Iresponsabilitatea

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 40798
Mărime: 272.51KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I RESPONSABILITATEA ŞI IRESPONSABILITATEA JURIDICĂ – DISCERNĂMÂNT 4
 3. 1.1. DELIMITAREA CONCEPTUALĂ ÎNTRE RĂSPUNDEREA PENALĂ RESPONSABILITATE ŞI IRESPONSABILITATE 4
 4. 1.2. SURSE INTERNATIONALE DE DREPT PRIVIND IRESPONSABILITATEA 13
 5. CAPITOLUL II: PARTICULARITĂŢILE EXPERTIZEI MEDICO-LEGALE PSIHIATRICE PRIVIND IRESPONSABILITATEA JURIDICĂ 19
 6. 2.1. REFERINTE LA LEGISLATIA INTERNA SI INTERNATIONALĂ DIN DOMENIUL SANATATII MINTALE 19
 7. 2.2. ETAPELE EXPERTIZEI MEDICO-LEGALE PSIHIATRICE A ADULTULUI 23
 8. 2.3. ASPECTE PROCESUAL-PENALE PRIVIND EXPERTIZA JUDICIARĂ 25
 9. 2.4. ASISTENTA PSIHIATRICA IN REPUBLICA MOLDOVA. 39
 10. 2.5. CUNOASTEREA SI EVALUAREA ASPECTULUI CLINICO - PRACTIC A FENOMENULUI PSIHIATRICO - LEGAL 46
 11. CAPITOLUL III: COMPORTAMENTUL DUPLICITAR DIN PERSPECTIVĂ MEDICO-LEGALĂ 50
 12. 3.1. TULBURĂRILE DE PERSONALITATE: O PERSPECTIV A PSIHOLOGICA, PSIHOPATOLOGICA SI CLINICA 50
 13. 3.2. CRITERII DE DIAGNOSTIC ÎN TULBVRARILE DE PERSONALITATE 57
 14. 3.3. COMPORTAMENTUL DUPLICITAR 69
 15. CONCLUZII 72
 16. BIBLIOGRAFIE 74
 17. ANEXE 79

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni de genul celor de furt devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntrul unui obiectiv închis (încăpere, casă de bani, maşină, sertar sau alt obiect de mobilier), făptuitorii, îndeosebi persoanele minore, procedează la deschiderea forţată a dispozitivelor de încuiere sau la deteriorarea obiectelor de construcţie, a uşilor, ferestrelor, zidurilor, tavanurilor. În acest scop, se aplică diferite obiecte, cu precădere unelte cu destinaţie profesională, utilizate în lăcătuşărie, tâmplărie sau construcţii (ciocane, cleşte, şurubelniţe, burghie, topoare, dălţi, ferestraie, răngi, târnăcoape) sau obiecte găsite din întâmplare la locul faptei (o bară sau o ţeavă metalică, o nuia, un par ş. a.). Făptuitorii cu o oarecare experienţă infracţională, folosesc chei potrivite sau şperacle, iar cei profesionişti - şi mijloace sofisticate, bunăoară: sisteme de preluare a cifrului încuietorii uşii unei încăperi sau autovehicul cu dispozitive electromecanice de încuiere.

Expertiza este considerată, pe bună dreptate, o apreciere ştiinţifică a probelor. În toate legislaţiile expertiza este recunoscută ca mijloc de probă. O dată cu progresul tehnico-ştiinţific sporeşte rolul expertizelor în procesul penal. Noul Cod de Procedură Penală a reconfirmat importanţa instituţiei expertizei în probaţiunea penală, reglementând-o multilateral. Pe lângă expertiza propriu-zisă, se recunoaşte ca mijloc de probă constatarea tehnico-ştiinţifică şi cea medico-legală. Totuşi, constatările se efectuează doar în cazuri de urgenţă, iar dacă apar dubii asupra obictivităţii acestora, obligatoriu va fi efectuată o expertiză. În ultimul timp a sporit rolul părţilor în efectuarea expertizei. Astfel, părţile au dreptul - din iniţiativă proprie şi din cont propriu - de a înainta cerere despre efectuarea expertizei pentru constatarea circumstanţelor care, în opnia lor, vor putea fi utilizate în apărarea intereselor lor. Întrucât formele de expertiză se diversifică în permanenţă, este dificil de a realiza o caracteristică a acestora.

