Infracțiunile de Fals

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 29276
Mărime: 145.11KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: R Raducanu

Extras din document

CAPITOLUL I

Aspecte generale privind infracţiunile de fals

În cadrul acestei teze, care s-a vrut a reprezenta, cel puţin la nivel empiric o cercetare pluridisciplinară a infracţiunilor de fals în înscrisuri şi a evoluţiei practicii în materie în acest domeniu, am încercat prezentarea cadrului legislativ intern, arătând aspectele comune ale infracţiunilor de fals, dar şi cele specifice fiecăreia în parte, urmărind evidenţierea unor probleme de drept şi aspecte considerate importante şi care se cer a fi corect înţelese şi aplicate în mod pertinent în practică. Este de reţinut că de-a lungul istoriei, în forme variate, aceste infracţiuni au fost prezente începând cu legile romane şi continuând cu pravilele din perioada feudală ori Tripartitul lui Werboczi, ca ulterior să fie sancţionate prin Codurile penale, începând cu cel al lui Ştirbei Vodă şi continuând cu cel din perioada lui Alexandru Ioan Cuza, urmat de Codul lui Carol şi nu în ultimul rând cel din zilele noastre. Problema falsificării actelor a fost şi rămâne o problemă de actualitate care a luat amploare în condiţiile societăţii moderne, în care noţiunea de act reprezintă orice înscris tipărit, dactilografiat, manuscris, desenat, imprimat în diverse moduri (xerox, laser, etc.) prin intermediul căruia se atestă o stare, identitate, profesie sau o valoare (cărţile de credit, cartelele telefonice, documente bancare, vize turistice).

Faptele incriminate sub denumirea de “infracţiuni de fals” constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite social periculoase. Faptele de fals aduc atingere adevărului şi încrederii care trebuie să constituie celula de bază a relaţiilor dintre oameni.Orice relaţie socială priveşte şi se grefează pe o anumită realitate pe care subiecţii relaţiei o au în vedere şi a cărei existenţă implică deci o reciprocă bună-credinţă şi încredere din partea acestor subiecţi; fără îndatorirea de respect faţă de adevăr şi fără sentimentul de încredere că adevărul este efectiv respectat,relatiile sociale nu ar fi posibile decât cu anevoioase precauţiuni şi cu inevitabile riscuri. În consecinţa legea penală stabileşte ca fiind necesar pentru ocrotirea relaţiilor sociale,pentru o normala desfaşurare si formare a relaţiilor sociale să fie incriminate faptele prin savarsirea cărora, alterandu-se adevărul, se creează un grav pericol sau se aduce o vătămare anumitor relaţii sociale.Sfera acestor fapte fiind extrem de cuprinzătoare,conţinând variate categorii ce pot fi diferenţiate, fie dupa modul special prin care adevărul este alterat, fie datorita specificului relatiilor sociale atinse prin fapta de alterare a adevărului,fie, in fine datorită naturii încrederii care este acordată adevărului presupus ca fiind respectat. Exemple de infracţiuni care implică o alterare a adevărului: infracţiunile de seducţie (art.199),calomnie (art.206), denunţare calomnioasă (art.259), marturie mincinoasă (art.260) şi altele alerarea adevărului se face prin cuvinte(oral sau scris)iar increderea este acordată subiectiv celui care a distorsionat adevărul.

