Înșelăciunea

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 24119
Mărime: 96.88KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Cuvânt înainte. 6

Capitolul 1

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI

Secţiunea 1 REFERINŢE ISTORICE. 9

1. Evoluţia reglementărilor privind protecţia penală a patrimoniului. 9

2. Cadrul juridic instituit prin Constituţie şi implicaţiile sale asupra reglementărilor penale în materia infracţiunilor contra patrimoniului. 14

Secţiunea 2 ELEMENTE DE DREPT COMPARAT . 15

Secţiunea 3 ASPECTE COMUNE. 16

1. Obiectul juridic generic şi obiectul material al infracţiunilor contra patrimoniului. 16

A. Noţiunea de patrimoniu ca obiect al ocrotirii penale şi formele sale. Obiectul juridic generic.16

B. Obiectul material al infracţiunilor contra patrimoniului. 23

2. Subiecţii infracţiunilor. 24

A. Subiectul activ nemijlocit. 24

B. Subiectul pasiv al infracţiunilor contra patrimoniului. 25

3. Latura obiectivă. 27

A. Elementul Material. 27

B. Urmarea socialmente periculoasă. 27

C. Legătura de cauzalitate. 28

4. Latura subiectivă. 29

A. Forme. 29

B. Modalităţi. 30

C. Sancţiuni. 31

5. Sistematizare infracţiunilor contra patrimoniului. 33

A. Sistematizarea legală. 33

B. Sistematizarea doctrinală. 35

Capitolul II

INFRACŢIUNEA DE ÎNŞELĂCIUNE

Secţiunea 1 ÎNŞELĂCIUNEA ÎN DAUNA PATRIMONIULUI PUBLIC SAU PRIVAT. 36

1. Noţiuni introductive. .36

2.Condiţii preexistente. 38

A. Obiectul infracţiunii. 38

B. Subiecţii infracţiunii. 39

3. Conţinutul constitutiv al infracţiunii. 42

A. Latura obiectivă. 42

B. Latura subiectivă. 45

4. Forme. Modalităţi. Sancţiuni. 46

A. Forme. 46

B. Modalităţi. 47

C. Sancţiuni. 48

Secţiunea 2 ASPECTE DE DREPT PROCESUAL PENAL. 49

Capitolul III

LEGĂTURI ŞI CORELAŢII CU ALTE INFRACŢIUNI

Secţiunea 1 ASPECTE INTRODUCTIVE. 52

1. Locul înşelăciunii in sistemul părţii speciale a Codului Penal. 52

2. Necesitatea comparării cu alte infracţiuni. 53

Secţiunea 2 ÎNŞELĂCIUNE ŞI ABUZUL DE ÎNCREDERE. 54

Secţiunea 3 ÎNŞELĂCIUNE ŞI TRAFICUL DE INFLUENŢĂ. 62

Capitolul IV

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND INFRACŢIUNEA DE ÎNŞELĂCIUNE IN INCHEIEREA DE CONTRACTE

Secţiunea 1 INFRACŢIUNEA DE ÎNŞELĂCIUNE IN CONTRACTUL DE IMPRUMUT – GAJ FĂRĂ DEPOSEDARE. 67

SECŢIUNEA 2 INFRACŢIUNEA DE ÎNŞELĂCIUNE ÎN CONTRACTELE INFORMATICE PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI. 69

CAPITOLUL V

PRACTICA JUDICIARĂ

Speţe din practica judiciară. 74

Bibliografie. 88

Listă de abrevieri. 92

Extras din document

Cuvânt înainte

Deşi avem o constituţie nouă, potrivit căreia avem şi o structură politică şi statală nouă, cu sute de partide politice şi cel puţin de două – trei ori mai multe organizaţii şi organisme guvernamentale şi neguvernamentale, un parlament bicameral un guvern şi un preşedinte, fragila noastră democraţie se zbate între viaţă şi moarte. Principiile statului de drept cu separarea puterilor sale, legislativă, executivă şi judecătorească, sunt departe de a funcţiona astfel, încât să asigure României acest statut de stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic2 se prezintă cu adevărat valori supreme şi să fie pe deplin garantate.

Nu se absorb să considere cineva că aceste principii funcţionează de la sine; din contră, forţele realiste, lucide şi patriotice au arătat şi arată pe mai departe că sunt dispuse să depună toate eforturile pentru realizarea unui consens general, cel puţin în puţin în soluţionarea problemelor de interes naţional.

Datorită acestor evenimente zgomotoase s-a declanşat acea instabilitate socială, în cadrul căreia dezordinea şi corupţia s-au generalizat, furtul, delapidarea şi nu în ultimul rând înşelăciunea au devenit cotidiene, pentru că toţi înţeleg democraţia ca pe o stare de libertate totală în cadrul căreia fiecare face ce vrea, înşelăciunea a proliferat în aşa măsură încât s-a transformat rapid într-un fenomen violent, deosebit de periculos pentru întreaga societate, determinant şi favorizant fiind şi cauzele obiective şi subiective interne şi internaţionale generale, precum: contradicţiile specifice perioadei de tranziţie, politice, economice administrative şi organizatorice sociale, juridice şi sociale, confuziile şi diletantismul în guvernare, spiritul de vendetă practic uneori, servilismul în faţa străinătăţii, deschiderea largă a frontierelor ca şi amestecul de făţiş şi mascat in treburile României, fenomenul infracţional a grăbit instalarea mizeriei şi a foamei, şomajului şi a nesiguranţei în ziua de mâine.

