Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 160 în total
Cuvinte : 30044
Mărime: 109.62KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Fainisi

Cuprins

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE

1 1. – Scurt istoric al uniunii Europene pag.5

1. 2. – Tratatul de la Lisabona pag.9

CAPITOLUL II – REGLEMENTARI COMUNITARE PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR IN CADRUL UNIUNII EUROPENE

2. 1. – Prevederile tratatului de la Maastricht, Amsterdam si Actului Unic European; Acordul Schengen pag.15

2. 2. – Politica comunitara in domeniul vizelor si cea privind migratia si azilul pag.20

2.2.1.Cerinţe esenţiale privind intrarea pe teritoriul părţilor contractante în vedere unei şederi care nu depăşeşte 3 luni pag.20

2.2.2.Poziţia României faţă de politica în domeniul vizelor pag.22

2.2.3 Acte necesare pentru a călători în spaţiul Schengen pag.23

2.2.4 Probleme privind cererea de azil şi libera circulaţie a lucrătorilor pag.24

2.2.5 Controlul frontierelor şi migraţia pag.26

2.2.6 Evolutia României în această materie pana la aderarea la Uniunea europeana pag.29

CAPITOLUL III – CONTINUT MATERIAL

3. 1. – Dreptul de intrare si de sedere pag.31

- Directiva nr.2004/38

3. 2. – Liberul acces la angajare si egalitatea de tratament pag.55

- Regulamentul nr.1612/68

3. 3. –Reglementari comunitare privind functia publica si functionarul pag.72

3.3.1.Definirea conceptului de funcţionar public comunitar şi clasificarea funcţionarilor comunitari pag.73

3.3.2 Locul si rolul functionarilor in viata comunitatii pag.77

CAPITOLUL IV – INSTITUTII COMPETENTE

4. 1. – Sistemul institutional al Uniunii Europene pag.78

4. 2. – Competentele Uniunii Europene intre trecut si viitor pag.80

CAPITOLUL V – LIBERTATEA DE STABILIRE SI CEA DE A PRESTA SERVICII

5. 1. – Libertatea de stabilire pag.89

5. 2. – Libertatea de a presta servicii pag.93

CAPITOLUL VI – LEGISLATIE INTERNA ARMONIZATA PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR SI A FORTEI DE MUNCA pag.96

CAPITOLUL VII – CONCLUZII pag.102

BIBLIOGRAFIE pag.106

Extras din document

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE

1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene

Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, reprezinta piatra de temelie a ceea ce constituie astazi cea mai importanta constructie economica, sociala si juridica a Europei, si anume Uniunea Europeana. Acesta prezenta planul pe care îl elaborase în vederea unificarii industriei europene a carbunelui si otelului. Era, cu adevarat, o initiativa istorica în favoarea unei „Europe organizate si vii”, care este „indispensabila civilizatiei” si fara de care „pacea în lume nu ar putea fi salvata”.

Acest plan a devenit realitate o data cu încheierea tratatului ce a instituit Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECA), semnat la 18 aprilie 1951.la.Paris.

Câtiva ani mai târziu, tratatele de la Roma din 25 martie 1957 au consfintit constituirea Comunitatii Economice Europene (CEE) si Comunitatii Europene a Energiei.Atomice.(CEEA.sau.EURATOM).Cele sase state membre fondatoare erau Franta, Italia, Belgia, Luxemburg, Olanda si Republica Federala Germania. La 1 ianuarie 1973 Anglia, Danemarca si Irlanda au.aderat.la.Comunitate.

Ulterior, Comunitatea europeana s-a extins spre sud prin acceptarea ca membrii a Portugaliei si Spaniei (1.1.1986), precum si a Greciei (1.1.1981).

Ultima extindere de tip clasic a Comunitatilor (adica în absenta unui tratat adoptat în prealabil, asa cum este actualul Tratat de la Nisa) a avut loc în anul 1995, când Austria, Finlanda si Suedia devin state membre ale Comunitatilor, astfel încât, numarul.total.al.acestora.ajunge.la.15.

Un moment important îl constituie semnarea în 1986 a Actului Unic European (AUE). Principalul scop al acestui document a fost eliminarea ultimilor bariere în calea crearii Pietei unice pâna la 31 decembrie 1992. AUE a reglementat circulatia libera a bunurilor, a serviciilor, a capitalurilor, a platilor si a persoanelor, pe tot cuprinsul.Comunitatilor.

În plus, Actul Unic European a extins sfera competentelor Comunitatii si a introdus o serie de schimbari procedurale menite sa accelereze procesul decizional la.nivel.comunitar.

La 7 februarie 1992, a fost semnat la Maastricht, Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE). Prin ratificarea sa, la sfârsitul anului 1993, de catre toate statele membre ale Comunitatii Europene (numita de acum oficial Uniunea Europeana), s-a deschis drumul realizarii, în etape, atât a unei uniuni politice, cât si a unei uniuni economice si monetare, constituind, fara îndoiala, un reper fundamental în istoria.civilizatiei.europene.

Prin Tratatul de la Amsterdam, Uniunea Europeana cunoaste, într-o anumita masura, unele transformari. Îi sunt încredintate noi sarcini, rolul cetateanului este accentuat, iar caracterul democratic al institutiilor este consolidat.

