Izvoarele Dreptului Internațional Privat

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 17378
Mărime: 69.32KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I 1

PREZENTARE GENERALĂ 1

CAPITOLUL II 5

DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA IZVOARELOR DREPTULUI 5

CAPITOLUL III 17

IZVOARELE INTERNE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT 17

Secţiunea 1 18

Actele normative. Izvoare specifice 18

Secţiunea 2 21

Acte normative. Izvoare nespecifice 21

Secţiunea 3 25

Discuţie asupra practicii judecătoreşti, practicii arbitrale şi a doctrinei ca izvoare de drept 25

CAPITOLUL IV 27

IZVOARELE INTERNAŢIONALE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT 27

Secţiunea 1 27

Tratatele internaţionale 27

1.1. Definiţia tratatelor internaţionale şi sediul legal al materiei 27

1.2. Denumirea tratatelor 28

1.3. Prevederile legislaţiei române privind încheierea tratatelor 31

1.4. Încheierea tratatelor internaţionale de către Comunităţile europene 33

1.5. Aplicarea tratatelor internaţionale 36

1.6. Tratatul internaţional ca izvor de drept internaţional 38

1.7. Comparaţie între un act juridic intern şi un tratat internaţional 41

Secţiunea 2 43

Cutuma internaţională şi uzanţele internaţionale 43

2.1. Definiţia şi fundamentul cutumei, ca izvor al dreptului internaţional 43

2.2. Elementul material al cutumei 44

2.3. Opinio juris (elementul psihologic) 47

2.4. Opozabilitatea cutumei 47

2.5. Avantaje şi dezavantaje ale cutumei în raport cu tratatul 48

2.6. Uzanţele internaţionale 49

CAPITOLUL V 52

IZVOARE AUXILIARE 52

CAPITOLUL VI 59

PARTICULARISMUL ŞI INTERNAŢIONALISMUL IZVOARELOR JURIDICE 59

CONCLUZII 63

BIBLIOGRAFIE 66

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTARE GENERALĂ

Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens formal.

De principiu este admis faptul că izvorul material ai oricărei reglementări juridice îl constituie viaţa, condiţiile materiale şi morale ale existenţei omului. Interesele indivizilor şi cele generale ale societăţii, nevoile şi aspiraţiile oamenilor determină reglementarea juridică, dau sensul evoluţiei acesteia.

Istoria evoluţiei reglementărilor juridice este de fapt istoria condiţiilor materiale şi morale ale societăţii umane.

Lucrările de drept internaţional privat, de obicei se preocupă numai de aspectul formal al noţiunii de izvor de drept, nefăcându-se nici un fel de apreciere asupra noţiunii de izvor de drept în sens material. Probabil că se consideră că o astfel de apreciere nu îşi mai are rostul, dat fiind necontestarea faptului că realitatea, viaţa determină reglementarea juridică.

Cât priveşte izvoarele dreptului internaţional privat considerăm că îşi are rostul precizarea că diversitatea şi complexitatea vieţii materiale, privită în ansamblul său, inclusiv sub aspectul raporturilor internaţionale ce se pot stabili între indivizi, constituie izvorul material al tuturor reglementărilor ce sunt izvoare formale ale dreptului internaţional privat.

Această ramură juridică, ca de altfel şi ştiinţa dreptului internaţional privat pun în lumină, mai mult parcă decât orice altă ramură a dreptului faptul că regula de conduită stabilită de indivizi nu este o pură abstracţie, rezultatul voinţei unei elite politice şi economice ce îşi asumă la un moment dat rolul de reprezentanţi ai poporului şi ca atare de forţă legiuitoare în stat ci este expresia cea mai pură a nevoilor vieţii materiale şi spirituale ale oamenilor, prefigurarea dezvoltărilor viitoare, inclusiv prin instrumentul dreptului.

