Inșelăciunea

Proiect
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 27335
Mărime: 127.55KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Boroi

Cuprins

CAP.I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA 1 Caracterizarea generală a patrimoniului

1.1 Importanţa patrimoniului si necesitatea ocrotirii acestei valori sociale prin mijloace de drept

1.2 Caracterizarea infracţiunilor contra patrimoniului

SECŢIUNEA 2 Aspecte privind infracţiunea de înşelăciune

prevăzuta de articolul 215 Cod Penal.

SECŢIUNEA 3 Noţiuni generale ale mijloacelor de plată

1.1 Scurt istoric.

1.2 Noţiunea si caracteristicile titlurilor de valoare

1.3 Clasificarea titlurilor de valoare

SECŢIUNEA 4 Reglementări ale dreptului internaţional privat in

materie de cambie , bilet la ordin si cec.

CAP. II. INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE LEGEA CECULUI SI DE LEGEA CAMBIEI SI ORDINULUI DE PLATĂ

SECŢIUNEA 1 Noţiuni despre cec,cambie si bilet la ordin.

SECŢIUNEA 2 Infracţiuni prevăzute de Legea cecului nr.59/1934

2.1 Infracţiunea prevăzuta de articolul 84 din legea

59/1934

2.2 Infracţiunea prevăzuta de articolul 85 din lege 59/1934

SECŢIUNEA 3 Infracţiunea prevăzuta de Legea cambiei si biletului la

ordin nr. 58/1934

CAP.III. ANALIZA INFRACŢIUNII DE INSELACIUNE SAVARSITA PRIN INTERMEDIUL MIJLOACELOR DE PLATA

SECŢIUNEA 1 Infracţiunea de inselaciune prevăzuta de articolul

215 alin.4Cod penal

1.1 Analiza infracţiunii

1.2 Aspecte controversate privind infracţiunile comise cu cecuri

1.3 Practica judiciara

SECŢIUNEA 2 Inselaciune prin bilet la ordin.

2.1 Inselaciune in contracte comerciale prin folosirea biletului la ordin

2.2 Aspecte controversate de doctrina si practica judecătoreasca in materia infracţiunilor comise cu ajutorul biletelor la ordin

SECŢIUNEA 3 Inselaciune savarsita cu ajutorul cambiei

SECŢIUNEA 4 Incidentele de plaţi si centrala riscurilor bancare

SECŢIUNEA 5 Infracţiunea de inselaciune savarsita prin intermediul

mijloacelor de plata electronice

CAP.IV. ALTE ASPECTE PRIVIND INŞELĂCIUNEA

SECŢIUNEA 1 Aspecte de drept procesual .

SECŢIUNEA 2 Metodica si tactica cercetării infracţiunii.

SECŢIUNEA 3 Aspecte criminologice.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

SECŢIUNEA I

CARACTERIZAREA GENERALA A PATRIMONIULUI

IMPORTANTA PATRIMONIULUI SI NECESITATEA OCROTIRII ACESTOR VALORI SOCIALE PRIN MIJLOACE DE DREPT

1.1 IMPORTANTA PATRIMONIULUI

Practica îndelungata a societăţii omeneşti, cel puţin pana in prezent, a demonstrat ca proprietatea privata este acea forma care asigura condiţiile cele mai propice de manifestare a libertăţii economice, determinând decisiv creşterea calitativa a vieţii materiale si spirituale ale individului. Libertatea economica oferă posibilitatea proprietarului de a adopta decizii personale in orice problema referitoare la acţiunile sale de natura economica .Exercitarea deplină a atributelor dreptului de proprietate reprezintă fundamentul libertăţii economice. Acolo unde proprietatea este depersonalizata prin socializarea ei ori prin masuri economice de natura dictatoriala ,libertatea de iniţiativa este îngrădita si chiar lichidata , având ca efecte înstrăinarea indivizilor de procesele economicei general,de producţie in special, cu efecte negative in ceea ce priveşte rentabilitatea .

Proprietatea ,având in vedere subiectul sau ,poate aparţine fie indivizilor,fie huno grupuri constituite pe baza unor interese comune,de tipul asociaţilor,cooperativelor,societarilor comerciale. Ea poate aparţine si statului,in calitate de producător si consumator si nu ca factor politic,de putere.

Promovarea unor concepţii moderne cu privire la formele de proprietate menţionate va determina transformarea acestora intr-o sursa reala de motivaţii pentru subiecţii dreptului de proprietate de avea un comportament economic adecvat ,benefic si rentabil,atât pentru ei ,cat si pentru societate.

NECESITATEA OCROTIRII ACESTEI VALORI SOCIALE PRIN MIJLOACE DE DREPT

Ocrotirea patrimoniului se realizează printr-o paleta variata de mijloace juridice si masuri organizatorice,si de ce nu educative,care sa ordoneze si sa influenţeze activitatea tuturor cetăţenilor fata de aceasta valoare sociala.

Plecând de la prevederile Constituţiei României constatam ca statul, prin dispoziţiile art.44(2),garantează si ocroteşte in mod egal proprietatea privata .Garantarea proprietăţii se refera la ansamblul de masuri luate de natura juridica ,administrativa,organizatorica ce au ca finalitate protejarea proprietăţii private .

Garantarea propietatii private denota importanta acordata acesteia in cadrul societăţii noastre ,acest lucru fiind demonstrat si de modificările Constituitei din 1991 in care se preciza ca statul ocroteşte proprietatea privata, existând o diferenţa majora intre cei doi termeni.

