Libera Circulatie a Fortei de Munca in UE

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Libera Circulatie a Fortei de Munca in UE.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioana Nelly Militaru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

I . Notiunea de libera circulatie a fortei de munca
II . Drepturile de libera circulatie a muncii in spatiul comunitar al Uniunii Europene
1. Dreptul de a cauta un loc de munca
2. Dreptul la munca
3. Dreptul la sedere
4. Drepturi pentru familie
5. Drepturi de securitate nationala
6. Dreptul de a rămâne în statul gazdă şi după încheierea activităţii
III. Limitele liberei circulaţii a forţei de muncă
1. Accesul cetățenilor români pe piețele forței de muncă din UE
1.1 Efectele emigrării României în contextul aderării la spațiul Schengen
1.2 Exodul creierelor
1.3 Imigrația în România
2. Restricţii aplicabile liberei circulaţii a forţei de muncă în UE
2.1 Efectele aplicarii restrictiilor in calea liberei circulatii
2.2 Liberalizarea muncii pentru români
2.3 Problemele cu care se confruntă muncitorii migranţi

Extras din document

I. Notiunea de libera circulatie a fortei de munca

Libera circulație a persoanelor este una din cele patru libertăți fundamentale ale spațiului comunitar european ce are ca prim scop crearea unei piețe comune a forței de munca și realizarea coeziunii dintre statele membre.

Libera circulaţie a forţei de muncă este reglementată în dreptul primar, la art. 39 şi următ. TCE, precum şi în dreptul secundar, prin Regulamentul CE nr. 1612/68 şi Directiva CE 68/360 și definește dreptul persoanelor de a se deplasa și a ramâne pe teritoriul statelor membre in scopul desfășurarii unei activități specifice ofertelor locurilor de muncă existente, precum și de a ramâne pe teritoriul uneia dintre acestea dupa încheierea activitățiilor.

Conform drepturilor principale sociale ale lucrătorilor , orice persoană ce aparține spatiului european are dreptul la libera circulație pe întreg teritoriul comunității in limite ce tin de ordinea și sănătatea publică si permite totodată exercitarea unei profesii sau meserii in comunitate respectând principiul egalității de tratament în ceea ce privește accesul la angajare, condițiile de muncă și protecția socială.

Potrivit art. 39 (2) din Tratatul Comunitatii Europene, este înterzisă orice discriminare, pe baza de cetațenie, între lucrătorii statelor membre, conceptul de lucrător fiind definit de către dreptul comunitar independent de legislația statelor membre. S-a considerat, astfel, ca daca definitia ar fi fost lasata la indemana statelor membre, in functie de interesele acestora de a-si proteja piata fortei de munca, o parte din persoanele carora le sunt recunoscute drepturi nu ar fi avut posibilitatea de a le exercita .

Aceste drepturi sunt completate în dreptul secundar prin drepturi conexe, în special prin dreptul de a locui împreună cu membrii de familie atunci când este vorba despre o şedere în alt stat membru. Din Regulamentul CE nr. 1612/68 reiese că membrii de familie ai angajatului beneficiază de acest drept conex. Regulamentul CE 68/360 reglementează, printre altele, formalităţile de intrare.

Noţiunea de forţă de muncă în sensul art. 39 TCE este stabilită la nivelul dreptului comunitar, având o interpretare mai largă, deoarece stabileşte domeniul de aplicare a uneia dintre libertăţile fundamentale garantate prin Tratat .Definiţiile sau criteriile naţionale nu sunt baza în funcţie de care se stabileşte dacă o persoană reprezintă forţă de muncă şi dacă poate să beneficieze de dreptul la libera circulaţie a forţei de muncă, în sensul dreptului comunitar se consideră lucrator , acele persoane care lucrează in alte state membre care le permite intrarea și studierea pieței forței de muncă pentru a fi în conformitate cu cererile existente.

Criteriile folosite de CJE pentru definirea conceptului de lucrator se concentreaza in jurul unui raport de muncă: "o persona să presteze o activitate pentru și sub conducerea unei alte persoane,în schimbul careia primește o remunerație". O persoană trebuie să întreprindă activitați reale și efective , ecomoice și renumerate, fără a se ține cont de natura și durata muncii.

Pentru ca forța de muncă să își exercite dreptul de liberă circulație trebuie sa indeplinească anumite criterii precum:

- Desfașoara sau dorește sa desfașoare o activitate intr-un stat membru

- Acitivtatea nu se desfasoara intr-un doemniu de administarație publică decăt dacă este nesemnificativă cu un salariu mai mic decat cel minim garantat in acel secotr

- Activitatea nu trebuie sa depaseasca mai mult de 10 ore/săptămână

- Se încadrează în categoria forței de muncă și practica în cadrul pregătirii profesionale cu condiţia ca practica respectivă să constea dintr-o activitate propriu-zisă şi reală în cadrul unui raport de salarizare (Curtea Europeană de Justiţie, sentinţa din 03.07.1986 – „Lawrie-Blum” – Dosarul 66/85; sentinţa din 26.02.1992 – „Bernini” – Dosarul C-3/90). Studenţii nu intră la categoria forţă de muncă, dar pot invoca dreptul general la liberă circulaţie de la art. 18 TCE .

Fisiere in arhiva (1):

  • Libera Circulatie a Fortei de Munca in UE.docx

Bibliografie

- Regulamentul nr. 1612/68 privind circulatia lucratorilor in interiorul Comunitatii, modificat prin Regulamentul nr. 2434/92 şi respectiv Directiva nr. 2004/38;
- Directiva nr. 68/360 privind inlaturarea restrictiilor de deplasare şi stabilire pentru lucratorii statelor membre şi a familiilor lor in interiorul Comunitatii;
- Regulamentul nr. 1251/70 privind dreptul de a ramane pe teritoriul unui stat membru dupa angajarea in acel stat;
- Directiva nr. 64/221 privind dreptul statelor membre de a deroga de la prevederile liberei circulatii pe motiv de ordine publica, securitate publica sau sanatate publica;
- Andrei Popescu – Dreptul international şi european al muncii, Ed, a 2-a, Ed. C.H. Beck, Buc., 2008;
- Nicolae Voiculescu – Drept comunitar al muncii, Ed. Wolters Kluwer, 2009;
- Ovidiu Tinca – Drept social comunitar, Ed. Lumina Lex, Buc., 2005;
- T. Stefan, B. Andresan – Grigoriu – Drept comunitar, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2007;
- G. Gornig, I. E. Rusu – Dreptul Uniunii Europene, editia 2, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2007.
- Mazilu,Dumitru, “Integrarea europeana.Drept comunitar si institutii europene” Bucuresti, Editura Lumina Lex 2001
- Profiroiu,G;Marius,Alina, “Introducere in realitatile europene” , Bucuresti , Editura Economica 2000
- site Ministerul muncii : http://www.mmuncii.ro/ro/articole/0000-00-00/munca-intr-un-alt-stat-membru-al-ue-939-articol.html
- site European Commission: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=25&langId=en
http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_ro.htm
- site blog : http://andreivocila.wordpress.com/2010/04/22/dreptul-la-libera-circulatie-in-uniunea-europeana/
- site Eures: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0373:RO:NOT
- site Agentia Nationala pentru programe comunitare in domeniul educatiei si formarii profesionale : http://www.europass-ro.ro/index.php?page=infojob

Alte informatii

Academia de Studii Economice Bucuresti