Scopul legii penale este acela de a preveni şi combate faptele antisociale care potrivit Codului penal sunt considerate infracţiuni printre care se enumeră şi infracţiunea de înşelăciune săvârşită împotriva patrimoniului public sau privat, iar pentr u prevenirea ei, se desfăşoară un amplu proces de combatere a lor, cerinţă logică a edificării unei societăţi construită pe un sistem de drept, iar intensificarea luptei împotriva oricăror încălcări ale normelor juridice este supusă legalităţilor obiective generale ale dezvoltării. Acest proces este complex, unitar şi cuprinde ansamblul de măsuri social-economice, juridice, organizatorice şi cultural educative, iniţiate şi organizate de organele puterii şi administraţiei centrale şi locale, cu sprijinul organelor şi organismelor interesate, al cetăţenilor în general, având ca obiect fundamental cunoaşterea, prin metode şi mijloace adecvate, a factorilor care determină, înlesnesc ori favorizează comiterea unei infracţiuni sau alte fapte antisociale, şi organizarea unei strategii eficiente de acţiune asupra factorilor menţionaţi, în vederea preîntâmpinării săvârşirii sau a repetării, a infracţiunii de înşelăciune care aduce atingere unei valori sociale ocrotite de lege, patrimoniul persoanei.

Activitatea de prevenire şi în cadrul ei, de apărarea proprietăţii, a avuţiei naţionale în general, trebuie să privească două laturi esenţiale şi anume: pe de o parte, perfecţionarea mijloacelor juridice de apărare a acestor valori, iar, pe de altă parte, dezvoltarea responsabilităţii civice a cetăţenilor în direcţia apărării patrimoniului public şi particular.

Atât în domeniul legislaţiei penale, cât şi procesual penale, a organizării judecătoreşti şi a executării pedepselor s-au produs modificări importante printr-o reevaluare a modului de sancţionare, care credem că ar trebui mai bine gradată, cel puţin la infracţiunea de înşelăciune contra patrimoniului public, prin subminarea economiei naţionale. Credem că maximul special al pedepsei ar putea fi sporit, această faptă putând avea repercusiuni grave, ar crea o stare de pericol deosebit de gravă.

Prin dezvoltarea spiritului de cinste şi omenie, de respect faţă de proprietatea privată şi publică, trebuie să ocupe un loc important în educaţia tinerilor prin formarea unei culturi juridice generale ce ar genera un mod de acţiune împotriva săvârşirii acestei infracţiuni îndreptate împotriva patrimoniului public sau privat.

Cunoaşterea tuturor cauzelor care determină, înlesnesc sau favorizează comiterea faptei, necesită o investigare ştiinţifică a factorilor sociali şi individuali, preocuparea de bază a juriştilor generaţiei viitoare prin cercetarea unor probleme de criminologie, psihologie judiciară, de ştiinţă penitenciară, de penologie, ca şi cele de prognoză infracţională care sunt deosebit de benefice în sporirea eficienţei activităţii de combatere a infracţiunii de înşelăciune în dauna patrimoniului public sau privat.

Finalitatea acestui proces de combatere a infracţionalităţii în România ar trebui să asigure apărarea statului nostru de drept, democratic, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, proprietăţii, ordinii şi liniştii publice, condiţii absolut necesare unui climat de securitate socială, de desfăşurare normală a vieţii noastre.

