Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 11027
Mărime: 46.72KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Badila
Facultatea de drept "Simion Barnutiu" Sibiu prevăzute în O.U.G. nr.195/ 2002

Cuprins

CAPITOLUL I 3

ASPECTE GENERALE 3

Secţiunea I - Scurt istoric 3

Secţiunea a II-a -Conceptul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere şi locul acestora în sistemul dreptului penal 4

Secţiunea a III-a -Aspecte comune privind obiectul, locul şi timpul comiterii infracţiunii contra siuranţei rutiere 5

CAPITOLUL II 8

INFRACŢIUNI CONSTÂND ÎN NERESPECTAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE REFERITOARE LA EVIDENŢA VEHICULELOR CARE CIRCULĂ PE DRUMURILE PUBLICE 8

Secţiunea I 8

Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neîmatriculat 8

Secţiunea a II-a 10

Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare 10

CAPITOLUL III 13

INFRACŢIUNI CONSTÂND ÎN NERESPECTAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE REFERITOARE LA PREGĂTIREA ŞI STAREA PSIHOFIZICĂ A PERSOANELOR CARE CONDUC VEHICULE PE DRUMURILE PUBLICE 13

Secţiunea I 13

Conducerea fără permis sau cu permis necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul. 13

§. Încredinţarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis 16

Secţiunea a II- a 17

Conducerea sub influenţa substanţelor stupefiante sau cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală admisă 17

CAPITOLUL IV 22

INFRACŢIUNI PRIN CARE SE ÎMPIEDICĂ STABILIREA COMITERII UNOR INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI RUTIERE 22

Secţiunea I 22

Refuzul, impotrivirea sau sustragerea de la recoltarea probelor biologice 22

Secţiunea a II- a 24

Părăsirea locului accidentului 24

Secţiunea a III- a 28

Consumul de alcool sau substanţe stupefiante după producerea accidentului 28

CAPITOLUL V 30

INFRACŢIUNI CE CONSTAU ÎN NEÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAŢII ŞI ATRIBUŢII DE SERVICIU 30

Secţiunea I 30

Neîndeplinirea obligaţiilor de către medicul de familie 30

Secţiunea a II-a 32

Sustragerea, distrugerea şi modificarea mijloacelor de semnalizare rutieră 32

Secţiunea a III- a 33

Organizarea de întreceri neautorizate şi blocarea drumului public 33

Secţiunea a IV- a 35

Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică sau inspecţie tehnică a vehiculelor 35

Secţiunea a V- a 38

Efectuarea unor lucrări fără autorizaţie de construcţie 38

Secţiunea a VI-a 39

Semnalizarea necorespunzătoare 39

Regimul sancţionar 41

Aspecte procesuale 41

BIBLIOGRAFIE 42

Extras din document

Capitolul I

Aspecte generale

Secţiunea I - Scurt istoric

După războaie, afirma reputatul specialist Norbert Tieman la Conferinţa asupra circulaţiei rutiere găzduită în anul 1985 de Franţa, automobilul constituie cea mai importantă cauză a pierderilor de vieţi omeneşti.

Sumară, sumbră, dar sugestivă, opinia citată pune în evidenţă agresivitatea “zeului automobil” şi explică preocuparea guvernanţilor de pretutindeni de a diminua efectele dramatice ale “fenomenului rutier”.

Primele acte oficiale pentru reglementarea circulaţiei rutiere au apărut în ţara noastră încă din secolul trecut. La 30 martie 1868 s-a emis “Legea pentru drumuri”; două decenii mai târziu apare un “Regulament asupra birjelor şi circularea lor în Focşani”, precum şi un “Regulament asupra circulaţiei pe strade şi trotuare”. Primul cod rutier a fost “Regulamentul pentru circulaţia autovehiculelor” din 11 octombrie 1913, în care s-au prevăzut, pentru prima dată, condiţiile cerute pentru autorizarea circulaţiei pe drumurile publice a unui autovehicul .

