Infractiuni la Regimul Vamal

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Infractiuni la Regimul Vamal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 89 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexandru Boroi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Capitolul I
Consideraţii generale privind infracţiunile la regimul vamal
Secţiunea 1: Cadrul general al reglementării, referinţe istorice şi
necesitatea incriminării infracţiunilor la regimul vamal.
Secţiunea a 2-a: Activitatea vamală in România
Secţiunea a 3-a: Contrabanda-infracţiune de fraudă si
componentă a crimei organizate
Secţiunea a 4-a: Necesitatea incriminării contrabandei
Secţiunea a 5-a: Precizări de ordin terminologic
Capitolul al II-lea
Infracţiunile prevăzute în Legea nr.141 din 24.07.1997 privind regimul vamal
Secţiunea 1: Infracţiunea de contrabandă
1. Conţinutul legal
2. Condiţii preexistente
2.1 Situaţia premisa
2.2 Obiectul ocrotirii juridice
2.2.1 Obiectul juridic
2.2.2 Obiectul material
2.3 Subiecţii infracţiunii
2.3.1 Subiectul activ nemijlocit.Probleme privind
pluralitatea ocazională si cea constituită de
infractori
2.3.2 Subiectul pasiv
3. Conţinutul constitutiv
3.1 Latura obiectivă
3.1.1 Elementul material
3.1.2 Urmarea imediată
3.2 Latura subiectivă
4. Forme,modalitati,sancţiuni
4.1 Formele infracţiunii de contrabandă
4.1.1 Actele preparatorii
4.1.2 Tentativa
4.1.3 Consumarea infracţiunii
4.2 Modalitaţi de savârşire a
contrabandei
4.3 Sancţiuni
Secţiunea a 2-a: Infracţiunea de contrabandă calificata
2.1.Concept şi caracterizarea
2.2.Condiţii preexistente
2.3.Conţinut constitutiv
2.4.Forme. Modalităţi. Sancţiuni
.
Secţiunea a 3-a: Infracţiunea de folosire de acte nereale
3.1.Concept şi caracterizarea
3.2.Condiţii preexistente
3.3.Conţinut constitutiv
3.4.Forme. Modalităţi. Sancţiuni.
Secţiunea a 4-a: Infracţiunea de folosire de acte falsificate
4.1.Concept şi caracterizarea
4.2.Condiţii preexiste
4.3.Conţinut constitutiv
4.4.Forme. Modalităţi. Sancţiuni
Sectiunea a 5-a: Discutii privind infractiunile de ,,folosire de acte
falsificate’’ si ,,folosirea de acte nereale’’
CAPITOLUL III Probleme procesuale si de drept
comparat
Sectiunea 1: Aspecte de drept comparat
1.1.Sistemul de drept francez
1.2.Sistemul de drept italian
1.3.Sistemul de drept rus
1.4.Specificul sanctionarii contrabandei in alte sisteme de
drept.

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE LA REGIMUL VAMAL

SECŢIUNEA I:Cadrul general al reglementarii şi necesitatea

incriminării infracţiunilor la regimul vamal

În termeni generali, infracţiunile vamale constau in trecerea peste frontiera a bunurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, fără autorizaţie a armelor, muniţiilor, materialelor explozive sau radioactive, a produselor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope, precursorilor şi substanţelor chimice esenţiale, produselor şi substanţelor toxice ori, în zonele libere, de bunuri al căror import este prohibit pe teritoriul României cu documente vamale de transport sau comerciale nereale sau falsificate

Astfel, conţinutul acestor infracţiuni este echivalent cu trecerea peste frontiera de stat vamală a bunurilor prin scoaterea acestora de sub puterea de dispoziţie a autorităţilor vamale, în circumstanţe precis si limitativ determinate de lege.

