod real drepturile şi dreptul esenţial la viaţă. Se porneşte de la exemplul adagiului infans conceptus pro nato, în aplicarea căruia se poate vorbi despre o ficţiune a naşterii, dar nu se poate vorbi de o ficţiune a vieţii în sine.

Codul penal Italian reglementează delictele contra vieţii,integrităţii sau sănătăţii omului în capitolul I din Titlul XII, cartea a II – a.

Codul penal spaniol cuprinde infracţiunile contra vieţii în TitlulVIII, cartea a II – a, incriminând în capitolul I: paricidul, asasinatul şiomorul simplu, în capitolul II: pruncuciderea şi în capitolul III avortul.

Codul penal german reglementează infracţiunile contra vieţii încapitolul 16, incriminând: uciderea unei persoane în condiţii agravante,uciderea unei persoane în condiţii neagravante, uciderea unei personae încondiţii atenuante, omorul a cererea victimei, pruncuciderea şi întreruperea sarcinii.

Codul penal model American incriminează în art. 210.1 omuciderea (homicide), sistematizând materia astfel: în art. 210.2 este incriminat Omorul, adică crima de gradul I (“murder”), când fapta estecomisă cu intenţie, cu bună ştiinţă, din nepăsare sau indiferenţă extremămanifestată faţă de fiinţa umană; în art. 210.3 este incriminat omorul prin imprudenţă (crima de gradul II – “manslaughter”), când fapta este comisă cu temeritate; în art. 210.4 este incriminată omuciderea prin neglijenţă(crima de gradul III – “neglijent homicide”), când fapta este comisă din neglijenţă; în art. 210.5 este incriminată infracţiunea de determinare sau ajutor dat victimei să se sinucidă.

Preview document

Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat - Pagina 1
Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat - Pagina 2
Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat - Pagina 3
Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat - Pagina 4
Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat - Pagina 5
Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat - Pagina 6
Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat - Pagina 7
Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat - Pagina 8
Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat - Pagina 9
Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat - Pagina 10
Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat - Pagina 11
Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni Contra Vietii si Sanatatii Persoanei. Protectia Fatului, Prin Prisma Dreptului Comparat.docx

Alții au mai descărcat și

Omorul

INTRODUCERE O examinare cât de sumară a fenomenului criminaliăţii relevă că faptele de pericol social care compun codul penal, declarate de legea...

Cercetarea infracțiunii de ucidere a nou născutului săvârșit de către mamă

CAPITOLUL 1 1. Noţiuni introductive Ocrotirea persoanelor impotriva actelor de violenţă care le pun in pericol viaţa, s-a impus înca din epocile...

Violul

САР. І ІNТRОDUСERE Ѕесtіunеa І -Аѕресtе соmmunе 1. Lіbеrtatеa іndіvіduala-соnсерt ѕі сaraсtеrіzarе Vіaţa ѕехuală rерrеzіntă о latură dеоѕеbіt...

Dreptul la Viață și Implicațiile Penale ale Acestuia în Concepția Convenției Europene a Drepturilor Omului

I. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi locul ei în ansamblul documentelor şi reglementărilor...

Infracțiunea de Ucidere din Culpă

Capitolul I Scurt istoric şi cadru juridic În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupă primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol...

Drept Penal

OMORUL CALIFICAT Consta in fapta unei persoane care saviseste un omor in anumite imprejurari grave anume prevazute de lege: - omorul savârsit cu...

Vătămarea Fătului

CAPITOLUL 1 AGRESIUNI ASUPRA FATULUI 1.CONSIDERAŢII PRELIMINARE Pe parcursul acestei expuneri se încearcă a se relata succint şi cât mai pe...

Vătămarea Fătului

Capitoulu I: Noţiuni introductive Incriminarea din art. 202 este inspirată de prevederile art. 157 – 158 Codul penal spaniol. Fapta de vătămare a...

Ai nevoie de altceva?