Libera circulație

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 43991
Mărime: 164.63KB (arhivat)
Publicat de: Flavia Solomon
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Ionita
Sustinuta in 2008

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I
 3. CONSTITUIREA UNIUNII EUROPENE
 4. Secţiunea I - Ideea europeana si Consiliul Europei
 5. Secţiunea a II a - Marile etape ale construcţiei europene. Instituţiile şi simbolurile Uniunii Europene
 6. Secţiunea a III a - Aderarea României la Uniunea Europeana
 7. CAPITOLUL II
 8. LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE
 9. Secţiunea I - Consideraţii generale
 10. Secţiunea a II a - Libera circulaţie a mărfurilor
 11. Secţiunea a III a - Libera circulaţie a persoanelor
 12. Secţiunea a IV a - Libera circulaţie a capitalului si plăţilor Secţiunea a V a - Libera circulaţie a serviciilor
 13. CAPITOLUL III
 14. LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ÎN COMUNITATEA EUROPEANA
 15. Secţiunea I - Concept si domeniu de aplicaţie
 16. Secţiunea a II a - Reglementările comunitare privind libera circulaţie a persoanelor in cadrul Uniunii Europene
 17. Secţiunea a III a - Acordul Schengen
 18. Secţiunea a IV a - Limitări ale exercitării dreptului la libera circulaţie
 19. CAPITOLUL IV
 20. ACQUIS-UL COMUNITAR IN DOMENIUL LIBEREI CIRCULAŢII A PERSOANELOR
 21. Secţiunea I - Conţinutul şi beneficiarii liberei circulaţii a persoanelor Secţiunea a II a- Politica comunitara privind vizele şi azilul
 22. Secţiunea a III a - Controlul frontierelor şi migraţia
 23. Secţiunea a IV a - România în procesul de adoptare a acquis-ului în domeniul liberei circulaţii
 24. CAPITOLUL V
 25. CETĂŢENIA UE ŞI DREPTURILE FUNDAMENTALE COMUNITARE
 26. Secţiunea I - Cetăţenia Uniunii Europene. Drepturi, obligaţii, oportunităţi Secţiunea a II a- Dreptul la angajare
 27. Sectiunea a III a - Dreptul de rezidenţă

Extras din proiect

INTRODUCERE

UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE

Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată zece noi state nu este un lucru simplu, iar consecinţele „digestive" ale actului rămân, în bună măsură, imprevizibile pe termen scurt. Şi totuşi: a stagna acest proces de creştere înseamnă un pericol letal. Este o lege a dezvoltării, a vieţii şi a existenţei terestre ca stagnarea să preceadă dispariţiei. Elanul acestui val al lărgirii UE uimeşte doar prin anvergura sa. „Mica Europă" se vede astfel obligată să pună în cumpănă identitatea ei comunitară - certă, dar insuficient de adâncită - cu vocaţia extinderii într-o zonă controlată până mai ieri de comunismul răsăritean. Fără îndoială că zece ani nu au fost de ajuns pentru a estompa definitiv şi a dilua în profunzime vechile caracteristice ale marxism-leninismului, cu atât mai mult cu cât el s-a suprapus, în Europa Centrală şi de Est, peste mai vechi forme de colectivism şi autoritarism. Cele mai vizibile au rămas sechelele naţionaliste, care s-au prevalat de condiţia lor de purtătoare ale unuia dintre mesajele cele mai proeminente ale modernităţii. Timpul scurs de la emergenţa statelor naţionale în această zonă a Lumii Vechi a fost suficient de scurt şi de contorsionat pentru ca prestigiul acestei ideologii de dincolo de ideologii să nu se fi erodat integral, în pofida responsabilităţilor salo în persecutarea evreilor (care a culminat prin shoah), în limitarea drepturilor comunităţilor etnolingvistice şl culturale minoritare, ca şi în izbucnirea războaielor fratricide. Mirajul hercterian al solidarităţii de limbă, tradiţii şi peripeţii istorice ale macrocomunităţii persistă şi cu¬noaşte chiar reelaborâri, printre care transferarea naţiunii etnice în evul mediu este doar una de care se fac responsabili istoricii.

