Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 42 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mircea Badila

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CAPITOLUL I 3
ASPECTE GENERALE 3
Secţiunea I - Scurt istoric 3
Secţiunea a II-a -Conceptul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere şi locul acestora în sistemul dreptului penal 4
Secţiunea a III-a -Aspecte comune privind obiectul, locul şi timpul comiterii infracţiunii contra siuranţei rutiere 5
CAPITOLUL II 8
INFRACŢIUNI CONSTÂND ÎN NERESPECTAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE REFERITOARE LA EVIDENŢA VEHICULELOR CARE CIRCULĂ PE DRUMURILE PUBLICE 8
Secţiunea I 8
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neîmatriculat 8
Secţiunea a II-a 10
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare 10
CAPITOLUL III 13
INFRACŢIUNI CONSTÂND ÎN NERESPECTAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE REFERITOARE LA PREGĂTIREA ŞI STAREA PSIHOFIZICĂ A PERSOANELOR CARE CONDUC VEHICULE PE DRUMURILE PUBLICE 13
Secţiunea I 13
Conducerea fără permis sau cu permis necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul. 13
§. Încredinţarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis 16
Secţiunea a II- a 17
Conducerea sub influenţa substanţelor stupefiante sau cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală admisă 17
CAPITOLUL IV 22
INFRACŢIUNI PRIN CARE SE ÎMPIEDICĂ STABILIREA COMITERII UNOR INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI RUTIERE 22
Secţiunea I 22
Refuzul, impotrivirea sau sustragerea de la recoltarea probelor biologice 22
Secţiunea a II- a 24
Părăsirea locului accidentului 24
Secţiunea a III- a 28
Consumul de alcool sau substanţe stupefiante după producerea accidentului 28
CAPITOLUL V 30
INFRACŢIUNI CE CONSTAU ÎN NEÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAŢII ŞI ATRIBUŢII DE SERVICIU 30
Secţiunea I 30
Neîndeplinirea obligaţiilor de către medicul de familie 30
Secţiunea a II-a 32
Sustragerea, distrugerea şi modificarea mijloacelor de semnalizare rutieră 32
Secţiunea a III- a 33
Organizarea de întreceri neautorizate şi blocarea drumului public 33
Secţiunea a IV- a 35
Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică sau inspecţie tehnică a vehiculelor 35
Secţiunea a V- a 38
Efectuarea unor lucrări fără autorizaţie de construcţie 38
Secţiunea a VI-a 39
Semnalizarea necorespunzătoare 39
Regimul sancţionar 41
Aspecte procesuale 41
BIBLIOGRAFIE 42

Extras din document

Capitolul I

Aspecte generale

Secţiunea I - Scurt istoric

După războaie, afirma reputatul specialist Norbert Tieman la Conferinţa asupra circulaţiei rutiere găzduită în anul 1985 de Franţa, automobilul constituie cea mai importantă cauză a pierderilor de vieţi omeneşti.

Sumară, sumbră, dar sugestivă, opinia citată pune în evidenţă agresivitatea “zeului automobil” şi explică preocuparea guvernanţilor de pretutindeni de a diminua efectele dramatice ale “fenomenului rutier”.

Primele acte oficiale pentru reglementarea circulaţiei rutiere au apărut în ţara noastră încă din secolul trecut. La 30 martie 1868 s-a emis “Legea pentru drumuri”; două decenii mai târziu apare un “Regulament asupra birjelor şi circularea lor în Focşani”, precum şi un “Regulament asupra circulaţiei pe strade şi trotuare”. Primul cod rutier a fost “Regulamentul pentru circulaţia autovehiculelor” din 11 octombrie 1913, în care s-au prevăzut, pentru prima dată, condiţiile cerute pentru autorizarea circulaţiei pe drumurile publice a unui autovehicul .

De la primul cod rutier şi până astăzi s-au succedat o multitudine de legi, cu structuri diferite, reflectând realităţi şi concepţii diverse.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României, nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată prin O.U.G, nr. 63/20.09.2006, precum şi Regulamentul pentru aplicarea acestei ordonaţe, îndeplinesc un rol însemnat în disciplinarea circulaţiei rutiere.

Secţiunea a II-a -Conceptul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere şi locul acestora în sistemul dreptului penal

Infracţiunile contra siguranţei reprezintă ansamblul faptelor penale prin a căror incriminare şi sancţionare se ocroteşte acea valoare socială care este siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. Această categorie de infracţiuni s-a constituit ca un grup aparte în cadrul infracţiunilor, ca urmare a amplificării şi diversificării încălcărilor produse în cadrul circulaţiei rutiere, a creşterii gradului de pericol al acestor încălcări, a necesităţii unei intervenţii mai eficiente a legiuitorului în acest domeniu pentru a asigura ocrotirea în mod corespunzător a valorii sociale puse în pericol.

Interzicerea sub sancţiuni penale a acestor fapte are ca scop, de regulă, să prevină săvârşirea altor fapte cu consecinţe mai grave. Respectarea cu stricteţe a regulilor de circulaţie pe drumurile publice previne o circulaţie haotică a autovehiculelor, împiedicând crearea acelor condiţii susceptibile să amplifice pericolul intrinsec pe care îl prezintă circulaţia unui vehicul pe drumurile publice.

Pentru existenţa infracţiunilor prevazute de O.U.G nr. 195/2002, nu este necesară producerea unui rezultat sub forma unei modificări fizice a realităţii înconjurătoare, pericolul social ce le este caracteristic rezultând din simplul fapt al nerespectării normelor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice. Asemenea infracţiuni constituie adevărate “infracţiuni obstacol”, sancţionarea lor fiind destinată să prevină producerea unor consecinţe mai grave, cum ar fi coliziunea unor autovehicule, rănirea mai mult sau mai puţin grav a unor persoane sau chiar pierderea de vieţi omeneşti, fapte care pot constitui infracţiuni prevăzute şi pedepsite de Codul Penal. Pe lângă dispoziţiile speciale, se vor aplica şi prevederile Codului Penal (partea generală), în legătură cu acele situaţii pe care legea specială nu le reglementează.

Fisiere in arhiva (1):

  • Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice.doc

Alte informatii

Facultatea de drept "Simion Barnutiu" Sibiu prevăzute în O.U.G. nr.195/ 2002