Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 10183
Mărime: 65.63KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea: Administraţie publică

Cuprins

1. Considerente generale 2

2. Evoluţia înregistrărilor şi interceptărilor audio video în accepţiunea Codului de procedură penală 7

3. Jurisprudenţa 22

4. Concluzii 28

Bibliografie

Extras din document

1. Considerente generale

Posibilitatea interceptării şi înregistrării audio-video de către autorităţile statatale este prevăzută în majoritatea legislaţiilor, fiind legată, de cele mai multe ori, de combaterea criminalităţii organizate sau de cea obişnuită, cadrul legislativ intern fiind apreciat în funcţie de respectarea dispoziţiilor art. 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului Prin intermediul acesteia se garantează oricărei persoane dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale. În opinia Curţii Europene a Drepturilor Omului, există corespondenţă în toate situaţiile în care două sau mai multe persoane schimbă, pe orice cale ar fi, pe orice suport, un mesaj sau o idee. Noţiunea de comunicare cuprinde comunicarea scrisă, telefonică sau pe cale radio-telefonică, cât şi cea prin mijloace electronice

De principiu, o reglementare crespunde prevederolor Convenţiei dacă oricare ar fi sistemul de interceptare şi înregistrare, există un sistem de garanţii adecvate şi suficiente contra posibilelor abuzuri. Bineînţeles, o asemenea apreciere are un caracter relativ, în funcţie de circumstanţele cauzei, cum ar fi durata acestor măsuri, raţiunile pentru care au fost dispuse, executarea şi controlul executării lor, posibilitatea contestării, cât şi efectele lor. Numai dacă se constată garanţii solide împotriva folosirii acestor mijloace de probă în mod abuziv, poate fi eliminat riscul imixtiunii în dreptul la corespondenţă De exemplu, intreceptarea convorbirilor telefonice este o interferenţă serioasă în viaţa privată şi în corespondenţa unei persoane, motiv pentru care aceasta trebuie să fie bazată pe un temei legal care să cuprindă, un anumit grad de precizie în reglementare. Este esenţial să existe reglementări clare şi detaliate în acest domeniu, tocmai pentru eliminarea abuzurilor.

Având în vedere că în prezent, în multe cazuri, modul în care sunt comise infracţiunile ridică serioase probleme în ceea ce priveşte posibilitatea probaţiunii, a fost necesar ca în materia mijloacelor de probă să se înregistreze modificări, în sensul îmbunătăţirii posibilităţilor tehnice de administrare. Astfel, prin Legea nr. 141/1996 a fost introdusă secţiunea privind „înregistrările audio sau video”, lărgind sfera mijloacelor de probă cu înregistrările audio şi înregistrările de imagini video sau foto. Ulterior, în anul 2003, prin Legea nr. 281/2003 s-a modificat şi totodată s-a extins posibilitatea administrării unor asemenea probe, titlul secţiunii fiind „Interceptările şi înregistrările audio sau video”.Prin legea nr. 356/2006, dispoziţiile acestei secţiuni au fost modificate, titlul fiind în prezent intitulat „ condiţiile şi cazurile de interceptare şi înregistrare a convorbirilor sau a comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare:

Tematica discutată ține de respectarea vieții private și de garanțiile legale pe care statul le dă în această privință, dar și de necesitatea aflării adevărului și a protejării drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor. Actele normative de bază care sunt relevante pentru discuție și care vor fi referite pe parcurs sunt:

- Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale – CEDO (cf. articolele 8, 17, 18)

- Constituția României – CR (cf. articolele 26, 28, 57)

- Codul penal – CP (cf. articolele 193, 194, 195)

- Codul de procedură penală – CPP (cf. articolele 1, 2, 3, 63, 64, 66, 67, 91^1, 91^2, 91^4, 91^5, 91^6)

- Codul civil – CC (cf. articolul 3)

- Codul de procedură civilă – CPC (cf. articolele 167-184, 201-214)

Legea nr. 141/1996 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală a introdus, pentru prima dată în procedura penală română, în Codul de procedură penală român Secţiunea V1, în capitolul II, după secţiunea V (în art. 11-15) şi înregistrările audio/video printre mijloacele de probă prevăzute de lege, stabilind statutul acestora (condiţii, procedura de valorificare pe plan probator şi valoarea probantă).

Preview document

Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 1
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 2
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 3
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 4
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 5
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 6
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 7
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 8
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 9
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 10
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 11
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 12
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 13
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 14
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 15
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 16
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 17
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 18
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 19
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 20
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 21
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 22
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 23
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 24
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 25
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 26
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 27
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 28
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 29
Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Inregistrarile si Interceptarile Audio Video in Acceptiunea Codului de Procedura Penala.docx

Alții au mai descărcat și

Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor

CAPITOLUL I - NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV I.1.UN FENOMEN ÎNTR-O CONTINUĂ SCHIMBARE Viaţa economică şi socială se află într-o continuă...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal

1.Introducere Studiul teorectic al noțiunii de probă evidențiază corelații cu noțiunea de informație. Se remarcă, mai întâi, că proba este...

Conosamentul și Contractul de Navlosire

NAVLUL Executarea transporturilor pe mare are loc in schimbul unei taxede transport,care se numeste navlu. Navlul reprezinta suma de bani la care...

Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal

Considerații introductive În ceea ce privește interceptarea și înregistrarea, pentru înțelegerea corectă a termenilor, este necesară mai întâi...

Înregistrările și Interceptările ca Mijloc de Probă în Procesul Penal

I. Noțiuni generale 1.1 Noțiunea de probă Potrivit Codului de Procedură Penală "prin probă se înţelege orice element de fapt care serveşte la...

Te-ar putea interesa și

Înregistrările și interceptările audio-video în accepțiunea codului de procedură penală

Conditiile de efectuare ale interceptarilor si inregistrarilor audio sau video.27 Inregistrarile si interceptarile audio-video in acceptiunea...

Înregistrările audio video în accepțiunea codului de procedură penală

1. Sediul materiei Având în vedere că odată cu trecerea timpului modul comiterii infracţiunilor, în multe cazuri, pune serioase probleme în ceea...

Mijloace de probă în procesul penal. interceptările și înregistrările audio sau video

Cap. 1.Mijloace de probă în procesul penal 1.1. Noțiuni generale Noţiunea de probă are mai multe accepţiuni. Astfel, prin probă, în sens larg,...

Înregistrările și interceptările audio-video în accepțiunea codului de procedură penală

1.1 Consideratiii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Procesul de comunicare - a fost...

Ai nevoie de altceva?