Cu toate acestea, comunitatea europeană nu se poate opri din marşul ei incomplet. Ea nu a atins limitele extinderii sale nici pe departe, ba chiar a trecut numai de prima bolgie. Europa Centrală pe care astăzi UE se pregăteşte să o integreze a cunoscut, e drept, comunismul, dar - spiritual vorbind - acesta s-a implantat, totuşi, într-o tradiţie comună Mitteleuropei şi Vestului: religiozitatea catolico-protestantă. A doua bolgie, pentru care Europa se pregăteşte, va fi încă mai dificilă. Ţări majoritar ortodoxe, precum România şi Bulgaria, se pregătesc, la rândul lor, să adere. Diferenţei dintre comunismul acestora şi capitalismul occidental - mai bine de jumătate de secol de istorie - i se adaugă, de astă dată, şi un trecut multisecular separat, câtă vreme despărţirea creştinismului estic de cel apusean s-a produs la începutul mileniului secund, în 1054. Este adevărat, Grecia deja anunţă, din chiar inima Europei comunitare, surprizele diverse care aşteaptă pe oricine speră într-o procesualitate rectilinie, fără hârtoape şi oprelişti. Şi unele, şi altele vin dinspre mentalităţile croite divers, în secole de metamorfozare divergentă, în conformitate cu modele şi reprezentări propru celor două arealuri. Va fi îndeajuns o decizie politică pentru a modifica această stare de fapt? Fără îndoială că nu, acesteia trebuind -în mod imperativ - să i se adauge şi o serie de developări la nivelul conştiinţelor colective, în urma cărora corecţiile de destin să fie deopotrivă încuviinţate, iar acceptarea diferenţei să nu mai constituie o piedică de netrecut. „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi" ar putea - sau, s-ar cuveni - să devină, în acest context, un celebru vechi adagiu creştin preschimbat într-un slogan profetic, menit să pregătească viitorul.

Cât de complex se dovedeşte tot acest curs devine şi mai limpede dacă privim la polarităţile născute în interiorul UE de recentul război din Golf. în timp ce „nucleul dur" al europenităţii (Franţa şi Germania) şi-a exprimat neechivoc rezervele faţă de politica intervenţionistă a SUA, alte state, nu mai puţin ilustrative pentru ceea ce înseamnă Europa (Spania şi Marea Britanie) au ales calea ralierii la conduita americană. Per ansamblu, Europa a câştigat, atât respingând intervenţia violentă într-un alt stat, cât şi sprijinind instalarea democraţiei în Irak. Totuşi, în tabăra UE s-au conturat cu acest prilej două curente deopotrivă exponente ale democraţiei; ceea ce arată că nici măcar aici, în chiar inima Europei celor şaisprezece, agregarea comunitară nu a atins încă zonele unor sensibilităţi fundamentale, care mai lasă loc la surprize.

Şi totuşi: indiferent alături de care dintre cele două Europe se va alinia sau s-a aliniat deja România, un lucru rămâne neîndoielnic: ţara noastră îşi are locul în UE.

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA UNIUNII EUROPENE

DE LA IDEEA EUROPEANĂ LA CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ

Ideea europeană şi Consiliul Europei

O anumita concepţie de Europă unită prin consimţământul reciproc devine azi o realitate vie prin integrarea europeană postbelică, ce răspunde unor necesităţi concrete ale lumii contemporane .

În condiţiile Războiului Rece, Winston Churchill în 1946 a ţinut celebrul său discurs de la Zurich în care chema ia crearea Statelor Unite ale Europei (în completarea discursului de la Fulton în care a lansat războiul rece şi conceptul de Cortina de Fier). Concomitent s-au dezvoltat o serie de mişcări proeuropene după o tipologie ideologică: creştin-democrata (incluzându-i pe părinţii Europei Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Âlcide de Gasperi, P. H. Spaak), social-democrată, conservatoare (Churchill), liberală. Au participat şi români emigraţi precum G. Ciorănescu, Gr. Gafencu. Militanţii pro-europeni s-au întrunit în Congresul de la Haga(1948). Un an mai târziu (1949) s-a creat Consiliul Europei.