Chestiunea responsabilitatii/lipsei de responsabilitate a persoanei in planul judecatii medico-legale este una de o importanta decisiva pentru justa gestionare a actului de justitie. Putintei de a stabili daca un subiect este/nu este responsabil in raport cu actele anti-sociale savarsite ii corespunde sansa unei judecati obiective si drepte. De multe ori, in ciuda probelor indiscutabile si a enormitatii morale a unor infractiuni, aprecierea la nivelul sentintei se joaca in cheie de responsabilitate mintala si nu de impardonabilitate etico-juridica. De pilda, in 1982, sentinta in cazul inculpatului John Hinckley, acuzat ca a incercat sa-l asasineze pe presedintele Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan, a fost de "nevinovat pe motiv de alienare mintala" (not guilty by reason of insanity). La rigoare, adevarata miza in situatiile in care se dubitează asupra capacitatii acuzatului de a fi responsabil pentru faptele comise consta in dovedirea stiintifica riguroasa a unei patologii de natura sa anuleze putinta acestuia de a distinge intre bine si rau. Pe scurt, trebuie demonstrat ca exista o alterare masiva a capacitatii de optiune axiologica cat il priveste pe inculpat, deci de intelegere si respectare a legii.

Tema analizată are aspect interdisciplinar şi este dată de complexitatea instituţiei responsabilităţii şi a iresponsabilităţii actului infracţional. Legătura psihologiei judiciare cu ştiinţa dreptului este reclamată de necesitatea de a oferi dreptului un instrumentar al interpretării corecte a conduitelor umane cu finalitate criminogenă. Din acest punct de vedere, dreptul îi limitează psihologiei judiciare aria de extensie, strict la conduita umană analizată din perspectiva normelor juridice (autor, martor, persoană bănuită, conduită simulată etc.) şi a soluţionării sub just temei a pricinilor judiciare. Astfel, cunoştinţele de psihologie judiciară contribuie, în dreptul penal, la aprecierea elementelor de culpă, vinovăţie, intenţie, prevedere, stare emoţională, conduită simulată, responsabilitate etc. şi, în genere, prin transparenţa către subiectivul existent sub învelişul normei juridice, ajută la o bună dozare a pedepselor şi o justă încadrare a faptelor.

Legăturile procedurii penale cu psihologia judiciară se regăsesc în aceea că o serie întreagă de activităţi, cum ar fi: confruntarea, percheziţia, prezentarea spre recunoaştere, ascultarea etc., nu pot fi eficiente decât în măsura în care organele de cercetare vor avea cunoştinţele psihologice necesare cunoaşterii corecte a conduitelor umane, în raport cu a căror interpretare şi obiectivare actul procedural să aibă maximum de eficienţă sub aspectul aflării adevărului.

Relaţia cu criminalistica este biunivocă, regăsindu-se atât în aspectele teoretice, cât şi în cele practice ale ambelor discipline. În acest sens, cercetarea la faţa locului, reclamată de criminalistică, prilejuieşte o risipă de elemente psihologice asupra interpretării şi obiectivării în câmpul faptei a rezultatelor conduitei autorului. Numai cunoscând psihologie judiciară, criminaliştii vor putea trage concluzii juste cu privire la intenţiile, motivaţiile şi acţiunile autorilor şi victimelor acestora, anticipându-se conduitele de simulare, disimulare, victimizare, eludare a identificării, fabricare de alibiuri etc., toate acestea apte să ofere indicii de descoperire a autorilor şi probării vinovăţiei acestora. În ceea ce priveşte tactica criminalistică, numai dacă ne referim la vasta şi complexa activitate de ascultare a învinuitului, este clară necesitatea cunoaşterii întregului registru al potenţialului psihologic al individului uman (învinuit, martor, victimă, organ judiciar, părţi, experţi etc.) implicaţi în drama judiciară.

