Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8734
Mărime: 51.71KB (arhivat)
Publicat de: Anamaria Grigore
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. Considerații preliminare 1
 2. 2. Interceptările și inregistrările telefonice și audio video în postura de mijloace de probă în procesul penal 4
 3. 2.1. Noțiunea de probă în procesul penal 4
 4. 2.2. Noțiunea și importanța mijloacelor de probă 6
 5. 2.3. Interceptările și înregistrările – mijloace de probă 7
 6. 3. Procedura interceptărilor și înregistrărilor 9
 7. 4. Punerea în exectare a autorizațiilor de interceptare și înregistrare 14
 8. 4.1. Organele care efectuează interceptarea și înregistrarea 14
 9. 4.2. Clasificarea mijloacelor tehnice 16
 10. 4.3. Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare 17
 11. 5. Aspecte privind interceptările și înregistrările audio-video în dreptul internațional 18
 12. 5.1. Aspecte privind interceptările și înregistrările audio-video în dreptul continental 18
 13. 5.2. Aspecte privind interceptările și înregistrările audio-video în legislația anglo-saxonă.. 21
 14. 5.3. Practica CEDO 22
 15. 6. Tratatul de la Lisabona 23
 16. 7. Atingeri aduse vieții private 24
 17. 8. Concluzii personale 25

Extras din proiect

I. Considerații preliminare

Potrivit drepturilor fundamentale consacrate prin art. 26 alin (1), precum și a art. 28 din Constituție, interceptările și inregistrările telefonice și audio-video fără a avea acordul persoanei vizate, reprezintă o restrângere a exercițiului dreptului la respectarea și ocrotirea de către autoritățile publice a vieții intime, familiale și private, precum și a exercițiului dreptului la inviolabilitatea secretului convorbirilor și al celorlalte mijloace legale de comunicare.

Articolul 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, ratificată de țara noastră prin Legea nr. 30/1994, prevede:

“Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora.”

Constituția prevede însă prin intermediul art. 53 posibilitatea restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale, în cazuri și în condiții limitative și precis determinate. Astfel, exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor, desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecințelor unei calamități naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav. Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicabilă în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.

În aceste condiții, prin Legea nr. 141/1996, în codul de procedură penală, a fost introdusă în legislația noastră posibilitatea interceptărilor și înregistrărilor audio și video ca mijloace de probe în procesul penal.

Deasemenea, legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României cuprindea mențiuni cu privire la interceptările comunicațiilor, căutarea unor informații, documente sau înscrisuri pentru a căror obținere este necesar accesul într-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect, ridicarea și repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informațiilor pe care acestea le conțin, cât și înregistrarea, copierea sau obținerea de extrase prin orice procedee, instalarea de obiecte, întreținerea și ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse.

Înregistrările telefonice și audio-video, mai sunt reglementate de o serie de legi :

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, conținând dispoziții cu privire la accesul într-un sistem informatic, precum și interceptarea și înregistrarea comunicărilor desfășurate prin intermediul sistemelor informatice.

• Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție ce cuprinde de asemenea dispoziții cu privire la punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice sau accesul la sisteme informaționale.

• Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri ce cuprinde dispoziții cu privire la accesul la sisteme de telecomunicații sau informatice folosite de o persoană care pregătește comiterea unei infracțiuni dintre cele prevăzute în această lege, sau care a comis o asemenea infracțiune.

• Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, care prevede în art. 23 că atunci când există date sau indicii temeinice că o persoană care pregătește comiterea unei infracțiuni dintre cele prevăzute în prezenta lege, sau care a comis o asemenea infracțiune, organul de urmărire penala poate, cu autorizarea procurorului, să aibă acces la sisteme de telecomunicații ori informatice și să le supravegheze.

• Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor care prevede în art. 27, că atunci când există indicii temeinice că o persoană care pregătește comiterea infracțiunii de spălare a banilor folosește sisteme de telecomunicații sau informatice, punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicațiilor și accesul la sisteme informatice vor fi dispuse de judecător, potrivit dispozițiilor art. 91 din Codul de procedură penală care se aplică în mod corespunzător.

Preview document

Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 1
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 2
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 3
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 4
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 5
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 6
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 7
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 8
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 9
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 10
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 11
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 12
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 13
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 14
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 15
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 16
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 17
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 18
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 19
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 20
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 21
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 22
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 23
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 24
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 25
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 26
Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Inregistrarile si Interceptarile Audio-Video, Mijloace de Proba in Procesul Penal.docx

Alții au mai descărcat și

Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Cap. 1 Mijloacele de probă Codul de procedură penală prevede în art. 63 urmãtoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice element...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

CAPITOLUL I Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ 1.1. Noţiune. Generalităţi Expertiza medico-legală...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Expertiza Medico - Legală Psihiatrică

Capitolul I Responsabilitatea juridică – discernământ Iresponsabilitatea drept cauză de înlăturare a vinovăţiei este consecinţa bolilor psihice...

Înregistrări și interceptări ca mijloace de probă în procesul penal

Capitolul I Mijloace de proba Probele reprezinta acele elemente de fapt, realitati, intamplari, imprejurari care datorita relevantei lor...

Interceptarea Convorbirilor și Comunicatelor în Sistemul Dreptului Penal Comparat

Secţiunea 1. Interceptarea convorbirilor telefonice şi a altor convorbiri §1. Noi metode de aplicare şi utilizare a interceptărilor audio sau...

Te-ar putea interesa și

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Înregistrările audio video în accepțiunea codului de procedură penală

1. Sediul materiei Având în vedere că odată cu trecerea timpului modul comiterii infracţiunilor, în multe cazuri, pune serioase probleme în ceea...

Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal

1.Introducere Studiul teorectic al noțiunii de probă evidențiază corelații cu noțiunea de informație. Se remarcă, mai întâi, că proba este...

Interceptările Telefonice și Înregistrările audio-video Ambientale ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Mijloacele de probă în procesul penal 1.1 Evoluția mijloacelor de probă în procesul penal român Dovedirea faptelor și împrejurărilor într-un...

Interceptările și Înregistrările Audio-video Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Noţiuni generale 1.1 Noţiunea probelor Potrivit Codului de Procedură Penală "prin probă se înţelegeorice element de fapt care serveşte la...

Înregistrările și interceptările (audio sau video) ca mijloace de probă în procesul penal

INREGISTRĂRILE ŞI INTERCEPTĂRILE AUDIO SAU VIDEO. 1. Noţiune şi cadrul legal. In vederea armonizării legislaţiei noastre procesual-penale cu...

Ai nevoie de altceva?