Interpretarea si calificarea contractului civil

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Interpretarea si calificarea contractului civil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Redactat in Republica Moldova

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Turcan Daniela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1.Introducere
2.Iterpretarea contractului
2.1 Consideratii generale depre interpretarea contractului
2.2 Sistemul legal al regulilor de interpretare
2.3 Interpretarea subectiva si interpretarea obectiva
3.Calificarea contractului
3.1 Consideratii generale
3.2 Calificarea in contract numit
3.3 Calificarea in contract nenumit
4.Concluzie
5.BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1.Introducere

In aceatsa luccrare vreau sa prezint interpretarea si calificarea contractului care sunt operatiuni juridice care ajuta partile contractate de a intelege continu si ajut interpretului contractului sa atribuie contractului un anumit tip sau neaga apartenenta lui la acest tip de contract.

2.Interpretarea contractului

2.1Consideratii generale

Iterpretarea contractului este o operatiunie logico-juridica prin care se determina continutul concret al contractului,existenta,sensul si intinderea exacta a obligatiilor contractuale,prin cercetarea manifestarii de vointa a partilor in corelatie cu vointa lor

Interpretarea contractului se face mai des cu prilejul soluționării de către instanța de judecată a unui litigiu izvorât dintr-un contract. Necesitatea interpretării contractului apare fie atunci când clauzele contractului sunt incomplete, neclare sau contradictorii, fie atunci când termenii juridici sunt utilizați greșit sau impropriu, fie atunci când voința declarată nu corespunde voinței reale a părților

Interpretarea contractului este strâns legată de operația de calificare juridică a contractului. După cum s-a indicat deja, contractele sunt clasificate în diferite categorii, care sunt supuse regulilor specifice. Operația de calificare constă în plasarea contractului în categoria corespunzătoare conținutului său. Acest lucru presupune stabilirea dacă este vorba de vânzare, donație, schimb, locațiune etc, deoarece fiecare dintre aceste operațiuni este supusă unui regim juridic diferit. O asemenea definire a contractului în raport cu categoriile juri dice existente implică ea însăși o operație de interpretare, pentru a se identifica elementele definitorii în baza cărora să se poată determina categoria din care face parte contractul respectiv. 2.2 Reguli de interpretare

Interpretarea contractului este guvernata de un set de reguli.Aceste reguli se continin articol 1100-1107.De fapt ele au valoare de norme juridice obligatorii pentru interpret.Destinatarul normelor juridice de interpretare este, in primul rind judecatorul,pentru a solutiona corect litigiul judecatorul trebuie sa determine existent si continutul drepturilor si obligatiilor partitol.Incalcarea normelor juridice de interpretatre di CODUL CIVIL constituie o aplicare eronata a legii si va da dreptul partii contractate lezat prin acesta incalcare sa conteste hotarirea judecatoreasca intemeiata pe o astfel de interpretare.

De asemena aregulile de interpretare legale sunt obligatorii pentru parti,atunci cind ele au o divergenta privind sensul unui text contractual,este normal ca fiecare parte, din multitudinea de sensuri posibile ,invoca sensul care ii este mai favorabil.

Partile pot stabili chiar in contract reguli de interpretare a lui, chiar daca aceasta deroga de la regulile legale ale codului civil privind interpretarea.

Tertii interesati pot fi tinuti de regulile de interpretare.Tertul beneficiare al contractului dobindeste dreptul de a primi o prestatie in conditiile contractuale agreante de ambele parti.

In principiu, normele juridice de interpretare trebuie sa primeasca aceiasi aplicare pentru toate tipurile de contracte.Totusi art 1107 din Codul civil oblige de a allege o interpretare favorabila consumatorului sau contractanului partii care a formulat prevederea contractuala.De asemenea normele juridice de interpretare prin analogie ele se aplica si altor acte juridice:acte unilaterale statute process verbal regulamente.

Daca aplicare regulilor de interpretare nu permite de a atribui un ses anume unui contract atunci putem vorbi nu despre problema interpretarii ci despre declarare a nulitatii pe motiv ca obiectul nu este cel putin determinat

Fisiere in arhiva (1):

  • Interpretarea si calificarea contractului civil.docx

Bibliografie

Acte normative
Codul civil al RM cu modificari intrate in vigoare pe 01.03.2019
Carti
Drept civil Teoria generala a obligatiilor USM
Monografii
Calificarea raporturilor contractuale .Studiu monographic. Chisinau editura grafema libris 2013 de Dorin cimil