Institutia de Stare Civila

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 9261
Mărime: 63.61KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oprea Florin

Cuprins

Cap.I Organizarea şi funcţionarea instituţiei publice de Stare Civila - 1 -

1.1 Scurt istoric - 1 -

1.2 Atributii specifice Starii Civile - 3 -

1.3.Intocmirea actelor de stare civila: - 4 -

1.3.1.Intocmirea actului de nastere - 5 -

1.3.2. Intocmirea actului de casatorie - 6 -

1.3.3.Intocmirea actului de deces - 7 -

1.4. Inscrierea mentiunilor in actele de stare civila: - 8 -

1.5. Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila: - 9 -

1.6. Anularea, modificarea,rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor: - 10 -

Cap.II. Procesul decizional în instituţia publică - 11 -

2.1 Etapele procesului decizional - 13 -

Cap.III. Documentarea administrativă - 15 -

Cap.IV. Elaborarea şi adoptarea/emiterea actelor administrative - 17 -

4.1 Conţinutul şi motivarea actului administrativ - 18 -

4.2 Comunicarea actului administrativ - 18 -

4.3 Opozabilitatea actului administrativ - 19 -

4.4 Nulitatea actului administrativ - 19 -

4.5 Desfiinţarea sau modificarea actelor administrative - 19 -

Cap.V. Procedura contenciosului administrativ - 20 -

5.1 Procedura - Inregistrarea naşterilor - 21 -

5.2 Procedura - Inregistrarea căsătoriilor - 23 -

5.3 Procedura - Inregistrarea deceselor - 25 -

Cap.VI. Gestiunea resurselor umane - 27 -

6.1.Recrutarea funcţionarilor publici - 27 -

6.2.Perioada de stagiu - 28 -

6.3.Numirea funcţionarilor publici - 28 -

6.4.Sistemul de promovare rapidă în funcţia public - 28 -

Cap.VII. Cheltuielile efectuate de instituţia publică - 29 -

Concluzie - 30 -

Bibliografie - 31 -

Extras din document

Cap.I Organizarea şi funcţionarea instituţiei publice de Stare Civila

1.1 Scurt istoric

Procesul de reformă instituţională privind descentralizarea administraţiei publice este marcat de profunde transformări structurale şi sub aspectul înfiinţării şi organizării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi al stabilirii atribuţiilor acestora.

Astfel, în subordinea fiecărui consiliu local al comunelor, oraşelor, municipiilor, precum şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti s-a înfiinţat câte un serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale şi a formaţiunilor locale de evidenţă informatizată a populaţiei din structura Ministerului Administraţiei şi Reformei Administrative.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Iaşi denumit „Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor” a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 572 din 28.12.2004, ca o instituţie cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a fost constituit în temeiul art. 1 alin.(1) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere particularităţile evidenţiate în demersurile privind transferul competenţelor de la structurile centralizate ale Ministerului Administraţiei şi Reformei Administrative la autorităţile administraţiei publice locale, s-a impus adoptarea măsurilor de ordin legislativ care să reglementeze atribuţiile structurilor infinţate, în scopul asigurării cadrului funcţional al acestor structuri.

Cadrul legal este definit în principal de prevederile O.U.G. nr. 97/2007, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, H.G. nr. 1375/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, O.M.A.I. nr. 1260/2006, pentru aprobarea Metodologiei privind funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările ulterioare şi Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor acesteia, O.U. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum şi de celelalte acte normative ce completează pe cele menţionate şi care stau la baza activităţii de evidenţă a persoanelor.

1.2 Atributii specifice Starii Civile

Atribuţiile Starii Civile sunt multiple iar dintre cele mai importante am sesizat:

- Inregistrarea naşterii nou-născuţilor şi a copiilor născuţi morţi, naşteri care s-au prdus pe raza municipiului Iaşi;

- Transcrierea certificatelor de naştere străine, ale minorilor a căror părinţi au

avut sau au domiciliul în municipiul Iaşi;

- Înregistrarea declaraţiilor de căsătorie şi oficierea căsătoriilor;

- Transcrierea certificatelor de căsătorie în actele de căsătorie române în cazul cetăţenilor români care au avut sau au domiciliul în municipiul Iaşi;

- Eliberarea Livretelor de familie;

- Înregistrarea deceselor care au loc pe raza municipiului Iaşi;

- Transcrierea certificatelor de deces străine pentru cetăţenii români;

- Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui pe cale administrativă;

- Ortografierea şi traducerea numelui de familie sau a prenumelui;

- Eliberarea la cerere a certificatelor de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase sau deteriorate;

- Eliberarea certificatelor de cutumă.

Alte atribuţii pe probleme de Stare Civilă:

- întocmirea, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, a actelor de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare;

- înscrierea menţiunilor, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civila aflate în pastrare şi trimiterea comunicărilor de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;

- înregistrarea cererilor în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

- eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;

- trimite structurii informatice din cadru serviciului, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

- trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare.

Preview document

Institutia de Stare Civila - Pagina 1
Institutia de Stare Civila - Pagina 2
Institutia de Stare Civila - Pagina 3
Institutia de Stare Civila - Pagina 4
Institutia de Stare Civila - Pagina 5
Institutia de Stare Civila - Pagina 6
Institutia de Stare Civila - Pagina 7
Institutia de Stare Civila - Pagina 8
Institutia de Stare Civila - Pagina 9
Institutia de Stare Civila - Pagina 10
Institutia de Stare Civila - Pagina 11
Institutia de Stare Civila - Pagina 12
Institutia de Stare Civila - Pagina 13
Institutia de Stare Civila - Pagina 14
Institutia de Stare Civila - Pagina 15
Institutia de Stare Civila - Pagina 16
Institutia de Stare Civila - Pagina 17
Institutia de Stare Civila - Pagina 18
Institutia de Stare Civila - Pagina 19
Institutia de Stare Civila - Pagina 20
Institutia de Stare Civila - Pagina 21
Institutia de Stare Civila - Pagina 22
Institutia de Stare Civila - Pagina 23
Institutia de Stare Civila - Pagina 24
Institutia de Stare Civila - Pagina 25
Institutia de Stare Civila - Pagina 26
Institutia de Stare Civila - Pagina 27
Institutia de Stare Civila - Pagina 28
Institutia de Stare Civila - Pagina 29
Institutia de Stare Civila - Pagina 30
Institutia de Stare Civila - Pagina 31
Institutia de Stare Civila - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Institutia de Stare Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Adopția în România

INTRODUCERE Am ales să abordez acest subiect în lucrare din motive subiective intrând în contact încă de mic cu acest concept, datorita locului de...

Practica Primaria Miroslava - Departamentul Stare Civila

SCURT ISTORIC Comuna Miroslava cu satele componente face parte din categoria asezarilor care apar amintite in primele documente istorice ale sec....

Mijloace de Protectie a Informatiilor

Informaţia este un produs care, ca şi alte importante produse rezultate din activitatea umană, are valoare pentru o organizaţie şi în consecinţă,...

Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă

1. Generalităţi 1.1Norma conflictuala. Noţiune Norma conflictuala este o norma juridica specifica dreptului internaţional privat având o...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Inchierea unui act juridic civil cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de validitate a actului atrage nulitatea acestuia....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Domiciliul

1.Notiunea, importanta, caracterele juridice si felurile domiciliului 1.1 Notiunea În actuala reglementare, definirea domiciliului înlatura ideea...

Ai nevoie de altceva?