Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 24373
Mărime: 98.57KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudorel Toader
UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA AMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

Prefaţă 4

Cap. I. INFRACŢIUNI DE FALS

Secţiunea I. Noţiuni generale şi aspecte comune 6

Secţinea II. Aspecte procesual-penale 10

Secţiunea III. Aspecte tehnico-criminalistice 12

CAP. II TIPURI DE INFRACTIUNI DE FALS

Secţiunea I. Prezentare generală 17

Secţiunea II. Falsul informatic 18

CAP.III. ANALIZA INFRACŢIUNII DE FALS INTELECTUAL

Secţiunea I. Noţiune şi caracterizare 23

Secţiunea II. Obiectul infracţiunii de fals intelectual 24

Secţiunea III. Subiecţii infracţiunilor de fals intelectual 30

Subiectul activ 30

Subiectul pasiv 36

Participaţia la falsul intelectual 37

Secţiunea IV. Latura obiectivă a falsului intelectual

Situaţia premisa 38

Elementul material 39

Cerinţe esenţiale 39

Urmarea imediată 42

Legătura de cauzalitate 43

Falsul intelectual prin comisiune 43

Falsul intelectual prin omisiune 46

Secţiunea VI. Latura subiectivă 51

Secţiunea VII. Formele infracţiunii şi sancţiuni 54

Studiu de caz 57

Concluzii 59

Extras din document

PREFAŢĂ

Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente periculoase. Faptele de fals aduc o gravă atingere a adevărului şi încrederii care trebuie să rezulte din înscrisuri în vederea formării şi desfăşurării relaţiilor dintre oameni

Legea penală a considerat că este necesar ca pentru ocrotirea relaţiilor sociale, pentru asigurarea normalei formări şi desfăşurari ale relaţiilor sociale umane, să fie incriminate faptele prin săvârşirea cărora, alterându-se adevărul, se creează un pericol grav sau se aduce o vătămare a relaţiilor respective.

Infracţiunile de fals implică o alterare a adevărului. O astfel de alterare priveşte anumite entităţi, cum ar fi anumite lucruri cărora li se atribuie juridic însuşirea şi deci funcţiunea de a servi drept probă a adevărului, pe care îl exprimă sau atestă valori exprimate prin monede, timbre, titluri de credit sau sigilii, instrumente de marcat, înscrisuri Prin incriminarea faptelor care alcătuiesc grupul infracţiunilor de fals, legea penală hotarât să ocrotească relaţiile sociale a căror formare, desfăşurare şi dezvoltare ar putea fi primejduite sau vătămate prin săvârşirea acestor fapte.

Falsul, în toate formele sale, ridică în prezent probleme a căror aplicabilitate depăşeşte adeseori graniţa Dreptului Penal, interferând deseori cu Dreptul civil sau comercial.

În elaborarea studiului prezentat am pornit de la aspectele tehnice ale falsului în general, plecând de la cadrul juridic al problemei, valoarea lor fiind raportată la eficinţa pe care o au pentru rezolvarea aspectelor penale ale falsului intelectual.

Se ştie că nu puţine sunt situaţile când, fără elucidarea unor aspecte de ordin tehnic ale unui înscris suspect de fals, ancheta sau judecata în instanţă nu poate fi definitivată. Un rol important îl au şi investigaţiile criminalistice, care reprezintă o verigă de seamă şi uneori determinantă în procesul cunoaşterii judiciare.

Planul lucrării este conceput în conformitate cu viziunea legiuitorului nostru în materia falsului intelectual, accentul căzând, desigur, pe analiza elementelor constitutive ale acestui tip de fals.

În lucrare se detaliază prevederile art. 289 C.pen. referitoare la „Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări( )”, înfăţişându-se – de pe poziţii teoretice şi practice – modalităţile de încadrare a infracţiunii într-un anumit tip de fals, procedeele concrete de alterare a adevărului în înscrisurile oficiale şi mijloacele criminalistice de descoperire ainfracţiunii şi a infractorului.

Motivul pentru care am ales să tratez tema în cauză este deoarece aceasta „se înscrie în contextul preocupărilor actuale de largă aplicare a cuceririlor ştiinţei şi tehnicii în cercetările juridice, de impulsionare şi avînt al probaţiunii ştiinţifice în sfera dreptului”

Cap. I.

INFRACŢIUNI DE FALS

Secţiunea I. Noţiuni generale şi aspecte comune

Scurt istoric

Termenul de „fals” provine din latina literară şi anume de la adjectivul „falsus” care înseamnă ceva contrar adevărului sau care are numai aparenţa adevărului.

Faptele de fals au fost socotite activităţi ilicite în toate orânduirile sociale şi au fost sancţionate, în raport cu gravitatea lor, fie ca infracţiuni, fie ca abateri de ordin civil, datorită

pericolului social deosebit şi prin grava atingere adusă adevărului şi încrederii care trebuie să existe în relaţiile sociale.

În mod firesc, primele infracţiuni de fals au fost săvârşite după apariţia relaţiilor sociale în legătură cu valorile care sunt apărate. Astfel, falsificarea de monedă s-a realizat după apariţia

monedei, după cum falsul în înscrisuri s-a realizat după apariţia înscrisurilor şi a relaţiilor sociale legate de aceste înscrisuri.

Primele reglementări referitoare la infracţiunile de fals au aparut in 1817 in Muntenia. Pravila Caragea, deşi nu era o lege penală conţinea si dispoziţii de acest gen.

În Moldova, pedepsele pentru infracţiunile de fals erau prevăzute de Condica Criminală adoptată de Sandu Sturza în 1826, şi conţineau numai pedepse privative de libertate.

Prelucrând codul penal francez din 1810, atât in Codul Penal Ştirbei din anul 1850 cât şi codul penal român adoptat după Unirea Principatelor de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1864), infracţiunile de fals au fost grupate separat. Codul penal din 1936 va lua aceeaşi sistematizare, incluzând şi falsificarea de monedă, de titluri de credit public, mărci, timbre, sigilii, semne de autentificare, etc.

Preview document

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 1
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 2
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 3
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 4
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 5
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 6
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 7
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 8
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 9
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 10
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 11
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 12
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 13
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 14
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 15
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 16
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 17
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 18
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 19
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 20
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 21
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 22
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 23
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 24
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 25
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 26
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 27
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 28
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 29
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 30
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 31
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 32
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 33
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 34
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 35
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 36
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 37
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 38
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 39
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 40
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 41
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 42
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 43
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 44
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 45
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 46
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 47
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 48
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 49
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 50
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 51
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 52
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 53
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 54
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 55
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 56
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 57
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 58
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 59
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 60
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 61
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 62
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 63
Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual.doc

Alții au mai descărcat și

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu

Cap.I. SCURT ISTORIC Termenul de criminalistică este întrebuinţat pentru prima dată în literatura juridică, de către Hans Gross, în Manualul...

Investigarea Infracțiunilor de Corupție

Introducere Fara a exagera, putem afirma ca, departe fi eradicat, fenomenul coruptiei si-a facut aparitia odata cu primele forme de organizare...

Coruptia si Formele Ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Primirea de Foloase Necuvenite

INTRODUCERE Corupţia constituie o serioasă poluare a vieţii sociale, faptele de corupţie reprezentând un pericol social pentru populaţie prin...

Analiza Comparativa a Infractiunilor de Luare si Dare de Mita

Luarea de mita este una din cele mai grave infractiuni pe care le poate comite un functionar. Astfel, potrivit art.254 C.Pen, alin.1, luarea de...

Ai nevoie de altceva?