Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 7785
Mărime: 58.87KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. Cap 1 ConsideraȚii generale 2
 2. 1.1 Noţiune şi importanță 2
 3. 1.2 Condiţii de efectuare a interceptarilor și înregistrărilor audio-video 2
 4. 1.3 Modalități de efectuare a interceptarilor și înregistrărilor audio-video 4
 5. Cap. 2 Reglementarea ÎngregistrĂrilor În alte state Și schimbĂrile din Noul cod de procedura penala 7
 6. 2. 1 Legislația în alte state 7
 7. 2.2 Schimbările din noul Cod de procedură penală 9
 8. Cap 3 Procedura de efectuare 12
 9. 3.1 Certificarea procesele verbale 12
 10. 3.2 Expertiza înregistrărilor 14
 11. 3.3 Valorificarea înregistrărilor 16
 12. Concluzii 18
 13. Bibliografie 19

Extras din proiect

Cap 1 ConsideraȚii generale

1.1 Noţiune şi importanță

În vederea armonizării legislaţiei noastre procesual-penale cu prevederile legislaţiei europene, dar şi pentru o mai eficace combatere a infracţiunilor privind siguranţa naţională a

României s-a reglementat în. Codul nostru de procedură penală procedura interceptărilor şi Înregistrărilor audio şi video.

In ceea ce priveste notiunea de interceptari, ea cuprinde intervenirea organelor autorizate in orice fel de convorbiri sau comunicatii telefonice sau prin orice alt mijloc electronic de comunicare- radio, televiziune particulara si din interior, nesupuse publicitatii- care implica ideea de confidentialitate intre cei care o efectueaza

Noua reglementare a instituit, totodata, un riguros sistem de garanţii, menite să asigure şi să dea eficienţă prevederilor Convenţiei europene a Drepturilor Omului şi ale Constituţiei României referitoare la inviolabilitatea secretului corespondenţei şi a mijloacelor de comunicare ale unei persoane. În acest sens, s-au stabilit condiţii stricte de efectuare şi utilizare, în cadrul procesului penal, a interceptărilor şi înregistrărilor audio sau video:

Ø cazurile şi condiţiile în care se poate utiliza acest procedeu probator sunt strict şi limitativ prevăzute de lege (art. 911 alin. 1 şi 2 C.proc.pen.);

Ø durata pentru care se dă autorizaţia interceptării şi înregistrării, prelungirea acesteia, precum şi durata maximă a înregistrărilor sunt fixate prin lege;

Ø consemnarea şi certificarea înregistrărilor;

Ø posibilitatea verificării prin expertiza tehnică a înregistrărilor efectuate.

În literatura de specialitate, interceptările şi înregistrările pe banda magnetică a convorbirilor, precum şi înregistrările de imagini sunt definite ca mijloace de investigate utilizate de organele de urmărire penală în vederea descoperirii infracţiunilor, a identificării infractorilor şi a stabilirii adevărului în procesul penal. Realizarea iregistrarilor operative, audio sau video, asigură obţinerea unor probe indispensabile, uneori unice, pentru elucidarea cauzei penale în curs de cercetare sau chiar pentru descoperirea de noi infracţiuni. Practica de urmărire penală a relevat, şi în România, utilitatea înregistrărilor audio şi video în clarificarea unor activităţi infracţionale complexe, săvârşite în domeniul afacerilor şi a infracţiunilor de corupţie conexe criminalităţii economico-financiare.

1.2 Condiţii de efectuare a interceptarilor și înregistrărilor audio-video

Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Codul de procedură penală, pentru realizarea în mod legal a a interceptărilor şi înregistrărilor audio video, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) Legiuitorul statuează regula conform căreia mijlocul de probă poate fi administrat numai dacă. În speţă judecătorul s-a pronunţat motivat referitor cererea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.

b) Pentru a fi admisibile ca mijloace de probă efectuarea interceptării şi înregistrării convorbirilor sau a comunicărilor se realizează numai în condiţiile prevăzute de lege. Condiţiile prevăzute de lege se referă atât la procedura solicitării şi emiterii autorizaţiei sau mandatului, cât şi la categoriile de infracţiuni pentru probarea cărora este utilă realizarea interceptărilor şi înregistrărilor. Mai mult, În condiţiile prevăzute de Iege sunt circumscrise şi categoriile de organe ce pun în aplicare actul de autorizare.

c) Preexistenţa unor date sau indicii temeinice privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni. După cum e firesc, legea nu cere existenţa unor probe şi a unor informaţii convingătoare în sensul săvârşirii faptei penale. În ceea ce priveşte noţiunea de „indicii temeinice", vechea reglementare a conţinutului art. 143 referitoare la condiţiile reţinerii statua că „sunt indicii temeinice când din datele existente rezultă presupunerea că persoană faţă de care se efectuează urmărirea penală a săvârşit fapta".

