Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 14161
Mărime: 53.11KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Guiu Mioara Ketty
UNIVERSITATEA SPIRU HARET – BRAŞOV FACULTATEA DE STIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE PROGRAM DE MASTERAT: STUDII EUROPENE DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

ARGUMENT 3

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE 4

I.1. ALTE REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE 4

I.2. IMPORTANŢA 4

I.3. TITULARII DREPTULUI LA VIAŢĂ 5

Capitolul II. CONŢINUTUL ŞI LIMITĂRILE DREPTULUI LA VIAŢĂ ÎN SENSUL ARTICOLULUI 2 AL CONVENŢIEI 7

II.1. OBLIGAŢIA SUBSTANŢIALĂ NEGATIVĂ – RECURGEREANN ABSOLUT NECESARĂ LA FORŢĂ 9

II.1.1. Principii 10

II.1.1.1. Circumstanţele în care dreptul la viaţă al unei persoane poate fi atins (limitările dreptului la viaţă) 10

II.1.1.2. Caracterul absolut necesar al recurgerii la forţă 13

II.1.2. Aplicare specială în cazul deţinuţilor 17

II.2. OBLIGAŢIA PROCEDURALĂ – NECESITATEA UNEI ANCHETE EFECTIVE PRIVIND CIRCUMSTANŢELE MORŢII 18

II.3. OBLIGAŢIA POZITIVĂ DE A LUA TOATE MĂSURILE CARE SE IMPUN PENTRU PROTEJAREA EFECTIVĂ A DREPTULUI LA VIAŢĂ 22

II.3.1. Protejarea vieţii ameninţate de comportamentul criminal al terţilor 23

II.3.2. Alte obligaţii legate de protejarea vieţii 26

II.3.2.1Situaţia deţinuţilor 26

II.3.2.2. Sistemul de sănătate publică 28

II.3.2.3. Alte obligaţii 30

CONCLUZII 32

BIBLIOGRAFIE 33

Extras din document

ARGUMENT

Conform art. 20 din Constituţie, legile interne vor fi interpretate în conformitate cu tratatele privind drepturile omului la care România este parte Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului are o aplicare directă în dreptul intern , Curtea Constituţională reţinând că „interpretarea instanţei de contencios european, în virtutea principiului subsidiarităţii, se impune şi faţă de instanţa de contencios constituţional naţional (s.n.)”. Credem că cele reţinute de Curtea Constituţională se aplică tuturor instanţelor române, nu numai instanţei de contencios constituţional.

În studiul de faţă, imi propun să analizez jurisprudenţa Curţii Europene cu privire la dreptul la viaţă, reglementat de articolul 2 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, care prevede că:

„1. Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe capitale pronunţate de un tribunal în cazul în care infracţiunea este sancţionată cu această pedeapsă prin lege.

2. Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui articol în cazurile în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forţă :

a. pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei ilegale ;

b. pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea unei persoane legal deţinute ;

c. pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecţie.”.

CAPITOLUL I.

CONSIDERAŢII GENERALE

I.1. ALTE REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE DESPRE DREPTUL LA VIATA

Articolul 3 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului adoptată de către Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948 prin Rezoluţia 217 A (III), prevede că „ orice fiinţă are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea sa ”.

Pactul Internaţional privitor la drepturile civile şi politice (adoptat şi deschis spre semnare la 16 decembrie 1966, intrat în vigoare la 23 martie 1976) precizează la articolul 6 că: „ Dreptul la viaţă este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viaţa sa în mod arbitrar

Convenţia Americană a Drepturilor Omului , adoptată la 22 noiembrie 1969 la San José (Costa Rica), reglementează dreptul la viaţă în articolul 4: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale. Acest drept trebuie să fie protejat de lege, în general începând din momentul concepţiei (s.n.) ”.

