Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 17614
Mărime: 66.47KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marit Alexandru
Acest proiect reda explicit si detailiat infractiunile savirsite de persoanele cu functie de raspundere in republica Moldova

Cuprins

Plan:

Întroducere 2

Capitolu I

Noţiunea şi obiectul de infracţiuni savirşite de către persoanele cu funcţie de raspundere 4

1.Noţiunea 4

2.Obiectul generic 8

3.Obiectul nemijlocit 9

4.Latura obiectivă 9

5.Latura subiectivă 9

6.Subiecţii 10

Capitolu II

Tipurile de infracţiuni savirşite de catre persoanele cu funcţie de raspundere 18

1.Coruperea pasivă 18

2.Coruperea activă 30

3.Trafic de influentă 32

4.Abuzul de putere sau abuzul de serviciu 34

5.Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu 36

6.Neglijenţa în serviciu 39

7.Primirea de către un funcţionar a recompensei ilicite 45

8.Refuzul de a îndeplini legea 46

9.Falsul de acte publice 48

Extras din document

Introducere:

Evoluţia legislaţiei penale ce reglementează răspunderea pentru infracţiunile comise de persoanele cu funcţie de răspundere cunoaşte câteva etape. Iniţial aceste infracţiuni nu erau separate într-un capitol aparte. Mai apoi legislaţiile diferitelor ţări au început a separa aceste infracţiuni într-o grupă aparte. Criteriul principal de delimitare îl constituia subiectul infracţiunii - persoană cu funcţie de răspundere.

Codul penal al R.M. din 1961 reflecta trecerea în proprietatea statului a tuturor bunurilor vieţii economice şi sociale, care s-au creat în condiţiile totalitarismului, stilului administrativ-birocratic de conducere. De aceea în calitate de subiecţi ai acestor infracţiuni erau recunoscuţi, pe lângă reprezentanţii autorităţii publice, persoanele care ocupau funcţii administrative ori organizatorico-economice într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau obştească.

Schimbările radicale ale sistemului economic şi politic produse în anii 90, apariţia economiei cu mai multe forme de proprietate, a unui număr mare de organizaţii comerciale, obşteşti, de organizaţii nestatale, a diferitelor partide şi asociaţii obşteşti de diferite orientări a determinat necesitatea revizuirii noţiunii infracţiunilor comise de unele persoane oficiale.

În urma acestor schimbări, Codul penal al R.M. din 2002 conţine două capitole distincte: „Infracţiuni săvârşite de persoane cu funcţie de răspundere" - cap. XV şi "Infracţiuni săvârşite de persoanele care gestionează organizaţiile comerciale, obşteşti sau alte organizaţii nestatale". Gradul prejudiciabil al infracţiunilor săvârşite de persoane cu funcţie de răspundere este cu mult mai mare decât al infracţiunilor comise de persoanele care gestionează organizaţiile nestatale.[10, p.479]

Faptele incluse în Codul penal enumerate mai sus prezintă un pericol social sporit, datorită faptului că aceste infracţiuni sunt săvîrşite, în majoritate, de către un subiect special - persoanele care exercită anumite funcţii în organele statale.

Folosindu-se de atribuţiile de serviciu, aceste persoane săvîrşesc infracţiuni deosebit de periculoase, cauzând daune atît intereselor publice, cît şi intereselor legitime ale cetăţenilor aparte şi ale întregii societăţi. Prin aceste fapte cei vinovaţi diminuează autoritatea organelor corespunzătoare în faţa populaţiei şi, totodată, influenţează negativ activitatea normală şi efectivă a organelor administraţiei publice. În afară de aceasta, există o legătură reciprocă între funcţionarii corupţi şi criminalitatea organizată. O parte din persoanele cu funcţie de răspundere, făcînd abuz de situaţia lor de serviciu, participă la criminalizarea economiei ţării - prin spălarea banilor, extorcarea de bunuri, manifestînd neglijenţă în serviciu, fie primind recompense ilicite sau prin înscrierea falsului în actele publice, intenţionînd astfel de a evita tragerea la răspunderea sau pedeapsa penală.

