Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 12508
Mărime: 76.34KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. Precizări prealabile

2. Interceptările și înregistrările audio-video

3. Prevederile din legislaţia romana referitoare la înregistrările audio şi video

4. Aspecte privind interceptările şi înregistrările audio-video în dreptul continental

5. Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare în viziunea Proiectului Noului Cod de procedură penală

6. Verificarea înregistrărilor audio-video

7. Concluzii

Extras din document

1. Precizări prealabile

De- a lungul unei perioade de timp faţă de această categosrie de mijloace de probă s-au manifestat reţineri şi rezerve, datorate, în principal, faptlui că pot fi trucate destul de uşor. În materia pobațiunii, art. 64 C.proc.pen. din 1968 a fost elaborat de către legiutor prin enumerarea limitativă a mijoacelor de probă, însă, deşi statul comunist prin organele sale represive uzau frecvent de interceptarea comunicaţiilor telefonice, acestea nu se regăseau în enumerarea legii procesuale penale.

Ţinând cont de mijloacele tehnice moderne de investigaţie, principală adăugire s-a realizat prin Legea nr. 141/1996 urmărindu-se îndreptarea Codului de procedura penală existent, spre o mai bună organizare şi desfăşurare a procesului penal. Prin această lege s-a introdus Secţiunea a V-a, ,,Însrisurile ’’ din Capitolul al II-lea, ,,Mijloace de proba’’ a Titlului III, ,,Probe şi mijloace de proba’’ din Codul de procedura penală, s-a introdus Secţiunea V, denumită ,,Înregistrările audio sau video’’. Prin Legea nr.281/2003, denumirea secţiunii a fost modificată în ,,Interceptările şi înregistrările audio sau video’’. Nouă reglementare a adăugat la mijloacele de probă existente deja două noi: înregistrările audio şi pe cele de imagini (video sau foto).

Ar fi de subliniat că data completării Codului de procedura penală în materia probaţiunii cu mijoace tehinice menţionate mai sus, acestea erau deja autorizate prin legi speciale, şi anume prin normele Legii nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Romane.

Includerea acestor mijloace de probă, după o perioadă în care a fost manifestată reţinere faţă de ele, în special datorită faptului că pot fi trucate relativ uşor, reprezintă totuşi o modernizare a sistemului probaţiunii în cadrul procesului penal. Legiuitorul a instituit unele măsuri care, pe de o parte, să preîntâmpine trucarea lor, iar, pe de altă parte, să contribuie la verificarea ulterioară a autenticităţii lor .

2. Interceptările şi înregistrările audio

Potrivit art. 91: ,,Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare se realizează cu autorizarea motivată a judecătorului, la cererea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, în condiţiile prevăzute de lege, dacă sunt date sau indicii temenice privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu, iar interceptarea şi înregistrarea se impun pentru stabilirea situaţiei de faptsau pentru ca identificarea sau localizarea participanţilor nu poate fi făcută prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult întârziată ’’.

Prin rapoartele la vechea forma art.91 aterioara adoptării Legii nr.356/2006, pot fi formulate şi o serie de observaţii, după cum urmează. În primul rând a fost completată reglementarea în care este menţionat obiectul interceptariilor şi înregistrărilor. Astfel, anterior Legii nr 356/2006, interceptările şi înregistrările vizau ‚,convorbirile sau comunicările efectuate prin telefon sau prin orice alt mijloc de comunicare’’.

De asemenea, sub aspectul condiţiilor care se impun a fi îndeplinite în vederea interceptărilor şi înregistrărilor video şi audio, se constată unele modificări. Astefel, conform reglementărilor anterioare Legii nr. 356/2006, autorizarea efectuării interceptării şi înregistrării se dispunde de către preşedintele instanţei căruia în revine ciompetenta să judece cauza în prima instanţă. Urmarea a prevederilor introduse prin Legea nr. 356/2006, autorizarea nu se mai dispune de preşedintele instanţei, în mod obligatoriu, ci de un judecător care nu este determinat în mod expres. Cu toate acestea, de lege lată, în considerarea dispoziţiilor de ultimă oră ale Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr 60/2006, activitatea de autorizarea a interceptărilor şi înregistrărilor audio a fost conferită preşedintelui instanţei competente, în ipoteza în care lipseşte, autorizarea putând fi dată de un judecător desemnat de preşedintele instanţei.

Dincolo de evidenţele ezitări ale legiuitorului, apreciem că formă în vigoare a textului de lege supus analizei răspunde cel mai bine imperativelor vizând aflarea adevărului în procesul penal, dar şi cerinţelor respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei (în cazul de faţă, dreptul la viaţa intimă şi inviolabilitatea domiciliului).

Preview document

Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 1
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 2
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 3
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 4
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 5
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 6
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 7
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 8
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 9
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 10
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 11
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 12
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 13
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 14
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 15
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 16
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 17
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 18
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 19
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 20
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 21
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 22
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 23
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 24
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 25
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 26
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 27
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 28
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 29
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 30
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 31
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 32
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 33
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 34
Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Inregistrariele si Interceptarile Audio-video si cele din Mediul Ambiental.docx

Alții au mai descărcat și

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Evaziune Fiscală

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Precizări terminologice Atât în vorbirea curentă, cât şi în literatura de specialitate, cuvântul „finanţe”...

Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune

INTRODUCERE O infracţiune poate fi săvârşită de una sau mai multe persoane. Practica a demonstrat că la comiterea unei fapte social periculoase...

Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic

Introducere Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia Mileniul trei reclama necesitatea elaborararii unor strategii în...

Participația

I. Notiunea, semnele caracteristice Invatatura despre participatie a provocat si continua sa provoace aprinse discutii. Ea este caracterizata cu...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Înregistrările și Interceptările audio-video sau Ambientale în Procesul Penal

I.Probaţiunea; Mijloacele de probă în procesul penal Săvârsirea unei infracţiuni impune organelor judiciare abilitate obligaţia de a determina...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

I. Notiune si cadrul legal In cuprinsul Capitolului 2 din Titlul II al Constitutiei sunt enuntate, pe parcursul a 28 de articole, drepturile si...

Interceptările Telefonice și Înregistrările audio-video Ambientale ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Mijloacele de probă în procesul penal 1.1 Evoluția mijloacelor de probă în procesul penal român Dovedirea faptelor și împrejurărilor într-un...

Înregistrările și interceptările (audio sau video) ca mijloace de probă în procesul penal

INREGISTRĂRILE ŞI INTERCEPTĂRILE AUDIO SAU VIDEO. 1. Noţiune şi cadrul legal. In vederea armonizării legislaţiei noastre procesual-penale cu...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloace de probă în procesul penal

Capitulul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Interceptarea și înregistrarea...

Ai nevoie de altceva?