d) Infracţiunea să facă parte din categoria infracţiunilor pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu, flind excluse infracţiunile la plângere prealabilă cu excepţia situaţiei prevăzute de art. 91 alin. (8). Aşa cum şi doctrina a subliniaţi, considerentele ar fi cel puţin două: lipsa de gravitate, interceptarea vizând faptele penale periculoase, iar infracţiunile la plângere prealabilă au, cele mai multe, o încărcătură particulară cât priveşte intimitatea persoanelor, ori tocmai acest domeniu trebuie special ocrotit de lege.

e) Utilitate şi eficientă în aflarea adevărului. Aceasta presupune că activităţile de interceptare şi Înregistrare sunt necesare, întrucât dacă adevărul poate fi stabilit cu uşurinţă prin alte modalităţi, înregistrările nu se mai admit. De asemenea, trebuie să existe un mare grad de probabilitate că ihregistrările vor fi eficiente, informaţiile astfel obţinute conducând la stabilirea adevărului sau la identificarea sau localizarea participanţilor la comiterea faptei

Conform art. 91 alin. (2) C.proc.pen. „Interceptarea şi inregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc electronic de comunicare pot fi autorizate în cazul infracţiunilor contra siguranţei naţionale prevăzute de Codul penal şi de alte legi speciale, precum şi In cazul infracţiunilor de tratic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede sau alte valori, in cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, in cazul unor alte infracţiuni grave ori al infracţiunilor care se săvarşesc prin mijloace de comunicare electronică.

Bibliografie

1. Grigore Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2007

2. N. Volonciu, Tratat de procedură penală, Partea Generală, vol 1, ed. Paidea, Bucureşti 1999

3. Adrian Petre, Cătălin Grigoras, Înregistrările audio şi audio-video, mijloace de probă în procesul penal, Ed. C. H. Beck, Bucureşti 2010

4. Gh. Mateuț, Tratat de procedură penală Partea Generală, vol 1, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2007,

5. Grigore Gr. Theodoru, L. Moldovan, Drept procesual penal, E.D.P, Bucureşti, 1979

6. E. Stancu, Tratat de criminalistică, Ed. Universul juridic, București, 2002

7. Codul de procedură penală actualizat 2011-2012, republicat în Monitorul Oficial nr. 78 din 30 aprilie 1997

8. Ioan Gârbuleț, Sandra Grădinariu, Valoarea probatorie a înregistrărilor audio sau video efectuate în cauzele penale

9. Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991

Preview document

Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 1
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 2
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 3
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 4
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 5
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 6
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 7
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 8
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 9
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 10
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 11
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 12
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 13
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 14
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 15
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 16
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 17
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 18
Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Interceptarile si Inregistrarile - Mijloc de Proba in Procesul Penal.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Aspecte comparative privind interceptările și înregistrările audio video

In majoritatea tarilor lumii, reglementarile juridice privind efectuarea interceptarilor si utilizarea informatiilor astfel obtinute reprezinta un...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Cadrul General al Judecății

temă: 1) cadrul general al judecăţii 2) reguli generale în materia judecăţii Capitolul VIII. CADRUL GENERAL AL JUDECĂŢII Subcapitolul. VIII.1....

Te-ar putea interesa și

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Înregistrările și interceptările audio-video în accepțiunea codului de procedură penală

Conditiile de efectuare ale interceptarilor si inregistrarilor audio sau video.27 Inregistrarile si interceptarile audio-video in acceptiunea...

Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

1. Precizări prealabile De- a lungul unei perioade de timp faţă de această categosrie de mijloace de probă s-au manifestat reţineri şi rezerve,...

Înregistrările audio video în accepțiunea codului de procedură penală

1. Sediul materiei Având în vedere că odată cu trecerea timpului modul comiterii infracţiunilor, în multe cazuri, pune serioase probleme în ceea...

Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal

1.Introducere Studiul teorectic al noțiunii de probă evidențiază corelații cu noțiunea de informație. Se remarcă, mai întâi, că proba este...

Interceptările Telefonice și Înregistrările audio-video Ambientale ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Mijloacele de probă în procesul penal 1.1 Evoluția mijloacelor de probă în procesul penal român Dovedirea faptelor și împrejurărilor într-un...

Înregistrări și Interceptări ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Înregistrări şi interceptări ca mijloace de probă în procesul penal 1.1. Noţiune şi cadrul legal Ca urmare a inviolabilităţii corespondenţei...

Ai nevoie de altceva?