Libera Circulație a Mărfurilor

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3337
Mărime: 17.89KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

Bibliografie 3

Scurt istoric 4

Evoluţie 4

Libera circulaţie a mărfurilor 5

Uniunea vamală şi barierele fiscale. Tariful vamal 9

Regula raţiunii 12

Regula suspendării 13

Concluzii 15

Extras din document

Scurt istoric

In decembrie 1945 s-au pus bazele unei noi ordini monetare prin Tratatul de la Bretton Woods, iar în 1947 a apãrut GATT.

La 19 septembrie 1946 primul – ministru englez Winston Churchill a prezentat opţiunile sale privind viitorul Eupopei dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, afirmând necesitatea construirii statelor unite ale Europei. Ideea unei Europe unite nu era nouã; ea mai fusese vehiculatã în diferite împrejurãri.

In plan economic se remarcã lansarea de cãtre S.U.A., în anul 1947, a Planului Marshall de ajutorare a statelor Europei aflate în dificultãţi economice şi sociale la sfârşitul rãzboiului. In legãturã cu aplicarea Planului Marshall, la 16 aprilie 1948 a fost înfiinţatã O.E.C.C. care ulterior s-a transformat în O.C.D.E.

Evoluţie

Ca urmare a unei activitãţi politico – diplomatice, sub impulsul Franţei şi Germaniei s-au realizat procese importante în direcţia unificãrii europene, care s-a concretizat prin adoptarea la 25 martie 1957 a Tratatului de la Roma, care cuprinde de fapt 2 tratate :

- EUROATOMUL – prevede reglementarea în comun a producţiei materiei nucleare, exploatarea în comun a mijloacelor de care dispun statele membre, un schimb de informaţii şi un sistem comun de brevete şi invenţii;

- Tratatul privind Economia Europeanã (C.E.E.) – prevede urmãtoarele libertãţi;

- libertatea de circulaţie a mãrfurilor;

- libertatea de circulaţie a capitalurilor;

- libertatea de curculaţie a capitalurilor;

- libertatea de circulaţie a serviciilor.

Nu toate activitãţile intrau sub incidenţa acestor acorduri.

Obiectivul Tratatului de la Roma a costat în realizarea unui spaţiu economic lãrgit în care întreprinderile celor 6 state semnatare ale acestui tratat puteau opera în condiţii de concurenţã loialã şi realã. Reuşita implementãrii Tratatului a demonstrat cã obiectivele fundamentale, respectiv diminuarea tuturor obstacolelor vamale şi crearea unei Unuini vamale a fost finalizatã cu un an mai devreme.

In anul 1960 la Stockholm are loc o Convenţie privind înfiinţarea Asociaţiei Europene a Liberului Schimb – AELS.

In 1973 au aderat la Comunitate : Anglia, Irlanda şi Danemarca. Grecia a semnat Tratatul în 1979, iar Spania şi Portugalia în 1985. Austria, Suedia şi Finlanda au devenit membre ale Uniunii la 1 ianuarie 1995.

Libera circulaţie a mărfurilor

Principiul liberei circulaţii a mărfurilor presupune că produsele trebuie comercializate liber dintr-o parte a Uniunii în cealaltă. Într-o serie de sectoare acest principiu general este completat cu un cadru de reglementare armonizat, în „vechea abordare” (care impune specificaţii exacte pentru produs) sau în „noua abordare” (care impune cerinţe generale pentru produs). Transpunerea legislaţiei europene armonizate în domeniul produselor reprezintă cea mai mare parte a acquis-ului acestui capitol. În plus, este esenţial să existe capacitatea administrativă suficientă pentru aplicarea măsurilor orizontale şi procedurale în domenii cum sunt: standardizarea, certificarea şi supravegherea pieţei. Acest capitol se extinde şi asupra regulilor detaliate ale UE cu privire la achiziţiile publice care necesită organisme de implementare specializate.

Este în vigoare legislaţia cadru pentru măsurile orizontale şi procedurale necesare pentru acquis-ul din sectorul noii abordări, ca de altfel şi infrastructura de implementare în domeniile standardizării, certificării, acreditării, metrologiei şi evaluării conformităţii.

Preview document

Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 1
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 2
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 3
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 4
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 5
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 6
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 7
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 8
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 9
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 10
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 11
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 12
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 13
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 14
Libera Circulație a Mărfurilor - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Libera Circulatie a Marfurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Libera Circulatie a Persoanelor in Spatiul European

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Libera circulație a capitalurilor

I.INTRODUCERE “Va veni o zi când nu vor mai fi în Europa alte câmpuri de luptă decât un mare spaţiu unificat, deschis comerţului şi spiritelor...

Libera Circulatie a Persoanelor

Libera circulatie a persoanelor: incidente economice si juridice Astfel, cum este bine cunoscut, Uniunea Europeana are rolul de a contribui , in...

Libera Circulatie a Marfurilor

1. Aspecte generale Regulile esentiale privind aceasta libertate sunt prevazute la art. 23-24 CE din Tratat, fiind dezvoltate, în dispozitiile...

Institutii Europene. Consiliul

Capitolul I Organizarea activităţii Consiliului Uniunii Europene Uniunea Europeană este forma cea mai actuală a construcţiei comunitare care este...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeana

CAPITOLUL 1. Reglementări comunitare privind libera circulaţie a persoanelor în UE 1.1. Reglementări primare privind libera circulaţie a...

Acquis-ul Comunitar privind Libera Circulatie a Persoanelor

1. ACQUIS-UL COMUNITAR PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR Esenta acestei libertati consta in eliminarea discriminarilor intre cetatenii...

Libera Circulație a Mărfurilor

1. Noţiuni introductive privind Uniunea Europeană. 1.1. Premisele apariţiei Comunităţilor Europene În decembrie 1945 s-au pus bazele unei noi...

Ai nevoie de altceva?