Infracțiunile Contra Persoanei

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 16455
Mărime: 57.15KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE

1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PERSOANEI

1.1.1. Referinţe istorice şi elemente de drept comparat

1.1.2. Aspecte comune

Obiectul infracţiunilor contra persoanei

A. Subiecţii infracţiunilor

B. Latura obiectivă

C. Latura subiectivă

D. Forme

E. Modalităţi

F. Sancţiuni

1.2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA VIEŢII, INTEGRITĂŢII CORPORALE ŞI SĂNĂTĂŢII

1.2.1. Aspecte comune privind infracţiunile contra vieţii

A. Obiectul juridic

B. Obiectul material

C. Subiecţii infracţiunii

D. Latura obiectivă

E. Latura subiectivă

F. Tentativa şi consumarea

G. Sancţionarea

1.2.2. Aspecte comune privind infracţiunile contra integrităţii corporale şi sănătăţii

A. Obiectul juridic

B. Obiectul material

C. Subiecţii infracţiunii

D. Latura obiectivă

E. Latura subiectivă

F. Forme. Modalităţi

G. Sancţiuni

CAPITOLUL 2. CONŢINUTUL JURIDIC AL INFRACŢIUNII DE LOVITURI ŞI VĂTĂMĂRI CAUZATOARE DE MOARTE

2.1. CONŢINUTUL LEGAL

2.2. CONDIŢII PREEXISTENTE

2.2.1. Obiectul infracţiunii

2.2.2. Subiecţii infracţiunii

2.3. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

2.3.1. Latura obiectivă

2.3.2. Latura subiectivă

2.4. FORMELE INFRACŢIUNII

2.6. MODALITĂŢILE INFRACŢIUNII

2.7. SANCŢIONAREA INFRACŢIUNII

2.8. ASPECTE PROCESUALE

CAPITOLUL 3. PARTICULARITĂŢI DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNII DE LOVIRI SAU VĂTĂMĂRI CAUZATOARE DE MOARTE

3.1. NOŢIUNI GENERALE

3.2. PROBLEME CARE TREBUIE SĂ FIE

LĂMURITE ÎN CURSUL CERCETĂRII

3.2.1. Natura morţii

3.2.2. Cauza nemijlocită a morţii

3.2.3. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii

3.2.4. Metodele şi mijloacele folosite pentru săvârşirea şi acoperirea infracţiunii

3.2.5. Identitatea şi calitatea victimei

3.2.6. Condiţiile şi împrejurările care au generat, înlesnit sau favorizat săvârşirea infracţiunii

PRIMELE MĂSURI CARE SE ÎNTREPRIND

PENTRU ADMINISTRAREA PROBELOR

3.3.1. Cercetarea la faţa locului

3.3.2. Dispunerea constatării ori a expertizei medico-legale

3.3.3. Dispunerea constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor criminalistice

3.3.4. Stabilirea identităţii victimei

Identificarea şi ascultarea martorilor

3.3.5. Efectuarea percheziţiilor

3.3.7. Identificarea, urmărirea şi prinderea făptuitorului

CAPITOLUL 4. CONEXIUNI CU ALTE INFRACŢIUNI

4.1. LEGĂTURI CU INFRACŢIUNI ASEMĂNĂTOARE

4.2. ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI ALE INFRACŢIUNII DE LOVITURI SAU VĂTĂMĂRI CAUZATOARE DE MOARTE CU INFRACŢIUNEA DE OMOR. CORECTA ÎNCADRARE JURIDICĂ

Extras din document

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE

1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PERSOANEI

1.1.1. Referinţe istorice şi elemente de drept comparat

Faptele prin care se aduce atingere persoanei au fost incriminate încă din cele mai vechi timpuri. Legile penale din toate epocile şi din toate orânduirile sociale au incriminat astfel de fapte, sancţionându-le cu pedepse variind după gravitatea urmărilor. Astfel, problematica omului nu a stat numai în atenţia juriştilor, ci şi a filozofilor, a economiştilor, a politicienilor etc.