Preview document

Libera circulație - Pagina 1
Libera circulație - Pagina 2
Libera circulație - Pagina 3
Libera circulație - Pagina 4
Libera circulație - Pagina 5
Libera circulație - Pagina 6
Libera circulație - Pagina 7
Libera circulație - Pagina 8
Libera circulație - Pagina 9
Libera circulație - Pagina 10
Libera circulație - Pagina 11
Libera circulație - Pagina 12
Libera circulație - Pagina 13
Libera circulație - Pagina 14
Libera circulație - Pagina 15
Libera circulație - Pagina 16
Libera circulație - Pagina 17
Libera circulație - Pagina 18
Libera circulație - Pagina 19
Libera circulație - Pagina 20
Libera circulație - Pagina 21
Libera circulație - Pagina 22
Libera circulație - Pagina 23
Libera circulație - Pagina 24
Libera circulație - Pagina 25
Libera circulație - Pagina 26
Libera circulație - Pagina 27
Libera circulație - Pagina 28
Libera circulație - Pagina 29
Libera circulație - Pagina 30
Libera circulație - Pagina 31
Libera circulație - Pagina 32
Libera circulație - Pagina 33
Libera circulație - Pagina 34
Libera circulație - Pagina 35
Libera circulație - Pagina 36
Libera circulație - Pagina 37
Libera circulație - Pagina 38
Libera circulație - Pagina 39
Libera circulație - Pagina 40
Libera circulație - Pagina 41
Libera circulație - Pagina 42
Libera circulație - Pagina 43
Libera circulație - Pagina 44
Libera circulație - Pagina 45
Libera circulație - Pagina 46
Libera circulație - Pagina 47
Libera circulație - Pagina 48
Libera circulație - Pagina 49
Libera circulație - Pagina 50
Libera circulație - Pagina 51
Libera circulație - Pagina 52
Libera circulație - Pagina 53
Libera circulație - Pagina 54
Libera circulație - Pagina 55
Libera circulație - Pagina 56
Libera circulație - Pagina 57
Libera circulație - Pagina 58
Libera circulație - Pagina 59
Libera circulație - Pagina 60
Libera circulație - Pagina 61
Libera circulație - Pagina 62
Libera circulație - Pagina 63
Libera circulație - Pagina 64
Libera circulație - Pagina 65
Libera circulație - Pagina 66
Libera circulație - Pagina 67
Libera circulație - Pagina 68
Libera circulație - Pagina 69
Libera circulație - Pagina 70
Libera circulație - Pagina 71
Libera circulație - Pagina 72
Libera circulație - Pagina 73
Libera circulație - Pagina 74
Libera circulație - Pagina 75
Libera circulație - Pagina 76
Libera circulație - Pagina 77
Libera circulație - Pagina 78
Libera circulație - Pagina 79
Libera circulație - Pagina 80
Libera circulație - Pagina 81
Libera circulație - Pagina 82
Libera circulație - Pagina 83
Libera circulație - Pagina 84
Libera circulație - Pagina 85
Libera circulație - Pagina 86
Libera circulație - Pagina 87
Libera circulație - Pagina 88
Libera circulație - Pagina 89
Libera circulație - Pagina 90
Libera circulație - Pagina 91
Libera circulație - Pagina 92
Libera circulație - Pagina 93
Libera circulație - Pagina 94
Libera circulație - Pagina 95
Libera circulație - Pagina 96
Libera circulație - Pagina 97
Libera circulație - Pagina 98
Libera circulație - Pagina 99
Libera circulație - Pagina 100
Libera circulație - Pagina 101
Libera circulație - Pagina 102
Libera circulație - Pagina 103
Libera circulație - Pagina 104
Libera circulație - Pagina 105
Libera circulație - Pagina 106
Libera circulație - Pagina 107
Libera circulație - Pagina 108
Libera circulație - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Libera Circulatie a Persoanelor in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Acordul Schengen

Acordul Schengen, numit dupa oraselul din Luxemburg unde a fost semnat la data de 14 Iunie 1985 de catre : Germania, Franta, Belgia, Olanda si...

România în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I Istoricul constituirii Uniunii Europene.Relaţiile României cu celelalte ţării europene 1.1. Crearea Comunităţilor Europene 1....

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Libera circulație a capitalurilor

I.INTRODUCERE “Va veni o zi când nu vor mai fi în Europa alte câmpuri de luptă decât un mare spaţiu unificat, deschis comerţului şi spiritelor...

Realizarea Pieței Unice Interne - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană

1.1. Importanta si necesitatea crearii Pietei Interne Unice Dezvoltarea istorica a omenirii demonstreaza ca schimbul de activitati constituie un...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I. Reglementari comunitare privind libera circulatie a persoanelor în cadrul UE Sectiunea I. Prevederile tratatului de la Maastricht,...

Dreptul la Liberă Circulație

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE. 1.1 Preliminarii. 1.1.1 Protecţia internaţională a drepturilor omului. Dreptul internaţional modern al...

Libera circulație a persoanelor

Libera circulatie a persoanelor: incidente economice si juridice Astfel, cum este bine cunoscut, Uniunea Europeana are rolul de a contribui , in...

Ai nevoie de altceva?