De regulă, infracţiunile savîrşite de persoane cu funcţie de răs¬pundere sînt bine camuflate, din care cauză numai o parte neînsem¬nată din aceste infracţiuni sînt descoperite.

Insă, în acest capitol sînt incluse numai infracţiunile care poartă caracter general, săvîrşite de persoanele cu funcţie de răspundere, deci infracţiuni ce atentează la relaţiile sociale care sînt stabilite şi se desfăşoară în cadrul activităţii organelor de stat, infracţiuni care pot fi săvîrşite de oricare persoană cu funcţie de răspundere. Spre deosebire de acestea, unele infracţiuni, ce poartă caracter special, sunt săvîrşite de o anumită categorie de persoane cu funcţie de răspundere, specificate nemijlocit în lege (judecători, procurori, anchetatori, lucrători din sfera de asigurare a securităţii muncii, de persoane responsabile de tehnica securităţii etc.) şi au obiectul său concret, indicat în normele dreptului penal, din sfera şi domeniul autorităţilor publice. Luînd în consideraţie faptul că infracţiunile speciale atentează asupra unui alt grup de relaţii sociale, ele sînt repartizate în alte capitole ale Părţii Speciale din Codul penal[ ,p.380-381]

Capitolu I

Noţiunea şi obiectul de infracţiuni savirşite de către persoanele cu funcţie de raspundere

1.Noţiunea

Caracterul prejudiciabil al infracţiunilor contra puterii de stat, intereselor serviciului de stat şi ale serviciului în organele administraţiei publice săvîrşite de către persoanele cu funcţie de răspundere este determinat de faptul că acestea cauzează un prejudiciu considerabil aparatului autorităţilor publice sau ameninţă cu cauzarea unui astfel de prejudiciu.

Preview document

Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 1
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 2
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 3
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 4
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 5
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 6
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 7
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 8
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 9
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 10
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 11
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 12
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 13
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 14
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 15
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 16
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 17
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 18
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 19
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 20
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 21
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 22
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 23
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 24
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 25
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 26
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 27
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 28
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 29
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 30
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 31
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 32
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 33
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 34
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 35
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 36
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 37
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 38
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 39
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 40
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 41
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 42
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 43
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 44
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 45
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 46
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 47
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 48
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 49
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 50
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 51
Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni Savirsite de Catre Persoanele cu Functie de Raspundere.doc

Alții au mai descărcat și

Crima Organizată

CAPITOLUL I CRIMA ORGANIZATĂ INTERNAŢIONALĂ I. CRIMA ORGANIZATĂ SAU ORGANIZAREA CRIMEI I.1. NOŢIUNILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ ŞI ORGANIZAŢII...

Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene

INTRODUCERE Actualul Statut al funcţionarilor publici europeni a înlocuit statutul funcţionarilor şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţii...

Coruptia si Licitatia

Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pâna în prezent unul dintre cele mai grave si mai raspândite...

Infracțiuni Specifice Criminalității Organizate

Globalizarea este o sursa de noi provocari pentru umanitate. Numai o organizare mondiala este capabila sa faca fata provocarilor la nivel...

Instanta Competenta sa Solutioneze Litigiile de Contencios Administrativ - Solutii pe Care le Poate Pronunta

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Obiectul Infractiunii

INTRODUCERE Precum bine meţiona reputatul jurist moldovean Sergiu Brînză, fiinţarea şi dezvoltarea societăţii ar fi de neconceput în lipsa...

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

INTRODUCERE Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure...

Concursul de Infracțiuni

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA DE PLURALITATE DE INFRACŢIUNI În teoria, legislaţia şi practica...

Ai nevoie de altceva?