În vechile noastre pravile erau prevăzute incriminările acestor fapte. Şi primele coduri, atât cel de la 1864 cât şi Codul penal din 1936 s-au alăturat ideologiei incriminând aceste fapte. Cu toate acestea, omul şi drepturile sale n-au preocupat niciodată mai mult omenirea ca în zilele noastre.

Astfel, după adoptarea la 10 decembrie 1948 a “Declaraţiei universale a drepturilor omului“ de către Adunarea Generală a ONU în care sunt stipulate drepturile fundamentale, acestea au devenit un factor esenţial ce a dus la modificări în abordarea politică, socială şi economică a problematicii privind recunoaşterea şi protecţia drepturilor omului.

Codurile penale moderne incriminează fără excepţie faptele care aduc atingere relaţiilor sociale care privesc omul. Astfel, infracţiunile contra persoanei sunt reglementate într-un capitol distinct în toate legislaţiile statelor democratice moderne, subliniindu-se prin aceasta importanţa care este acordată apărării persoanei. Aici se pot aminti atât prevederile Codului penal american cât şi cele europene aplicabile în Germania sau Franţa, care sancţionează orice încălcare a drepturilor fundamentale ale omului.

Spre exemplu, în Codul penal italian infracţiunile contra persoanei sunt prevăzute in titlul XII, Cartea a II-a. În cadrul acestui titlu sunt prevăzute, în capitolul I delictele contra vieţii si integrităţii sau sănătăţii, în capitolul II delictele contra onorii, iar în capitolul III sunt prevăzute delictele contra libertăţii individuale. Libertatea este ocrotită penal sub aspect fizic, psihic, al inviolabilităţii domiciliului şi al secretului.

Noul Cod penal francez, în titlul II, denumit Fapte care prefigurează persoana umană, incriminează faptele îndreptate contra vieţii persoanei în două secţiuni ale capitolului I şi anume: Fapte voluntare contra vieţii (S.I.) şi Fapte involuntare contra vieţii (S.II.).

În prima secţiune este incriminat omorul (art.221-1); omorul agravat (art.221-2); omorul cu premeditare (asasinatul) (art.221-3); omorul comis în alte circumstanţe agravate (art.221-4); atentatul la viaţa persoanei prin otrăvire (art.221-5). În a doua secţiune sunt incriminate omorul involuntar (art.221-6); răspunderea din culpă a persoanelor morale (art.221-7).

În capitolul II sunt incriminate faptele care aduc atingere integrităţii fizice sau psihice a persoanei după cum sunt voluntare (actele de tortura şi actele de barbarie, art.222-1 în forma simpla şi în forma agravată art.222-2, art.222-3, art.222-4; violenţele simple şi agravate art.222-7, art.222-8, art.222-9, art.222-10, art.222-11, art.222-12, art.222-13, art.222-14, art.222-15, art.222-16; ameninţările art.222-17) sau involuntare art.222-19. În Secţiunea a 3-a a Capitolului II sunt incriminate agresiunile sexuale (violul, art.222-23, alte agresiuni sexuale art.222-27; obţinerea prin abuz de satisfacţii sexuale, art.222-23) şi în Secţiunea a 4-a este incriminat traficul de stupefiante.

Capitolul III cuprinde infracţiunile de punere în pericol a persoanei. Faptele contra libertăţii persoanei sunt incriminate în Capitolul IV ( răpirea, sechestrarea, deturnarea de aeronave, de nave şi de orice alt mijloc de transport). În Capitolul V sunt incriminate faptele care aduc atingere demnităţii persoanei (infracţiunea de discriminare, art.225-1; proxenetismul, art.225-5; supunerea la condiţii de munca şi de locuinţă incompatibile cu demnitatea umană, art.225-13; fapte contrarii respectului datorat morţilor, art.225-17).