La grupul special al infracţiunilor de fals alterarea adevarului se face asupra unor entităti cărora li se atribuie juridic insuşirea şi deci funcţiunea de a servi drept probă a adevărului pe care îl exprima sau îl atestă cu prilejul diverselor realitaţi sociale (monede, timbre,titluri de credit,sigilii,instrumente de marcat,înscrisuri etc) iar increderea este acordată obiectiv lucrului care constituie prin el insuşi proba adevărului. În cazul infracţiunilor de fals alterarea adevărului se obţine prin activitatea infracţională a unei persoane, în raport însă cu rezultatul acestei activitaţi,adică cu înşelarea încrederii,aceasta se realizează prin produsul activitaţii infracţionale si independent de persoanele care au efectuat aceea activitate şi evident sa nu fie o alterare grosolană care nu ar putea beneficia de credibilitatea nimănui, sau să fie subiectul unei activităţi amuzante, in consecinta sa nu fie capabilă alterarea sa producă prejudicii.Aceste particularitaţi justifică crearea in sistemul parţii speciale a dreptului penal a unui grup aparte de infracţiuni din faptele incriminate sub denumirea de ,,infractiuni de fals’’(art 282-294).

În societatea organizată, emisiunea şi circulaţia monetară, a timbrelor şi titlurilor de valoare-internă şi internaţională-sunt astfel sunt organizate şi reglementate încât să răspundă atât circulaţiei mărfurilor,cât şi acumulării absolut necesară celor dintâi. O cerinţă esenţială este în acest context asigurarea stabilităţii emisiunii,cursului monetar şi a titlurilor de valoare.Falsificarea de monedă sau alte valori,a timbrelor,mărcilor sau biletelor de transport precum şi a valorilor străine care au aptitudinea legală de a consitui dovada unor relaţii sociale economice pune grav în pericol formarea,desfăşurarea şi dezvoltarea relaţiilor sociale în legătură cu aceasta.Existenţa şi dezvoltarea relaţiilor sociale ar fi greu,dacă nu imposibil de realizat,fără asemenea înscrisuri,fără apărarea funcţiei şi puterii lor doveditoare,fără încrederea publică pe care ele trebuie să o determine.

Preview document

Infracțiunile de Fals - Pagina 1
Infracțiunile de Fals - Pagina 2
Infracțiunile de Fals - Pagina 3
Infracțiunile de Fals - Pagina 4
Infracțiunile de Fals - Pagina 5
Infracțiunile de Fals - Pagina 6
Infracțiunile de Fals - Pagina 7
Infracțiunile de Fals - Pagina 8
Infracțiunile de Fals - Pagina 9
Infracțiunile de Fals - Pagina 10
Infracțiunile de Fals - Pagina 11
Infracțiunile de Fals - Pagina 12
Infracțiunile de Fals - Pagina 13
Infracțiunile de Fals - Pagina 14
Infracțiunile de Fals - Pagina 15
Infracțiunile de Fals - Pagina 16
Infracțiunile de Fals - Pagina 17
Infracțiunile de Fals - Pagina 18
Infracțiunile de Fals - Pagina 19
Infracțiunile de Fals - Pagina 20
Infracțiunile de Fals - Pagina 21
Infracțiunile de Fals - Pagina 22
Infracțiunile de Fals - Pagina 23
Infracțiunile de Fals - Pagina 24
Infracțiunile de Fals - Pagina 25
Infracțiunile de Fals - Pagina 26
Infracțiunile de Fals - Pagina 27
Infracțiunile de Fals - Pagina 28
Infracțiunile de Fals - Pagina 29
Infracțiunile de Fals - Pagina 30
Infracțiunile de Fals - Pagina 31
Infracțiunile de Fals - Pagina 32
Infracțiunile de Fals - Pagina 33
Infracțiunile de Fals - Pagina 34
Infracțiunile de Fals - Pagina 35
Infracțiunile de Fals - Pagina 36
Infracțiunile de Fals - Pagina 37
Infracțiunile de Fals - Pagina 38
Infracțiunile de Fals - Pagina 39
Infracțiunile de Fals - Pagina 40
Infracțiunile de Fals - Pagina 41
Infracțiunile de Fals - Pagina 42
Infracțiunile de Fals - Pagina 43
Infracțiunile de Fals - Pagina 44
Infracțiunile de Fals - Pagina 45
Infracțiunile de Fals - Pagina 46
Infracțiunile de Fals - Pagina 47
Infracțiunile de Fals - Pagina 48
Infracțiunile de Fals - Pagina 49
Infracțiunile de Fals - Pagina 50
Infracțiunile de Fals - Pagina 51
Infracțiunile de Fals - Pagina 52
Infracțiunile de Fals - Pagina 53
Infracțiunile de Fals - Pagina 54
Infracțiunile de Fals - Pagina 55
Infracțiunile de Fals - Pagina 56
Infracțiunile de Fals - Pagina 57
Infracțiunile de Fals - Pagina 58
Infracțiunile de Fals - Pagina 59
Infracțiunile de Fals - Pagina 60
Infracțiunile de Fals - Pagina 61
Infracțiunile de Fals - Pagina 62
Infracțiunile de Fals - Pagina 63
Infracțiunile de Fals - Pagina 64
Infracțiunile de Fals - Pagina 65
Infracțiunile de Fals - Pagina 66
Infracțiunile de Fals - Pagina 67
Infracțiunile de Fals - Pagina 68
Infracțiunile de Fals - Pagina 69
Infracțiunile de Fals - Pagina 70
Infracțiunile de Fals - Pagina 71
Infracțiunile de Fals - Pagina 72
Infracțiunile de Fals - Pagina 73
Infracțiunile de Fals - Pagina 74
Infracțiunile de Fals - Pagina 75
Infracțiunile de Fals - Pagina 76
Infracțiunile de Fals - Pagina 77
Infracțiunile de Fals - Pagina 78
Infracțiunile de Fals - Pagina 79
Infracțiunile de Fals - Pagina 80
Infracțiunile de Fals - Pagina 81
Infracțiunile de Fals - Pagina 82
Infracțiunile de Fals - Pagina 83
Infracțiunile de Fals - Pagina 84
Infracțiunile de Fals - Pagina 85
Infracțiunile de Fals - Pagina 86
Infracțiunile de Fals - Pagina 87
Infracțiunile de Fals - Pagina 88
Infracțiunile de Fals - Pagina 89
Infracțiunile de Fals - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Infractiunile de Fals.docx