Preview document

Iresponsabilitatea - Pagina 1
Iresponsabilitatea - Pagina 2
Iresponsabilitatea - Pagina 3
Iresponsabilitatea - Pagina 4
Iresponsabilitatea - Pagina 5
Iresponsabilitatea - Pagina 6
Iresponsabilitatea - Pagina 7
Iresponsabilitatea - Pagina 8
Iresponsabilitatea - Pagina 9
Iresponsabilitatea - Pagina 10
Iresponsabilitatea - Pagina 11
Iresponsabilitatea - Pagina 12
Iresponsabilitatea - Pagina 13
Iresponsabilitatea - Pagina 14
Iresponsabilitatea - Pagina 15
Iresponsabilitatea - Pagina 16
Iresponsabilitatea - Pagina 17
Iresponsabilitatea - Pagina 18
Iresponsabilitatea - Pagina 19
Iresponsabilitatea - Pagina 20
Iresponsabilitatea - Pagina 21
Iresponsabilitatea - Pagina 22
Iresponsabilitatea - Pagina 23
Iresponsabilitatea - Pagina 24
Iresponsabilitatea - Pagina 25
Iresponsabilitatea - Pagina 26
Iresponsabilitatea - Pagina 27
Iresponsabilitatea - Pagina 28
Iresponsabilitatea - Pagina 29
Iresponsabilitatea - Pagina 30
Iresponsabilitatea - Pagina 31
Iresponsabilitatea - Pagina 32
Iresponsabilitatea - Pagina 33
Iresponsabilitatea - Pagina 34
Iresponsabilitatea - Pagina 35
Iresponsabilitatea - Pagina 36
Iresponsabilitatea - Pagina 37
Iresponsabilitatea - Pagina 38
Iresponsabilitatea - Pagina 39
Iresponsabilitatea - Pagina 40
Iresponsabilitatea - Pagina 41
Iresponsabilitatea - Pagina 42
Iresponsabilitatea - Pagina 43
Iresponsabilitatea - Pagina 44
Iresponsabilitatea - Pagina 45
Iresponsabilitatea - Pagina 46
Iresponsabilitatea - Pagina 47
Iresponsabilitatea - Pagina 48
Iresponsabilitatea - Pagina 49
Iresponsabilitatea - Pagina 50
Iresponsabilitatea - Pagina 51
Iresponsabilitatea - Pagina 52
Iresponsabilitatea - Pagina 53
Iresponsabilitatea - Pagina 54
Iresponsabilitatea - Pagina 55
Iresponsabilitatea - Pagina 56
Iresponsabilitatea - Pagina 57
Iresponsabilitatea - Pagina 58
Iresponsabilitatea - Pagina 59
Iresponsabilitatea - Pagina 60
Iresponsabilitatea - Pagina 61
Iresponsabilitatea - Pagina 62
Iresponsabilitatea - Pagina 63
Iresponsabilitatea - Pagina 64
Iresponsabilitatea - Pagina 65
Iresponsabilitatea - Pagina 66
Iresponsabilitatea - Pagina 67
Iresponsabilitatea - Pagina 68
Iresponsabilitatea - Pagina 69
Iresponsabilitatea - Pagina 70
Iresponsabilitatea - Pagina 71
Iresponsabilitatea - Pagina 72
Iresponsabilitatea - Pagina 73
Iresponsabilitatea - Pagina 74
Iresponsabilitatea - Pagina 75
Iresponsabilitatea - Pagina 76
Iresponsabilitatea - Pagina 77
Iresponsabilitatea - Pagina 78
Iresponsabilitatea - Pagina 79
Iresponsabilitatea - Pagina 80
Iresponsabilitatea - Pagina 81
Iresponsabilitatea - Pagina 82
Iresponsabilitatea - Pagina 83
Iresponsabilitatea - Pagina 84
Iresponsabilitatea - Pagina 85
Iresponsabilitatea - Pagina 86
Iresponsabilitatea - Pagina 87
Iresponsabilitatea - Pagina 88
Iresponsabilitatea - Pagina 89
Iresponsabilitatea - Pagina 90
Iresponsabilitatea - Pagina 91
Iresponsabilitatea - Pagina 92
Iresponsabilitatea - Pagina 93
Iresponsabilitatea - Pagina 94
Iresponsabilitatea - Pagina 95
Iresponsabilitatea - Pagina 96
Iresponsabilitatea - Pagina 97
Iresponsabilitatea - Pagina 98
Iresponsabilitatea - Pagina 99
Iresponsabilitatea - Pagina 100
Iresponsabilitatea - Pagina 101
Iresponsabilitatea - Pagina 102
Iresponsabilitatea - Pagina 103
Iresponsabilitatea - Pagina 104
Iresponsabilitatea - Pagina 105
Iresponsabilitatea - Pagina 106
Iresponsabilitatea - Pagina 107
Iresponsabilitatea - Pagina 108
Iresponsabilitatea - Pagina 109
Iresponsabilitatea - Pagina 110
Iresponsabilitatea - Pagina 111
Iresponsabilitatea - Pagina 112
Iresponsabilitatea - Pagina 113
Iresponsabilitatea - Pagina 114
Iresponsabilitatea - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Iresponsabilitatea.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Socio-Psihologica a Cuplului Victima-Infractor