Codul penal german, reglementează infracţiunile contra vieţii în Capitolul 16, unde este incriminată: uciderea unei persoane în condiţii agravante (paragraful 211); uciderea unei persoane in condiţii neagravante (paragraful 212); uciderea unei persoane in condiţii atenuante (paragraful 213); omorul la cererea victimei (paragraful 216); pruncucidere (paragraful 217); întreruperea sarcinii (paragraful 218). În capitolul 17 sunt incriminate faptele contra integrităţii corporale (vătămare simpla, periculoasă, gravă, deosebit de gravă, cauzatoare de moarte, otrăvire, vătămarea din culpă).

Preview document

Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 1
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 2
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 3
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 4
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 5
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 6
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 7
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 8
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 9
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 10
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 11
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 12
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 13
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 14
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 15
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 16
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 17
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 18
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 19
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 20
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 21
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 22
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 23
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 24
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 25
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 26
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 27
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 28
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 29
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 30
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 31
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 32
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 33
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 34
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 35
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 36
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 37
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 38
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 39
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 40
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 41
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 42
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 43
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 44
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 45
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 46
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 47
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 48
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 49
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 50
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 51
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 52
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 53
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 54
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 55
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 56
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 57
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 58
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 59
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 60
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 61
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 62
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 63
Infracțiunile Contra Persoanei - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste...

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Analiza Laturii Obiective și a Laturii Subiective în Cazul Infracțiunii de Omor Deosebit de Grav

INTRODUCERE Ocrotirea persoanelor împotriva actelor îndreptate împotriva vieții s-a impus ca o necesitate obiectivă înca din timpurile cele mai...

Formele infracțiunii intenționate

I.FAZELE DE DESFĂŞURARE ALE INFRACŢIUNII INTENŢIONATE 1.Notiune Infracţiunea este întotdeauna o manifestare a omului în sfera relaţiilor sociale....

Procedura falimentului

Cap. I. Noţiunea procedurii insolvenţei şi a falimentului Art. 2 din legea 85/2006 prevede că scopul prezentei legi este instituirea unei...

Aspecte generale cu privire la infracțiunea de omor și cea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

1. Preliminarii Notiunea de viata ocupa un loc aparte în preocuparile gânditorilor  cu precadere ale filosofilor si juristilor - din toate...

Noul Cod Penal și Infracțiunile Contra Persoanei

Noţiuni introductive Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod Penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat. Profundele...

Te-ar putea interesa și

Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia)

INTRODUCERE Termenul de “eutanasie” provine din limba greaca veche (eu -buna, thanatos -moarte) şi este menţionat iniţial în scrierile filozofului...

Activități Specifice Executate de Ofițerii de Poliție Pentru Prevenirea și Descoperirea Infracțiunilor și a Altor Fapte Antisociale la Regimul Armelor și Munițiilor

1. Considerații generale privind regimul armelor de foc și al munițiilor Personaj principal în evoluţia omenirii, din primul moment al existenţei...

Delincvența juvenilă - factori interni

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA PRINCIPAL OBIECT DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1.Notiunea de...

Pruncuciderea

INTRODUCERE Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă...

Infracțiuni contra persoanei

INTRODUCERE Realitățile sociale ale vremurilor in care trăim, natura acestora precum și dinamismul pe care îl prezintă, impun societății...

Infracțiuni contra libertății, integrității corporale, sănătății și a vieții private a persoanei

CAPITOLUL 1 Traficul de persoane adulte și copii 1.1 Regimul juridic al traficului de persoane reglementat de Legea nr. 678/2001 Traficul de...

Municipiul Târgoviște

Scurt istoric al oraşului Municipiul Târgovişte este reşedinţa judeţului Dâmboviţa din anul 1968. Atestarea documentară apare târziu, într-un...

Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat

1.Notiuni generale privind protecţia vietii Dreptul la viaţă este un drept fundamental care si-a găsit repede locul în sistemul juridic, fiind...

Ai nevoie de altceva?