Preview document

Înșelăciunea - Pagina 1
Înșelăciunea - Pagina 2
Înșelăciunea - Pagina 3
Înșelăciunea - Pagina 4
Înșelăciunea - Pagina 5
Înșelăciunea - Pagina 6
Înșelăciunea - Pagina 7
Înșelăciunea - Pagina 8
Înșelăciunea - Pagina 9
Înșelăciunea - Pagina 10
Înșelăciunea - Pagina 11
Înșelăciunea - Pagina 12
Înșelăciunea - Pagina 13
Înșelăciunea - Pagina 14
Înșelăciunea - Pagina 15
Înșelăciunea - Pagina 16
Înșelăciunea - Pagina 17
Înșelăciunea - Pagina 18
Înșelăciunea - Pagina 19
Înșelăciunea - Pagina 20
Înșelăciunea - Pagina 21
Înșelăciunea - Pagina 22
Înșelăciunea - Pagina 23
Înșelăciunea - Pagina 24
Înșelăciunea - Pagina 25
Înșelăciunea - Pagina 26
Înșelăciunea - Pagina 27
Înșelăciunea - Pagina 28
Înșelăciunea - Pagina 29
Înșelăciunea - Pagina 30
Înșelăciunea - Pagina 31
Înșelăciunea - Pagina 32
Înșelăciunea - Pagina 33
Înșelăciunea - Pagina 34
Înșelăciunea - Pagina 35
Înșelăciunea - Pagina 36
Înșelăciunea - Pagina 37
Înșelăciunea - Pagina 38
Înșelăciunea - Pagina 39
Înșelăciunea - Pagina 40
Înșelăciunea - Pagina 41
Înșelăciunea - Pagina 42
Înșelăciunea - Pagina 43
Înșelăciunea - Pagina 44
Înșelăciunea - Pagina 45
Înșelăciunea - Pagina 46
Înșelăciunea - Pagina 47
Înșelăciunea - Pagina 48
Înșelăciunea - Pagina 49
Înșelăciunea - Pagina 50
Înșelăciunea - Pagina 51
Înșelăciunea - Pagina 52
Înșelăciunea - Pagina 53
Înșelăciunea - Pagina 54
Înșelăciunea - Pagina 55
Înșelăciunea - Pagina 56
Înșelăciunea - Pagina 57
Înșelăciunea - Pagina 58
Înșelăciunea - Pagina 59
Înșelăciunea - Pagina 60
Înșelăciunea - Pagina 61
Înșelăciunea - Pagina 62
Înșelăciunea - Pagina 63
Înșelăciunea - Pagina 64
Înșelăciunea - Pagina 65
Înșelăciunea - Pagina 66
Înșelăciunea - Pagina 67
Înșelăciunea - Pagina 68
Înșelăciunea - Pagina 69
Înșelăciunea - Pagina 70
Înșelăciunea - Pagina 71
Înșelăciunea - Pagina 72
Înșelăciunea - Pagina 73
Înșelăciunea - Pagina 74
Înșelăciunea - Pagina 75
Înșelăciunea - Pagina 76
Înșelăciunea - Pagina 77
Înșelăciunea - Pagina 78
Înșelăciunea - Pagina 79
Înșelăciunea - Pagina 80
Înșelăciunea - Pagina 81
Înșelăciunea - Pagina 82
Înșelăciunea - Pagina 83
Înșelăciunea - Pagina 84
Înșelăciunea - Pagina 85
Înșelăciunea - Pagina 86
Înșelăciunea - Pagina 87
Înșelăciunea - Pagina 88
Înșelăciunea - Pagina 89
Înșelăciunea - Pagina 90
Înșelăciunea - Pagina 91
Înșelăciunea - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Inselaciunea.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Violul

САР. І ІNТRОDUСERE Ѕесtіunеa І -Аѕресtе соmmunе 1. Lіbеrtatеa іndіvіduala-соnсерt ѕі сaraсtеrіzarе Vіaţa ѕехuală rерrеzіntă о latură dеоѕеbіt...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței

Introducere Respectarea secretului corespondenţei - Drept fundamental al omului Drepturile si libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului...

Înșelăciunea potrivit NCP

CAPITOLUL I – PATRIMONIUL ȘI DREPTUL PENAL Secțiunea I – Patrimoniul – Valoare socială ocrotită de legea penală 1.1. Definiție. O definiție...

Apariția și Evoluția Comunităților Europene

I. CONSIDERAŢII GENERALE “Europa nu este o idee nouă ” “Rezultat al unei dezbateri politice între diferite concepţii ale Europei” Comunităţile...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Protectia Drepturilor Omului

SPEŢA NR. 1 D-nul Fanatikov este editorul şi redactorul-şef al unui săptămânal (Vivand-Scandal) din Molozest, capitala statului Vivandia. În...

Te-ar putea interesa și

Ascultarea învinuitului sau inculpatului

Introducere Potrivit art.17 alin.1 din Codul penal al Romaniei, infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si...

Inșelăciunea

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I CARACTERIZAREA GENERALA A PATRIMONIULUI IMPORTANTA PATRIMONIULUI SI NECESITATEA OCROTIRII ACESTOR VALORI SOCIALE PRIN...

Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT 1.1 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT PENAL Din...

Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT SECŢIUNEA I: EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT...

Analiza comparativă a infracțiunilor de înșelăciune și trafic de influență

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind apărarea patrimoniului prin mijloacele dreptului penal Noţiunea de patrimoniu Noţiunea de patrimoniu...

Infracțiunea de Înșelăciune

Capitolul I Noţiuni introductive privind protecţia patrimoniului 1. Istoricul încriminării Manifestările păgubitoare patrimoniului au fost...

Protecția consumatorului în turism - SUA

Istoria protecţiei consumatorilor în Statele Unite ale Americii evidenţiază în principal acţiunile oficiale juridice asupra crizelor şi situaţiilor...

Înșelăciunea potrivit NCP

CAPITOLUL I – PATRIMONIUL ȘI DREPTUL PENAL Secțiunea I – Patrimoniul – Valoare socială ocrotită de legea penală 1.1. Definiție. O definiție...

Ai nevoie de altceva?