În sistemul de drept comun în vigoare regimul juridic vamal cuprinde totalitatea normelor prevăzute în legislaţia internă ce se aplica în cadrul procedurii de vămuire, în funcţie de scopul operţiunii comerciale şi de destinaţia mărfii, elaborate şi aplicate de autoritaţile publice, potrivit competenţelor lor, în conformitate cu normele dreptului internaţional, ale tratatelor, acordurilor, convenţiilor si protocoalelor încheiate de statul român cu alte state Regimul juridic vamal cuprinde, de asemenea, normele prevazute in legislaţia internă referitoare la desfăşurarea diverselor activitaţi pe teritoriul vamal al României.

Regimul juridic vamal este reglementat prin Legea nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României, lege prin care se abrogă Codul vamal al Republicii Socialiste România, aprobat prin Legea nr.30 din 22decembrie 1978.

Din conţinutul articolelor 175-183 rezultă aparent ca sunt incriminate trei infracţiuni: contrabanda, folosirea de acte nereale şi folosirea de acte falsificate dupa cum urmează:

Art. 175-Trecerea peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de mărfuri sau alte bunuri.

Art. 176-Trecerea peste frontieră,fără autorizaţie a armelor, muniţiilor, materialelor explozive sau radioactive, produselor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope, precursorilor şi substanţelor chimice esenţiale, produselor şi substanţelor toxice.

Art. 177- Folosirea la autoritatea vamală a a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate in vamă.

Art. 178-Folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate.

Art. 179-Faptele prevăzute la art.175-178 săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă-reprezintă o forma agravantă.

Contrabanda calificată, deşi inscrisă expres în textul incriminator,nu constituie o modalitate calificată a infracţiunii de contrabandă prevazută in articolul 175 Cod vamal,ci constituie o infracţiune de sine stătătoare.

Fiecărei reguli de conduită instituite prin regimul juridic vamal îi corespunde o categorie de fapte ilicite (neîngăduite, interzise de regimul juridic vamal)

Ilicitul penal în domeniul vamal cuprine ansamblul faptelor comisive(ce se pot savârşi si printr-o omisiune)care ameninţă sau lezează grav şi intenţionat regimul juridic vamal al României, şi care, constituie o sursă vădită de fraudă ori de indisciplină socială, sunt sancţionate de lege cu pedepse.

Din acest concept rezultă cel puţin doua consecinţe, şi anume: în primul rând, ilicitul penal în domeniul vamal (altfel spus, orice manifestare umană de fraudă ori de indisciplină socială care, în condiţiile legii constituie infracţiune vamală) se deosebeşte net de ilicitul extrapenal vamal, adică de acele manifestări ale omului care constituie (şi ele) o încălcare a regimului juridic vamal, dar care, prin gradul lor redus de pericol social şi prin forma proprie de vinovăţie, atrag în virtutea şi condiţiile legii sancţiuni specifice cu caracter civil, administrativ, disciplinar,etc.

În al doilea rând, ilicitul penal vamal se deosebeşte intrinsec de ilicitul extrapenal vamal prin aceea că infracţiunile ce alcătuiesc ilicitul penal sunt, atât prin natura lor, cât şi circumstanţele în care se pot comite, dintre cele mai grave, prin a căror săvârşire se nesocoteşte regimul juridic vamal şi pentru care aplicarea unor sancţiuni reparatorii este neîndestulătoare.

Din momentul încriminării unor fapte neconvenabile privitoare la regimul vamal, deci din clipa în care o normă penală statorniceştece faptă şi în ce condiţii are caracter penal în raport cu regimul juridic vamal, din acel moment intre stat prin autorităţile publice de sumisiune.Acestea sunt raporturi juridice penale in domeniul vamal, de conformare, intrucât covârşitoarea majoritate a destinatarilor legii penale este interesate în a respecta de bună voie regimul juridic vamal, fiindcă majoritatea covârşitoare a destinatarilor legii penale este conştientă că de respectarea acestui regim depinde, între altele, folosinţa şi exerciţiul drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Infractiuni la Regimul Vamal.doc