Alții au mai descărcat și

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Falsificarea Banilor

Introducere Actualitatea temei investigate. În structura celor mai periculoase infracţiuni privind sistemul financiar-creditar, un loc aparte îl...

Falsuri în Înscrisuri

I. Aspecte generale Sub denumirea de „falsuri în înscrisuri”, legea incriminează faptele de alterare a adevărului cu privire la înscrisuri. Din...

Infractiuni de Fals

In fiecare zi suntem bombardati cu stiri ce dezvaluie cat mai multe infractiuni de fals. Practic se poate spune ca pe zi ce trece descoperim ca in...

Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale

Realizati un eseu în care să surprindeti principalele aspecte care delimitează infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Formele de Răspundere ale Notarului Public

1.Precizări prealabile Legislaţia în vigoare conţine prevederi detaliate cu privire la răspunderea disciplinară a notarului public. Ea cuprinde şi...

Infracțiuni informatice - falsul informatic

Introducere Infracţiunea informaticã înseamnã folosirea calculatorului ca obiect prin intermediul cãruia se sãvârşeşte o faptã care prezintã un...

Drept Penal Partea Speciala

1. /3p. Partea speciala a codului penal are 10 titluri. a. adevarat b. fals 2. /3p. Partea speciala a codului penal reglementeaza recidiva. a....

Infractiuni de Fals

In fiecare zi suntem bombardati cu stiri ce dezvaluie cat mai multe infractiuni de fals. Practic se poate spune ca pe zi ce trece descoperim ca in...

Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale

Realizati un eseu în care să surprindeti principalele aspecte care delimitează infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub...

Drept și administrație publică

MULTIPLE CHOICE 1. Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ? a. de fond; b. de forma; c. speciala ANS:A 2. Ce...

Ai nevoie de altceva?