Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 18689
Mărime: 65.77KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Indrumator Prof.univ.dr. Dobrican Gheorghe
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

JUDECATA IN FATA INSTANTEI DE FOND – ETAPA SCRISA

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Secţiunea I Consideraţii generale privind justiţia 2

Secţiunea II Consideraţii generale privind procesul civil 3

Secţiunea a III-a Consideraţii generale privind activitatea de judecată 9

Secţiunea a IV-a Proceduri prealabile sesizării instanţei 11

CAPITOLUL II CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Secţiunea I Noţiunea şi cuprinsul cererii de chemare în judecată 13

Secţiunea a II-a Timbrarea cererii de chemare în judecată 22

1. Taxele de timbru 23

2. Timbrul judiciar 31

Secţiunea a III-a Introducerea cererii de chemare în judecată şi constituirea dosarului 32

Secţiunea a IV –a Efectele cererii de chemare în judecată 37

CAPITOLUL III ÎNTÂMPINAREA

Secţiunea I Cuprinsul întâmpinării. Sancţiunea lipsei menţiunilor prevăzute de lege 40

Secţiunea a II-a Termenul în care se depune întâmpinarea 42

Secţiunea a III-a Obligativitatea depunerii întâmpinării 43

Secţiunea a IV-a Sancţiunea nedepunerii întâmpinării 44

CAPITOLUL IV CEREREA RECONVENŢIONALĂ

Secţiunea I Regimul juridic al cererii reconvenţionale 46

Secţiunea a II-a Condiţiile de admisibilitate şi conţinutul cererii reconvenţionale 48

Secţiunea a III-a Dispoziţii procedurale privind instanţa competentă, introducerea şi judecarea cererii reconvenţionale 49

CAPITOLUL V CITAREA ŞI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ

Secţiunea I Reguli generale. Termenul în cunoştinţă 52

Secţiunea a II-a Cuprinsul citaţiei 55

Secţiunea a III-a Persoanele care urmează să fie citate şi modul de citare 58

Secţiunea a IV-a Înmânarea citaţiei şi a actelor de procedură 61

CAPITOLUL VI CONCLUZII 67

BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Secţiunea I

Consideraţii generale privind justiţia

Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri :

- Intr-un sens, noţiunea de justiţie are în vedere instanţele judecă¬toreşti înfiinţate de lege pentru înfăptuirea justiţiei, prin judecarea proce¬selor şi cererilor. Acest sens al noţiunii de justiţie este prevăzut de art. 125 alin. 1 din Constituţie, potrivit căruia „Justiţia se realizează prin Curtea Supremă de Justiţie şi prin celelealte instanţe judecătoreşti stabilite de lege". Acest sens al noţiunii de justiţie este prevăzut şi de art. 1 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, potrivit căruia „Puterea judecătorească este separată de celelalte puteri ale statului, având atribuţii proprii ce sunt exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute de Constituţie şi celelalte legi ale ţării".

În alt sens, noţiunea de justiţie are în vedere activitatea desfăşu¬rată de instanţele judecătoreşti în cadrul soluţionării proceselor şi cereri¬lor deduse judecăţii. Acest sens al noţiunii de justiţie este prevăzut art. 123 alin. 1 din Constituţie, potrivit căruia „Justiţia se înfăptuieşe în numele legii", precum şi de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, care prevede că „Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese legitime deduse judecăţii".

- Intr-un sens larg, noţiunea de justiţie este privită pe considerente de ordin moral şi de echitate, de bună-credinţă, de corectitudine, justeţe şi echilibru în relaţiile din societate

Deşi sensurile justiţiei pot fi privite separat, în realitate, acestea al¬cătuiesc o unitate ce semnifică instanţele judecătoreşti şi activitatea acestora, desfăşurată în conformitate cu legea şi idealurile de morală şi echitate.

Cu deplin temei s-a arătat că justiţia este „ ceea ce dreptul tinde să realizeze" , fiind „ ultima şi cea mai înaltă expresie a dreptului" prin care se realizează „un complex de echilibru şi proporţie între eforturi şi rezultate, între suferinţe şi sacrificii, ea vine să consolideze ordinea".

Secţiunea II

Consideraţii generale privind procesul civil

În general, drepturile şi interesele civile, în sens larg al acestei no¬ţiuni, sunt respectate, nefiind necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti.

Cum în relaţiile dintre cetăţeni apar şi anumite neînţelegeri şi con¬flicte, este necesară intervenţia statului, prin instanţele judecătoreşti, pentru soluţionarea acestora, în vederea menţinerii ori a restabilirii ordinii de drept

Statul are obligaţia să organizeze instanţele judecătoreşti şi să le pună la dispoziţia persoanei care consideră că i-a fost încălcat sau contestat un drept ori un interes legitim.

Prin activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti, de părţi şi de ceilalţi participanţi la procesul civil se urmăreşte apărarea drepturilor şi in¬tereselor legitime enunţate şi garantate de Constituţie, precum şi de alte legi.

Înfăptuirea justiţiei se face, în mod concret, prin soluţionarea de către instanţele judecătoreşti a proceselor şi cererilor deduse judecăţii.

Preview document

Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 1
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 2
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 3
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 4
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 5
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 6
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 7
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 8
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 9
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 10
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 11
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 12
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 13
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 14
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 15
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 16
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 17
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 18
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 19
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 20
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 21
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 22
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 23
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 24
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 25
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 26
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 27
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 28
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 29
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 30
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 31
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 32
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 33
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 34
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 35
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 36
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 37
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 38
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 39
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 40
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 41
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 42
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 43
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 44
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 45
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 46
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 47
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 48
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 49
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 50
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 51
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 52
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 53
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 54
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 55
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 56
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 57
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 58
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 59
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 60
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 61
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 62
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 63
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 64
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 65
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 66
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 67
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 68
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 69
Judecata in Fata Instantei de Fond – Etapa Scrisa - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Judecata in Fata Instantei de Fond - Etapa Scrisa.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Somației de Plată

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SOMAŢIA DE PLATĂ Justiţia este şi va rămâne unul dintre factorii decisivi ai modelării vieţii sociale,...

Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA ARBITRAJULUI 1. SCURT ISTORIC 1.1. Arbitrajul pe plan internaţional. Elemente de drept...

Circumstanțele agravante legale

CAPITOLUL 1 NOTIUNEA SI CLASIFICAREA CIRCUMSTANTELOR SECTIUNEA 1.1. Notiune – Stari si circumstanete in cadrul individualizarii pedepsei...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Cererea de Chemare in Judecata

Organele de justitie competente nu se pot sesiza din oficiu, activitatea lor putandu-se declansa numai la cererea partii interesate. Aceasta...

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Instituții de drept procesual civil

1. Conceptul de competenţă Codul de procedură civilă debutează prin a se referi, chiar în primele sale articole, la regulile de competenţă....

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor...

Procedură Civilă

Legile de drept material civil recunosc persoanelor fizice si juridice drepturi subiective civile carora le corespund obligatii corelative. Pornind...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept Procesual Civil

DREPT PROCESUAL PENAL – PARTEA GENERALĂ I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SI DREPTUL PROCESUAL PENAL 1.1. ACTIVITATEA JUDICIARĂ...

Procedura de judecată - Etapa scrisă

1. Procedura contencioasa Aceasta cuprinde doua faze: judecata efectiva si executarea silita. Judecata se desfasoara a. in fata instantei de fond...

Drept Procesual Civil

1. Abţinerea şi recuzarea. Recuzarea este dreptul pe care-l au partile din proces de a solicita în cazurile strict determinate de lege,...

Ai nevoie de altceva?