Leasingul

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 11 fișiere: doc, rtf
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 13121
Mărime: 186.47KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciobanu Irina
FUNDATIA ECOLOGICA GREEN SCOALA POSTLICEALA FEG IASI SPECIALIZAREA AGENT VAMAL

Cuprins

CUPRINS

Introducere

CAPITOLUL I – ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING

Cap. 1.1: Definitia leasingului

Cap. 1.2: Istoricul leasingului

Cap. 1.3: Clasificarea operatiunilor de leasing

Cap. 1.4: Participantii la operatiunea de leasing

Cap. 1.5: Scheme de derulare si finantare a operatiunilor de leasing

CAPITOLUL II - ANALIZA EVOLUTIEI PIETEI LEASINGULUI ÎN LUME ÎN ULTIMII ANI ÎN CONTEXTUL EVOLUTIEI ECONOMIEI MONDIALE

Cap. 2.1: Cadrul economic mondial în ultimii ani

Cap. 2.2: Primele 50 de tari

Cap. 2.3: Pietele de rang înalt

Cap. 2.4: Evolutia leasingului pe continentele americane

Cap. 2.5: Evolutia leasingului în ASIA

Cap. 2.6: Evolutia industriei leasingului în EUROPA

Cap 2.7:Piata leasingului în România

Cap 2.8:Tendinte în evolutia leasingului

CAPITOLUL III - PROCEDURI DE CALCUL A RATELOR DE LEASING, AMORTIZARILOR SI A COSTURILOR

Cap. 3.1: Elementele componente ale ratelor de leasing

Cap. 3.2: Calculul ratelor de leasing

Cap. 3.3: Amortizarea plasamentului societatii de leasing

Cap. 3.4: Costul operatiunilor de leasing pentru utilizator

CAPITOLUL IV - COMPARATIA LEASINGULUI CU ALTE FORME DE

ACHIZITIONARE A BUNULUI

Cap. 4.1: Achizitionarea bunului cu plata cash

Cap. 4.2: Achizitionarea bunului prin contractarea unui credit bancar

Cap. 4.3: Achizitionarea bunului cu plata în rate

Cap.4.4: Achizitionarea bunului în leasing

CAPITOLUL V - MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN OPERATIUNILE DE

LEASING

Cap. 5.1: Generalitati privind managementul riscului

Cap. 5.2: Riscul în operatiunile de leasing

Cap. 5.3: Structura organizatorica a unui compartiment de gestiune a riscului

Cap. 5.4: Program de implementare a compartimentului de gestiune a risculul

Cap. 5.5: Cerinte de bazã pentru activitatea compartimentului de gestionare a riscurilor

Cap. 5.6: Cerinte privind pregatirea si perfectionarea profesionala

Cap. 5.7: Rolul brokerului în asigurari si management de risc

Concluzii

Extras din document

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERATIUNILE

DE LEASING

1.1 Definitia leasingului

Leasingul reprezinta o noua metoda de finantare a întreprinderilor ce doresc sa achizitioneze utilaje si echipamente, dar care nu dispun de posibilitati financiare. Aceasta tehnica de finantare care presupune un risc ridicat, vine sa dea satisfactie agentilor economici care nu pot sa obtina credite de la banci, ori nu vor sa-si greveze bunurile mobile si imobile prin instituirea de ipoteci sau gajuri, sarcini de natura a afecta dinamismul specific domeniului comercial.

Leasingul are interesul practic de a asigura finantarea integrala prin fonduri împrumutate a unei investitii fara ca beneficiarul sa constituie masuri asiguratorii; prin aceasta, leasingul se distinge de traditionala creditare a investitiilor, unde întreprinderea beneficiara suporta o parte din valoarea investitiei. De aceea, leasingul ca tehnica de finantare vizeaza în primul rând întreprinderile care urmaresc largirea activitatii si ridicarea performantelor, iar pe plan mai general, asigura progresul tehnic.

Termenul de leasing nu are corespondent în limba româna, acesta fiind preluat din jargonul economic si comercial englez, unde s-a impus de aproximativ un secol, ajungând apoi si în tarile europene occidentale.

Definitia leasingului poate fi data atât din punct de vedere economic, cât si juridic.

Din punct de vedere juridic, leasingul reprezinta un contract complex care permite unei persoane sa obtina si sa utilizeze un lucru fara a plati imediat pretul.

Prima definitie legala a leasingului în Europa continentala provine din Franta, referindu-se doar la leasingul imobiliar, operatiunea numindu-se credit-bail. Operatiunile de credit-bail sunt cele prin care o întreprindere da în locatie bunuri imobiliare in vederea unei utilizari profesionale, cumparate de ea sau construite prin efortul ei financiar, daca aceste operatiuni, indiferent de calificarea lor, permit locatarului sa devina proprietarul bunurilor fie printr-o promisiune unilaterala de vânzare, fie prin achizitionarea directa ori indirecta a dreptului de proprietate a terenului pe care au fost edificate imobilele închiriate, fie prin transferul de plin drept a dreptului de proprietate asupra constructiilor edificate pentru acel locator. O definitie mai recenta a leasingului în Franta pune in evidenta functiile economice ale acestuia: leasingul reprezinta o finantare, în principiu integrala, a unei investitii productive garantata de beneficiar.