Necesitatea adoptarii acestui Tratat rezulta din faptul ca, desi el urmeaza altor doua mari modificari privind competentele si institutiile Uniunii (AUE – 1986, Tratatul de la Maastricht – 1992) erau, înca, necesare raspunsuri la numeroasele probleme care au ramas deschise. Acestea priveau, îndeosebi, rolul si drepturile cetatenilor europeni, eficacitatea si caracterul democratic al institutiilor europene, ca si responsabilitatile internationale ale Uniunii.

Tratatul de la Amsterdam se prezinta ca o revizuire a Tratatelor institutive, desi acestea au fost modificate prin Tratatul de la Maastricht.

Tratatul de la Amsterdam cuprinde trei parti: modificari ale Tratatului asupra UE; simplificarea Tratatelor; dispozitii generale si finale. Celor trei parti li se adauga: Actul final, 13 Protocoale si 58 de Declaratii comune.

O conferinta interguvernamentala convocata pentru a dezbate problemele institutionale legate de viitoarea extindere a Uniunii, s-a terminat la 11 decembrie 2000, prin adoptarea Tratatului de la Nisa, a carui ratificare de catre statele membre s-a încheiat la sfârsitul anului 2002.

Tratatul de la Nisa este un Tratat care modifica Tratatul privind Uniunea Europeana, tratatele de instituire a Comunitatilor Europene precum si anumite acte.conexe.

Reformele de la Nisa au pregatit structura institutionala a UE pentru extinderea.prin.aderarea.a.noi.state.

Pe 18 iulie 2003, proiectul final al Tratatului de instituire a unei Constitutii pentru Europa a fost publicat în Praesidiumul Conventiei pentru Viitorul Europei.

La data de 1 mai 2004, Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia si Ungaria au devenit state membre cu drepturi depline ai Uniunii Europene.

Preview document

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 1
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 2
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 3
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 4
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 5
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 6
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 7
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 8
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 9
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 10
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 11
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 12
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 13
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 14
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 15
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 16
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 17
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 18
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 19
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 20
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 21
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 22
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 23
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 24
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 25
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 26
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 27
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 28
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 29
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 30
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 31
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 32
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 33
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 34
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 35
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 36
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 37
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 38
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 39
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 40
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 41
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 42
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 43
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 44
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 45
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 46
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 47
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 48
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 49
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 50
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 51
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 52
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 53
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 54
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 55
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 56
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 57
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 58
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 59
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 60
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 61
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 62
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 63
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 64
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 65
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 66
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 67
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 68
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 69
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 70
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 71
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 72
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 73
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 74
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 75
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 76
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 77
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 78
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 79
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 80
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 81
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 82
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 83
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 84
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 85
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 86
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 87
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 88
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 89
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 90
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 91
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 92
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 93
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 94
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 95
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 96
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 97
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 98
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 99
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 100
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 101
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 102
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 103
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 104
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 105
Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Libera Circulatie a Persoanelor - Material si Institutii Competente.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Imigranții

CAPITOLUL I. INTEGRAREA IMIGRANȚILOR Secţiunea I CONCEPTUL DE INTEGRARE Conceptul de integrare este folosit ȋn multe discipline academice,...

Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht

Uniunea Europeană există şi funcţionează în virtutea a patru tratate: Paris - 1951, Roma - 1957, Maastricht - 1992, Amsterdam - 1997. Obiectivele,...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Dreptul la Liberă Circulație

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE. 1.1 Preliminarii. 1.1.1 Protecţia internaţională a drepturilor omului. Dreptul internaţional modern al...

Cele Patru Libere Circulații

INTRODUCERE Prin Tratatul de la Maastricht, s-a procedat la o reorganizare a materiilor reglementate prin tratatele constitutive ale Comunităţilor...

Politică externă și de securitate comună în reglementarea tratatelor de la Maastricht și Amsterdam

INTRODUCERE Politica Externă şi de Securitate Comună constituie una din modalităţile de realizare a relaţiilor externe ale Uniunii Europene....

Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE

INTRODUCERE Politica Externă şi de Securitate Comună constituie una din modalităţile de realizare a relaţiilor externe ale Uniunii Europene. Ea a...

Te-ar putea interesa și

Drept Constituțional

CAPITOLUL-1 Abordarea tradiţională a suveranităţii statului 1.1.Noţiunea de suveranitate 1.1.1 Statul şi suveranitatea statului Statul a fost,...

Liberă circulație a persoanelor în UE

Introducere “Orice persoană a Uniunii Europene are dreptul de a se depalsa şi de a-şi stabili reşedinţa în mod liber pe teritoriul statelor...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Acquis-ul comunitar privind libera circulație a persoanelor

1. ACQUIS-UL COMUNITAR PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR Esenta acestei libertati consta in eliminarea discriminarilor intre cetatenii...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

I.Izvoarele primare ale dreptului european Ca pentru orice disciplină juridică, analiza izvoarelor sale este o chestiune de debut al discuţiilor...

Economie europeană

Discutati situatia Europei în jurul anului 1945 si explicati ce solutii au fost propuse pentru a evita un nou război si care a fost impactul...

Drept Comunitar

I. ISTORICUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE La terminarea războiului, în Europa s au găsit faţă în faţă două armate învingătoare în est şi în vest,...

Curs drept comunitar - piețe publice și ajutoare publice

CAPITOLUL I APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA UNIUNII EUROPENE SECŢIUNEA I APARIŢIA PRIMELOR COMUNITĂŢI EUROPENE Primul Război Mondial încheiat prin...

Ai nevoie de altceva?