Izvoarele Dreptului Muncii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2946
Mărime: 44.90KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petrisor Bogdan
a fost prezentat in cadrul facultatii FEEA

Cuprins

Capitolul 1. Consideraţii generale 3

Capitolul 2. Categorii de izvoare ale dreptului muncii 4

2.1. Izvoarele interne ale dreptului muncii se impart in două categorii: 4

2.1.1. Izvoare comune 4

2.1.2. Izvoare specifice 6

2.2. Izvoarele internaţionale 8

Capitolul 3. Speţe 11

Speţa nr.1 11

Speţa nr.2 11

Bibliografie 13

Extras din document

Capitolul 1. Consideraţii generale

In accepţiunea juridică a noţiunii, izvoarele de drept nu se referă la esenţa dreptului, ci la formele specifice in care aceasta işi găseşte expresia. Pentru a-şi realiza rolul lor de organizare a vieţii sociale, normele juridice sunt exprimate in anumite forme, proprii dreptului, care poartă denumirea geerică de acte normative. In funcţie de organul emitent, acestea sunt: legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri ale Guvernului, etc. Asemenea acte normative constituie, in accepţiunea juridică, izvoare de drept.

In sens formal, prin izvor al dreptului muncii se inţeleg formele de exprimare a normelor juridice care reglementează relaţiile sociale de muncă, stabilite in temeiul unui contract de muncă, precum şi alte relaţii sociale indisolubil legate de acestea (cele ce privesc pregătirea profesională, organizarea şi protecţia muncii, jurisdicţia muncii, sindicatele). Pentru ca un act să poată constitui izvor de drept, trebuie să indeplinească două condiţii: să cuprindă reguli obligatorii de conduită, exprimate ca voinţă de stat, iar aceste reguli să aibă caracter de generalitate. Având in vedere cele două condiţii (obligativitatea şi generalitatea), rezultă că nu pot constitui izvor de drept al muncii:

- practica judiciară (jurisprudenţa);

- doctrina (literatura juridică);

- cutuma (obiceiul).

Consecinţă a celor ce preced, izvoarele dreptului muncii pot fi definite ca acele acte normative care reglementează raporturile juridice de muncă, inclusiv raporturile juridice grefate de raportul de muncă (cele privind pregătirea profesională, securitatea şi sănătatea in muncă, patronatele şi sindicatele, jurisdicţia muncii).

Capitolul 2. Categorii de izvoare ale dreptului muncii

Din punct de vedere al naturii dreptului din care fac parte, izvoarele dreptului muncii se pot clasifica in:

a) Izvoare interne- totalitatea actelor normative emise de organele competente ale statului nostru, prin care se reglementează diferitele aspecte ale relaţiilor sociale de muncă, stabilite in temeiul unui contract de muncă;

b) Izvoare internaţionale- constau in reglementările internaţionale ( convenţii, pacte, acorduri) la care ţara noastră a devenit parte prin aderare sau ratificare, dacă au ca obiect relaţiile sociale de muncă; convenţiile şi recomandările Organiaţiei Internaţionale a Muncii (O.I.M.).

2.1. Izvoarele interne ale dreptului muncii se impart in două categorii:

a) Izvoare commune cu cele ale altor ramuri de drept: Constituţia, Legile, Hotărârile Guvernului, etc;

b) Izvoare specifice dreptului muncii: contractile colective de muncă, statutele unor categorii de salariaţi, regulamentele de ordine internă, etc.

2.1.1. Izvoare comune

a) Legea- este actul normative adoptat de Parlamentul României, format din Camera Deputaţilor şi Senat Fiind actul normativ cu cea mai mare forţă juridică, legea reprezintă cel mai important izvor al dreptului muncii.

- Constituţia - reprezintă legea fundamentală şi,prin urmare, cel mai important izvor de drept. Ea enumeră principalele acte normative sau izvoare de drept, precizând şi organul care le emite. Astfel, in art.73 alin 1 se prevede: “Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare”. Potrivit art.108, “Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Ordonanţele se emit in temeiul unei legi special de abilitare, in limitele şi in condiţiile oferite de aceasta”.

Preview document

Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 6
Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 7
Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 8
Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 9
Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 10
Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 11
Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 12
Izvoarele Dreptului Muncii - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Izvoarele Dreptului Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Speta Drept Penal - Analiza

In seara zilei de09.05.1999,in timp ce transporta in autoturismul sau pe minora C.A.,in varsta de 12 ani si patru luni, dupa ce in prealabil ii...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA DE TIP PARTICULAR Actualul Cod al muncii regelementeaza pe langa contactul individual de munca si o serie de...

Principiile Dreptului Muncii

1. Consideraţii generale cu privire la principiile dreptului muncii Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care...

Izvoarele Dreptului Muncii

I. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care...

Răspunderea Disciplinară

I Noţiuni teoretice- Răspunderea disciplinară 1. Introducere Disciplina muncii reprezintă o obligaţie de sinteză a salariatului care însumează şi...

Contractul Individual de Muncă

PREFAŢĂ Legea nr. 53/ 2003 (Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează...

Izvoarele Dreptului Muncii

Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile sociale...

Te-ar putea interesa și

Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul I DREPTUL MUNCII-RAMURĂ DE DREPT 1.1.Semnificația termenului „muncă” Dreptul muncii este inseparabil legat de muncă, aflată, la...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Izvoarele Dreptului Muncii

1. Semnificatia termenului ”munca” Munca, inteleasa ca o activitate creatoare de valori materiale sau spirituale, este indisolubil corelata cu...

Izvoarele Dreptului Muncii

I. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care...

Izvoarele Dreptului Muncii

In acceptiune juridica izvoarele de drept nu se refera la esenta dreptului, ci la formele specifice in care acesta isi gaseste expresia. Normele...

Izvoarele Dreptului Muncii

Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile sociale...

Izvoarele Dreptului Muncii

Notiunea de izvor si caracterizarea izvoarelor dreptului muncii Normele de drept, care reglementeaza relatiile de munca trebuie sa exprime vointa...

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Ai nevoie de altceva?