Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 18689
Mărime: 65.77KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Ispas
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Indrumator Prof.univ.dr. Dobrican Gheorghe
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. JUDECATA IN FATA INSTANTEI DE FOND – ETAPA SCRISA
 2. CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 3. Secţiunea I Consideraţii generale privind justiţia 2
 4. Secţiunea II Consideraţii generale privind procesul civil 3
 5. Secţiunea a III-a Consideraţii generale privind activitatea de judecată 9
 6. Secţiunea a IV-a Proceduri prealabile sesizării instanţei 11
 7. CAPITOLUL II CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
 8. Secţiunea I Noţiunea şi cuprinsul cererii de chemare în judecată 13
 9. Secţiunea a II-a Timbrarea cererii de chemare în judecată 22
 10. 1. Taxele de timbru 23
 11. 2. Timbrul judiciar 31
 12. Secţiunea a III-a Introducerea cererii de chemare în judecată şi constituirea dosarului 32
 13. Secţiunea a IV –a Efectele cererii de chemare în judecată 37
 14. CAPITOLUL III ÎNTÂMPINAREA
 15. Secţiunea I Cuprinsul întâmpinării. Sancţiunea lipsei menţiunilor prevăzute de lege 40
 16. Secţiunea a II-a Termenul în care se depune întâmpinarea 42
 17. Secţiunea a III-a Obligativitatea depunerii întâmpinării 43
 18. Secţiunea a IV-a Sancţiunea nedepunerii întâmpinării 44
 19. CAPITOLUL IV CEREREA RECONVENŢIONALĂ
 20. Secţiunea I Regimul juridic al cererii reconvenţionale 46
 21. Secţiunea a II-a Condiţiile de admisibilitate şi conţinutul cererii reconvenţionale 48
 22. Secţiunea a III-a Dispoziţii procedurale privind instanţa competentă, introducerea şi judecarea cererii reconvenţionale 49
 23. CAPITOLUL V CITAREA ŞI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ
 24. Secţiunea I Reguli generale. Termenul în cunoştinţă 52
 25. Secţiunea a II-a Cuprinsul citaţiei 55
 26. Secţiunea a III-a Persoanele care urmează să fie citate şi modul de citare 58
 27. Secţiunea a IV-a Înmânarea citaţiei şi a actelor de procedură 61
 28. CAPITOLUL VI CONCLUZII 67
 29. BIBLIOGRAFIE 69

Extras din proiect

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Secţiunea I

Consideraţii generale privind justiţia

Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri :

- Intr-un sens, noţiunea de justiţie are în vedere instanţele judecă¬toreşti înfiinţate de lege pentru înfăptuirea justiţiei, prin judecarea proce¬selor şi cererilor. Acest sens al noţiunii de justiţie este prevăzut de art. 125 alin. 1 din Constituţie, potrivit căruia „Justiţia se realizează prin Curtea Supremă de Justiţie şi prin celelealte instanţe judecătoreşti stabilite de lege". Acest sens al noţiunii de justiţie este prevăzut şi de art. 1 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, potrivit căruia „Puterea judecătorească este separată de celelalte puteri ale statului, având atribuţii proprii ce sunt exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute de Constituţie şi celelalte legi ale ţării".

În alt sens, noţiunea de justiţie are în vedere activitatea desfăşu¬rată de instanţele judecătoreşti în cadrul soluţionării proceselor şi cereri¬lor deduse judecăţii. Acest sens al noţiunii de justiţie este prevăzut art. 123 alin. 1 din Constituţie, potrivit căruia „Justiţia se înfăptuieşe în numele legii", precum şi de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, care prevede că „Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese legitime deduse judecăţii".

- Intr-un sens larg, noţiunea de justiţie este privită pe considerente de ordin moral şi de echitate, de bună-credinţă, de corectitudine, justeţe şi echilibru în relaţiile din societate

Deşi sensurile justiţiei pot fi privite separat, în realitate, acestea al¬cătuiesc o unitate ce semnifică instanţele judecătoreşti şi activitatea acestora, desfăşurată în conformitate cu legea şi idealurile de morală şi echitate.