De la primul cod rutier şi până astăzi s-au succedat o multitudine de legi, cu structuri diferite, reflectând realităţi şi concepţii diverse.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României, nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată prin O.U.G, nr. 63/20.09.2006, precum şi Regulamentul pentru aplicarea acestei ordonaţe, îndeplinesc un rol însemnat în disciplinarea circulaţiei rutiere.

Secţiunea a II-a -Conceptul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere şi locul acestora în sistemul dreptului penal

Infracţiunile contra siguranţei reprezintă ansamblul faptelor penale prin a căror incriminare şi sancţionare se ocroteşte acea valoare socială care este siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. Această categorie de infracţiuni s-a constituit ca un grup aparte în cadrul infracţiunilor, ca urmare a amplificării şi diversificării încălcărilor produse în cadrul circulaţiei rutiere, a creşterii gradului de pericol al acestor încălcări, a necesităţii unei intervenţii mai eficiente a legiuitorului în acest domeniu pentru a asigura ocrotirea în mod corespunzător a valorii sociale puse în pericol.

Interzicerea sub sancţiuni penale a acestor fapte are ca scop, de regulă, să prevină săvârşirea altor fapte cu consecinţe mai grave. Respectarea cu stricteţe a regulilor de circulaţie pe drumurile publice previne o circulaţie haotică a autovehiculelor, împiedicând crearea acelor condiţii susceptibile să amplifice pericolul intrinsec pe care îl prezintă circulaţia unui vehicul pe drumurile publice.

Pentru existenţa infracţiunilor prevazute de O.U.G nr. 195/2002, nu este necesară producerea unui rezultat sub forma unei modificări fizice a realităţii înconjurătoare, pericolul social ce le este caracteristic rezultând din simplul fapt al nerespectării normelor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice. Asemenea infracţiuni constituie adevărate “infracţiuni obstacol”, sancţionarea lor fiind destinată să prevină producerea unor consecinţe mai grave, cum ar fi coliziunea unor autovehicule, rănirea mai mult sau mai puţin grav a unor persoane sau chiar pierderea de vieţi omeneşti, fapte care pot constitui infracţiuni prevăzute şi pedepsite de Codul Penal. Pe lângă dispoziţiile speciale, se vor aplica şi prevederile Codului Penal (partea generală), în legătură cu acele situaţii pe care legea specială nu le reglementează.

Preview document

Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 1
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 2
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 3
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 4
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 5
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 6
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 7
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 8
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 9
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 10
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 11
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 12
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 13
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 14
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 15
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 16
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 17
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 18
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 19
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 20
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 21
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 22
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 23
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 24
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 25
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 26
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 27
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 28
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 29
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 30
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 31
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 32
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 33
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 34
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 35
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 36
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 37
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 38
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 39
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 40
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 41
Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Infracțiunile Rutiere

I N T R O D U C E R E O relaţie de referinţă s-ar putea spune emblematică, în caracteristica acestui secol, o constituie cea om – autovehicul....

Infracțiuni Prevăzute de Legislația

SCURT ISTORIC. CONSIDERAŢII GENERALE Pentru a putea discuta despre infracţiunile prevazute de Legislaţia Rutieră Romană trebuie în primul rând sa...

Criminalistica - Accidentul de Trafic Rutier

ACCIDENTUL DE TRAFIC RUTIER 1. SCURT ISTORIC AL AUTOMOBILULUI Definiţia accidentului de trafic rutier - Primele vehicule rutiere au fost puse în...

Accesul Ilegal la un Sistem Informatic

I. INTERNETUL ŞI CRIMINALITATEA INFORMATICĂ Anii de apariţie ai Internet-ului trebuie căutaţi la mijlocul anilor 1960, când Departamentul de...

Contaminarea Venerică

1. CONSIDERAȚII GENERALE În ultimii ani, bolile cu transmitere sexuală au crescut ca număr si vor crește în continuare dacă nu se vor lua măsuri...

Părăsirea locului accidentului rutier

1. Aspectul practic privind părăsirea locului accidentului rutier 1.1 Sentința Judecătoriei Călărași, nr. 1-310/2015 Astfel, referitor la...

Ai nevoie de altceva?