Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Indrumator Prof.univ.dr. Dobrican Gheorghe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

JUDECATA IN FATA INSTANTEI DE FOND – ETAPA SCRISA
CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE
Secţiunea I Consideraţii generale privind justiţia 2
Secţiunea II Consideraţii generale privind procesul civil 3
Secţiunea a III-a Consideraţii generale privind activitatea de judecată 9
Secţiunea a IV-a Proceduri prealabile sesizării instanţei 11
CAPITOLUL II CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
Secţiunea I Noţiunea şi cuprinsul cererii de chemare în judecată 13
Secţiunea a II-a Timbrarea cererii de chemare în judecată 22
1. Taxele de timbru 23
2. Timbrul judiciar 31
Secţiunea a III-a Introducerea cererii de chemare în judecată şi constituirea dosarului 32
Secţiunea a IV –a Efectele cererii de chemare în judecată 37
CAPITOLUL III ÎNTÂMPINAREA
Secţiunea I Cuprinsul întâmpinării. Sancţiunea lipsei menţiunilor prevăzute de lege 40
Secţiunea a II-a Termenul în care se depune întâmpinarea 42
Secţiunea a III-a Obligativitatea depunerii întâmpinării 43
Secţiunea a IV-a Sancţiunea nedepunerii întâmpinării 44
CAPITOLUL IV CEREREA RECONVENŢIONALĂ
Secţiunea I Regimul juridic al cererii reconvenţionale 46
Secţiunea a II-a Condiţiile de admisibilitate şi conţinutul cererii reconvenţionale 48
Secţiunea a III-a Dispoziţii procedurale privind instanţa competentă, introducerea şi judecarea cererii reconvenţionale 49
CAPITOLUL V CITAREA ŞI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ
Secţiunea I Reguli generale. Termenul în cunoştinţă 52
Secţiunea a II-a Cuprinsul citaţiei 55
Secţiunea a III-a Persoanele care urmează să fie citate şi modul de citare 58
Secţiunea a IV-a Înmânarea citaţiei şi a actelor de procedură 61
CAPITOLUL VI CONCLUZII 67
BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Secţiunea I

Consideraţii generale privind justiţia

Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri :

- Intr-un sens, noţiunea de justiţie are în vedere instanţele judecă¬toreşti înfiinţate de lege pentru înfăptuirea justiţiei, prin judecarea proce¬selor şi cererilor. Acest sens al noţiunii de justiţie este prevăzut de art. 125 alin. 1 din Constituţie, potrivit căruia „Justiţia se realizează prin Curtea Supremă de Justiţie şi prin celelealte instanţe judecătoreşti stabilite de lege". Acest sens al noţiunii de justiţie este prevăzut şi de art. 1 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, potrivit căruia „Puterea judecătorească este separată de celelalte puteri ale statului, având atribuţii proprii ce sunt exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute de Constituţie şi celelalte legi ale ţării".

În alt sens, noţiunea de justiţie are în vedere activitatea desfăşu¬rată de instanţele judecătoreşti în cadrul soluţionării proceselor şi cereri¬lor deduse judecăţii. Acest sens al noţiunii de justiţie este prevăzut art. 123 alin. 1 din Constituţie, potrivit căruia „Justiţia se înfăptuieşe în numele legii", precum şi de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, care prevede că „Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese legitime deduse judecăţii".

- Intr-un sens larg, noţiunea de justiţie este privită pe considerente de ordin moral şi de echitate, de bună-credinţă, de corectitudine, justeţe şi echilibru în relaţiile din societate

Deşi sensurile justiţiei pot fi privite separat, în realitate, acestea al¬cătuiesc o unitate ce semnifică instanţele judecătoreşti şi activitatea acestora, desfăşurată în conformitate cu legea şi idealurile de morală şi echitate.

Cu deplin temei s-a arătat că justiţia este „ ceea ce dreptul tinde să realizeze" , fiind „ ultima şi cea mai înaltă expresie a dreptului" prin care se realizează „un complex de echilibru şi proporţie între eforturi şi rezultate, între suferinţe şi sacrificii, ea vine să consolideze ordinea".

Secţiunea II

Consideraţii generale privind procesul civil

În general, drepturile şi interesele civile, în sens larg al acestei no¬ţiuni, sunt respectate, nefiind necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti.

Cum în relaţiile dintre cetăţeni apar şi anumite neînţelegeri şi con¬flicte, este necesară intervenţia statului, prin instanţele judecătoreşti, pentru soluţionarea acestora, în vederea menţinerii ori a restabilirii ordinii de drept

Statul are obligaţia să organizeze instanţele judecătoreşti şi să le pună la dispoziţia persoanei care consideră că i-a fost încălcat sau contestat un drept ori un interes legitim.

Prin activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti, de părţi şi de ceilalţi participanţi la procesul civil se urmăreşte apărarea drepturilor şi in¬tereselor legitime enunţate şi garantate de Constituţie, precum şi de alte legi.

Înfăptuirea justiţiei se face, în mod concret, prin soluţionarea de către instanţele judecătoreşti a proceselor şi cererilor deduse judecăţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Judecata in Fata Instantei de Fond - Etapa Scrisa.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT