Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7681
Mărime: 60.02KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Universitatea Alexandru Ion Cuza Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Specializarea Administrație Publică

Cuprins

CUPRINS

Considerații introductive 3

Capitolul 1 Considerații preliminare referitoare la mijloacele de probă audio – video 5

1.1 Prevederi din legislația română referitoare la înregistrările audio – video 5

1.2 Evoluția mijloacelor de probă audio - video 7

1.3 Organele care efectuează interceptarea și înregistrarea 9

1.4 Procedura autorizării efectuării interceptării și înregistrării 10

1.5 Natura juridică 11

1.6 Regula competenţei judecătorului şi competenţa în caz de urgenţă 13

Capitolul 2 Reglementarea interceptărilor și înregistrărilor ca mijloace de probă în alte legislații 17

2.1 Practica CEDO : 17

2.2 Germania 18

2.3 Anglia 19

2.4 Statele Unite ale Americii 20

Concluzii 22

Bibliografie 24

Extras din document

Considerații introductive

În ceea ce privește interceptarea și înregistrarea, pentru înțelegerea corectă a termenilor, este necesară mai întâi definirea acestora. Astfel, înregistrarea semnifică imprimarea a sunetelor, fenomenelor luminoase etc., cu alte cuvinte rezultatul acțiunii de a înregistra, iar interceptarea reprezintă acțiunea de a intercepta și rezultatul ei, respective, descoperirea, surprinderea și controlarea unei convorbiri telefonice, a unei corespondențeîntre două persoane, inclusive prin intermediul unei instalații special.

Termenul audio reprezintă un element de compunere, care se referă la frecvențele undelor sonore, iar audiofrecvența înseamnă frecvența cuprinsă în banda undelor sonore perceptibile pentru urechea umană. (16 – 20.000 Hz)

Video semnifică termenul sau elementul de compunere care deservește proprietăți utilizate în televiziune, în care sunt efectuate operații cu informația luminoasă conținută în imagini sau ceea ce este referitor la sistemele de înregistrare și transmitere a imaginii.

Modificările aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 281/2006 au trebuit să fi în concordanță cu prevederile art. 53 din Constituția României, referitoare la restrângerea temporară a unor drepturi și libertăți, coroborat la rândul său cu norma prevăzută de art. 26 referitor la respectarea vieții private. Articolul 53 din Constituție permite restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți numai în situații de excepție și în anumite condiții. Pentru a evita interpretările, articolul enumeră limitativ situațiile în care acest lucru este posibil, aceste măsuri impunându-se pentru „apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a morale publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități natural, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav”.

În alineatul (2) al aceluiași articol, după revizuirea constituțională, alături de cerința proporționalității, a fost adăugată și cea a aplicării nediscriminatorii.

Admiterea înregistrărilor audio și video în rândul mijloacelor de probă a trebuit să țină seama și de prevederea constituțională referitoare la secretul corespondenței. Secretul corespondeței este un drept fundamental care urmărește să protejeze posibilitatea persoanei fizice de a comunica prin scris, telefon sau alte mijloace de comunicare, fără a fi cunoscute sau cenzurate de alții. Prin corespondență se înțelege atât scrisorile și telegramele, dar și convorbirile telefonice, poștă electronic etc.

Ca urmare a acestui principiu nimeni nu poate reține, deschiderea sau distrugere o corespondeță ce nu-I este adresată, după cum nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonică sau a divulga conținutul.

Capitolul 1 Considerații preliminare referitoare la mijloacele de probă audio – video

1.1 Prevederi din legislația română referitoare la înregistrările audio – video

Din punct de vedere terminologic, termenul probă provine din latinescul probo,- are, -avi, -atum, care înseamnă a dovedi sau de la probation care înseamnă dovadă. Noţiunea de probă nu se confundă cu cea de probare, ca activitate de strângere şi verificare a probelor, constând în acele acte procedurale prin care organele judiciare și părțile stabilesc, prin mijloace prevăzute de lege, elementele de fapt necesare pentru constatarea faptelor și a împrejurărilor care formează obiectul unei cauze penale. În acelasi timp nu trebuie confundate nici notiunea de proba cu cea de mijloc de proba. Astfel, probele, ca elemente de fapt care servesc la aflarea

adevărului în procesul penal, sunt aduse la cunoștința organelor judiciare prin intermediul mijloacelor de proba, iar mijloacele de proba sunt acele căi legale prin care se constată existența probelor sau, altfel spus, ele sunt izvorul probelor.

Dispozițiile articolului 63 defineşte proba ca fiind orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei. Mijloacele de probă sunt acele mijloace prin care se constată elementele de fapt ce pot servi ca probă, iar în literatura de specialitate sunt definite ca mijloace legale prin care se administrează probele sau mijloacele legale utilizate pentru dovedirea unui fapt.

Preview document

Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 1
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 2
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 3
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 4
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 5
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 6
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 7
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 8
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 9
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 10
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 11
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 12
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 13
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 14
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 15
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 16
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 17
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 18
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 19
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 20
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 21
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 22
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 23
Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Interceptari si Inregistrari Audio Video ca Mijloace de Proba in Procesul Penal.docx

Alții au mai descărcat și

Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor

CAPITOLUL I - NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV I.1.UN FENOMEN ÎNTR-O CONTINUĂ SCHIMBARE Viaţa economică şi socială se află într-o continuă...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Conosamentul și Contractul de Navlosire

NAVLUL Executarea transporturilor pe mare are loc in schimbul unei taxede transport,care se numeste navlu. Navlul reprezinta suma de bani la care...

Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală

1. Considerente generale Posibilitatea interceptării şi înregistrării audio-video de către autorităţile statatale este prevăzută în majoritatea...

Înregistrările și Interceptările ca Mijloc de Probă în Procesul Penal

I. Noțiuni generale 1.1 Noțiunea de probă Potrivit Codului de Procedură Penală "prin probă se înţelege orice element de fapt care serveşte la...

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

Natura drepturilor omului Preambulul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, adoptat pe 10 decembrie 1948, arată că “recunoaşterea demnităţii...

Principiul non bis în idem

I. INTRODUCERE Cele mai multe reglementări europene şi naţionale consacră principiul non bis in idem, în materie penală. Conform dispoziţiilor...

Te-ar putea interesa și

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Înregistrările audio video în accepțiunea codului de procedură penală

1. Sediul materiei Având în vedere că odată cu trecerea timpului modul comiterii infracţiunilor, în multe cazuri, pune serioase probleme în ceea...

Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal

1.Introducere Studiul teorectic al noțiunii de probă evidențiază corelații cu noțiunea de informație. Se remarcă, mai întâi, că proba este...

Interceptările Telefonice și Înregistrările audio-video Ambientale ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Mijloacele de probă în procesul penal 1.1 Evoluția mijloacelor de probă în procesul penal român Dovedirea faptelor și împrejurărilor într-un...

Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal

I. Considerații preliminare Potrivit drepturilor fundamentale consacrate prin art. 26 alin (1), precum și a art. 28 din Constituție,...

Interceptările și Înregistrările Audio-video Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Noţiuni generale 1.1 Noţiunea probelor Potrivit Codului de Procedură Penală "prin probă se înţelegeorice element de fapt care serveşte la...

Ai nevoie de altceva?