Toate soluţiile conflictualiste decantate în istoria omenirii începând cu secolul al XIII-lea, dar şi reglementările anterioare, contemporane cu primele forme de structurare a colectivităţilor umane şi conturarea distincţiei dintre membru al comunităţii şi străin, au fost întotdeauna expresia gradului de dezvoltare socială, economică şi politică, a posibilităţii de prefigurare şi propulsare a intereselor în viitor, pe baze din ce în ce mai solide de obţinere a unor mecanisme din ce în ce mai eficiente de control şi previziune a vieţii.

Toate soluţiile conflictualiste nu sunt altceva decât haina juridică cea mai fericită găsită la un moment dat de către fiecare legiuitor statal pentru a-şi putea asigura realizarea propriilor interese, pentru a permite dezvoltarea pe termen lung.

Chiar şi tendinţele actuale de reglementare într-o proporţie crescută a raporturilor juridice cu element de extraneitate prin norme de aplicare imediată reprezintă tot o expresie a capacităţii statului de a-şi exprima puterea şi interesele pe plan intern şi internaţional.

Am făcut această precizare pentru a sublinia faptul că studiul izvoarelor dreptului internaţional privat nu reprezintă doar cercetarea surselor formale de reglementare juridică, ci înainte de toate presupune înţelegerea vieţii, cunoaşterea sensului dezvoltării acesteia şi cerinţelor specifice fiecărei epoci.

Aceasta ne permite să înţelegem particularităţile soluţiilor conflictualiste pentru fiecare epocă istorică, să analizăm de pe poziţii obiective particularităţile prezentului şi chiar să putem face aprecieri asupra sensului evoluţiei reglementărilor în domeniu.

Preview document

Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 6
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 7
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 8
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 9
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 10
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 11
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 12
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 13
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 14
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 15
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 16
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 17
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 18
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 19
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 20
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 21
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 22
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 23
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 24
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 25
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 26
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 27
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 28
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 29
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 30
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 31
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 32
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 33
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 34
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 35
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 36
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 37
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 38
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 39
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 40
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 41
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 42
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 43
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 44
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 45
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 46
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 47
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 48
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 49
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 50
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 51
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 52
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 53
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 54
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 55
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 56
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 57
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 58
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 59
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 60
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 61
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 62
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 63
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 64
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 65
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 66
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 67
Izvoarele Dreptului Internațional Privat - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Izvoarele Dreptului International Privat.doc

Alții au mai descărcat și

Zone maritime - supuse juridic statelor

CAPITOLUL I TERITORIUL DE STAT. NOŢIUNE, NATURĂ JURIDICĂ, DELIMITARE, COMPONENŢĂ. 1.1. Noţiune. Suveranitate teritorială. Teritoriul prezintă...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal

INTRODUCERE Omenirea, în decursul dezvoltării sale istorice, a parcurs etape interesante, privite prin prisma evoluţiei fenomenelor criminalităţii...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Executarea silită - aspecte comune

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ 1.1 Scurt istoric al executãrii silite Executarea silitã, dupã cum s-a stabilit în...

Adopția internă și internațională

Sectiunea 1 Definitia adoptiei Pentru înflorirea armonioasa a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca într-un mediu familial, care sa-i...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate...

Te-ar putea interesa și

Diviziunea Dreptului în Drept Public și Drept Privat

Societatea moderna se caracterizeaza printr-o amplificare fara precedent a activitatii normative.Asa cum preciza A.Toffler,zigzagurile...

Drept Internațional Privat

4.1. OBIECTIVE: • familiarizarea cursanţilor cu metodele de reglementare a raporturilor juridice cu element de extraneitate • înţelegerea metodei...

Elemente de Drept

I.1. Locul si rolul stiintelor juridice in sistemul stiintelor Stiinta, în general, poate fi definita ca totalitatea cunostintelor despre natura,...

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL  NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Drept civil partea generală

CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Acceptiunile notiunii de drept Din punct de vedere...

Drept internațional privat

1.Notiunea dreptului international privat 1.1.Raporturile cu element de extraneitate Relatiile internationale contribuie la realizarea unui...

Drept internațional privat

Tema nr. 1 – Notiuni introductive Obiective Insusirea notiunilor cu care se opereaza in material dreptului international privat, intelegerea de...

Ai nevoie de altceva?