Libertatea de Exprimare

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5614
Mărime: 32.84KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. INTRODUCERE .3

2. REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE ALE LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE 4

3. ASPECTE PRIVIND LIBERTATEA DE EXPRIMARE 9

3.1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE 9

3.2. CONSIDERAŢII PRIVIND “OPINIA” .10

3.3. SEMNIFICAŢII ALE LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE 11

3.4. CONSIDERAŢII PRIVIND PRINCIPALELE FORME DE EXPRESIE 13

4. LIMITAREA LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE 15

Extras din document

1. INTRODUCERE

În 1787, Thomas Jefferson (preşedinte al Statelor Unite ale Americii; 1743 - 1826) scria: “Dacă ar fi ca eu să decid dacă trebuie să avem un sistem de guvernare fără a avea ziare sau ziare fără a avea un sistem de guvernare, nu aş ezita să prefer cea de-a doua posibilitate”. Spunând aceste lucruri, Jefferson se referea la presa americană din vremea sa, cca. 300 de hebdomadare, fiecare adoptând poziţii pregnant partinice în problemele de actualitate.

Fondatorii naţiunii americane considerau că schimbul înflăcărat de idei facilitate de acele publicaţii avea o importanţă esenţială în contextul democraţiei şi au stabilit libertatea presei în prevederile ”Primului amendament” al codului constituţional. Cu peste 200 de ani mai târziu, acest amendament ocroteşte o presă extrem de deosebită de cea de odinioară, interzicând adoptarea unor legi care ”ar îngrădi libertatea presei”.

Adoptată la 1 iulie 1866, prima constituţie internă românească asigură şi ea, alături de alte drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, libertatea presei: “garantează tuturor libertatea de a comunica şi publica ideile şi opiunile lor prin graiu, prin scris şi prin presă, fiecare fiind respundetor de abusul acestor libertăţi în casurile determinate prin Codicele penal, ( ) fără însă a se putea restrînge dreptul de sine, sau a se înfiinţa o lege escepţională” (art. 24).

Presa informează, relatează fapte şi evenimente petrecute în societate. Face aceasta căutând să respecte adevărul, să nu omită nimic din ceea ce este important, să fie imparţială şi obiectivă în raport cu diferite persoane şi instituţii. Informând oamenii, presa asigură astfel realizarea unui drept fundamental al lor: “Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat” (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19). În acelaşi timp, prin intermediul presei oamenii se pot exprima liber, îşi pot expune ideile, opiniile şi convingerile; ei îşi exercită dreptul de liberă exprimare.

2. REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE ALE LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE

Prin comunicare socială se înţelege, în mod generic, procesul de transmitere de informaţii între oameni . Prin comunicare socială în sens restrâns înţelegem schimbul de informaţii între persoană, agentul media, autoritatea publică şi societate.

Libertatea de exprimare nu este o idee nouă în istoria gândirii, deşi trebuie remarcat faptul că boom-ul informaţional şi mediatic pe care îl cunoaşte societatea modernă îi atribuie o importanţă fără precedent. Dreptul la expresie şi la o presă liberă era o manifestare a ideilor iluminste şi arăta încrederea în raţiunea umană, care a depăşit modul feudal de raportare la viaţa socială. În 1970, în urma Revoluţiei franceze, au fost votate art. 17 şi 18 din Constituţia Franceză, care stipulau: „Comunicarea liberă a gândurilor şi a opiniilor este unul din drepturile cele mai preţioase ale omului. Orice cetăţean poate vorbi, scrie, tipări liber cu condiţia să răspundă la abuzul acestei libertăţi în cazurile prevăzute de lege”.

În dreptul intern, libertatea de exprimare este reglementată de Constituţia României, în calitate de lege fundamentală a statului român. Astfel, art. 30 tratează în mod distinct problematica libertăţii de exprimare, delimitând-o de alte categorii de libertăţi fundamentale ale omului: “Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.”

Preview document

Libertatea de Exprimare - Pagina 1
Libertatea de Exprimare - Pagina 2
Libertatea de Exprimare - Pagina 3
Libertatea de Exprimare - Pagina 4
Libertatea de Exprimare - Pagina 5
Libertatea de Exprimare - Pagina 6
Libertatea de Exprimare - Pagina 7
Libertatea de Exprimare - Pagina 8
Libertatea de Exprimare - Pagina 9
Libertatea de Exprimare - Pagina 10
Libertatea de Exprimare - Pagina 11
Libertatea de Exprimare - Pagina 12
Libertatea de Exprimare - Pagina 13
Libertatea de Exprimare - Pagina 14
Libertatea de Exprimare - Pagina 15
Libertatea de Exprimare - Pagina 16
Libertatea de Exprimare - Pagina 17
Libertatea de Exprimare - Pagina 18
Libertatea de Exprimare - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Libertatea de Exprimare.doc

Alții au mai descărcat și

Litera si Spiritul Legii - Abuzul de Drept, Frauda la Lege

Capitolul I: Conceptul dreptului Secţiunea 1: Geneza dreptului. De la animalitate spre umanitate Este cunoscut faptul că dreptul nu a existat din...

Libertatea de Exprimare

Capitolul I: Generalitati 1).Definire si consacrare legislativa Libertatea de exprimare reprezinta una dintre conditiile primordiale pentru...

Dreptul la Viață în Practica CEDO

1. Aspecte generale asupra Drepturilor Omului Fundamentul drepturilor omului: respectarea dreptului la viață al fiecărei persoane și a demnității...

Dreptul la Viata in Practica CEDO

Noţiuni Introductive Expresia „drepturile omului” evocă drepturile fiinţei umane, căreia îi sunt recunoscute drepturile sale naturale, cum este şi...

Constituția Cutumiara și Constituția Scrisa

Experienţa istorică dovedeşte că fiecare stat îşi stabileşte modul de organizare şi exercitare a puterii în constituţie. Legea fundamentală a...

Libertatea de Exprimare si Implicatiile Acesteia

Drepturi si libertati fundamentale ale omului si cetateanului Problematica drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si cetateanului...

Statutul Magistratului Judecător

I. ASPECTE GENERALE Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de către judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Statutul Juridic al Jurnalistilor in Situatii de Conflict Armat

Introducere Lucrarea de faţă are la bază o problemă reală cu care populaţia în ansamblu şi „universul” media se confruntă de fiecare dată când...

Libertatea de comunicare în spațiul european

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei. Drepturile comunicării şi libertăţile de exprimare ale omului sunt prioritare în ansamblul complex...

Libertatea de Exprimare în Cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Elaborată în cadrul Consiliului Europei şi semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950, Convenţia pentru apararea drepturilor omului şi...

Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice

Introducere Administraţia publică reprezintă o structură complexă, bazată atât pe principiul democraţiei cât şi pe principiul separării puterilor...

Libertatea de Exprimare a Presei

INTRODUCERE A.1. Definiţii conceptuale Termenul de libertate derivă din lat. libertas, -atis, fr. liberté şi presupune posibilitatea de a acţiona...

Libertatea de Exprimare

Capitolul I: Generalitati 1).Definire si consacrare legislativa Libertatea de exprimare reprezinta una dintre conditiile primordiale pentru...

Declaratia Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Libertatea de Exprimare - Componente

Consideraţii generale privind Articolul 10 În contextul unei democraţii politice efec¬tive şi respectării drepturilor omului enunţate în...

Ai nevoie de altceva?