Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 35508
Mărime: 115.61KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN MATERIA CĂSĂTORIEI ŞI A DIVORŢULUI

De la apariţia vieţii şi până în Evul Mediu, societatea umană de pe teritoriul ţării noastre, se caracterizează printr-o dezvoltare foarte lentă, începând de la inexistenţa familiei şi căsătoriei, deci de la raporturi sexuale nereglementate şi mergând pană la comunitatea monogamă.

În perioada de inexistenţă a familiei, care a durat de la apariţia primelor fiinţe umane şi până la homo sapiens, nu se poate pune problema desfacerii căsătoriei pentru că aceasta nu exista. Abia ulterior, când au început să fie reglementate raporturile sociale, a început să se încheie căsătorii, mai întâi pe grupuri, apoi pe perechi şi în cele din urmă individuale.

În Evul Mediu, în imensa majoritate a cazurilor, încheierea căsătoriei a rămas ceea ce a fost la început adică o chestiune care nu se hotăra de cel în cauză, ci de familia acestuia.

De-a lungul mai multor perioade istorice, sentimentele şi afecţiunea nu au avut un rol important în încheierea unei căsătorii, decât în cazuri izolate şi deci nesemnificate.

În aceste perioade, nu dorinţa individului determinată de sentimentele şi afecţiunea sa, hotăra care anume este soţia cea mai potrivită ci, mai interesul comunităţii, al familiei, iar mai târziu chiar interesul statului (familiile monarhice).

După epoca matriarhală, paralel cu procesul istoric de evoluţie a familiei, a avut loc o continuă degradare a situaţiei femeii şi a rolului ei în societate, ajungându-se cu timpul la o situaţie deosebită care pentru femeie constituie o crimă care atrage după sine grave consecinţe legale şi sociale, la bărbaţi este considerat ca ceva onorabil, sau în cel mai rău caz, ca o neînsemnată pată morală, ceea ce a dus, în multe cazuri, la destrămarea familiei.

În ceea ce priveşte organizarea internă a societăţii dacice, viaţa cotidiană a populaţiei şi rolul familiei, cunoştinţele noastre sunt foarte reduse, putându-se face numai unele presupuneri în legătură cu evoluţia raporturilor familiale.

Procesul de trecere treptată de la obştea gentilică bazată pe legături de sânge între membri ce au aceiaşi strămoşi şi aceiaşi descendenţă, la obştea teritorială în care legăturile dintre membri sunt determinate de stăpânirea în comun a pământului, a dus la generalizarea sistemului căsătoriei monogame.

În cadrul obştilor teritoriale, această situaţie va dura din perioada anterioară cuceririi romane şi până la cristalizarea şi consolidarea relaţiilor de producţie feudale.

Deşi izvoarele sunt sărace şi de altfel în totalitatea lor, nu menţionează, este evident că s-au păstrat încă multă vreme rămăşiţe ale unor practici mai vechi cum sunt de exemplu cele privind ceremonialul căsătorie , . La traci, fetele se bucurau de cea mai mare libertate până la măritiş.

Apariţia monogamiei la daci, este legată de concentrarea unor bogăţii tot mai mari în mâna bărbatului, precum şi de necesitatea ca aceste avuţii să fie transmise prin moştenire. De aceea, monogamia femeii, nu a împiedicat deloc poligamia făţişă sau ascunsă a bărbatului.

Abia acum, după apariţia monogamiei apare şi problema divorţului căruia au trebuit să i se găsească soluţii dându-i-se reglementări diferite, începând de la o libertate totală şi mergând până la interzicerea desfacerii unei căsătorii contractate.

Reglementarea divorţului nu a fost niciodată unitară, ci a depins de formele concrete de organizare a familiei, de condiţiile materiale ale societăţii, de regimul proprietăţii şi, în ultimă analiză, de concepţiile morale şi religioase ale grupului respectiv.