PSIHOLOGIA VICTIMEI SURSA DE IDENTIFICARE A IPOTEZELOR CORECTE PENTRU IDENTIFICAREA INFRACTORULUI Practica a demonstrat ca în comiterea...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Abuzurile sexuale săvârșite asupra minorilor - elemente de investigație criminalistică și criminologică

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

CAPITOLUL I Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ 1.1. Noţiune. Generalităţi Expertiza medico-legală...

Procedura de judecată în cauzele cu infractori minori

Introducere Prezenta lucrare trateaza procedura de judecata in cauzele cu infractori minori. In dreptul penal se acorda o atentie deosebita...

Regimul de Sancționare a Infractorilor Minori

Aşa-numita „delincventa juvenila” reprezintă o trăsătură caracteristică a fenomenului infracţional în societatea modernă, prezentând nu numai o...

Măsurile Educative

Capitolul I: Răspunderea penală a infractorilor minori 1. Capacitatea penală a minorilor Sancționarea infractorilor minori impune o analiză...

Omorul săvârșit în stare de afect (art. 146 din Codul Penal al Republicii Moldova)

INTRODUCERE Omul, singura ființă înzestrată cu conștiință este creatorul tuturor bunurilor materiale și spirituale, care fiind transmise din...

Te-ar putea interesa și

Regimul juridic al contravențiilor

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Elementele și Trăsăturile Contravenției

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

INTRODUCERE De-a lungul timpului, odată cu evoluţia socială, economică, politică şi culturală a avut loc şi o creştere a infracţionalităţii, fapt...

Expertiza Medico - Legală Psihiatrică

Capitolul I Responsabilitatea juridică – discernământ Iresponsabilitatea drept cauză de înlăturare a vinovăţiei este consecinţa bolilor psihice...

Cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei

1. Contraventia – Definitie si trasaturi Contraventia este considerata de multi specialisti ca fiind o institutie a dreptului administrativ cu...

Exonerarea răspunderii contravenționale

CAPITOLUL I INTRODUCERE Statutul juridic al organelor cu atribuţii poliţieneşti în stat, în special ale poliţiei, a fost şi este o problemă...

Drept parlamentar - imunitatea parlamentară

Dreptul parlamentar reglementeaza ansamblul normelor juridice care privesc activitatea Parlamentului. Privit din acest punct de vedere, dreptul...

Ai nevoie de altceva?