I.2. IMPORTANŢA DREPTULUI LA VIATA

Importanţa dreptului reglementat de articolul 2 a fost subliniată de Curte în numeroase rânduri. Încă de la prima cauză în care trata în mod direct problema aplicării articolului 2, Curtea a reţinut că acesta „constituie unul dintre articolele primordiale ale Convenţiei, de la care nici o derogare nu ar putea fi autorizată, pe timp de pace, în virtutea articolului 15. ( ) el consacră una dintre valorile fundamentale ale societăţilor democratice care formează Consiliul Europei ( ).”

Într-o cauză ulterioară, după ce menţionează reglementarea dreptului la viaţă în Declaraţia Universală a drepturilor Omului şi în Pactul Internaţional privitor la drepturile civile şi politice, Curtea concluzionează „convergenţa instrumentelor internaţionale este semnificativă: ea indică faptul că dreptul la viaţă constituie un atribut inalienabil al persoanei umane şi că formează valoarea supremă pe scara drepturilor omului (s.n.)”

În consecinţă, importanţa articolului 2 este subliniată chiar şi faţă de celelalte articole primordiale ale Convenţiei: „Între dispoziţiile Convenţiei pe care le consideră primordiale, Curtea, în jurisprudenţa sa, acordă preeminenţă articolului 2. Articolul 2 protejează dreptul la viaţă, fără de care exercitarea oricăruia dintre celelalte drepturi şi libertăţi garantate de Convenţie ar fi iluzorie. El defineşte circumstanţele limitate în care este permisă cauzarea intenţională a morţii, iar Curtea aplică un control strict de fiecare dată când asemenea excepţii au fost invocate de guvernele pârâte”.

Preview document

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 1
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 2
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 3
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 4
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 5
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 6
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 7
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 8
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 9
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 10
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 11
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 12
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 13
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 14
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 15
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 16
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 17
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 18
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 19
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 20
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 21
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 22
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 23
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 24
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 25
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 26
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 27
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 28
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 29
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 30
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 31
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 32
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului - Dreptul de Viata.doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Juridica a Dreptului la Viata

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia)

INTRODUCERE Termenul de “eutanasie” provine din limba greaca veche (eu -buna, thanatos -moarte) şi este menţionat iniţial în scrierile filozofului...

Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Protectia Drepturilor Omului

O definitie a drepturilor omului este dificil de formulat, ca si în cazul altor valori fundamentale - binele, adevarul, dreptatea. În sens juridic,...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Declaratia Universala a Drepturilor Omului

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI A. Ce este Curtea Europeana a drepturilor omului? ,, Tara fagaduintei, unde nu ajungi decat rar, dupa un...

Protectia Juridica a Drepturilor Omului

Declaratia Universala a Drepturilor Omului a reprezentat sursa de inspiratie a peste 60 de instrumente juridice care impreuna constituie standardul...

Te-ar putea interesa și

Protectia Juridica a Dreptului la Viata

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Condiții de Fond și de Formă pentru Încheierea Căsătoriei

I. NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE CĂSĂTORIEI Într-o societate aflată în permanentă transformare, instituţia căsătoriei a dăinuit de-a lungul...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Încetarea căsătoriei

САРІТОLUL І - САRАСТERІZАREА GENERАLĂ А RELАŢІІLОR DE FАМІLІE 1 Nоţіunеa ѕосіоlоɡісă şі сееa јurіdісă a famіlіеі Famіlіa еѕtе – afіrmă јurіştі- о...

Filiația Față de Mamă

ÎNTRODUCERE Actualitatea problemei abordate. Familia este un subiect principal al proceselor demografice şi joacă un rol important în dezvoltarea...

Încheierea căsătoriei în legislația română

INTRODUCERE Căsătoria este în fapt rezultatul unei lungi evoluţii, prin care uniunea sexuală a bărbatului cu femeia a fost reglementată din punct...

Dreptul la Liberă Circulație

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE. 1.1 Preliminarii. 1.1.1 Protecţia internaţională a drepturilor omului. Dreptul internaţional modern al...

Încheierea căsătoriei în legislația română

Introducere Codul civil în alin. (2) al art. 259 consacră faptul că „Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o...

Ai nevoie de altceva?