Pentru perioada stăpânirii romane de pe teritoriul ţării noastre, s-au aplicat normele juridice valabile întregului imperiu, care reglementau şi căsătorie şi divorţul. Romanii, admiteau în situaţii multiple divorţul care era însăşi existenţa căsătoriei, el putând fi pronunţat fie ca urmare a consimţământului mutual dintre soţi, fie în urma repudierii de către unul dintre soţi, indiferent de sex .

Totuşi, legislaţia romană a fost destul de amănunţită, în cazul divorţului, cu privire la bunurile ce urmau să revină fiecăruia dintre soţi, după pronunţarea divorţului .

După retragerea stăpânirii romane, evoluţia populaţiei autohtone daco-¬romane în cadrul procesului de formare a poporului român este puţin cunoscută din izvoare scrise. Din această cauză, nu cunoaştem prea multe lucruri despre schimbările care ar fi putut să intervină din familia monogamă. Foarte probabil este faptul că s-a revenit la forma nereglementată a relaţiilor matrimoniale, anterioară venirii romanilor în care rolul femeii era mult diminuat.

Răspândirea creştinismului a jucat un rol deosebit de important deoarece prin reglementarea raporturilor matrimoniale, a impus o mare stabilitate căsătoriei şi a pus piedici desfacerii acesteia.

Noul Testament cuprinde mai multe referiri care afirmă principiul unităţii şi dogmatizate de o serie întreagă de teologii , .

Preview document

Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 1
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 2
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 3
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 4
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 5
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 6
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 7
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 8
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 9
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 10
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 11
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 12
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 13
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 14
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 15
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 16
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 17
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 18
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 19
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 20
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 21
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 22
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 23
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 24
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 25
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 26
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 27
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 28
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 29
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 30
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 31
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 32
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 33
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 34
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 35
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 36
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 37
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 38
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 39
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 40
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 41
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 42
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 43
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 44
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 45
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 46
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 47
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 48
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 49
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 50
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 51
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 52
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 53
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 54
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 55
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 56
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 57
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 58
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 59
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 60
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 61
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 62
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 63
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 64
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 65
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 66
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 67
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 68
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 69
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 70
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 71
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 72
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 73
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 74
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 75
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 76
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 77
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 78
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 79
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 80
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 81
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 82
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 83
Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Materia Casatoriei si a Divortului.doc

Alții au mai descărcat și

Favorizarea Infractorului

INTRODUCERE Importanta protectiei penale pentru relatiile sociale privitoare la infãptuirea justitiei. Importanta practicã a protectiei penale...

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului

1.1. Cererea şi oferta pe piaţa asigurărilor După cum se ştie, piaţa ocupă locul central în mecanismul de funcţionare al unei economii moderne...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Executarea Silita - Aspecte Comune

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ 1.1 Scurt istoric al executãrii silite Executarea silitã, dupã cum s-a stabilit în...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Zone Maritime - Supuse Juridic Statelor

CAPITOLUL I TERITORIUL DE STAT. NOŢIUNE, NATURĂ JURIDICĂ, DELIMITARE, COMPONENŢĂ. 1.1. Noţiune. Suveranitate teritorială. Teritoriul prezintă...

Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal

INTRODUCERE Omenirea, în decursul dezvoltării sale istorice, a parcurs etape interesante, privite prin prisma evoluţiei fenomenelor criminalităţii...

Te-ar putea interesa și

Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă

INTRODUCERE Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva...

Efectele divorțului asupra copiilor minori din cadrul familiei

INTRODUCERE Legiuitorul permite oricărei persoane căsătorite să solicite desfacerea căsătoriei, atunci când datorită unor motive temeinice...

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art.  articolul Cap. - Capitol C. civ.  Codul civil C.D.  Culegere de decizii C. fam.  Codul familiei...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Desfacerea Căsătoriei

Capitolul I Caracterizarea generală a relaţilor de familie Secţiunea I. Familia-fenomen social 1. Noţiunea sociologică şi cea juridică a...

Desfacerea căsătoriei prin divorț - motive de divorț

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Ai nevoie de altceva?