O definitie foarte sumara a leasingului a fost data în Germania prin circularele fiscale din anul 1971 si respectiv 1972, stabilind drept criteriu unic în caracterizarea contractului, durata sa fixa si perioada în care este reesalonata restituirea capitalului investit de finantator. Circularele mentionate prevad urmatoarele:

a) contractul este încheiat pe o perioada determinata (irevocabila), timp în care nici una din parti nu este îndreptatita a proceda la reziliere;

b) marimea platilor care se fac de catre beneficiar, cuprinde, în afara costului de achizitie ori de productie, si toate cheltuielile accesorii suportate de societatea finantatoare.

În Italia, leasingul (locazione financiaro) este prevazut în mod expres prin Legea nr. 183 din 2 aprilie 1986, care Ia art. 17 alin. 2 defineste leasingul prin “închirierea bunurilor mobile ori imobile, pe care fînantatorul le dobândeste, ori le confectioneaza, în raport cu indicatiile date de utilizator, acesta din urma asumându-si toate riscurile pe timpul valabilitatii contractului, având si dreptul de a deveni proprietarul bunului primit în locatiune, cu conditia de a plati pretul stabilit la data încheierii”. Nu se specifîca nimic despre natura platilor si a pretului.

În legislatia româna operatiunile de leasing sunt definite ca fiind acele operatiuni prin care o parte, denumita locator, se angajeaza la indicatia unei alte parti, denumita utilizator, sa cumpere sau sa preia de la un tert, denumit furnizor, un bun mobil sau imobil si sa transmita utilizatorului posesia sau folosinta asupra acestuia contra unei plati numita redeventa, în scopul exploatarii sau, dupa caz, a achizitionarii bunului (Ordonanta 51/97, completata si modifîcata prin Legea nr. 90/28.04.1998, art. 1, alin. 1). In 1998 a aparut Legea privind reglementarea activitatii de leasing care a adus unele completari ordonantei initiale. Totusi, ultimele coordonate juridice în care se desfasoara aceasta activitate au fost stabilite în 1999 prin Legea 99.

Preview document

Leasingul - Pagina 1
Leasingul - Pagina 2
Leasingul - Pagina 3
Leasingul - Pagina 4
Leasingul - Pagina 5
Leasingul - Pagina 6
Leasingul - Pagina 7
Leasingul - Pagina 8
Leasingul - Pagina 9
Leasingul - Pagina 10
Leasingul - Pagina 11
Leasingul - Pagina 12
Leasingul - Pagina 13
Leasingul - Pagina 14
Leasingul - Pagina 15
Leasingul - Pagina 16
Leasingul - Pagina 17
Leasingul - Pagina 18
Leasingul - Pagina 19
Leasingul - Pagina 20
Leasingul - Pagina 21
Leasingul - Pagina 22
Leasingul - Pagina 23
Leasingul - Pagina 24
Leasingul - Pagina 25
Leasingul - Pagina 26
Leasingul - Pagina 27
Leasingul - Pagina 28
Leasingul - Pagina 29
Leasingul - Pagina 30
Leasingul - Pagina 31
Leasingul - Pagina 32
Leasingul - Pagina 33
Leasingul - Pagina 34
Leasingul - Pagina 35
Leasingul - Pagina 36
Leasingul - Pagina 37
Leasingul - Pagina 38
Leasingul - Pagina 39
Leasingul - Pagina 40
Leasingul - Pagina 41
Leasingul - Pagina 42
Leasingul - Pagina 43
Leasingul - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Leasingul
  • ARGUMENT.doc
  • capitolul1.rtf
  • capitolul2.rtf
  • capitolul3.rtf
  • capitolul4.rtf
  • capitolul5.doc
  • concluzii.doc
  • CONTRACT DE LEASING.doc
  • Contractul de leasing imobiliar.rtf
  • dbibliografie.doc
  • ~$pitolul3.rtf

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea prin Leasing

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul, tehnică modernă de vânzare

Introducere. 1. Noţiuni generale. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați

Introducere În această lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnică alternativă de finanțare a investițiilor, realizând un studiu de caz pe...

Importanța contractului de leasing

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Importanţa temei şi motivaţia de cercetare Motivaţia...

Finanțarea prin Leasing și Implicațiile Sale

1.2 AVANTAJELE FINANTARII PRIN LEASING Aparitia si utilizarea într-o masura semnificativa a leasing-ului duce la concluzia ca acesta ofera...

Ai nevoie de altceva?