In cadrul acestei expuneri trebuie sa avem in vedere si dispoziţiile din materia dreptului civil,in care premisa drepturilor subiective consta in recunoaşterea lor prin norme juridice de ocrotire si garantare ale acestora, fără asemenea garantare . drepturile civile ar fi iluzorii,lipsite de sens si de aceea orice atingere adusa acestor drepturi oferă titularului posibilitatea unei acţiunii in justiţie .

Examinarea atenta a prevederilor Codului civil, Codului de procedura civila si a practicii judiciare in materie oferă posibilitatea sa se constate ca exista numeroase mijloace judiciare specifice destinate apărării dreptului de proprietate.

în toate legislaţiile naţionale de pana in prezent ,alături de alte mijloace juridice, normele de drept penal au incriminat si sancţionat faptele îndreptate împotriva patrimoniului ,indiferent de forma acestuia .evoluţia lor istorica atesta contribuţia acestor norme la ocrotirea acestor relaţii sociale de ordin patrimonial si au cunoscut o extindere permanenta determinata de complexitatea economiilor mondiale. Cu atât mai mult cu cat ,intr-un stat de drept instituirea unui cadru juridic adecvat prin care sa asigure dezvoltarea si desfăşurarea normala a relaţiilor sociale privitoare la proprietatea publica si privata ,se impune .

In acest sens ,Codul penal in vigoare incriminează faptele care aduc atingere avutului personal sau particular in TITLUL III din partea speciala. Reglementarea in titluri diferite a infracţiunilor contra patrimoniului s-a justificat pe temeiuri de ordin economic ,politic,social si juridic.

Cunoaşterea si respectarea acestor reglementari juridice constituie o îndatorire a tuturor cetăţenilor tarii si ,cu atât mai mult,pentru cadrele de conducte si control din ministere,agenţii economici ,cele ale Gărzii Financiare, Ministerul Administraţiei si Internelor,organele Ministerului public si cele ale Ministerului Justiţiei,organelor centrale si locale ale administraţiei de stat.

Preview document

Inșelăciunea - Pagina 1
Inșelăciunea - Pagina 2
Inșelăciunea - Pagina 3
Inșelăciunea - Pagina 4
Inșelăciunea - Pagina 5
Inșelăciunea - Pagina 6
Inșelăciunea - Pagina 7
Inșelăciunea - Pagina 8
Inșelăciunea - Pagina 9
Inșelăciunea - Pagina 10
Inșelăciunea - Pagina 11
Inșelăciunea - Pagina 12
Inșelăciunea - Pagina 13
Inșelăciunea - Pagina 14
Inșelăciunea - Pagina 15
Inșelăciunea - Pagina 16
Inșelăciunea - Pagina 17
Inșelăciunea - Pagina 18
Inșelăciunea - Pagina 19
Inșelăciunea - Pagina 20
Inșelăciunea - Pagina 21
Inșelăciunea - Pagina 22
Inșelăciunea - Pagina 23
Inșelăciunea - Pagina 24
Inșelăciunea - Pagina 25
Inșelăciunea - Pagina 26
Inșelăciunea - Pagina 27
Inșelăciunea - Pagina 28
Inșelăciunea - Pagina 29
Inșelăciunea - Pagina 30
Inșelăciunea - Pagina 31
Inșelăciunea - Pagina 32
Inșelăciunea - Pagina 33
Inșelăciunea - Pagina 34
Inșelăciunea - Pagina 35
Inșelăciunea - Pagina 36
Inșelăciunea - Pagina 37
Inșelăciunea - Pagina 38
Inșelăciunea - Pagina 39
Inșelăciunea - Pagina 40
Inșelăciunea - Pagina 41
Inșelăciunea - Pagina 42
Inșelăciunea - Pagina 43
Inșelăciunea - Pagina 44
Inșelăciunea - Pagina 45
Inșelăciunea - Pagina 46
Inșelăciunea - Pagina 47
Inșelăciunea - Pagina 48
Inșelăciunea - Pagina 49
Inșelăciunea - Pagina 50
Inșelăciunea - Pagina 51
Inșelăciunea - Pagina 52
Inșelăciunea - Pagina 53
Inșelăciunea - Pagina 54
Inșelăciunea - Pagina 55
Inșelăciunea - Pagina 56
Inșelăciunea - Pagina 57
Inșelăciunea - Pagina 58
Inșelăciunea - Pagina 59
Inșelăciunea - Pagina 60
Inșelăciunea - Pagina 61
Inșelăciunea - Pagina 62
Inșelăciunea - Pagina 63
Inșelăciunea - Pagina 64
Inșelăciunea - Pagina 65
Inșelăciunea - Pagina 66
Inșelăciunea - Pagina 67
Inșelăciunea - Pagina 68
Inșelăciunea - Pagina 69
Inșelăciunea - Pagina 70
Inșelăciunea - Pagina 71
Inșelăciunea - Pagina 72
Inșelăciunea - Pagina 73
Inșelăciunea - Pagina 74
Inșelăciunea - Pagina 75
Inșelăciunea - Pagina 76
Inșelăciunea - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Inselaciunea.doc

Alții au mai descărcat și

Contrabanda

CAPITOLUL I. CONCEPTUL SI CARACTERIZAREA INFRACTIUNII DE CONTRABANDA SECTIUNEA I. : CONSIDERATII INTRODUCTIVE Acceptând ca prin contrabanda...

Identificarea Criminalistica a Armelor de Foc

Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub...

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT 1.1 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT PENAL Din...

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT SECŢIUNEA I: EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT...

Europol și Eurojust

I. 1. SCURT ISTORIC AL EUROPOL. Europol este organizatia care se ocupã de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene si care opereazã cu toate...

Infracțiuni la Regimul Vamal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE LA REGIMUL VAMAL SECŢIUNEA I:Cadrul general al reglementarii şi necesitatea...

Ai nevoie de altceva?