Cu deplin temei s-a arătat că justiţia este „ ceea ce dreptul tinde să realizeze" , fiind „ ultima şi cea mai înaltă expresie a dreptului" prin care se realizează „un complex de echilibru şi proporţie între eforturi şi rezultate, între suferinţe şi sacrificii, ea vine să consolideze ordinea".

Secţiunea II

Consideraţii generale privind procesul civil

În general, drepturile şi interesele civile, în sens larg al acestei no¬ţiuni, sunt respectate, nefiind necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti.

Cum în relaţiile dintre cetăţeni apar şi anumite neînţelegeri şi con¬flicte, este necesară intervenţia statului, prin instanţele judecătoreşti, pentru soluţionarea acestora, în vederea menţinerii ori a restabilirii ordinii de drept

Statul are obligaţia să organizeze instanţele judecătoreşti şi să le pună la dispoziţia persoanei care consideră că i-a fost încălcat sau contestat un drept ori un interes legitim.

Prin activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti, de părţi şi de ceilalţi participanţi la procesul civil se urmăreşte apărarea drepturilor şi in¬tereselor legitime enunţate şi garantate de Constituţie, precum şi de alte legi.

Înfăptuirea justiţiei se face, în mod concret, prin soluţionarea de către instanţele judecătoreşti a proceselor şi cererilor deduse judecăţii.

Preview document

Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 1
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 2
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 3
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 4
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 5
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 6
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 7
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 8
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 9
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 10
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 11
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 12
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 13
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 14
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 15
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 16
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 17
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 18
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 19
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 20
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 21
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 22
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 23
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 24
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 25
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 26
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 27
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 28
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 29
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 30
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 31
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 32
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 33
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 34
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 35
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 36
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 37
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 38
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 39
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 40
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 41
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 42
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 43
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 44
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 45
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 46
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 47
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 48
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 49
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 50
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 51
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 52
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 53
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 54
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 55
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 56
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 57
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 58
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 59
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 60
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 61
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 62
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 63
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 64
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 65
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 66
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 67
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 68
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 69
Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Judecata in Fata Instantei de Fond - Etapa Scrisa.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Somației de Plată

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SOMAŢIA DE PLATĂ Justiţia este şi va rămâne unul dintre factorii decisivi ai modelării vieţii sociale,...

Citarea și comunicarea actelor de procedură

INTRODUCERE Întotdeauna se va urmări garantarea și protejarea principiilor consacrate în art. 6 din Convenția europeană a drepturilor și...

Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA ARBITRAJULUI 1. SCURT ISTORIC 1.1. Arbitrajul pe plan internaţional. Elemente de drept...

Cererea de chemare în judecată

Organele de justitie competente nu se pot sesiza din oficiu, activitatea lor putandu-se declansa numai la cererea partii interesate. Aceasta...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Instituții de drept procesual civil

1. Conceptul de competenţă Codul de procedură civilă debutează prin a se referi, chiar în primele sale articole, la regulile de competenţă....

Procedură Civilă

Legile de drept material civil recunosc persoanelor fizice si juridice drepturi subiective civile carora le corespund obligatii corelative. Pornind...

Drept Procesual Civil

DREPT PROCESUAL PENAL – PARTEA GENERALĂ I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SI DREPTUL PROCESUAL PENAL 1.1. ACTIVITATEA JUDICIARĂ...

Procedura de judecată - Etapa scrisă

1. Procedura contencioasa Aceasta cuprinde doua faze: judecata efectiva si executarea silita. Judecata se desfasoara a. in fata instantei de fond...

Judecata în Fața Primei Instanțe

Procesul civil parcurge, în general 2 faze: 1. Judecata 2. Executarea silită 1. JUDECATA cunoaşte mai multe momente: - judecata în prima...

Drept Procesual Civil

1. Abţinerea şi recuzarea. Recuzarea este dreptul pe care-l au partile din proces de a solicita în cazurile strict determinate de lege,...

Contenciosul Administrativ

CURS CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ CAPITOLUL I Controlul administrativ 1. Însemnătatea activităţii de control...

Ai nevoie de altceva?